Hoe onafhankelijk is de BBC?

Vorige week werd de voorzitter van Europa’s grootste wapenfabrikant, de firma BAE systems, Roger Carr, aangesteld als vice-voorzitter van de BBC Trust. Je vraagt je af wat een dergelijk figuur bij de BBC doet. Uiteraard deed het wederom mijn wenkbrauwen fronsen maar verrast was ik eigenlijk niet en al gauw kwam die aloude bekende slogan bij mij naar boven: wiens brood met eet diens woord men spreekt. En dat gaat tegenwoordig helaas in het geval van verslaggeving over oorlog en vrede zeker op! We hoeven maar een analyse te maken van de Kosovo-oorlog en recent de crisis in Oekraïne om te zien dat er al lang geen sprake meer is van een onafhankelijke media. Bij de verslaggeving van de bombardementen in voormalig Joegoslavië bleken Amerikaanse PR-bureaus het heft in handen genomen te hebben en in het geval van de Oekraïne-crisis is het opvallend te zien hoeveel journalisten soldatenhelmpjes op hun hoofd blijken te hebben. Nu is het zo dat de BBC sowieso een bedenkelijke reputatie in het verleden heeft opgebouwd. In mijn blog van 8 april maakte ik al melding van de betrokkenheid van de BBC bij de coup in Iran door de Britse en Amerikaanse geheime diensten in 1953. Als je maar stelselmatig iemand zwart maakt in de media, zoals nu met Putin het geval is, gaan mensen het geloven ook. We noemen dat brainwashing. De Canadese website: ‘Global research’ noemde nog een paar voorbeelden van BBC-propaganda, ik pik er een paar uit:
http://www.globalresearch.ca/the-bbc-the-weapons-industry-and-war-propaganda/5441449

BBC: ONTKENNING VAN GEBRUIK VAN WITTE FOSFOR ALS WAPEN

De BBC ontkende in een zes tal artikelen het gebruik van chemische wapens (witte fosfor bommen) door de Amerikanen in de Irak-oorlog. Witte fosfor zou uitsluitend gebruikt zijn voor het verlichten van de vijandelijke linies. Met name bij de aanval op het Iraakse Fallujah bleef de BBC ontkennen dat witte fosfor grootschalig als wapen ingezet was. Het waren uiteindelijk onafhankelijke ‘bloggers’ en alternatieve internet media die het gebruik onthulden, mede gebaseerd op getuigenverklaringen van frontsoldaten:
file:///C:/Users/Fredie/Downloads/NV060316nl.pdf

Amerikaanse officieren verklaarden in hun beschrijving van de aanval op Fallujah het volgende:

“Witte Fosfor bleek een effectieve en veelzijdige munitie te zijn. We gebruikten het als camouflagemiddel en, later in het gevecht, als een krachtig psychologisch wapen tegen de opstandelingen die in loopgraven, greppels of schuilplaatsen zaten, en die we niet konden bereiken met ‘high explosives’. Met WF salvo’s deden we ‘shake and bake’ missies om hen uit hun schuilplaatsen te verjagen en ‘high explosives’ om hen uit te schakelen.”

Jeff Englehart, voormalig Amerikaans soldaat in Fallujah vertelt dat hij het bevel voor het inzetten van witte fosfor hoorde via de militaire radio. De gevolgen omschrijft hij als volgt: “verbrande lichamen, verbrande vrouwen, verbrande kinderen; witte fosfor maakt geen onderscheid bij het doden. Wanneer het in contact komt met de huid richt het een onomkeerbare schade aan en brandt het vlees weg tot op het bot.”

De befaamde Britse wetenschapper Christopher Busby kwam op basis van onderzoek tussen 2005 en 2009 tot de conclusie dat het aantal gevallen van leukemie bij de bevolking van Fallujah 38 keer hoger was dan voorheen. Het aantal mensen met kanker en kinderen met geboorteafwijkingen bleek relatief groter dan in de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki na de atoomaanvallen…….Nog een voorbeeld:

BBC VIDEO OVER GETUIGENVERKLARINGEN MH17: DELETED

Een Russische correspondent van de BBC interviewde diverse ooggetuigen die een tweede vliegtuig hadden waargenomen vlak voor de fatale crash van MH17. De BBC trok het verslag van correspondente Olga Ivshina, dat op 23 juli werd gepubliceerd, in. Waarom?
Zie: http://www.globalresearch.ca/mh17-witnesses-tell-bbc-they-saw-ukrainian-jet-bbc-deletes-video/5417092

MOEDER VAN ALLE LEUGENS 11 SEPTEMBER 2001: BBC VERKONDIGD INSTORTEN WTC-GEBOUW 7……………………..23 MINUTEN VÓORDAT HET GEBOUW NAAR BENEDEN KWAM

Is dit de moeder van alle BBC-leugens? Op 11 september 2001, kwamen niet alleen de getroffen Twin Towers naar beneden. Ook gebouw WTC-7, het 47 verdiepingen tellende ‘Salomon Brothers’ gebouw kwam in een vrije val naar beneden zonder dat het ook maar door één vliegtuig was geraakt. Het opvallende was dat de BBC al 23 minuten voordat het gebouw ingestort was, melding maakte van de ineenstorting van gebouw WTC-7. Of de BBC beschikt over visionaire gaven of……… Tsja,….dat dacht ook de documentaire maker Tony Rooke. Door een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid weigerde hij de verplichte 130 pond omroep-bijdrage te betalen aan de BBC. Volgens de communicatiewet is hij daartoe verplicht. Voor de rechter stelde Tony Brooke dat de BBC in strijd handelde met sectie 15 van de Terrorisme Wet 2000. Die stelt dat: ‘Niemand geld mag vragen aan een ander als er goede kans is dat dit geld voor terroristische doeleinden zal worden gebruikt. ‘ Hij weigerde geld te betalen aan een organisatie die het terrorisme bevorderd. Het feit dat de BBC 23 minuten vóór de ineenstorting van gebouw WTC-7 melding maakte van dit gebeuren, zo Tony Rooke, zou impliceren dat de BBC op de hoogte was van de aanval op 9/11 (11 september 2001) nog voordat het feitelijk plaatsgevonden had. In een historisch unieke civiele procedure, ten overstaan van vele aanwezigen waaronder vele Europese journalisten, op 25 februari 2013,  kreeg Tony Rooke van de rechter het gelijk aan zijn zijde. Hoewel Tony Rooke zijn bewijsmateriaal in de rechtszaal niet mocht vertonen, hoefde hij uitsluitend de 200 pond proceskosten te betalen en werd hij veroordeeld voor het niet beschikken over een tv-licentie, zonder de consequenties daarvan te hoeven dragen. Hij hoeft dus geen omroepbijdrage te betalen. Een kleine overwinning voor de 9/11 waarheidsbeweging. Het zal u niet verbazen dat deze historische uitspraak geen nieuwswaarde voor de mainstream-media bevat. Er is nauwelijks melding van gemaakt, ook niet in de Verenigde Staten.

http://www.globalresearch.ca/bbc-foreknowledge-of-911-collapse-of-wtc-building-seven-british-man-won-law-suit-against-bbc-for-911-cover-up/5438161

Uiteraard is de BBC niet het enige mainstream medium waar de belangen vervlochten zijn met die van de staat en die van de financiële wereld. Het zou mij, als ik er al toe in staat zou zijn, meer dan een dagtaak kosten om alle leugens, verdraaiingen, insinuaties, halve waarheden, niet-vermeldingen etc.van de Nederlandse media, inclusief NOS-teletekst, recht te zetten. Gelukkig zijn er op het wereldwijde web nog steeds onafhankelijke journalisten en bloggers actief die tegen de stroom in proberen een ander geluid te laten horen. Hoewel ook deze het steeds moeilijker krijgen. Repressie blijkt zich steeds meer in de richting van het internet te verschuiven.