Géén kinderinenting, geen kinderbijslag, waar gaat dit heen?

Het gaat heel sluipend. We weten dat er miljarden omgaan in de farmaceutische industrie en dat de belangen groot zijn. We weten ook dat deze belangen van de farmaceutische industrie inmiddels in allerlei staats-gezondheidsadviesorganen zijn binnengedrongen. We weten ook dat de farmaceutische industrie meer bezig is met louche handel te bedrijven, beter gezegd, maffiapraktijken, dan met de zorg voor en genezing van patiënten. Daar kun je boeken over schrijven en daar zijn ook boeken over geschreven door meerdere klokkenluiders uit diezelfde industrie. Daarover een andere keer meer. Maar er bereiken mij steeds meer berichten dat de vrijheid van ouders om hun kinderen al dan niet in te laten enten steeds meer ter discussie wordt gesteld. Ook worden vanuit de politiek meer en meer dwingende maatregelen genomen en voorgesteld om deze vrijheid van ouders aan banden te leggen. Al in 2014 was het in Nederland het wetenschappelijk instituut van de VVD, de Prof. mr. B. M. Telderstichting, die in haar rapport: ‘Liberale verantwoordelijkheid’ een pleidooi hield voor het ‘dwingend ingrijpen’ van de overheid door vaccinatie te verplichten. Het zou dan gaan om ziektes met blijvende gezondheidsschade als gevolg waarvan ouders handelen in strijd met het belang van hun kind. Economische belangen en hun dienaren in de politiek gaan dus beslissen over wat wel of niet in het belang van een kind is. Het zou voor de Telderstichting beter zijn geweest als ze hun energie hadden gebruikt om aan te tonen hoeveel miljoenen mensen jaarlijks slachtoffer zijn van gesjoemel met medicijnen en patenten; een gevolg van het onverantwoordelijk handelen van deze farmaceutische industrie. Er zullen ongetwijfeld meer voorbeelden aangehaald kunnen worden, maar met de nodige zorg las ik toch een tweetal berichten die voor zichzelf zullen spreken. Ik geef er verder geen commentaar bij want ze zijn zo duidelijk als maar kan.

bericht 1.

Weigering vaccinatie in Israël bestraft met korting op kinderbijslag

Weigering vaccinatie in Israël bestraft met korting op kinderbijslag -  JERUZALEM. De Likudpartij van premier Netanyahu heeft in een coalitieakkoord afgesproken dat ouders die hun kinderen niet willen laten inenten fors op de kinderbijslag zullen worden gekort. beeld EPA

JERUZALEM. De Likudpartij van premier Netanyahu heeft in een coalitieakkoord afgesproken dat ouders die hun kinderen niet willen laten inenten fors op de kinderbijslag zullen worden gekort.

Ouders in Israël die weigeren hun kinderen te laten inenten zullen straks gekort worden op hun kinderbijslag. Dat staat althans in het coalitieakkoord dat deze week is gesloten tussen Likud en het ultraorthodoxe Verenigd Thora Judaïsme (UTJ).Bronnen bij UTJ zeggen dat Likud wilde dat de clausule werd opgenomen. De onderminister van Gezondheid, rabbijn Ya’akov Litzman van UTJ, zal echter het recht krijgen om de criteria op te stellen. Wat die voorwaarden zullen zijn, is nog niet bekend.

bericht 2.

‘Kind niet ingeënt, dan ook geen kinderbijslag’

Voorstel van de Australische premier Abbott moet zorgen voor meer inentingen

De Australische premier Abbott heeft voorgesteld om niet langer kinderbijslag en andere toeslagen te betalen aan ouders die hun kinderen niet laten inenten. Het gaat daarbij in sommige gevallen om een bedrag van meer dan 10.000 euro. Abbott hoopt zo te bereiken dat meer ouders hun kinderen wel laten inenten en dat zo ziekten kunnen worden voorkomen

Abbott reageert daarmee op het bericht dat het aantal kinderen in Australië groeit dat niet wordt ingeënt. Er zijn in Australië nu 39.000 kinderen onder de 7 jaar die niet zijn ingeënt. Abbott is wel bereid een uitzondering te maken, als daar medische gronden voor zijn. Godsdienstige bezwaren tellen in het voorstel niet, tenzij de regering een formeel bezwaar van de leiding van een bepaalde kerk officieel heeft goedgekeurd. Het voorstel is inmiddels naar het Australische parlement gestuurd.

The Sydney morning herald: Abbott government withdraws childcare payments for anti-vaccination parents