Dag met Ad Broere op 20 december 2015

Op zondag 20 december zal Ad Broere een lezing verzorgen georganiseerd door Want to Know en Centrum De Zonnewijzer in Aalsmeer. Ad zal informeren over het grootste onderdrukkingsmechanisme van de mensheid, inspireren omdat neerleggen bij deze onderdrukking onnodig is en in gesprek gaan over mogelijkheden, initiatieven, positieve ontwikkelingen.

Wereldwijd is er een golf van besef gaande dat de mensheid op een dood spoor zit. Een radicaal andere koers is noodzakelijk, voor de Mensheid op collectief én op individueel niveau. Om de koers te verleggen is moed en lef nodig om alles tegen het licht te houden, ook de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Daarom is het pure noodzaak om het onderdrukkingssysteem van het globale economische model te bekijken. De volgende stap is aan de vrijdenkers en vrijsprekers om zelf invloed uit te gaan oefenen.

george orwell geldtekort

Drs. Broere zal een speciale presentatie geven over de economische stand van zaken en vooral de achterkant van de economie. Want er is dit jaar veel gebeurd op het terrein van economie en menselijk bewustzijn; dus reden genoeg voor een terugblik en analyse van onze financiële wereld. Waar staan we in relatie tot het verworden van het middel ‘geld’, waarin geld geen middel meer is, maar een doel op zich. Een doel ook, om mensen te knechten en als het ware gevangen te houden in ‘tekorten’.. Hoe kan dit?

Ad Broere

Aanvang 11:00 uur (tot 17:00 uur)
Centrum Zonnewijzer, Aalsmeer
Kosten € 40,- (+ eventueel € 10,- voor gebruik van het lunchbuffet)
overmaken op NL35INGB0004313174 tnv Dolphins & Whales publishing.
Vermeld bij de overboeking 20 december en je mailadres.
Je krijgt een bevestigingsmail

Meer info