Erdogan en NAVO bondgenoten van IS

Door: Sonja van den Ende

Bron: http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/1055-erdogan-en-navo-bondgenoten-van-is

Yayla

Turkse ex-politiechef klapt uit de biecht

Een voormalige senior terrorismebestrijdingambtenaar in Turkije heeft uit de biecht geklapt. Hij vertelt dat Turkije en de NAVO de Islamitische Staat (IS, ook ISIS en Daesh genoemd) gesponsord hebben als geopolitiek instrument, om de regionale invloed van Turkije uit te breiden en om mogelijk te maken dat president Recep Tayyip Erdogan zijn politieke tegenstanders kon uitschakelen.

Ahmet Sait Yayla (foto) – was hoofd van de “Counter-Terrorism and Operations Division”  van de Turkse nationale politie tussen 2010 en 2012, voordat hij hoofd werd van de afdeling Openbare Orde en Criminaliteitspreventie tot 2014. Eerder had hij in de Counter-Terrorism and Operations Division gewerkt als een “mid-level manager” voordat hij hoofd werd van de politie in Ankara en Sanliurfa.

In interviews met het blad “Insurge intelligence”, onthulde Yayla dat hij er persoonlijk getuige van was geweest dat de Turkse staat IS sponsort. Dit leidde hem ertoe om af te treden. Hij besloot klokkenluider te worden, speciaal na het autoritaire optreden van Erdogan, na de mislukte militaire staatsgreep afgelopen juli. Dit is de eerste keer dat de voormalige terrorismebestrijdingchef onthult wat hij weet over de steun van de Turkse regering aan de islamitische terreurgroepen.

De voormalige chef terrorismebestrijding van de Turkse Nationale Politie spreekt met een aanzienlijk risico voor zijn eigen familie. Als onderdeel van het harde optreden van Erdogan na de mislukte militaire staatsgreep in juli, werd zijn 19 jaar oude zoon Yavuz verhinderd het land te verlaten en uiteindelijk gearresteerd op beschuldiging van terrorisme.

Yayla-boek

Yayla, heeft net zijn nieuwe boek gepubliceerd: ISIS Defectors: Inside Stories of the Terrorist Caliphate. (1) Coauteur is professor Anne Speckhard, een NAVO- en Pentagon-consultant gespecialiseerd in de psychologie van radicalisering.

“Turkije is een ondersteuner van de Islamitische Staat en andere jihadistische groeperingen,” zei Yayla. “Ik weet  dit ten eerste, als voormalig hoofd van de Turkse nationale politie. Wat ik daar heb meegemaakt, is de reden waarom ik uiteindelijk weggegaan ben bij de politie. En ten tweede, als gevolg van de voormalige ISIS-terroristen die ik heb geïnterviewd als onderdeel van mijn onderzoek naar het jihadistische fenomeen. Velen van hen zeggen dat ISIS de steun heeft van de officiële Turkse regering “.

Yayla is de eerste Turkse terrorismebestrijdingambtenaar die uit eerste hand kan claimen, kennis te hebben van de geheime steun van Erdogan aan islamistische terroristische groeperingen. Hij heeft een grondige kennis van de relatie van de overheid met IS, heeft nauw samengewerkt met hoge regeringsfunctionarissen in Ankara – met inbegrip van Erdogan zelf – om activiteiten te bespreken. “Ik weet hoe ze afspraken met ISIS. Hoe ze ISIS direct helpen.“

Humanitaire terreur

Yayla vertelde dat de controversiële beschuldigingen in de Turkse pers over steun aan militante groepen in Syrië door een Turkse caritatieve organisatie, de Humanitarian Relief Foundation (IHH), helemaal accuraat zijn en een reflectie zijn van een troebele relatie tussen de Turkse regering en de jihadistische groepen.

Op 3 januari 2014, meldde het Turkse dagblad “Hurriyet” dat door de Turkse politie een aanzienlijke hoeveelheid munitie en wapens werd gevonden in vrachtwagens die namens IHH zgn. humanitaire hulpgoederen vervoerden om islamistische rebellen in Syrië van hulp te voorzien.

Uit getuigenissen tijdens de gerechtelijke procedures bleek, dat de vrachtwagens zouden vergezeld zijn geweest door ambtenaren van de Turkse Nationale Inlichtingendienst (MIT). Volgens gerechtsdocumenten werden raketonderdelen, munitie en mortiergranaten gevonden die bestemd waren voor gebieden in Syrië die sedert eind 2013 en begin 2014 onder de controle van jihadistische groeperingen stonden.

Maar de regering van president Recep Tayyip Erdogan’s verbood de Turkse media verdere rapportage over de gerechtelijke procedures. De beweringen in de rechtbank, verklaarde de regering, maakten deel uit van een samenzwering, georganiseerd door de in de Verenigde Staten verblijvende islamgeleerde  Fethullah Gülen om Erdogans presidentschap te ondermijnen.

Volgens Ahmet Yayla, zijn de aantijgingen tegen Erdogan en IHH correct en is er geen verband met een gülenistische samenzwering. “Ik was al vroeg indirect betrokken bij het onderzoek naar IHH,” zei Yayla. Op basis van de bevindingen van het onderzoek die wezen op belangrijke steun aan ISIS werd de leider van IHH gearresteerd. “IHH heeft wapens en munitie geleverd aan vele jihadistische groepen, niet alleen aan ISIS”, zegt Yayla.

IHH had ook een  schip in de vanuit Turkije vertrokken Gaza flotilla, die in 2010 humanitaire hulp wilde brengen naar de Gaza-Strook, maar door de Israëlische strijdkrachten werd tegengehouden. Nog voor het incident met de flotilla was IHH al een van de voornaamste partners van het Turks Agentschap voor Internationale Samenwerking (TIKA) – de officiële hulporganisatie van de Turkse regering – geworden. “Maar IHH verdeelde niet alleen humanitaire goederen. Het ging ook om wapens”, aldus Yayla.

Turkse Hezbollah

YaYla2

De grote weldoener van IHH in de Turkse regering was Hakan Fidan (zie foto), die TIKA vanaf 2003 tot 2007 geleid had. Hij is een voormalige Turkse militaire officier, die onderminister werd bij de eerste minister in 2007. Sinds 2010 is hij het hoofd van de Turkse Nationale Inlichtingendienst MIT. Volgens Ahmet Yayla was Fidan de hoofdverdachte in een reeks van terroristische aanslagen in de jaren ’90, toen Yayla als politieman werkte in Ankara. De moorden waren gericht tegen linkse Turkse intellectuelen bij de krant Cumhuriyet. Omwille van het politieonderzoek vluchtte Fidan naar Duitsland en vervolgens naar de Verenigde Staten. Toen Erdogans Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkelingh (AKP) aan de macht kwam, keerde Fidan terug om hoofd te worden van het Turks Agentschap voor Internationale Samenwerking (TIKA). Hij verdween van de lijst van gezochte personen. Turkse Hezbollah is een soennitische islamitische terroristische organisatie die ontstond in de jaren 1980, en werd oorspronkelijk gerund door een Koerdische factie. Die was bijzonder actief tegen de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), die sedert vorig jaar weer volop in oorlog is met het Turkse leger, en steunt openlijk geweld als een middel om een islamitische staat te vestigen in Turkije. Volgens Yayla, bleek tijdens het politieonderzoek dat TH banden heeft met het veiligheidsapparaat van Turkije.

Dat werd al in 1995 bevestigd werd in een rapport van het Turkse parlement en in 2000 door Human Rights Watch. TH heeft inmiddels het geweld nog niet afgezworen, maar geeft nu voorrang aan politieke activiteiten. De gewelddadige nalatenschap leeft nog voort. Er is een direct verband tussen TH, al-Qaeda en ISIS.

Halis Bayancuk (zie foto), alias Abu Hanzala, is de emir van ISIS in Turkije. Eerder had Turkije op de nationale publieke omroep TRT Bayancuk geïdentificeerd als het hoofd van de Turkse tak van al-Qaeda. Bayancuk is ook de zoon van Haci Bayancuk, één van de stichtende leden van TH.

Yayla3

Politieoperaties in 2007 in Bingol en Koceeli en in 2008 in Istanboel, Ankara en Diyarbakir, brachten samenwerking op hoog niveau tussen TH-leiders en al-Qaeda aan  het licht. Er werd ontdekt dat een netwerk van al-Qaeda in Turkije, dat wordt geleid door Muhammad Yaser, opereerde namens TH. Vandaag vecht een splinterfactie van TH samen met ISIS en andere extremistische facties in Syrië, weet de Turkse journalist Sibel Hurtas

Daesh, bastaardkind van de Turkse “diepe staat”

De Stichting voor Humanitaire Hulp (IHH) levert met haar humanitaire geloofsbrieven en via haar partnerschap met de Turkse staat de “perfecte dekmantel”voor Erdogan om zijn geheime Syrië-strategie door te voeren en te laten escaleren. De geheime strategie werd voortgezet onder leiding van de Fidan , het nieuwe hoofd van de Turkse MIT. Als de uitspraken van Yayla juist zijn, dan is het huidige hoofd van de machtige MIT in Turkije een lid van de aan al-Qaeda gelieerde Turkse Hezbollah.

