Feit: VVD, PvdA, D66 en GroenLinks belazeren hun achterban met het EU pensioen-akkoord

Bron: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/07/alweer_een_contractbreuk_van_de_politieke_kaste.html#more

Normaal gesproken spinnen politieke partijen het publiek helemaal duizelig met persberichten, promootjes en posters van hun belangwekkende besluiten. Zo NIET bij het EU pensioenakkoord van vorige week, waarmee 1200 miljard euro verplicht afgedragen Nederlands spaargeld haastig onder een EU richtlijn wordt ondergebracht. Maar in tegenstelling tot juichende berichten over het fantastische EU voorzitterschap (of over de gejatte fiets van Van der Steur), ditmaal geen trotse communiqués, geen media-optredens over het historische akkoord en ook de twitteraccounts van verantwoordelijke Kamerleden zwijgen in alle talen over het pensioenverhaal. Zouden ze soms zelf niet vinden dat ze iets heel belangwekkends hebben geregeld voor ons, de kiezers en de burgers? We proberen per mail al een paar dagen antwoord te krijgen van de pensioenwoordvoerders, maar behalve wat ontwijkende antwoorden van de PvdA blijft het stil bij VVD, D66 en GroenLinks, de overige partijen die instemden met de zogenaamde IORP-II richtlijn. Nou, dan slaan we er de verkiezingsprogramma’s maar eens op na, misschien vinden we daar onze antwoorden. Wat beloofden deze partijen aan hun kiezers, en wat blijft daarvan over na hun instemming met de EU pensioenrichtlijn? U mag 1 keer raden voor het antwoord, dat voor alle vier de partijen hetzelfde is…:

vvdddtjeee.jpg Partij: VVD
Woordvoerder Pensioenen: Helma Lodders
Twitter: Slechts 1 tweet, die ook nog eens strijdig is met wat Klijnsma zelf gezegd zou hebben. Verder nul trots op het bereikte akkoord.
Verkiezingsprogramma: PDF.
Pensioenbeloften: Nou ja, bovenstaande kwootposter zegt alles, toch? De VVD wil het stelsel aanpassen, maar wel geborgd door ‘verstandig risicomanagement’. Dat klinkt niet als ‘uitbesteden aan de EU’. Letterlijk staat onderaan bij het kopje ‘pensioenen’ op pagina 17: “De VVD vindt dat het Nederlandse pensioenstelsel een Nederlandse zaak is, waarmee de Europese Unie geen bemoeienis hoort te hebben.” Goh. De VVD breekt een verkiezingsbelofte in het voordeel van de EU, en gaat akkoord met EU-bemoeienis met onze pensioenen. Een leugen bij de VVD. Dat doen ze anders nooooooit…

Partij: PvdA
Woordvoerder Pensioenen: Roos Vermeij
Twitter: Doodstil.
Verkiezingsprogramma: PDF.
Pensioenbeloften: Als we het verkiezingsprogramma van de PvdA uit 2012 er even bij pakken en ctrl+f op ‘pensioenen’ doen, dan lezen we onder andere de volgende voornemens: “Einde aan de marktwerking in nationale publieke dienstverlening, zoals gezondheidszorg en sociale woningbouw. Deze sectoren moeten worden afgeschermd van de Europese interne marktregels. Hetzelfde geldt voor pensioenstelsels” (pagina 57), en ook, op pagina 68: “Op tal van plekken wordt macht over ons uitgeoefend waar geen verantwoording over wordt afgelegd. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, pensioenfondsen en woningcorporaties. Via vormen van maatschappelijk zelfbestuur willen we machtsconcentraties tegengaan en de zeggenschap van mensen over hun dagelijkse werk- en leefomgeving vergroten. Hieraan wordt periodiek verantwoording afgelegd.”

Nergens in het sociaaldemocratische programma van de “arbeiderspartij” wordt gerept over het vrijlaten van de pensioenfondsen om ze onder Europese (markt-) richtlijnen te plaatsen. Sterker nog, bovenstaande twee citaten over ‘afschermen’ en het ’tegengaan van machtsconcentraties’ suggereren precies het tegenovergestelde. Ook de Pensioenverteerders van de Arbeiderscarrousel verbreken hun beloften aan de achterban. En de beloofde ‘periodieke verantwoording afleggen’ zit er ook al niet in.

Partij: D66
Woordvoerder Pensioenen: Steven van Weyenberg
Twitter: Burgers uitlachen.
Verkiezingsprogramma: PDF.
Pensioenbeloften: De EU-idealisten van D66 pleiten bij veel zaken uiteraard voor meer EU-structuur. Defensie, handel, milieu en zo nog wat dingen moeten allemaal centraal geregeld worden in en door Brussel. Zo niet de pensioenen. Meteen na de alinea waarin al die machtsoverdracht wordt bepleit, lezen we daarover letterlijk het volgende: “Zaken die het best dicht bij mensen geregeld kunnen worden, zoals onderwijs, zorg, pensioenen en sociale woningbouw, regelen we in Nederland en in onze gemeenten.” (pagina 19) Oei. Ook u bent de kiezers van uw partij aan het belazeren, meneer Van Weijenberg.

Partij: GroenLinks
Woordvoerder Pensioenen: Rik Grashoff
Twitter: 1 ontkenning, maar geen enkele vreugde over de richtlijn die hij mede uit het vuur van de oppositie gesleept heeft.
Verkiezingsprogramma: PDF.
Pensioenbeloften: Tot slot het marginale edoch sterk eurofiele GroenLinks. De partij van de hardcore Brusselbepleiter Jesse Klaver was van alles van plan met de pensioenfondsen in 2012. Maatschappelijk verantwoord laten beleggen, een goeie verhouding tussen jongens & meisjes en oud & jong in de pensioenraden, het bonusbeleid aanpakken, dat soort dingen. Maar helemaal nergens rept het programma over Europese uitbesteding van pensioenrichtlijnen. Er wordt in het program enkel gesproken over hoe de overheid “gezamenlijke pensioenfondsen, sociale zekerheidsverbanden en arbeidspools op regionaal of beroepsgebied” moet stimuleren. Regionaal dus, niet internationaal. Ook meneer Grashoff ontkomt hier niet aan een ‘oei’ – al moeten we eerlijk zijn: GroenLinks beloofde in ieder geval ook niet het exacte tegenovergestelde van wat ze doen, zoals de VVD, de PvdA en D66 wel hebben gedaan.

Concluderend kunnen we alleen maar vaststellen dat er ongetwijfeld allerlei belangen in Brussel, de bankenwereld en de pensioensector zijn gediend met de Nederlandse instemming met IORP-II, maar dat geen enkele kiezer op 12 september 2012 een vakje van één van deze vier partijen rood kleurde met de intentie om te stemmen op een partij die hun oudedagvoorziening onder curatele van een ondemocratische buitenlandse mogendheid zou plaatsen. Sjonge. Als dit het populisme maar niet in de kaarrrjt speelt.