Lezing en discussie – Coen Vermeeren, vliegtuigbouwkundige en schrijver van het boek ‘9/11 is gewoon een complot’. Met Wico Valk (architect) en Gijs Verbeek (WeAreChange.nl). Waarom konden de WTC torens niet instorten op de manier waarop Amerikaanse instanties ons dat hebben doen geloven.
September 2016 – 15 years after…
Conference on 11 September – Bevrijding van bedrog – Utrecht, The Netherlands
ae911truth.org

Home


http://11septemberfeiten.nl
http:/waarheid911.nl

Dr. ir. Coen Vermeeren, luchtvaartingenieur en schrijver van het nieuwe boek ‘9/11 is gewoon een komplot’.

In de video:
– Overzicht van zaken die niet kloppen in het officiële verhaal
– Eigenaardigheden en ongemakkelijke feiten
– De verantwoordelijkheid van de wetenschap om goed onderzoek te doen.

===========
“DIT KAN NIET!”
-Over wel of geen vliegtuigen in WTC

Tijdens de 28ste minuut in de video vindt een belangrijke uitwisseling plaats van vraag en antwoord. Helaas blijkt de uitkomst hiervan eigenlijk voor iedereen onbevredigend.

Vragensteller vraagt Coen Vermeeren of zijn stellig ‘dit kan niet’ (over het klieven van het WTC-staal door vliegtuigen) betekent dat er geen vliegtuigen de Twin Towers zijn binnengevlogen. Coen antwoordt in eerste instantie dat zoiets onder aanvullende omstandigheden wel mogelijk is. Echter, onder de omstandigheden die de beelden suggereren is het niet mogelijk.

Van hieraf eist de vrager duidelijkheid van Coen. Kan een vliegtuig een dergelijk gebouw binnenvliegen of niet? Coen zegt dan: “het kan niet!”
De vragensteller: dus er waren geen vliegtuigen? Hier schept Coen onvoldoende duidelijkheid. Als de vragensteller antwoord wil op deze belangrijke vraag dan eindigt Coen anders dan hij begon.

Opperde Coen Vermeeren eerder de mogelijkheid dat een vliegtuig bij aanvullende omstandigheden, zoals explosieven, wel in het gebouw had kunnen verdwijnen, nu eindigt hij met het beeld van een stellig NEE en de spijtige constatering dat ‘dit experiment’ niet kan worden herhaald.

De vragensteller wacht tevergeefs op een duidelijk antwoord. Wel vliegtuigen of geen vliegtuigen in het WTC?
Coen’s antwoord: NEE, een vliegtuig kan bij het binnenvliegen met zijn vleugels NIET de columns hebben doorgesneden, brengt hem echter niet tot de conclusie dat er geen vliegtuigen geweest zijn! Maar evenmin tot de constatering dat er wèl vliegtuigen geweest zijn!

Gevolg: het beeld van geen vliegtuigen bleef hangen, aangezien dat de enige logische conclusie is die op basis van de vraagstelling overbleef.

Dat vliegtuigen onder aanvullende omstandigheden die nooit aan het publiek zijn gecommuniceerd (bijvoorbeeld explosieven en beeldmanipulatie) wel degelijk stalen hoogbouw kunnen binnenvliegen, dat bleef helaas onderbelicht.

Samengevat: dat vliegtuigen zichzelf volledig een weg hebben kunnen banen door het constructiestaal van de Twin Towers, dat acht Coen Vermeeren onmogelijk. Andere opties, waarbij de vliegtuigen een handje zijn geholpen (explosieven, beeldmanipulatie, etc.) acht hij wel degelijk mogelijk en zelfs zeer reëel, alleen het probleem is dat zulke opties van buitenaf onvoldoende zichtbaar zijn en zonder aanvullende informatie nog niet hard kunnen worden aangetoond.
==========

* 9/11 is gewoon een complot
– Te bestellen voor €29,95 (inclusief verzendkosten) via de website van uitgeverij Obelisk.

http://coenvermeeren.nl/het-nieuwe-boek/

%d bloggers liken dit: