China stevent af op crisis zoals die van 2008

Bron: http://marketupdate.nl/nieuws/economie/kredietcrisis/china-stevent-af-op-crisis-zoals-die-van-2008/?utm_source=Marketupdate&utm_medium=email&utm_campaign=28-4+%28MU%29+73568

Sinds het begin van dit jaar zijn er meer zorgen ontstaan over de groei van de Chinese economie. Het wordt steeds duidelijker dat ook China haar economie heeft laten groeien door heel veel meer schulden te maken. Met geleend geld werd een vastgoedbubbel opgeblazen, terwijl bedrijven veel geld leenden om de productie te verhogen. Het gevolg is overproductie en een toename aan de hoeveelheid slechte leningen, waarmee China dezelfde kant op dreigt te gaan als Japan in 1991 en de Verenigde Staten en Europa in 2008.

Door de geschiedenis heen blijkt keer op keer dat een snelle toename van private schulden de oorzaak is voor een recessie. De crash van de Japanse economie in 1991 werd veroorzaakt door te hoge schulden, terwijl speculatie op de Amerikaanse huizenmarkt de financiële crisis van 2008 inluidde. Ook Europa bleek kwetsbaar, wat als eerste zichtbaar werd in landen met hele hoge private schulden, zoals IJsland en Spanje. De kans is groot dat China het volgende land is dat bezwijkt onder te hoge private schulden. De eerste signalen daarvan zijn al enige tijd zichtbaar.

 

China stevent af op kredietcrisis?

Maar hoe groot is het Chinese schuldenprobleem precies? Cijfers van de Bank for International Settlements laten zien dat de totale schulden in de tweede grootste economie ter wereld sinds 2008 explosief zijn toegenomen, van 150 naar 250 procent van het bbp. En dat is veel, als je bedenkt dat het bbp in deze periode ook met bijna 10% per jaar steeg. Vergelijken we de schuldengroei in China met andere landen, dan is de kans op een crisis zeer groot. Ook econoom Steve Keen verwacht dat de volgende grote crisis in China zal uitbreken.

Commentaar Apokalyps Nu!:

uit bovenstaand artikel blijkt maar weer hoe de illusie van de noodzaak van constante economische groei wereldwijd verbreid is. Om de groei maar steeds weer een nieuwe impuls te geven – het werkt als een soort kankergezwel binnen de economie – worden steeds hogere schulden gemaakt die uiteindelijk tot crisissen leiden en waarbij er zuiver economisch bezien enorme kapitaalvernietiging plaatsvindt. Dit zal doorgaan totdat ingezien wordt dat het roer om moet en men voor een radicaal andere maatschappelijke structuur zal kiezen. Kapitaalvernietiging is vernietiging van arbeidskracht en de echte schulden worden in de meeste gevallen op de kwetsbaarste groepen van de samenleving afgewenteld. Toekomstige economische structuren zullen op basis van samenwerking gebaseerd moeten zijn. Maar dan moet wel nog eerst afgerekend worden met dat eeuwigdurende rechtsbeginsel uit de Romeinse tijd. Middels het eigendomsrecht is er een angel in de samenleving geplaatst waardoor machtsmisbruik feitelijk geïnstitutionaliseerd is in de dominante maatschappelijke structuren van deze tijd.