Een keerpunt in de wereldgeschiedenis?; Joost Niemöller met Karel van Wolferen

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! Cooperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379 13

Joost Niemöller is journalist en schrijver en geeft een vervolg aan onze serie met Karel van Wolferen over de geopolitiek.

“Obama was de belangrijkste toeschouwer van de Wereld. Hij heeft alles laten gebeuren. Hij was slechts een pion op het schaakbord. Trump zou de belangrijkste ondernemer in de wereldpolitiek kunnen. Hoe gaat dat er uit zien…….?”

Een belangrijk moment in de geschiedenis! Twee totaal verschillende presidenten wisselen de macht. Obama verdwijnt en Trump komt binnen. Wellicht een keerpunt in de geschiedenis. Wat kunnen we verwachten?

Dit gesprek vindt een dag voor de inauguratie plaats . Beide heren hebben dan nog geen kennis genomen van de scherpe toon van de redevoering van Trump. De vraag wat we kunnen verwachten van het beleid van Trump staat in dit gesprek centraal en wordt zo goed als mogelijk beantwoord op basis van de personen die hij om zich heen verzameld.

Over het afscheid van Obama:
Obama was de belangrijkste toeschouwer van de Wereld. Hij heeft alles laten gebeuren. Heeft er niets aan toegevoegd, behalve oorlog voeren. Hij heeft de Nobelprijs van de vrede gekregen, maar is oorlogen begonnen. Hij heeft geen dag “geregeerd” zonder dat er een oorlog was waar Amerika niet bij betrokken was. Hij heeft nieuwe, lange afstand sluipmoord technieken ontwikkeld met Drones. Er zijn nu meer Amerikaanse kernwapens in de wereld als ooit tevoren…….Obama was slechts een pion op het schaakbord.

%d bloggers liken dit: