Wie de aarde wil redden, moet beter eten (Volkert Engelsman)

Door: Nadine Maarhuis

Gepubliceerd door: Follow The Money (16-3-2017)

Samen met MaatschapWij — een onafhankelijke beweging die zich inzet voor positieve maatschappelijke vernieuwing — maakt Follow the Money de komende tijd een serie videoportretten. First in line: Volkert Engelsman, directeur van Eosta. ‘Onze economie heeft een enorme blinde vlek’, stelt Engelsman. ‘De manier waarop we kosten en baten berekenen en waarde toekennen heeft desastreuze gevolgen voor de planeet.’ Dus kwam hij in actie.

‘Alleen vandaag al verliezen we 30 voetbalvelden aan vruchtbare landbouwgrond per minuut,’ begint Engelsman het gesprek. Hij herhaalt: ‘Per minúút. Daarnaast zijn we inmiddels 60 procent van de biodiversiteit kwijt en is landbouw voor 40 procent verantwoordelijk voor het broeikaseffect door uitstoot van CO2 en methaangas. We kunnen het ons simpelweg niet langer permitteren om duurzaamheid als iets exclusiefs weg te zetten.’

Op naar een correcte prijs

Hij schetst het probleem: ‘Op dit moment wentelen we de maatschappelijke en ecologische kosten van de reguliere landbouw af op toekomstige generaties. Ondertussen stellen we dat ons bruto nationaal product door de economische winst over die landbouw gestegen is. Eigenlijk zou je moeten zeggen: pas als de kosten van een menswaardig bestaan en een duurzame planeet meegenomen zijn in de prijs van voeding, dan is die prijs correct.’

VOLKERT ENGELSMAN

“Bio is niet te duur, gangbaar is veel te goedkoop”

Economisch systeem moet kantelen

Engelsman stelt het paradigma dat ecologie en economie niet samen kunnen gaan ter discussie. En om te bewijzen dat het wél kan, begon hij een bedrijf dat biologisch geteelde groente en fruit distribueert en als ketenregisseur opereert voor meer dan duizend telers op zes continenten.

Eosta voorziet ieder product van een schapkaart en een QR-code. Met die laatste kun je exact zien waar een product vandaan komt, wie het geteeld heeft en wat de (duurzame) productiemethoden zijn. Op de schapkaarten zie je de waardetoevoeging van het biologische product én de maatschappelijke en ecologische kosten van de reguliere variant.

Engelsman rekent voor: ‘Biologische druiven dragen voor 1500 euro bij aan bodemvruchtbaarheid. De gangbare buurman vernietigt bodemvruchtbaarheid voor 1000 euro. Dat is 2500 euro winst voor de planeet. Dus, beste consument, kies biologisch. Zit niet in over de kleine premie die u daarvoor betaalt want de maatschappelijke waardetoevoeging is vele malen hoger. Bio is niet te duur, gangbaar is veel te goedkoop.’

Natuurlijk, sociaal en humaan kapitaal

Zijn boodschap is alarmerend, maar bij Engelsman geen doemscenario’s. Volgens hem schuiven we steeds verder op naar een wereld waarin economische winst plaats maakt voor maatschappelijke waarde. Niet alleen in de voedselindustrie, maar sinds kort ook in de financiële wereld. ‘Met het risico dat Greenpeace zomaar op de stoep kan staan, zegt de financiële sector nu steeds vaker: we zullen wel rekening móeten houden met de impact op natuurlijk, sociaal en humaan kapitaal. Anders loopt de consument weg naar een duurzaam alternatief. Uit totaal onverwachte hoek komt nu dus steun voor duurzaamheid.’

Videoportret

Waarom Volkert Engelsman zich 24/7 inzet voor de transitie naar duurzaamheid? Bekijk zijn videoportret.

Lees hier meer over MaatschapWij.

Eerder verscheen op FTM dit interview met Volkert Engelsman.