De verborgen commando-operaties van de VS in Azië en Afrika, een protest

Eén van de gevolgen van de ‘oorlog tegen het terrorisme’ die volgde op de aanslagen van september van 2001, en die tot zoveel zinloos geweld leidde, was de volstrekt illegale, tegen elk humanitair recht indruisende arrogantie van de macht die in de jaren die volgden met het grootste gemak werd tentoongespreid. Dat was overigens niet het monopolie van president Bush en zijn Europese vazalstaten binnen de NAVO. Ook president Obama, die meer als een wolf in schaapskleren blijkt te opereren, voerde het beleid van zijn voorganger gewoon door. We moeten daarbij natuurlijk in acht nemen dat de macht van de Amerikaanse president in de 20e en 21e eeuw feitelijk nihil is. Presidenten worden in het verborgene voorbereid en gebracht tot ze klaar zijn om hun rol te vervullen. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt nietwaar? Van president Reagan is bijvoorbeeld bekend dat hij, toen hij nog als tweederangs acteur in cowboyfilms acteerde, al door een kleine belangengroep (the Commitee on the Present Danger) als toekomstige president naar voren werd geschoven. Dat de huidige regering van Obama ook zijn ‘vuile’oorlogen aan het voeren is kan natuurlijk ook niet onopgemerkt blijven. Hieronder de brief van 13 mei die door een aantal mensenrechtenorganisaties naar Obama gestuurd is en die wat meer licht werpt op de geheime commando-operaties en de onbemande drone-aanvallen die de VS in Azië en delen van Afrika van 2010 al aan het uitvoeren is. Ik denk dat de brief voor zichzelf spreekt, hoewel de brief zich voornamelijk beperkt tot kritiek op de ontkenning van de VS van de geheime moordoperaties en de gevolgen hiervan voor burgers en hun families.

May 13, 2015

Aan de edelachtbare Barack Obama                                                                                                                 President van de Verenigde Staten van Amerika                                                                                                   White House 1600 Pennsylvania Ave., N.W.                                                                                                 Washington, D.C. 20500

Re: Openbare erkenning en onderzoeken naar “Gerichte moorden” en drone-aanvallen van de VS

Geachte president Obama,

Op 23 april 2015 heeft uw regering publiekelijk erkent en spijt betuigd voor de dood van twee burgers – de Amerikaan Warren Weinstein en de Italiaanse burger Giovanni Lo Porto—als gevolg van een aanval in januari 2015 in Pakistan. De mensen- en burgerrechten organisaties die deze brief ondertekenden verwelkomen de publieke erkenning en verantwoordelijkheid die u onderneemt om er zorg voor te dragen dat de aanval aan een ‘grondig onafhankelijk’ onderzoek zal worden onderworpen en uw verklaarde bereidheid voor compensatie van de families van de slachtoffers. Dit zijn stappen in de goede richting, waarvan we hopen dat zij zal leiden naar een meer transparante en verantwoordelijke benadering van Amerikaanse contra-terrorisme-operaties. Wij schrijven u om uw regering aan te sporen ook in het geval van andere contra-terrorisme aanvallen – waarbij er gewonden of doden gevallen zijn – dezelfde aanpak te volgen, ongeacht de nationaliteit van de slachtoffers. Daartoe moet uw regering een systematisch en transparant system ten behoeve van ‘post-strike-onderzoeken’ instellen, die openbaar worden gemaakt, en zorgen voor passende schadeloosstelling voor burgerslachtoffers. De Verenigde Naties, lokale en internationale mensenrechtenorganisaties en journalisten hebben talrijke gevallen onderzocht en gerapporteerd waarin geloofwaardig bewijs is gevonden voor letsel aan burgers uit Jemen, Pakistan, en anderen, als gevolg van geheime aanvallen van de V.S., meestal uitgevoerd met behulp van ‘drones’. De families van deze mensen zijn nog steeds op zoek naar erkenning en de verantwoordelijken, en de voortdurende weigering van uw regering om hun verliezen officieel te erkennen maakt onderdeel uit van hun lijden. We hechten aan deze brief een bijlage van tien voorbeelden van dergelijke aanvallen, waarvan we er op aan willen dringen dat uw regering deze publiekelijk  erkent en deze onafhankelijk laat onderzoeken, samen met alle andere contra-terrorisme aanvallen waarvan er geloofwaardige beschuldigingen bestaan dat daarbij burgers kunnen zijn gedood of gewond geraakt.

In vroegere gezamenlijke brieven aan uw regering, waaronder brieven van 4 december 2013 en 11 april 2013, hebben maatschappelijke organisaties hun grote zorgen uitgesproken over het gebruik  van dodelijk geweld in contra-terrorisme operaties door de Amerikaanse overheid.

In navolging van het onderzoek naar individuele aanvallen, hierin verantwoordelijkheid te erkennen, en het voorzien een passende schadeloosstelling voor de burgerslachtoffers, dringen wij er bij uw regering op aan om belangrijke stappen te ondernemen voor de formulering en openbaarmaking van criteria en normen inzake deze ‘gerichte moordaanvallen’; er zorg voor te dragen dat de Amerikaanse gewelddadige operaties in het buitenland voldoen aan de internationale rechten van de mens en het humanitair recht en het  toezicht door het Congres en juridische beoordeling werkelijk mogelijk te maken.

Wij waarderen uw aandacht voor onze bezorgdheid,

Hoogachtend,

American Civil Liberties Union

Amnesty International

Center for Civilians in Conflict (CIVIC)

Center for Constitutional Rights

European Center for Constitutional and Human Rights

Human Rights Clinic (Columbia Law School)

Human Rights First

Human Rights Watch

Open Society Foundations

Reprieve

Ten U.S. Strikes Requiring Investigation and Acknowledgement1

  1. Yemen, December 17, 2009: A cruise missile strike in al-Majalah in southern Yemen is alleged to have killed at least 41 civilians, along with 14 alleged militants, in a Bedouin camp. Groups including Human Rights Watch determined that the civilians included 21 children and nine women—five of whom were pregnant.
  2. Pakistan, March 17, 2011: A strike on a large gathering near a bus depot in Datta Khel, North Waziristan, is alleged to have killed at least 24 civilians according to several independent investigations by human rights organizations, including Reprieve, and journalists.
  3. Pakistan, October 30, 2011: A strike reportedly killed four civilians who were traveling in a car in North Waziristan, Pakistan. According to an Open Society Foundations investigation, those killed were likely a businessman and several day laborers.
  4. Pakistan, July 6, 2012: A series of strikes allegedly killed 18 civilians in Zowi Sidgi, North Waziristan, Pakistan. Amnesty International reported that the 18 victims were likely laborers, ten of whom were killed by a second round of strikes targeting those who had arrived at the scene to help the wounded and recover the dead. At least 22 others were injured, including an eight-year-old girl who sustained shrapnel injuries to her leg.
  5. Yemen, August 29, 2012: A strike reportedly killed five men outside a mosque in Kashamir, Yemen, including two civilians. Groups including Human Rights Watch and Reprieve determined that those killed included a popular anti-Al Qaeda cleric, Salim bin Ali Jaber, and his cousin Waleed, one of the village’s only policemen.
  6. Yemen, September 2, 2012: A strike on a Toyota Land Cruiser in Yemen is alleged to have killed 12 civilian passengers, including three children and a pregnant woman. Groups including Human Rights Watch found that the alleged target was not in the vehicle and that those killed included the breadwinners for more than 50 people in one of the poorest areas of Yemen.
  7. Pakistan, October 24, 2012: A strike allegedly killed Mamana Bibi, a woman aged about 65 who was gathering vegetables in her family’s large, mostly vacant fields in Ghundi Kala, a village in North Waziristan, Pakistan. Investigations conducted by Amnesty International and Reprieve found credible evidence that nine others were injured in the strike that killed Bibi. The nine injured were children, including several of Bibi’s grandchildren.
  8. Yemen, January 23, 2013: A strike in al-Baidha Governorate in Yemen allegedly targeted a house in which 19 civilians lived, near where approximately 30 civilians had gathered to watch the only television in the village. The Open Society Justice Initiative and the Yemeni organization Mwatana determined that the strike injured five civilians, including two children.
  9. Yemen, December 12, 2013: A strike on a convoy in rural Yemen allegedly missed its intended target but killed at least 12 and wounded 15 others. Human Rights Watch, Reprieve, and independent journalists found that the convoy was a wedding procession, as well as evidence that some, if not all, of those killed and wounded may have been civilians.
  10. Yemen, April 19, 2014: A strike allegedly targeted a truck carrying suspected militants in al-Sawma’ah, Yemen. An investigation by the Open Society Justice Initiative and Mwatana found credible evidence that shrapnel from the strike killed four civilians and injured five others who were traveling in a nearby car.

1 The signatories of this letter do not consider this an exhaustive list, but ten examples of strikes in which civilian harm has been credibly alleged.

%d bloggers liken dit: