Klimaatverandering heeft de mens hevig geraakt. Niet in de laatste plaats omdat hij zich toch ook wel wat schuldig voelt, naar de aarde/ de schepping, naar z’n kinderen, naar zichzelf… En juist hierdoor wordt dit gevoelige thema onderwerp van misleiding en alles wat daaruit voortkomt. Het is een machtsinstrument als geen ander en het betreft een groot deel van de wereld. En het machtsinstrument heeft buitengewoon veel mogelijkheden: tot onderdrukking, volkerenmoord, uitroeiing, etc. etc.

Dit klinkt allemaal erg overdreven en verliest daarmee aan eventuele geloofwaardigheid. En zo is het ook. Maar er is meer: een link naar de website van het CIA, waarin verjaarde (naoorlogse) informatie uit de vorige eeuw wordt gepresenteerd. De klimaatplannen van toen, nu in uitvoering, staan daar “keurig” in te lezen. Een gruwelijker verhaal is niet denkbaar.
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78-03425A002100020014-2.pdf
Een uitgewerkt artikel hierover (Duits) is hier te vinden.

Misleiding kan op allerlei manieren; je hebt spionnen en dubbelspionnen… En zo is de CIA verspreider van onmetelijke hoeveelheden misleidend materiaal, het is niet voor niets een “geheime” dienst waar alles mag wat (on)denkbaar is. De mens moet oplettend zijn, wakker zijn, z’n bewustzijn aangrijpen, hij moet af van de ontelbare “experts”. Zo kunnen we onze kwetsbaarheid gewaarworden en van daaruit zoeken en onderzoeken naar wat waar is en wat niet. Handelen we vanuit angst, vanuit schuldgevoel, etc. dan hebben we een bar slechte leermeester. We zullen moeten leren te handelen vanuit onze eigen kracht, waarin we de angst, zelfs die van de klimaatsverandering, hebben weten te overwinnen door moed vanuit inzicht en verbondenheid met elkaar en de wereld; dat is niet eenvoudig.

Hieronder een interessant artikel over een samenhang tussen klimaatverandering en de IGE (NewWorldOrder)

 

Gepubliceerd door: www.konjunktion.info (7-2-2017)

vertaling: Han van Lamoen

Uit het artikel Agenda 21/2030: Het gaat niet om Milieubescherming, het gaat om verkleining en tot slaaf maken van de mensheid, van 15 juni 2016:

De klimaatzwendel/ de leugen van het opwarmen van het klimaat.

Wat oorspronkelijk klimaatopwarming heette kreeg later op grond van het feit dat er geen passende weer- en klimaatverschijnselen, respectievelijk -waarden meer voorhanden waren een ander etiket: klimaatverandering.

Meer dan 30.000 wetenschappers hebben een petitie ondertekend die zegt dat er geen door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. 50% van de meteorologen hebben ook hun twijfels over de door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

Is dit de reden waarom ondersteuners van de bewering dat klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt bijna hysterisch proberen alle bewijzen van hun tegenstanders te verguizen en hun “klimaatpolitiek van de A[genda]21/2030″ zo snel mogelijk te willen doordrukken?

Zo wilde het US ministerie van Justitie onlangs iedere “klimaatveranderingleugenaar” strafrechtelijk laten vervolgen. En zelfs diegenen die kritisch navraag deden naar deze maatregel van een overheid werden aangevallen.
Dat roept onvermijdelijk de vraag op waarom het ministerie van Justitie het feit negeert dat de wetenschap in deze kwestie lang niet zo gesloten is als ons door de hoogwaardige pers steeds wordt wijsgemaakt.

Dat roept onvermijdelijk de vraag op waarom het ministerie van Justitie het feit negeert dat de wetenschap in deze kwestie lang niet zo gesloten is als ons door de hoogwaardige pers steeds wordt wijsgemaakt. Kan het er aan liggen dat men niet in de andere kant is geïnteresseerd? Dat de officiële lijn, de bewering dat de klimaatverandering het bewijs levert dat de mens de planeet met behulp van CO2 verwoest? Natuurlijk verwoest de mens de natuur, maar niet door de “Overproductie van het slechts beperkt in de atmosfeer aanwezige gas CO2” Ik geloof niet dat we erover moeten discussiëren of de mens het milieu schade toebrengt. Maar er moet zeker over mogen worden gediscussieerd of CO2, respectievelijk de uitstoot van CO2 door de mens, de wortel van alle kwaad is. De promotors van A[genda]21/2030 weten maar al te goed dat het essentieel is dat de officieel lijn wordt vastgehouden en in de “hoofden van de mensen wordt gefixeerd.” Want zonder het gevoel van angst zullen veel mensen de “Vernieuwingen van de A[genda]21/2030” niet accepteren.

De controle op het energieverbruik met behulp van slimme meters, beperking van het personenverkeer, inrichting van een tol voor personenwagens, een CO2-belasting enz. is volledig gebaseerd op het idee dat de mens de klimaatverandering veroorzaakt.

De Agenda 21 en de Agenda 2030 zijn twee van de belangrijkste uitvoeringsmaatregelen van de Internationalisten/Globalisten/Elites (IGE). Zich baserend op een veelheid van valse voorwendsels en zogenaamde bewijzen dat de klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt en niet samenhangt met toenemende activiteit van de zon, gebruiken de IGE de natuurlijke existentiële angsten van de mens om hun voorstellingen van een controleerbare, goed bewaakte samenleving te realiseren. Door middel van slimme meters, vrijwillige beperking van energieverbruik, nieuwe voorschriften en wetten enz. krijgt de mens dagelijks het MEM (besmettelijk informatiepatroon, Red.) ingeprent dat alleen hij schuldig is aan “stijgende temperaturen”, die op hun beurt veroorzakers zijn van milieurampen en klimatologische veranderingen. Om deze oorzaak-gevolg keten van stijgende temperaturen vanwege de CO2 uitstoot door de mens => klimaatverandering => milieurampenhard te bewijzen, gebruiken de bewijsvoerders meestal de klimaatgegevens en temperatuurmetingen van de National and Atmospheric Administration (NOAA) van een US overheid met een zetel in Silver Spring Maryland.

gavin-schmidt-zu-noaa

Afb: Gavin Schmidt over de NOAA – Bron van de afbeelding: Screenshot-knipsel www.eenews.net

(Vertaling van de gemarkeerde sectie: maar Gavin Schmidt, directeur van het NASA Goddard Institute for Space Studies, zei dat het angstaanjagend besef jaren nodig had om hard te worden gemaakt om een geldige aanval te weerstaan.) Over de NOAA-gegevens in het algemeen sprekend, vermeld hij, dat deze  door vele andere wetenschappelijke instellingen worden gereproduceerd.)

Dom genoeg werd nu bekend dat een deel van de gegevens die er voor de berekening van  wereldwijde temperaturen worden bijgesleept, niets anders dan “fantasiewaarden” zijn. Voor bepaalde grote regio’s in de wereld staan de NOAA namelijk geen historische temperatuurwaarden ter beschikking, maar werden van de kant van het NOAA “berekend”. Dat betekent dat, hetgeen ons allen als “bewijsvaste wetenschap” wordt voorgelegd, gedeeltelijk niets anders is dan een “getallenverwerking” die het eigenlijke doel moet dienen.

Omdat echter het MEM van de klimaatverandering ondertussen zo’n belangrijke bouwsteen voor de uitvoering van de NWO-plannen van de IGE geworden is, mag het niet verwonderlijk zijn dat we met betrekking tot de “ontbrekende temperatuurgegevens” in de hoogwaardige pers niets te lezen vinden. Tenslotte is eenieder die de door de mens veroorzaakte klimaatverandering kritisch ter discussie stelt een “klimaatveranderingsleugenaar” die strafrechtelijk vervolgd moet worden.

In december vinden we op de website van het NOAA een wereldkaart die de temperaturen in december vergelijkt met  de registraties vanuit het verleden. In Centraal Afrika zouden er volgens deze temperatuurkaarten recordwaardes zijn bereikt:

noaa-temperaturkarte

NOAA temperatuurkaart – Bron van de afbeelding:
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/map-percentilemntp/201612.gif

Dom genoeg publiceert het NOAA op de eigen website ook nog meer kaarten die bij wijze van voorbeeld de boven genoemde waarden uit het verleden grafisch weergeven. En zeldzaam genoeg zijn er nou juist voor Centraal Afrika geen gegevens uit het verleden die men erbij zou kunnen halen om de bovenstaande bewering überhaupt waar te maken.

noaa-temperaturkarte-datensc3a4tze

NOAA temperatuurkaart weergave van gegevens – Bron van de afbeelding:
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/map-land-sfc-mntp/201612.gif

Nu zou men kunnen tegenwerpen dat dat deze ontbrekende gegevens werden geïnterpoleerd of op een andere wijze werden “berekend” om deze bewering te kunnen  staven. Jammer genoeg voor de NOAA is het zo, dat er ook andere gegevensbronnen zijn om de bewering van de NOAA te kunnen verifiëren. Bij wijze van voorbeeld het Remote Sensing Systems:

remote-sensing-systems

Remote Sensing Systems – Bron van de afbeelding: http://images.remss.com/msu/msu_data_monthly.html

Zeldzaam genoeg wordt het met het oog op hun gegevens niet bevestigd dat er in Centraal Afrika in december 2016 recordtemperaturen te registreren waren. Om de zich zelf vervullende profetie van een klimaatverandering die door de mens wordt veroorzaakt nog langer overeind te kunnen houden en om een integraal bestanddeel van de uitvoeringsstrategie van de NOAA (zegge: Agenda 21 en Agenda 2030) niet in gevaar te brengen of zelfs te moeten opgeven, moeten de modellen naar het oorspronkelijke doel worden ingericht. En wanneer dat de manipulatie, respectievelijk het uitvinden van gegevens inhoudt, wordt dit blijkbaar graag ondernomen om verder aan de rijk gedekte tafel van de zogenaamde “klimaatonderzoekers” te kunnen zitten.

Overigens: toen men Gavin Schmidt van de NASA met de ontbrekende gegevens confronteerde, antwoordde hij als volgt:

gavin-schmidt-antwort

Gavin Schmidt antwoordt – Bron van de afbeelding: www.thedailysheeple.com

(Vertaling van de gemarkeerde sectie:
Hartelijk dank voor uw brief van 14 november waarin een vraag stond met betrekking tot de informatie ten behoeve van de analyse van de globale historische oppervlaktetemperaturen NASA GINTEMP. Veel van hetgeen u aanvraagt is rechtstreeks op onze website te vinden: […]

Allereerst dan, de grafieken die u aandraagt tonen aan dat de gegevens, geheel eenduidig (en correct) weergegeven, afkomstig zijn van GHCN. Te uwer informatie, GHCN staat voor het Global Historical Climatology Network en is een project van NOAA National Center for Environmental Information (NCEI).)

In plaats van in te gaan op ontbrekende gegevens, verwijst Schmidt eenvoudigweg naar de oorsprong van de gegevens en gelooft zo het ergste achter de rug te hebben. Een serieuze discussie over de klimaatverandering en de echte oorzaken is dus ook verder niet gewenst.

Bronnen:
Global Warming World Map Based Largely on “Fake Science”; NOAA Caught in Blatant Temperature Data Fraud
Agenda 21/2030: Het gaat niet om Milieubescherming, het gaat om verkleining en tot slaaf maken van de mensheid
Wikipedia – National Oceanic and Atmospheric Administration
NASA / NOAA Climate Data Is Fake Data
Trump team may emphasize climate science uncertainty