Debat geldschepping in Tweede Kamer onschadelijk gemaakt

tweedekmr-geldcreatie

Bron: http://delangemars.nl/2016/03/17/debat-geldschepping-tweede-kamer-onschadelijk-gemaakt/

Wat op een overwinning had kunnen uitlopen voor het initiatief van burgers om het gegraai van commerciële banken in te tomen liep uit op een teleurstelling doordat Kamerleden het initiatief vakkundig binnen drie uur hebben onschadelijk gemaakt.

Het debat over geldschepping van woensdag 16 maart in de Tweede kamer is uitgelopen op een deceptie omdat er naar alle waarschijnlijkheid niet meer uit komt dan een onderzoek van en naar de gevolgen van geldschepping. Drie uur lang debatteerden een kleine tien Kamerleden met PvdA-Minister van Financiën Dijsselbloem. Veel gesputter, veel gemaar en toneelstukjes met als resultaat niets om echt enthousiast over te worden. Een veel gehoord argument van de meeste Kamerleden tegen de overheveling van geldcreatie was het risico. Ook Dijsselbloem vindt het risicodeel van het plan van Ons Geld onvoldoende uitgedacht.

Wat niet naar voren werd gebracht als argument door de Kamer voor het weghalen van de geldcreatie bij de banken was de jaarlijkse rente van totaal 8 miljard die de burger als belasting moet ophoesten over de staatsschuld. Als de overheid zelf geld creëert hoeft zij ook geen 8 miljard meer te betalen.

Een tweede punt waarover in alle toonaarden werd gezwegen was de onbeperkte macht van de banken. Zij zijn zo machtig dat de Tweede Kamer niet durft te tornen aan het onwaarschijnlijke cadeau van de geldschepping.

In de Tweede Kamer waren meer toeschouwers op de publieke tribune aanwezig, dan dat er Kamerleden waren. Het onderwerp van de geldcreatie is door meer dan 100.000 burgers op de politieke agenda gezet en de stichting Ons Geld heeft het uitgewerkt in een plan om te komen tot het overhevelen van de geldcreatie van de commerciële banken naar de overheid. Fractieleiders van de verschillende partijen liepen er in ieder geval niet warm voor.

Betekent dit dat de zaak al van tevoren was beklonken? Was er afgesproken de banken niet aan te pakken en alles bij het oude te laten? Het had er alle schijn van.

Een gunstige uitzondering op het spel is het standpunt van de Partij van de Dieren die in een motie mee wilde gaan met het voorstel van Ons Geld:

constaterende dat private banken op ongecontroleerde en ongecoördineerde schaal kredieten verstrekken, wat neerkomt op ongecoördineerde geldschepping;

constaterende dat in het huidige systeem banken er belang bij hebben dat burgers en bedrijven zo veel mogelijk schulden maken;

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat een stabiel financieel-economisch bestel kan worden gerealiseerd door coördinatie en centralisatie van de geldschepping;

van mening dat het recht op geldschepping fundamenteel tot het voorrecht van de overheid zou moeten behoren;

verzoekt de regering, het recht op geldschepping te democratiseren en kredietverlening en geldschepping van elkaar te scheiden, waardoor banken niet meer de mogelijkheid hebben om geld te scheppen.

Deze motie wordt door Dijsselbloem afgeraden, waardoor we er rustig van kunnen uitgaan dat deze motie aanstaande dinsdag bij de stemming geen meerderheid in de Kamer zal behalen.

Het zoveelste initiatief om rotte stukken uit onze samenleving weg te snijden is mislukt. Voorlopig mogen commerciële banken met de creatie van hun gouden bergen doorgaan van de politici. Zij mogen onbeperkt geld blijven scheppen en winst blijven maken door exclusief aan de geldboom te schudden als iemand hen om een lening vraagt. Komende dinsdag wordt er gestemd over de 13 ingediende moties die de oogst zijn van drie uur praten.

Hier kan je het letterlijke verslag van het debat lezen.