Brussel in paniek!!

De Europese elite wordt weer geconfronteerd met de wraak van het Nederlandse volk nu de steun voor een TWEEDE referendum groeit.

De Brusselse bureaucraten hebben het vernederende vooruitzicht dat ze hun vlaggeschip TTIP, transatlantisch handelsverdrag, moeten verdedigen tegenover de Nederlanders nog geen maand nadat die hun afkeuring uitgesproken hadden over het landjepik in Oekraïne.

Bron: https://fenixx.org/2016/04/18/brussel-in-chaos-nederlanders-willen-nu-een-referendum-over-het-gehate-handelsverdrag-ttip/

De Brusselse bureaucraten hebben het vernederende vooruitzicht dat ze hun vlaggeschip TTIP, transatlantisch handelsverdrag, moeten verdedigen tegenover de Nederlanders nog geen maand nadat die hun afkeuring uitgesproken hadden over het landjepik in Oekraïne.

In heel Europa neemt de woede toe over het gehate handelsverdrag met Amerika waarvan tegenstanders zeggen dat alleen het bedrijfsleven er van profiteert en het de weg opent naar privatisering van publieke diensten waaronder onze gezondheidszorg.

01

En nu, net als met het Oekraïne verdrag, zijn het de Nederlanders die voorop gaan in de oppositie tegen een deal die al bezegeld is in achterkamertjes door ongekozen EU-regenten.

Meer dan 100.000 mensen hebben al een petitie ondertekend de laatste dagen die de Nederlandse regering maant een referendum over deze zaak te houden. Als het de 300.000 haalt zullen de vernederde ministers gedwongen zijn om wéér een referendum uit te schrijven.

01

Dat zou nóg een verpletterende dreun zijn voor de belaagde EU, die uiteen begint te vallen door een ongekende uitbraak van de macht van het volk.

Aangemoedigd door nieuwe online-bewegingen beginnen pro-democratie strijders eindelijk terug te vechten tegen de Brusselse machinerie, met het historische Nederlandse referendum eerder deze maand als een mijlpaal voor vrijheid en zelfbeschikking.

Nu hebben de opstandige Nederlanders TTIP – wat staat voor TransAtlantic Trade and Investment Partnership – ferm in het vizier.

Als ze er in slagen zich te verzekeren van een referendum zal dat de EU-lite verder onder druk zetten, die tot zover besloten hebben om de democratische wens van het Nederlandse volk te negeren en door te gaan met het verlenen van visumvrij reizen voor 45 miljoen Oekraïners.

Meer dan 60% van de stemmers keurde het landjepik af – dat tot doel had Kiev onder de invloedssfeer van de EU te brengen – ze zijn verraden door zowel hun eigen regering als de EU, die nu zelfs politici monddood gemaakt heeft door ze te verbieden het resultaat (van het referendum) te bediscussiëren uit angst de Brexit beweging van brandstof te voorzien.

Maar het is onvoorstelbaar dat ze een tweede woede-uitbarsting kunnen negeren, wat ook een ramp zou zijn voor Brussel voorafgaand aan het Britse referendum om wel of niet de EU te verlaten op 23 juni.

De referendum campagne wordt aangevoerd door de Nederlandse Socialistische Partij, die zegt dat TTIP publieke diensten zal decimeren, banen kost en een definitieve doodsklap is voor de Europese democratie.

Onder het controversiële trans-Atlantische verdrag kunnen bedrijven regeringen aanklagen als hun politiek leidt tot winstverlies, wat effectief betekent dat ongekozen zakenmensen in Amerika hier de politiek van democratisch gekozen regeringen kunnen dicteren.

Woordvoerder van de Socialistische Partij Jasper van Dijk zegt: “We willen dat dit gebeurt. Wij zijn voor een referendum over TTIP.”

De petitie-indieners zeggen: “Grote bedrijven kunnen regeringen aanklagen bij een speciaal tribunaal. Europa zal gedwongen worden, de vaak mindere consumentenbescherming van Amerika evenals sociale rechten en milieubescherming, over te nemen.

Dan zullen we de introductie zien van Amerikaanse wetgeving in Europa zonder dat burgers of parlementen er iets over te zeggen hebben.

“De onderhandelingen zijn geheim. We zijn de burgers in deze en dat is waarom we een referendum willen!”