Vanaf ongeveer 2012, verklaarde Yayla, werden enkele honderden vrachtwagens met “leveringen” door IHH verzonden naar Syrië. Hij beschreef verder een aantal actieve politieoperaties tegen IHH als gevolg van de relaties van het agentschap met Al-Qaeda, Daarbij werden nauwe banden van IHH met agenten van al-Qaeda en ISIS ontdekt. Met name voor het leveren van wapens jihadistische groeperingen over de grens.

Hoewel Erdogan en zijn ministers de politieoperatie, die Yayla uitvoerde, veroordeelden bevestigde Erdogan dat de operatie het gevolg was van een lopend politieonderzoek naar jihadistische ondersteuning binnen Turkije – geen gülenistische samenzwering.

IHH was slechts één kanaal voor deze acties ter ondersteuning van de Syrische jihadisten. “De rest van de operaties werden rechtstreeks door het MIT uitgevoerd,” zei Yayla. ”Het MIT transporteerde openlijk per vrachtwagen wapens en explosieven naar Syrië. Potentiële strijders werden vervoerd met bussen.. Sommigen van hen werden gevangen genomen door ons, de Turkse politie.”

De gesprekken van Ahmet Yayla met “Insurge Intelligence” leveren voor het eerst insiderinformatie voor het feit dat de regering-Erdogan  de ogen sloot voor de strijders die de grens met Syrië overstaken. Ze wist dat de Turkse politie de rol van MIT in die zaak had opgemerkt, en ook dat de Turkse politie wist dat de de Turkse veiligheidsdienst MIT betrokken was bij directe steun aan ISIS.

“MIT transporteerde in 2014 en 2015 per bus terroristen van Hatay naar Sanliurfa. Soms werden ze aan de grens afgezet, soms werden ze over de grens gebracht. Als de terroristen terugkeerden, werden hun bussen dikwijls gestopt voor drugscontrole. De Turkse grenswachters vonden kalasjnikovs en munitie. De inzittenden werden dan gearresteerd en ondervraagd. De buschauffeurs gaven openlijk toe dat MIT hen had ingehuurd voor het transport van deze terroristen en buitenlandse strijders”, aldus Yayla die niet direct bij deze operaties betrokken was maar ervan op de hoogte kwam omdat hij als hoge politieofficier onbeperkte toegang tot alle relevante documenten

Bommen voor het goede doel

Het IHH wordt al lange tijd verdacht van terroristische banden door westerse inlichtingendiensten. Een vertrouwelijke boodschap van de Amerikaanse ambassade in Istanboel, gedateerd 21 juli 2006, die in handen viel van Wikileaks, bevestigt dat het IHH wordt “verdacht van de internationale financiering van terrorisme … In 1997 werden plaatselijke functionarissen van het hoofdkwartier van IHH in Istanboel gearresteerd na een inval door de veiligheidstroepen waarbij vuurwapens, explosieven en instructies voor het maken van bommen werden ontdekt”.

Yayla bevestigt dat de politie-inval bij IHH in 1997 directe banden tussen de stichting en al-Qaeda had blootgelegd. IHH-personeel, zei hij, werd voorbereid voor gevechtsoperaties in Tsjetsjenië, Bosnië en Afghanistan. Uit documenten bleek dat in het geheim wapens werden geleverd aan groepen verbonden met Osama bin Laden. ISIS-aanhangers stuurden ook regelmatig ongestraft onderdelen en explosieven naar Syrië voor geïmproviseerde bommen.

Foto’s die Yayla exclusief verstrekte aan “Insurge”, en die hij rechtstreeks van vroegere ISIS-leden verkreeg, tonen aan hoe ISIS-leden omgaan met de zogenaamde “helvuurbal bommen” (zie foto) gemaakt van met LPG (vloeibaar petroleumgas) gevulde gasflessen. De onderdelen ervan worden vervaardigd in Konya, een stad in Turkije waar honderden aanhangers van ISIS wonen. “Een voormalige ISIS-lid zei dat deze voorraden afkomstig zijn van opslagplaatsen die worden beschermd door Turkse veiligheidstroepen,” aldus Yayla.

Yayla6

Yayla’s bron, een “overloper”, bevestigde dat de onderdelen per vrachtwagen over de grens naar Syrië worden vervoerd om er de bommen te maken. De trucks passeren de Turkse douane zonder problemen. “Ze doodden honderden burgers en kinderen in Syrië,” zei Yayla. “Ze zijn zeer effectief. De overloper legde uit dat ze op zijn minst tien keer krachtiger en dodelijker zijn dan reguliere mortieren. Alle materialen voor deze bommen werden naar Syrië gebracht uit Turkije. “

De politiechef moet ISIS beschermen

Het is Ahmet Yayla’s persoonlijke ervaring met de Turkse officiële sponsoring van ISIS, die misschien wel het meest vernietigende van allemaal is. “Ik heb een paar keer meegemaakt en met mijn eigen ogen en oren, gezien en gehoord hoe de gouverneur van Sanliurfa [een stad op de grens Turkije-Syrië] sprak met leiders van terroristische groeperingen in Syrië”, zei Yayla.

In een aantal “goed beveiligde” vergaderingen met de hoofden van de politie, wachtten Yayla en zijn collega’s, terwijl de gouverneur zijn telefoongesprekken met rebellenleiders hield. “Het was echt schokkend,” zei Yayla . “Hij (de gouverneur) sprak openlijk over de situatie in Syrië, en herhaalde vragen over de telefoon over hoe hij zou kunnen helpen bij het verstrekken van alles wat ze nodig hadden, voedsel,medicijnen, wapens, letterlijk alles wat ze nodig hadden.”

Het kwam tot een hoogtepunt toen de gouverneur – die een politiek benoemde van het ministerie van Binnenlandse Zaken is – begon te eisen dat Yayla toe zou zien op de bescherming van honderden ISIS-strijders die naar Turkije werden gevoerd om een medische behandeling te krijgen.

“Ik ben het hoofd van de politie, dat door de gouverneur werd gevraagd om ISIS-terroristen te bewaken. En ik wees politieagenten aan voor deze taak, “zei Yayla. “De officiële politiegegevens van die taakbedeling bestaan nog steeds. Deze gegevens kunnen niet worden vernietigd.”

De strijd dicht bij de Turkse grens was zo intens vanaf 2013 dat er honderden jihadistische rebellen gewond werden. “ISIS-strijders werden over de grens gebracht naar Sanliurfa en werden behandeld in Turkse ziekenhuizen. Als hoofd van de politie, werd ik gevraagd door de gouverneur om mijn politiemannen te sturen om de gewonden dag en nacht bescherming te geven. Het kwam tot een punt dat er zoveel ISIS-leden werden behandeld, dat ik niet genoeg agenten kon vinden om die terroristen te bewaken.”  Het beleid van het verstrekken van gratis medische hulp aan ISIS strijders duurde twee jaar, tot 2015. Onder druk van president Obama om de grenzen te sluiten stopte Erdogan er mee.

Stop met het vechten tegen terroristen

Yayla had openlijke twijfels over wat er gebeurde en werd daarom door de gouverneur weggewerkt bij de terrorismebestrijding. “Ik was zo enthousiast over de strijd tegen het terrorisme dat ik een systeem gecreëerd had om de terroristen te pakken, nog voordat zij een nieuwe cel konden oprichten”, zei Yayla. “Als iemand betrokken was bij terrorisme, stuurde ik de politie om in te grijpen, bijvoorbeeld door te spreken met familieleden om verdere radicalisering te voorkomen. Dus mijn officieren begonnen in te grijpen zodra we ISIS-activiteiten hadden gedetecteerd. ” Maar de gouverneur was het daar niet mee eens.

Hij hield niet van wat ik aan het doen was, dus ontsloeg hij me uit de “unit terrorismebestrijding”. Vanwege mijn anciënniteit in de Turkse nationale politie, kon hij niet van me af. Dus in plaats daarvan maakte hij me verantwoordelijk voor het ministerie van openbare orde en onderzoek.”

Yayla bleef ondertussen van zijn bevoegdheden gebruik maken om hardhandig op te treden tegen terroristen. Hij vroeg politiemannen van zijn afdeling om verdachten te blijven arresteren en het werk van terrorismebestrijding voort te zetten. “Natuurlijk wou de gouverneur daar niets van weten toen hij dit hoorde!”.  “Als het alarm afging werd er meestal niemand gestuurd. In plaats daarvan namen de agenten van de Turkse terrorismebestrijding telefonisch contact op met hoger geplaatsten die hen antwoordden dat ze de terroristen moesten laten lopen. ‘Waarom zou je ze stoppen? Laat ze gaan‘, zegden ze.” Yayla zei dat als gevolg van dit beleid, ISIS haar aanwezigheid in Turkije in grote getallen kon opvoeren, met volledige straffeloosheid: “In principe, mocht de politie ISIS niet te stoppen in de stad.”

De meest schokkende beschuldiging van Yayla is dat de Turkse regering rechtstreeks de leider van de Turkse ISIS, Halis Bayancuk, ook bekend als Abu Hanzala, de zoon van een van de grondleggers van de Turkse Hezbollah, heeft beschermd. “Mijn bronnen bij de politie bevestigen dat Erdogan in 2015 Bayancuk 24 uur op 24, 7 dagen op 7 politiebescherming heeft gegeven,” zei Yayla. “Ik heb nog altijd contact met andere politiebronnen en politiechefs. Ze doen er nog steeds hun beklag over dat de hoogste Turkse autoriteiten samenwerken met ISIS en dat hun inspanningen om ISIS-leden te arresteren worden tegengewerkt door de afdeling terrorismebestrijding.“ De mislukte staatsgreep, aldus Yayla, gaf Erdogan de gedroomde kans om die politiemannen opzij te schuiven onder voorwendsel dat ze verdacht werden van  betrokkenheid bij de samenzwering van Gülen.

Turkije, een logistieke vrijhaven voor ISIS

Turkije, een belangrijk lid van de NAVO en vermeende bondgenoot van het Westen in de strijd tegen ISIS, is nu uitgegroeid tot een veilige haven voor jihadisten: “ISIS heeft een grote logistieke basis in Gaziantep, waar bv. alle uniformen worden gemaakt, wellicht  meer dan 60.000 in de afgelopen twee jaar.” Heelder appartementsblokken worden bewoond door jihadisten die zelfs niet de moeite doen zich te verbergen onder de lokale bevolking. Ze lopen rond in hun opvallende kledij, scheren zelfs hun baarden niet af en steken naar believen de grens met Syrië over.

Maar het gaat nog verder dan dat. Yayla interviewde in Turkije leden van ISIS die de groep verlieten. Hij brengt daarover verslag uit in zijn boek “ISIS defectors” en in een recent artikel in het tijdschrift “Perspectives on Terrorisme”, dat hij ook samen met Anne Spechard schreef. (2)

In de Turkse pers verschenen aantijgingen dat Erdogans zoon en schoonzoon direct betrokken zouden zijn in de oliesmokkel door ISIS. De regering ontkent dat ten stelligste, maar de ex-leden van ISIS bevestigen de rol van Turkije en van de Koerdische Regionale Regering (KRG) in Noord-Irak in de verkoop van olie door ISIS.

De olieroute vanuit Syrië loopt door het noorden van Irak. Een deel van de olie gaat direct naar Turkije, een ander deel wordt eerst met Iraakse olie vermengt, aldus Yayla. ISIS verdient daar zoveel cash geld mee dat ze het heeft opgegeven het geld te tellen, maar een berekening maakt op basis van het gewicht van de bankbiljetten. Zowel Turkije als de KRG beschermen de transporten. Tankwagens kunnen zonder stoppen de Turkse grens over rijden. De Turkse regering antwoordt nooit op die beschuldigingen en is niet erg geïnteresseerd in een onderzoek.

De NAVO en de terreur

Waarom zou Turkije ISIS financieren, de terreurgroep heeft in de afgelopen jaren immers ook Turkije aangevallen en doelen en mensen binnen Turkije geraakt? Yayla speculeert dat politieke corruptie op het hoogste niveau van de regering Erdogan de nationale veiligheid van de Turkse maatschappij heeft uitgehold. “Ik denk dat Erdogan een nieuwe Turkse staat wil oprichten, een amalgaam van salafisme, sjiisme en politieke islam”, aldus Yayla. “Vergis je niet. Voor Erdogan, is de politieke islam slechts een handig hulpmiddel om zijn draagvlak in Turkije te consolideren. En het is nu zijn belangrijkste instrument om te gebruiken tegen alle binnenlandse oppositie tegen zijn bewind. In het bijzonder de Koerden, die een krachtige strijdmacht tegen ISIS vormen “.

Het meest storende van alles is de oorverdovende stilte van de NAVO. In reactie op de beweringen dat de Turkse staat ISIS sponsort, houdt een NAVO-woordvoerder zich van den domme en beschouwt hij Turkije als een slachtoffer: “Turkije is de NAVO-bondgenoot, die het meest direct is blootgesteld aan het geweld en de instabiliteit in Syrië en Irak. Alle andere bondgenoten helpen Turkije te beschermen met een reeks maatregelen, waaronder de inzet van het Patriot raketafweersysteem. De strijd tegen ISIS vereist een alles omvattende en  volgehouden inspanning, met inbegrip van het afsnijden van de illegale financiering van ISIS en van de toestroom van buitenlandse strijders. Turkije levert daar een cruciale bijdrage aan, door onder andere NAVO-bondgenoten toe te laten op luchtmachtbasis van Incirlik en door de veiligheid van zijn grens met Syrië te versterken. Op onze recente top in Warschau, heeft de NAVO besloten dat onze AWACS-vliegtuigen zullen bijdragen aan luchttoezicht en radardekking van  de “Globale Coalitie”. We hebben afgesproken ook de training te intensiveren van Iraakse officieren, ook in Irak. De Turkse regering heeft hulp aangeboden via  opleiding op basissen in Turkije. “

De NAVO, zo blijkt echter, heeft geen interesse in onderzoek naar de systematische sponsoring van ISIS vanuit het hart van de alliantie.

Ondertussen, betaalt Ahmet Yayla een hoge prijs om uit te spreken, als klokkenluider. Na dat zijn zoon gedetineerd is op ongefundeerde beschuldiging van terrorisme, is de Turkse regering nu een escalatie begonnen in haar campagne tegen de voormalige chef van de terrorismebestrijding, door hem via de door de staat gecontroleerde media publiekelijk te bestempelen als een terrorist.

Yayla getuigde voor de Subcommissie Europa, Eurazië en Opkomende Bedreigingen van het Amerikaanse Congres over de toenemende aanwijzingen dat de mislukte coup van juli in Turkije werd “opgezet” door elementen van Erdogan’s eigen regering. De volgende dag, werd via het door de Turkse staat gerunde persbureau “Anadolu Agency” de beschuldiging geuit dat Yayla een “vermeend lid van de Fethullah Terrorist Organisation (FETO)”, onder leiding van Fethullah Gülen zou zijn.

“Erdogan bestempelt iedereen die tegen hem is als gülenist. Ik ben geen gülenist. Ik ben gewoonweg enkel een regelmatig praktiserende moslim“, aldus Yayla. Zijn echte misdaad is zijn hardnekkigheid waarmee hij het terrorisme bestrijdt, wie er ook verantwoordelijk voor is.  Het is Erdogans regime dat tot over de oren in het terrorisme is verwikkeld en allerlei sprongen maakt: een mislukte coup, Gülen, en wat door velen vergeten wordt, de al jaren durende vervolging van de semi-seculiere geloofsgroep van de alevieten, die van veel rechten worden beroofd en ook als aanhangers van Gülen worden bestempeld!

De NAVO en Europa blijven het regime van Erdogan beschermen in de zogenaamde ‘oorlog tegen IS’. De zogenaamde dictator Assad en dictator Poetin, staan in de weg bij deze “vuile”deals. “Regime-changes” moet doorgevoerd worden, anders zou de waarheid aan het licht komen en het eenzijdige streven naar wereldheerschappij van VS, tezamen met hun “vazal”staten van de EU, zou niet meer werken!

Voor de oorspronkelijke tekst zie: https://freesuriyah.wordpress.com/2016/09/23/een-klokkenluid-vertelt-hoe-de-navo-de-grootste-bondgenoot-is-in-het-bewapenen-en-financieren-van-isis-en-de-fake-coup-van-gulen-2/

https://medium.com/insurge-intelligence/former-turkish-counter-terror-chief-exposes-governments-support-for-isis-d12238698f52#.cpllvojny

Noten:

(1) Anne Speckhard en Ahmet S. Yayla, ISIS Defectors: Inside Stories of the Terrorist Caliphate, Advances Press, LLC, McLean Virginia, juli 2016.

(2) Anne Speckhard en Ahmet S. Yayla, Eyewitness Accounts from Recent Defectors from Islamic State: Why They Joined, What They Saw, Why They Quit, in Perspectives on Terrorism, Vol 9, No 6 (2015).