Redactionele aanbeveling: – Gastartikel: De Echte Globale Agenda die aanzet tot oorlog met China door Cynthia Chung

13-08-22 07: 21: 00, "We hebben geen eeuwige bondgenoten, en we hebben geen eeuwige vijanden. Onze belangen zijn eeuwig en eeuwigdurend, en het is onze plicht die belangen te volgen."- Henry John Temple, alias Lord Palmerston (Eerste Minister van Groot-Brittannië van 1855-1858, 1859-1865), overzag Groot-Brittannië's Eerste Opiumoorlog (1839-1842) als hoofd van Groot-Brittannië's ministerie van Buitenlandse Zaken en de Tweede Opiumoorlog (1856-1860) als Eerste Minister van Groot-Brittannië tegen China.Bertrand Russell besprak in zijn boek "The Impact

Redactionele aanbeveling: – De leugendans van de Lauterbachs over de ernstige “vaccinatie” bijwerkingen

04-08-22 05: 55: 00, "Hoe luider de stroom, hoe stiller de waarheid."(Netzfund) De ernstige bijwerkingen en sterfgevallen ten gevolge van de voorgeschreven en deels verplichte geninjecties blijven aanzwellen. Maar de hoogste gezondheidsbazen en -instituten van de partij-oligarchie doen er alles aan om de verwoestende omvang van de catastrofe te verbergen, te ontkennen of te bagatelliseren. Degenen die geacht worden de burgers te beschermen tegen schadelijke drugs, stellen hen er opzettelijk aan bloot. De belangrijkste onder

Redactionele aanbeveling: – Publiek ritueel op TV: 72 naties aanbidden satanische afgoden in Luciferiaans ritueel op TV

04-08-22 05: 39: 00, Elke Westerse regering wordt geleid door Satanisten, en zij voeren nu in het openbaar rituelen uit om Lucifer's (tijdelijke) heerschappij over de Aarde te vieren. Tijdens de openingsceremonie van de Britse Gemenebestspelen (waaraan 72 naties deelnemen) deze week, werd een gehoornde stier die Baäl voorstelde, uitgerold in een helse arena, compleet met displays van brandende lavavuurkuilen, terwijl tientallen Satanische aanbidders voor het demonische schepsel bogen als onderdeel van het openbare ritueel.

Redactionele aanbeveling: – KIJK! Kan je het zien? Het is niet Biden, maar een acteur..

04-08-22 03: 56: 00, Verscheidene invloedrijke personen hebben publiekelijk verklaard dat Joe Biden niet Joe Biden is. Zij beweren dat hij een acteur is die de rol van Biden speelt om het publiek voor de gek te houden. Wat er met de echte Biden is gebeurd, is niet duidelijk. Ik besloot dit uit te zoeken, en kwam tot een verrassende conclusie...Laat ik eerst dit zeggen: in mijn jeugd heb ik ontelbare portretten van mensen getekend.

Redactionele aanbeveling: – Wetenschap tegenover ideologie – Anthroblog

03-08-22 08: 56: 00, Zuletzt bijgewerkt op 3. Augustus 2022. In een oproep via 150 spreken taalkundigen zich uit tegen het welig tierende taalgebruik, niet alleen bij de publieke omroep. Zij maken een einde aan een aantal schijnargumenten die worden gebruikt ten gunste van de zogenaamde gendering en herinneren de media-instellingen, die verplicht door de burgers worden gefinancierd, aan hun verplichting tot politieke neutraliteit, die wordt geschonden door hun partijdigheid voor een door de overgrote

Theo Schetters en Karel Beckman | Science Summit Uncensored 2022 – Café Weltschmerz

Theo Schetters, Prof dr Veterinary Tropical Diseases Theo Schetters heeft biologie bij de Universiteit van Utrecht in Nederland gestudeerd. In 1980 was hij in dienst bij het Departement van Immunologie en de Veterinaire Faculteit van de Universiteit van Utrecht, waar hij heeft gewerkt aan de antigene diversiteit van Trypanosoma parasieten. Van 1981 tot 1987 werkte hij bij het Departement van Cytologie en Histologie bij de Universiteit van Nijmegen in Nederland waar hij immuun ontvankelijkheid van

China’s groeiende militaire macht

15-08-22 08: 15: 00, Wat velen in het Westen aanvankelijk afdeed als een driftbui van Peking over het ongeoorloofde bezoek van de Amerikaanse voorzitter van het Huis Nancy Pelosi aan Taiwan, blijkt in plaats daarvan een zorgvuldig uitgekiende strategie te zijn, bedoeld om de Chinese soevereiniteit over het eilandgebied geleidelijk aan opnieuw te bevestigen. " Lees verder bij de bron: New Eastern Outlook

Is de oorlog van Oekraïne tegen zijn eigen volk nu voorbij?

15-08-22 08: 00: 00, Mijn vroegere buurman in de VS schreef me een paar dagen geleden, met de tong in de wang, het volgende. "Mij werd verteld dat de Oekraïense burgeroorlog voorbij is en dat Rusland heeft gewonnen omdat het Azov Bataljon is weggevaagd. Er is een totale media black-out in de VS, en erger dan dat - zoveel desinformatie vooraf en hoe het uiteindelijk gerechtvaardigd zal worden. " Lees verder bij de bron: New

Economie en Diplomatie: Pekings successen in Zuidoost-Azië

15-08-22 07: 35: 00, In de afgelopen decennia heeft de Volksrepubliek China opmerkelijke successen geboekt in haar buitenlands beleid door economische en politieke betrekkingen te ontwikkelen met diverse landen over de hele wereld. De betrekkingen met de naaste buren zijn echter voor elk land van bijzonder belang, en de veiligheid van de staat hangt vaak af van de betrekkingen met deze landen. " Lees verder bij de bron: New Eastern Outlook

Boodschap aan de gevaccineerden

© PhilBrown  “Zelfs als ik geïnfecteerd en volledig gevaccineerd zou zijn, zou ik bewondering hebben voor de ongevaccineerden, omdat zij de grootste druk hebben weerstaan die ik ooit heb gezien, zelfs van partners, ouders, kinderen, vrienden, collega’s en artsen. Mensen die tot een dergelijke persoonlijkheid, moed en kritisch vermogen in staat waren, zijn ongetwijfeld het beste van de mensheid. Zij zijn overal, in alle leeftijden, opleidingsniveaus, gesteldheden en ideeën. Zij zijn van een bijzondere soort;

De echte ‘Deep-state’ onthuldt. 1/1 | commonsensetv.nl

Deel 1, Waarom voerden de DOJ en de FBI de inval op Trump uit – Het verhaal achter de documenten? De afgelopen 24 uur hebben op een aantal punten veel duidelijkheid verschaft. CTH zal het hele verhaal schetsen achter de inval in het huis van president Trump in Mar-a-Lago in Florida, inclusief welke documenten het DOJ en de FBI vastbesloten zijn te controleren. Voordat we echter op de details ingaan, is het belangrijk om de

Waar zou de beschieting van de Krim over kunnen gaan

15-08-22 05: 33: 00, De laatste tijd schijnt Oekraïne de Krim herhaaldelijk te hebben beschoten, hoewel Rusland dit tot dusver heeft ontkend. Wat zijn de feiten en welke mogelijke verklaringen zijn er voor de gebeurtenissen?Op 9 augustus vond er een ernstige explosie plaats op een Russische militaire basis. Rusland spreekt van een ongeluk bij het hanteren van munitie, officieel houdt Kiev zich op de vlakte, Westerse media gaan uit van een Oekraïense aanval. Der Spiegel

Moon of Alabama:ㅤMoA – diverse punten over Oekraïne en media

Augustus 15, 2022 Diverse punten over Oekraïne en media Laat ik het schrijven van vandaag beginnen met twee leesaanbevelingen. Lambert Strether en Yves Smith op Naked Capitalism bespreken een stuk over de Russische operatie in Oekraïne dat was afgedrukt in de Marine Corps Gazette en waarvan twee weken geleden facsimile foto's werden gepubliceerd op Twitter en later in zijn geheel op Reddit en door Southfront. A Marine's Assessment of Russia's Military "Operation" in Ukraine

De Saker: Beraadslaging van Peski. Waar gaan we nu heen?

15-08-22 04: 34: 00, Een Android App is ontwikkeld door een van onze supporters. Het is beschikbaar voor download en installatie door te klikken op de Google Play Store Badge hierboven. Website (thesaker.is) Gebruiksvoorwaarden: U gaat ermee akkoord de Service niet te gebruiken voor het plaatsen, uploaden, verzenden of anderszins verspreiden van informatie van enig materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim of ander recht van enige partij. De geuite meningen zijn

Ik heb nog nooit zo veel nieuwe graven gezien (Video)

4, 2022 Deze stond bij Wim Visscher vond hem mooi en wilde hem graag met jullie delen voor de mensen op het kerkhof is het TE LAAT…. BOODSCHAP AAN DE ONGEVACCINEERDEN: “Zelfs als ik bestoven en volledig gevaccineerd was, zou ik bewondering hebben voor de ongevaccineerden omdat zij de grootste druk hebben weerstaan die ik ooit heb gezien, zelfs van partners, ouders, kinderen, vrienden, collega’s en artsen. Mensen die tot een dergelijke persoonlijkheid, moed en

Er gebeurde iets vreemds… met de ontwikkeling van een nieuwe orde

15-08-22 03: 45: 00, Door Francis Lee voor de Saker blog ''De bekendste definitie van financialisering is dat het gaat om de toenemende rol van financiële motieven, financiële markten, financiële actoren en financiële instellingen in de werking van binnenlandse en internationale economieën.'' (1) In deze kerker - Alles wat blinkt is goud. Bank of England Gold Vault De enorme verschuiving in het wereldwijde systeem van industrie en financiën dat was gebaseerd op de Bretton Woods

Digitale Identiteit – Absolute en Totale Controle via QR Code: Open brief aan de Zwitserse Bondsraad

15-08-22 03: 37: 00, Op 7 maart 2021 hebben de Zwitserse kiezers een wet over een gepland elektronisch identiteitsstelsel verworpen. Het resultaat is een tegenslag voor de plannen van parlement en regering, die vrezen voor de bescherming van gegevens. Tot overmaat van ramp wilde Bern de digitale controle letterlijk privatiseren. Het Zwitserse bank- en/of verzekeringswezen werden als mogelijke beheerders geopperd. Waarschijnlijk heeft het voorstel tot privatisering van het toch al gewantrouwde financiële systeem de tegenstem

The Saker: Een alternatieve open brief aan Westerse politici

15-08-22 03: 34: 00, door Asia Teacher voor de Saker blog Beste westerse politici! Afgezien van de gebruikelijke pluimstrijkersonzin, die jullie voortdurende pogingen toejuichen om vrijheid en democratie naar het Midden-Oosten te brengen met raketaanvallen, pogingen om het klimaat op aarde te veranderen met behulp van geloofsovertuigingen, het beloven van een onbekende bron van 'groene' energie terwijl jullie vaccins promoten om ons te behoeden voor een zekere dood door een dosis griep, hier een alternatieve

Apolut:ㅤThe Age of the Crocodile or the Erosion of the Democratic Rule of Law – Vol. 3 | Door Uwe Kranz

15-08-22 03: 32: 00, Een standpunt van Uwe Kranz. Terwijl mijn eerste twee columns over het wortel-en-stok-beleid draaiden om de onderwerpen noodwetten, toerisme, reis- en bewegingsbeperkingen en isolatie- en identificatiemaatregelen in het kader van het gezondheidsbeleid, met name het ronduit duivelse pandemieverdrag van de WHO, gaat het in deze column om het toezicht, Controle-, censuur- en sanctiemaatregelen met het oog op de vrijheid van meningsuiting - onder voorbehoud, zoals altijd, van onvolledigheid, hetzij om redactionele

Kiev gaf stilzwijgend toe nucleair terrorisme te plegen tegen Europa en het Westen haalde gewoon de schouders op

De enige mogelijke verklaring voor deze schokkende houding is dat het Westen zo wanhopig is geworden om de langzame maar gestage opmars van Rusland in de laatste fase van het Oekraïense conflict te stoppen, dat zijn ideologisch gedreven elite letterlijk bereid is om het leven van hun eigen volk en dat van toekomstige generaties op te offeren in een laatste wanhoopspoging om dat te bewerkstelligen. Hun burgers, ondertussen, keuren dit natuurlijk niet goed, maar zijn

Zullen de Verenigde Staten nog bestaan na november?

15-08-22 03: 22: 00, Paul Craig Roberts De nazi in het kantoor van de Amerikaanse procureur-generaal zegt dat hij het bevel zal laten vernietigen dat hij gebruikte als rechtvaardiging voor de agressieve inval in het huis van president Trump door een gewapende en gepolitiseerde FBI die in feite de corrupte Democratische Partij in de kaart speelt. De vraag die de nazi-minister van Justitie niet beantwoordt, en de vraag die de presidenten angstvallig ontwijken, is waarom

Een Eskimo plant je niet in de Sahara | commonsensetv.nl

Als je dat zo stelt, ben je dan een racist? Welnee, dan kijk je duidelijk naar de mens, in dit geval naar een Inuit. (zoals deze mensen van Groenland en Canada zich liever noemen). Evengoed zullen bedoeïenen zich niet prettig voelen indien ze om wat voor reden op de Noordpool verder moeten nomaderen. Mensen moeten niet worden weggehaald uit hun eigen leefgebieden. Donkere mensen hebben niet voor niets een bruine of zwarte kleur, die ze

Doug Casey over de druk voor een wereldwijde belasting en wat er nu komt

15-08-22 03: 14: 00, International Man: Vorig jaar zijn de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en meer dan 130 landen het eens geworden over een wereldwijd minimum belastingtarief van 15 % voor bedrijven. Wat vindt u van deze drang naar wereldwijde belasting? Doug Casey: Ze zeggen dat slechts twee dingen onvermijdelijk zijn in de wereld: Dood en belastingen. Beide kwaden moeten vermeden worden. Gezien het snelle tempo van de technologische ontwikkeling, moeten we

Apolut:ㅤRhein Main Gedanken 085 – Beweg Was! – In gesprek met Rüdiger Lenz

15-08-22 03: 09: 00, Gepubliceerd op: 15. Augustus 2022 | Aantal reacties: nog geen Rhein Main Gedanken 085 Beweg Was! In gesprek met Franky Müller. Onze gast van vandaag: Rüdiger Lenz Onderwerp van vandaag: Stemmen over de toestand van de natie! ( De situatie is hopeloos, maar niet ernstig! ) Politiegeweld ... ... geweld ... ... strijd! Geweld komt voort uit strijd! We praten met Rüdiger Lenz over de huidige politieke situatie. We hebben het

NAVO’s comeback zou kunnen eindigen in Armageddon – een sombere toekomst ligt in het verschiet

15-08-22 03: 05: 00, Op de NAVO-top heeft het bondgenootschap zich strategisch geherpositioneerd. Op deze manier wil de VS zijn hegemonie veilig stellen en wereldwijd uitbreiden. Een nieuwe Koude Oorlog en een sombere toekomst liggen in het verschiet. De NAVO-top 2022 (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie), die plaatsvond van 28. tot 30. Juni in Madrid, Spanje, heeft een nieuw strategisch concept opgeleverd voor een bondgenootschap dat nog maar enkele jaren geleden door de Franse president Emmanuel Macron werd

Door de welig tierende corruptie in Oekraïne zullen de wapentransporten van het Westen op een gegeven moment waarschijnlijk averechts werken

15-08-22 03: 00: 00, Afghanistan in een nieuw jasje De welig tierende corruptie in Oekraïne betekent dat de wapentransporten van het Westen op een gegeven moment waarschijnlijk averechts zullen werken Ian Miles Cheong Van een afstand lijkt de omvang van de Oekraïense corruptie veel dieper te reiken, dan de recente verschuiving in het verhaal doet vermoeden, en het zou het Westen kunnen achtervolgen als wapens die aan de strijdkrachten van Kiev zijn geleverd, verdwijnen zonder

Canada, Zweden en Finland kondigen aan militaire trainers naar Oekraïne te sturen

15-08-22 02: 55: 00, Het Westen blijft het lijden van het Oekraïnse volk verlengen. Door Lucas Leiroz: Hij is onderzoeker sociale wetenschappen aan de Federale Universiteit van Rio de Janeiro; geopolitiek adviseur. Het Westen blijft erop aandringen het lijden van het Oekraïnse volk voor onbepaalde tijd te verlengen. Het beleid van militaire hulp lijkt geen grenzen te kennen. Naast financiële overdrachten en wapenleveranties mobiliseren westerse landen zich ook om Kiev militaire instructies te geven. Gezien

Een voorstel aan het Bundesministerium für Wirtschaft

15-08-22 02: 32: 00, Ik heb de twijfelachtige eer gekregen om door het federale ministerie van Economie op Twitter te worden vermeld. Ik heb een heel eenvoudige suggestie voor de persdienst van het Bondsministerie van Economische Zaken. In het Bondsministerie van Economische Zaken is vakbekwaamheid blijkbaar volledig uit de mode geraakt. Als je naar het Twitter-kanaal van het ministerie kijkt en leest hoe fel de kritiek op zijn beleid is in de commentaren, en welke

Chili heeft een van de hoogste Covid-vaccinatiepercentages ter wereld, maar ook een bezettingsgraad van 95% in intensive care-afdelingen en een hoog oversterftecijfer

15-08-22 02: 32: 00, Zoals Anadolu Agency op 4 augustus meldde, beleeft Chili het ergste moment van de pandemie met meer dan 8.000 dagelijkse infecties in de laatste paar dagen en een bezetting van de intensive care unit van 95 %. Het land heeft ook een van de hoogste infectiecijfers ter wereld voor runderen per hoofd van de bevolking. Volgens de Amerikaanse Johns Hopkins University zijn er tot nu toe in totaal meer dan een

Wist u dat Rusland de oorlog in Oekraïne nog steeds aan het verliezen is? II

Oké. Ik heb gelogen. Rusland is niet aan het verliezen. Maar dat weerhoudt de mediapersstituees er niet van om te proberen als Clothos van de 21e eeuw hun steentje bij te dragen. Zij zijn de meesters in het creëren en regisseren van het narratief, dat in hun mythologische wereld vooraf bepaald is. Oekraïne wint en Rusland verliest. Heel eenvoudig, schrijft Larry Johnson. De NY Times staat weer eens vooraan met een nieuwe (en hilarische) draai

Poetin en verplichte vaccinatie

15-08-22 02: 08: 00, Door Riley Waggaman (aka "Edward Slavsquat"): Hij is een Amerikaanse schrijver die in Moskou woont. Hij werkte bijna vier jaar bij RT (zijn officiële functie was "senior redacteur", maar zijn dagelijkse taken waren niet zo roemrucht als de titel doet vermoeden) Wat is het standpunt van de Russische president over gedwongen injecties? Het is ingewikkeld. In Deel I van deze serie, gaven we een overzicht van Vladimir Poetin's betrokkenheid bij de