toch maar Bilderberg…..

Gebruikte bron: http://welvaartvooriedereen.nl/2015/06/de-vergadering-van-de-bilderbergers/

Van 11 tot en met 14 juni 2015 werd in het Interalpen-Hotel Tyrol in Oostenrijk de 63ste Bilderberg conferentie gehouden. Ongeveer 120 invloedrijke mensen uit de politiek, de media, de financiële wereld, de wetenschap en het bedrijfsleven uit Europa en Amerika kwamen bij elkaar. Maar hun bijeenkomst is strikt geheim. Er worden geen journalisten toegelaten en de deelnemers mogen niks zeggen over de inhoud van de vergaderingDe eerste Bilderbergconferentie werd georganiseerd in 1954 in HotelDe Bilderberg te Oosterbeek. Een van de initiatiefnemers was prins Bernhard. Vanaf dat moment werd er ieder jaar zo’n vergadering gehouden, telkens op een andere plaats. De omgeving van de conferentieaccommodatie wordt van te voren door de politie afgezet. De deelnemers komen aan in geblindeerde auto’s. Het ziet er allemaal heel geheimzinnig uit. Niemand mag in de buurt komen, alleen als je bent uitgenodigd mag je het terrein op. (door deplaatselijke autoriteiten is er een plekje vrijgemaakt voor demonstranten die de reis gemaakt hebben om hun ongenoegens over de Bilderbergerbijeenkomst te ventileren: zie onderstaand You tube filmpje)

Elk jaar zijn er andere genodigden, maar sommigen zijn iedere vergadering aanwezig. Prinses Beatrix is een van de vaste gasten. In de jaren 2013 en 2012 waren de deelnemende Nederlandse politici premier Mark Rutte en D66-leider Alexander Pechtold. Vorig jaar waren de fractievoorzitter van de PvdA Diederik Samson en de minister van volksgezondheid Edith Schippers uitgenodigd. Dit jaar gaan minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en regeringsleider Mark Rutte, naast Shell-topman Ben van Beurden, bestuursvoorzitter van de Universiteit Wageningen Louise Fresco, hoogleraar economie Victor Halberstadt en Klaas Knot president van De Nederlandsche Bank.

Over de Bilderberg Conferentie wordt nauwelijks iets geschreven in de reguliere media
De Bilderbergconferenties zijn niet onomstreden. De Bilderberggroep zou buiten de democratie om besluiten nemen. In de Tweede Kamer zijn er meerdere keren vragen over gesteld. In de antwoorden wordt nooit op de inhoud van de vergadering ingegaan, zelfs de agenda wordt niet bekend gemaakt.

Men zegt dat de bijeenkomst privé is om een eerlijke en open discussie aan te kunnen gaan. Maar onze regeringsleiders zijn democratisch gekozen en werken voor en namens de bevolking. De deelnemende politici zijn verantwoording schuldig over wat zij daar met andere machthebbers bespreken.
(zie hieronder over dit onderwerp het commentaar van Sp-kamerlid van Bommel)
Door het geheime karakter wordt er druk gespeculeerd over het doel van deze vergaderingen. Sommigen zeggen dat de Bilderberggroep uit is op een wereldregering. De initiatiefnemers zouden niet het beste voor hebben met de mensheid. Ze zouden onze welvaart, rechten en vrijheid willen inperken. Omdat er geen openheid van zaken gegeven wordt, vallen zulke beweringen moeilijk te controleren.
Over de Bilderberg Conferentie wordt nauwelijks iets geschreven in de reguliere media. Op dit moment staan de kranten vol van de achterkamertjespolitiek over de belastingherziening in Den Haag. Maar de achterkamertjes van Bilderberg waar nog veel belangrijker zaken aan bod komen, halen het nieuws niet.

Dit jaar is het terrein nog strenger beveiligd dan anders. Journalisten kunnen niet in de omgeving van het hotel in Oostenrijk komen. Maar nog vreemder is een mast die daar geplaatst is op een wagen en die alle communicatie verstoort die je daar probeert te versturen.

Bovendien wordt er door de zware beveiligingscordons gedreigd met gevangenisstraf wanneer je toch in de buurt probeert te komen.
Lobby kans
Daniel Estulin is een onderzoeksjournalist die al jarenlang studie maakt van de Bilderberggroep. Zijn boek De Ware Geschiedenis Van De Bilderbergconferentie (2007) is geschreven op basis van uitgelekte informatie.
Estulin omschrijft de Bilderberggroep als een ‘doelgerichte aristocratie’. De leden zijn bankiers, politici, leden van de Europese koningshuizen, leiders van multinationale ondernemingen, presidenten, premiers, ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken, vertegenwoordigers van de Wereldbank en het IMF, bestuursvoorzitters van mediaconglomeraten en militaire leiders.

Twee derde van de aanwezigen komt uit Europa, de rest uit de Verenigde Staten en Canada. Een derde deel van de afgevaardigden bestaat uit politici; de overige deelnemers komen uit de industrie, het geldwezen, het onderwijs, de vakbonden en de media.
De Bilderbergconferentie is een geweldige lobby kans voor multinationals Normaal gesproken gaan lobbyisten van grote bedrijven bij politici langs om de besluitvorming in hun voordeel te beïnvloeden. Nu zitten ze gezellig samen in een luxe hotel. De Bilderbergconferentie is een geweldige lobby kans voor multinationals. Drie dagen lang hebben ze privé toegang tot hoge beleidsmakers. Maar ook de politici hebben er belang bij. Het zakenleven en de politiek zijn in deze nieuwe tijd van globalisering steeds meer van elkaar afhankelijk geworden. Hun belangen zijn verweven en nieuw beleid bereiden ze bij voorkeur gezamenlijk voor. De Bilderbergconferentie is hiervoor een uitstekende gelegenheid.
De structuur van de soevereine, democratisch georganiseerde nationale staat is voor deze vorm van politiek een obstakel.

Lobbyen in veel verschillende landen tegelijk is een arbeidsintensieve zaak. Ook kan een nationale staat zijn interne markt beschermen door allerlei wet- en regelgeving voor arbeid en import van producten. De expansie van de grote bedrijven wordt hierdoor beperkt. Daarom zijn multinationals dol op internationale samenwerking, handelsverdragen en supranationale organen.
Steeds meer integratie
Al in 1955 spraken de Bilderbergers over de noodzaak van een Europese Unie. In zo kort mogelijke tijd wilde men zoveel mogelijk integratie bereiken, te beginnen met een Europese markt. Giovanni Agnelli, de overleden bestuursvoorzitter van Fiat die verschillende jaren in het organisatiecomité van de Bilderbergconferenties heeft gezeten, liet zich eens ontvallen: “Ons doel is de Europese integratie; waar de politici het hebben laten afweten, zullen wij als industriëlen slagen.”In 1957 werd de EEG opgericht, die een vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal over de grenzen binnen Europa mogelijk maakte. Deelnemers aan de Bilderbergconferentie van 1955, zoals de Belg Paul-Henri Spaak en de Duitser Walter Hallstein, zaten aan tafel om de officiële oprichtingsdocumenten te tekenen.

Sindsdien zijn de idealen van de supranationale organen langzaam maar zeker steeds verder doorgevoerd: de Europese politieke unie is al bijna een feit. Nu streeft de Bilderberggroep naar een Amerikaanse en een Amerikaans-Europese Unie, die momenteel worden voorbereid door allerlei handelsverdragen, zoals TTIP het Transatlantic Trade and Investment Partnership.
De Bilderbergers streven naar steeds meer integratie. Maar dit is niet in het belang van burgers. Twee voorbeelden: -Het vrije verkeer van personen en diensten binnen de EU leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt. In bijvoorbeeld de transportsector en in de bouw ontstaat werkloosheid. Werknemers moeten steeds meer met elkaar concurreren, waardoor de lonen dalen en de arbeidsvoorwaarden achteruit gaan.

Omdat handelsbeperkingen met de VS in het nieuwste handelsverdrag TTIP geschrapt worden, is het niet langer mogelijk om eisen te stellen aan goederen die hier verkocht worden. Het feit dat een land democratisch heeft besloten bepaalde genetisch gemodificeerde voeding of gewassen te verbieden, wordt bijvoorbeeld aan de kant geschoven.
(een al wat ouder filmpje uit 2013, maar daarom niet minder interessant over Bilderberg zie hieronder)