De terreur van IS volgens Jef Lambrecht

Gepubliceerd:  & Door: Willy van Damme

Er zijn over de problemen in het Midden-Oosten in België al een serie boeken verschenen en massa’s teksten. Veel zaaks is het echter doorgaans niet. Sommigen wekken alleen maar op de lachspieren of ergeren. Zoals een interview van journaliste Ine Roox die vorige donderdag in De Standaard een Syrische-Libanese man aan het woord liet. Die stelde dat het president Bashar Assad zelf was die door zijn grenzen open te stellen verantwoordelijk is voor de komst van die tienduizenden buitenlandse jihadisten.

Detailfoutjes

Men kan het niet zo zot bedenken of het staat over dit onderwerp al ergens in onze kranten, boeken of tijdschriften geschreven. Zo was er ‘terrorisme-expert’ Rudi Vranckx die in 2011 beweerde dat al Qaeda dood was. Ze rijden in Syrië en Irak en elders tegenwoordig zelfs rond met tanks en pantservoertuigen en bezitten langeafstandsraketten. Het is maar wat je als (sic) terrorisme-expert dood noemt natuurlijk.

Ook de vorig jaar overleden Jef Lambrecht die zich voorheen al met het Midden-Oosten bezig hield schreef er een boek over, genaamd ‘IS – Het nieuwe terrorisme van Daesh en de ondergang van de Moslimbroederschap’. Een heel dikke turf van 544 bladzijden volgeladen met feiten en massa’s bronnenmateriaal.

Mijn hoedje af voor die vracht aan tekst en die grote hoeveelheid aan gegevens. Met bronnen die gaan van The Belfast Telegraph over Le Figaro en Memritv – een zionistische website – over Global Research – die behoort tot de groep van zogenaamde alternatieve media – tot de klassiekers als Reuters, The New York Times, Le Figaro en The Guardian.

Jef Lambrecht - IS,  Het nieuwe terrorisme van Daesh en de ondergang van de Moslimbroederschap

Jef Lambrecht produceerde een dikke turf vol feiten en met massa’s bronnen maar zonder veel analyse van wat er juist aan de hand is. Een misser.

Ook meer gespecialiseerde bronnen zoals al Monitor, Middle East Eye en Yemen Times figureren in de bronnenlijst. Het is zonder meer impressionant te noemen en steekt schril af tegen de prullen die Rudi Vranckx en Jorn De Cock eerder produceerden. Die waren zelfs te slecht voor de ramsj.

Het hoeft gezien de pakken informatie ook niet te verbazen dat er hier en daar in deze dikke turf wat foute gegevens inslopen. Zo is de in de oorlog gesneuvelde Zahran Alloesh, de man van het Leger van Islam dat vooral in de streek van Doema ten oosten van de hoofdstad Damascus actief is, geen Saoedi maar geboren en getogen in het Syrische Doema waar zijn terreurgroep actief is. (pagina 153)

Zahran Alloesh is de zoon van de lokale salafistische predikant Abdoellah Mohammed Alloesh die in ballingschap in Saoedi-Arabië leeft. Het Leger van de Islam heeft altijd wel van grootschalige steun vanuit Saoedi-Arabië kunnen genieten. Het was hij die Damascus voor de Saoedi’s, de VS en Israël moest veroveren. Maar dat bleek dromen bij daglicht.

Ook is bijvoorbeeld het stadje Madaya niet in handen gevallen van het Syrische leger zoals hij schrijft maar is het ook nu nog steeds een van de paar overgebleven jihadistencentra in de provincie Damascus. Het is door het leger omsingeld en dient als ruil voor de door al Qaeda & Co in de provincie Idlib omsingelde stadjes Foua en Kafarya. Leger en al Qaeda onderhouden hier een precair staakt-het-vuren.

Obama als vredesapostel

Maar dat zijn nu eenmaal de onvermijdelijke fouten van iemand die op korte tijd zo’n kanjer met duizend-en-een details brengt. Men kan er de lezers en hem op wijzen maar het is gewoon te vergeven. Maar veel ernstiger zijn echter de ongerijmdheden die in het boek te vinden zijn en beweringen die een ernstig gebrek aan logisch denken en analysevermogen tonen.

Zo schrijft hij op pagina 9: ‘De oorlog onder leiding van vredesapostel Barack Obama’. Vredesapostel? Men hoeft in de pakken over Syrië en het Midden-Oosten beschikbare informatie niet diep te graven om te zien dat het Barack Obama zelf was die de oorlog in Syrië orkestreerde. Sommige documenten die dat bewijzen – bijvoorbeeld de analyse van de DIA van augustus 2012 – waren bij het schrijven wel niet openbaar maar andere wel.

Seymour Hersh - 1

De Amerikaanse journalist Seymour Hersh schreef reeds in maart 2007 dat de VS de Syrische regering wou omverwerpen door gebruik te maken van de Moslimbroeders. Jef Lambrecht zag het niet. Seymour Hersh is de man die de slachtpartij in het Vietnamese My Lai aan het licht bracht en de gruwel in de door de VS bestuurde gevangenis van het Iraakse Aboe Graib. Hij is nu persona non grata bij de klassieke Amerikaanse media.

Ook de rol van Israël komt feitelijk nooit goed aan bod. Van Jef Lambrecht was het geweten dat hij verhoudingsgewijze lief was voor de zionistische staat en over haar exacte rol liever zoveel mogelijk zweeg. Ook hier in dit boek is dat goed merkbaar.

Dat salafistische terreurgroepen tot heden geen aanslagen pleegden in Israël zelf schrijft hij niet. Evenmin lezen we iets over de materiële hulp die Israël in de vorm van o.a. geneeskundige verzorging geeft aan al Qaeda & Co.

Verzwijgen

Waarom ook geen vermelding van de door de Israëlische diplomaat Odet Yinon ontwikkelde visie op het Midden-Oosten om via het steunen van het sektarisme het Midden-Oosten in brand te steken?

Een visie die men in Israël en de VS al jaren aan het uitwerken is en nu met de Arabische Lente en de destabilisatie van Tunesië, Jemen, Libië, Irak, Syrië en Egypte naar haar climax leek te gaan. Wie die visie kent begrijpt veel zaken die nu bij leken als ongerijmd overkomen. Bijvoorbeeld de vraag waarom de VS na de invasie van Irak pro-Iraanse groepen aan de macht bracht. Een Iran dat officieel de aartsvijand is van Washington.

Dit verzwijgen is als gebrek veel ernstiger dan detailfouten als die over Madaya. Zo schrijft hij op pagina 259 dat Israël, Jordanië en de VS verrast waren door de infiltratie door al Qaeda van die Syrische rebellengroepen. Vele bronnen tonen immers aan dat al Qaeda al vanaf dag een samen met de Moslimbroeders de leiding hadden van die door de VS ook al vanaf de eerste dag gesteunde opstand. Dat was geen verrassing maar vooraf gepland.

2017-02-13

Een deel van pagina 5 van een document van de DIA (Defense intelligence Agency) uit augustus 2012. Zowel de huidige woordvoerder van de DIA als de toenmalige baas, Michael T. Flynn, de huidige Nationale Veiligheidsadviseur van Donald Trump, bevestigden de echtheid van het document. Het toont zwart op wit dat de VS en ook België achter de creatie van de Islamitische Staat stonden. Men wou zoals het document stelt Irak zelfs bewust vernielen. Het was dus geen kwestie van niet weten of naïviteit. Barack Obama heeft trouwens zoals blijkt uit pagina 1 het document gekregen. Jef Lambrecht ontkent het bestaan van die relatie in zijn boek.

De VS beweerde wel dat ze verrast waren, maar om te zien of dat wel waar is dient het onderzoek. Wat hij naliet want elk serieus onderzoek toont aan dat de VS al Qaeda en verwante salafistische terreurgroepen van al het nodige voorzagen, van wapens en communicatiemateriaal tot zelfs bloem om de vele door al Qaeda gerunde bakkerijen te bevoorraden. Een essentieel gegeven om de bevolking aan zich te binden.

Zo is er het in maart 2007 in The New Yorker verschenen artikel ‘The redirection’ van journalist Seymour Hersh. Hierin al voorspelt hij dat de VS zinnens waren om de Syrische Moslimbroeders in te schakelen om eerst de Syrische regering om ver te werpen om nadien dan Hezbollah te vernielen. De eis van Israël.

Chemische wapens

Seymour Hersh citeert hij dan wel op pagina 281 met zijn artikel uit de London Review of Books over de aanval met sarin in de regio rond Douma van Augustus 2013. Hier verwerpt hij wel de beschuldigingen dat de Syrische regering hiervoor verantwoordelijk was. Daarbij gebruik hij gegevens die deels ook voor mij onbekend waren maar die in zijn geheel als bewijs zwakker zijn dan wat elders voorhanden is.

Merkwaardig is bijvoorbeeld dat hij geen melding maakt van de officiële VN-rapporten over de zaak van de missie van de Zweed Ake Sellström? Studie van die twee rapporten tonen mits een grondige lezing aan dat de beschuldigingen nep waren. Ook het onderzoekswerk van de  website Who Attacked Ghouta? en dat van zuster Agnes Mariam van het Kruis tonen eveneens aan dat die beschuldigingen vals waren.

Hij had hier een goede gelegenheid om organisaties als Human Rights Watch, Amnesty International en Artsen Zonder Grenzen te ontmaskeren als oorlogsstokers. Hij vertikte het echter. Het is een van de vele zware gebreken aan dit boek dat sterk is qua feiten, zelfs al maakt hij de occasionele fout, maar in feite zeer zwak is qua analyse. Ze ontbreekt gewoon. Met o.m. als gevolg dat hij zich in het boek regelmatig tegenspreekt.

Qatar en de VS

Waar hij wel gelijk in heeft is het ontmaskeren van de zogenaamde Arabische Lente als een poging om overal in die betrokken landen de Moslimbroeders aan de macht te brengen. Correct is ook de gemaakte constatering dat dit mislukt is. Behoudens voorlopig in Jemen stevenen zij elders af op een grote nederlaag.

Maar de centrale rol van de VS in die zaak ziet hij niet. Een simpele kijk in de Amerikaanse politiek en haar connecties met het salafisme via o.m. de relaties van Hillary Clinton en haar stafchef John Podesta met die religie van de haat komt niet in dit werk voor. En met 544 pagina’s had hij toch voldoende plaats om dat zeer cruciaal element te duiden.

Ook vertelt hij over de kuiperijen van Qatar die voluit al Qaeda en andere terreurgroepen steunen. Waarna hij schrijft dat Amerikaanse militairen zich daarover ergerden. ‘Daar zag Washington een groter gevaar in dan in Assad’, schrijft hij op pagina 21. Daarbij de Britse krant The Telegraph citerend.

Ake Sellstrom met Ban Ki-moon - Overhandigen rapport Vn-missie gifgasaanvallen Syrië - 2013

De Zweed Ake Sellström met de toenmalige secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon in december 2013 bij het overhandigen van zijn tweede rapport over het gebruik van chemische wapens in Syrië. Jef Lambrecht bespreekt uitvoerig die zaak maar lijkt de twee nochtans zeer belangrijke rapporten van Sellström niet gelezen te hebben.

Het is complete onzin. De VS deed al het mogelijke om Assad te laten vermoorden en zijn regering omver te werpen. Qatar blijft het ook nu nog voluit steunen. Qatar is voor de VS zelfs een cruciaal militair steunpunt in de regio. Men kan The Telegraph hier op dit vlak trouwens toch ook geen betrouwbare bron noemen. Dat beweren is gewoonweg hilarisch.

Bovendien onthulde Wikileaks door de publicatie van officiële Amerikaanse documenten dat de VS via haar lokale ambassade in Qatar en de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst DIA de Qatarese televisiezender al Jazeera tot in de kleinste details, incluis zelfs het woordgebruik, stuurden.

Een zender via welke Yusuf al Qaradawi, de topideoloog van de Moslimbroeders, nota bene opriep om alle niet-salafisten te vermoorden. Met steun dus van (sic) vredesapostel Barack Obama. In wezen staat het boek vol van dergelijke onzinnige beweringen. Een gevolg van het ontbreken bij hem van een goed logisch analysevermogen.

‘IS – Het nieuwe terrorisme van Daesh en de ondergang van de Moslimbroeders’, Jef Lambrecht, Van Halewyck, 544 pagina’s. 25 euro.

%d bloggers liken dit: