Oskar Lafontaine: “Buitenlandse” V.S. politiek is één groot leugenbouwwerk”

De Duitser en oud-politicus Oskar Lafontaine sprak op 22 oktober 2014, in een betoog van drie minuten, onverhuld de waarheid over de Buitenlandse politiek van de V.S. Van 1966 tot 2005 was Fontaine lid van de SPD die hij verliet om toe te treden tot Die Linke. Daar was hij tot 2010 gedeeld fractievoorzitter, een functie die hij om gezondheidsredenen moest opgeven. Tijdens zijn lange loopbaan als SPD-politicus werd hij in 1985 de eerste SPD-premier in de deelstaat Saarland. Door een spoedoperatie overleefde hij in 1990 een aanslag op zijn leven. Van 1995 tot 1999 was hij bondsvoorzitter van de SPD en in 1998 werd hij minister van financiën onder het kabinet van Gerhard Schröder. Overigens niet lang, want in maart 1999 trad hij als minister af.

Hieronder het youtube filmpje met daaronder de vrij vertaalde tekst:

http://https://youtu.be/e6y4N7EkFxo

“Wij onderwerpen ons aan een logica die natuurlijk de stempel van de tijdgeest draagt. Een logica, die volledig doordrongen is van leugens en valse oordelen. De buitenlandse (VS) politiek is één groot leugenbouwwerk. Dat begint ermee, dat wij het steeds hebben over een ‘defensie-budget van de Amerikanen. Wat een ongelooflijke leugen! Dit budget overtreft alle andere defensie-uitgaven in de wereld en de V.S. hebben überhaupt geen vijanden: de Mexicanen willen hun niet aanvallen en voor zover ik weet de Canadezen ook niet. Ze gebruiken het budget om over de gehele wereld, militair, de alleenheerser te zijn, wat ze ook willen, maar praten steeds maar over een defensie-budget. Het liegen gaat dus ononderbroken door. Iedere interventieoorlog van de V.S. werd door een leugen gerechtvaardigd. De meesten weten dat nog van Irak, maar dat was voorheen ook altijd zo, dat er altijd wel een leugen aan te pas kwam en dan werd de publieke opinie opgehitst, hebben de media hun rol meegespeeld en dan moest er opeens oorlog gevoerd worden. En tegenover deze oorlogslogica moet tenminste één politieke kracht zich er niet door laten onderwerpen. Anders zijn we net zoals de sociaal-democraten in het Keizerrijk van de partij. En ik ben dan ook erg blij, dat iemand als jij (Willy Wimmer, CDU) spreekt over de Angelsaksische brandstichters – ja, zeker zijn ze dat, maar wie durft zoiets gewoon te zeggen? Het getuigt van ongelooflijk veel moed zoiets uit te spreken. Dat is toch de waarheid. Wie heeft dan toch het Midden-Oosten in vuur en vlam gezet? Dat was in eerste instantie de V.S. – ik wil de andere partijen uit tijdsoverwegingen nu even weglaten. Er werden wapens geleverd door Saoedi-Arabië, door Qatar. De VS hebben IS (Islamitische Staat), mede sterk gemaakt. – En nu moeten wij er heen snellen om op een of andere wijze het vuur te blussen dat ze jarenlang opgestookt hebben met de meest zwakzinnige buitenlandse politiek die je je maar kunt voorstellen. Het is ongehoord wat daar zich afspeelt. En wij moeten daarvoor verantwoordelijkheid dragen! Cruciaal zou zijn dat de Verenigde Naties krachtig genoeg gemaakt zou worden. Maar daartoe zou de VN eerst in staat moeten zijn om volkerenrecht door te voeren, Maar dan is daar deze hegemoon, de V.S., die ogenschijnlijk een leidende natie van onze waardegemeenschap is, die echter überhaupt geen enkel recht erkent. Vrede neemt zijn aanvang als de VS eens een keer leert om recht, volkerenrecht te erkennen. Als ze dat zou leren, dan zou de eerste stap naar wereldvrede gezet zijn. Want we hebben een president van de VS, die volgens de ‘Bildzeitung’ zegt, “ik ben er goed in, om te doden…..” Ik heb in een discussieprogramma op tv gezegd, “een dronen-moordenaar”. En dan hebben we het over een waardegemeenschap – dat is toch allemaal volkomen waanzin!