Europa

Door: Ad Broere

Gepubliceerd door: Coöperatie De Vrije Media (6-5-2017)

Onderzoeksjournalist Joost Niemoller kocht Die Zeit in juni 2016, las een interview met Herr Schauble en maakt zich grote zorgen over de enge ideeën die deze 74-jarige mastodont erop nahoudt. Vooral omdat Schauble een grote invloed uitoefent, niet alleen in Duitsland, maar binnen de gehele EU. Welke ideeën liggen ten grondslag aan het gedachtegoed van mensen zoals Schauble?

‘Minister van Financiën Wolfgang Schauble is de machtigste man van Duitsland en van Europa. Hij heeft alleen maar de machtigste persoon van Duitsland en Europa boven zich, Merkel. Vandaag verscheen een groot interview met hem in het links-liberale weekblad Die Zeit. (Te vergelijken met NRC Handelsblad.) Schauble was op zijn gemak. Hij sprak drie uur ‘open’ met geestverwanten.

wolfgang-schauble

Het werd een verbijsterend interview. Ik zou zeggen: Een historisch interview. Nooit was het zo duidelijk waar we aan toe zijn met deze bestuurselite.

Ik heb voor de uitzondering eens dit nummer van Die Zeit gekocht en ben van plan dit heel lang te bewaren. De machtigste man van Europa vertelt over de politieke agenda die hij al sinds jaar en dag uitvoert. Een agenda van schaamteloze omvolking: Het oude Duitsland en Europa moeten worden opgeheven. Alle grenzen met Afrika en het Midden Oosten moeten open. Schauble voelt zich middelpunt van een enorme revolutie. Het is zijn finest hour.

Het interview vond plaats op het Ministerie van Financien, een van de somberste, meest ontoegankelijke kolossen van Berlijn, waar ooit Goring nog zetelde.

In het interview omschreef Schauble zichzelf als een ‘conservatief’. Maar wat kon dat dan wel wezen, wilden de journalisten van Die Zeit weten, want in deze tijden van AfD en racisme was het conservatisme zijn onschuld verloren. Nee, haastte Schauble zich, zo’n conservatief was hij niet. Hij was een moderne conservatief, een globaliserende. Vroeger waren de tijden netter, mijmert de 74-jarige.

Schauble 3

Maar nu, zegt de conservatief Schauble, met warmte en overtuiging, aldus de journalisten van Die Zeit, nu zijn het tijden van een grote revolutie, en hij zit er midden in. Het waren tijden van revolutie toen de muur viel, er was de tijd van de Arabische revolutie, die beslist nog niet voorbij is, en nu is er de ontzagwekkende globaliserende revolutie die Duitsland voorgoed zal vernietigen.

“De opgave in de globaliserende wereld zal zijn nog een keer een massale revolutie te veroorzaken, een grondige verandering zonder overdrijving te veroorzaken.”

Nu moeten, zegt de machtigste man van Europa, alle muren vallen die het oude Europa nog scheiden van Europa met het Midden Oosten en Afrika. De oude schotten moeten weg!

immigratie

Want, zegt de oude man met het moderne hart:

“Het zijn de schotten die ons kapot maken, en ons door inteelt zullen degenereren. Voor ons zijn de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit.”

Inteelt. Diversiteit. Demografische, biologische termen. Die termen zijn niet zomaar gekozen. Een van de architecten achter het binnenhalen van meer dan een miljoen moslims naar Duitsland binnen een jaar heeft de verdwijning van het Duitse volk op het oog. Duitsers moet zich niet meer onder elkaar voortplanten. Dat is inteelt. Er is nieuw, vers moslimbloed nodig. Waar Schauble mee bezig is, is een ontzagwekkend eugenetisch programma om het omgekeerde te bereiken wat Hitler wilde bereiken: De vernietiging van het Duitse ras.

De eugenetica is geen taboe in Duitsland. Zolang het maar tot zelfvernietiging leidt.

En verder moet er heel veel geld naar Noord-Afrika, (“Afrika zal ons probleem zijn.”) verklaart Schauble zich nog eens horig aan de VS, moet de ondersteuning van de Europese boeren worden opgeheven en moeten de overgebleven Duitsers door aanhoudende immigratie en ‘diversiteit’ geciviliseerd worden. Eronder geschoffeld dus.

De machtigste man van Europa legt al zijn eugenetische kaarten op tafel en hij blijft gewoon de machtigste man van Europa. Dat is het gruwelijke heden waar wij nog net in leven.

U kunt nooit meer zeggen: Ich habe es nicht gewust.’ 

Tot zover het artikel van Joost Niemoller.

Schauble staat niet alleen in zijn ideeën. Het is de desem waarmee de Europese Unie is gekneed. De grondslag van het gedachtegoed van Schauble werd gelegd door Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi, die op 16 november 1894 werd geboren en op 27 juli 1972 overleed.

Coudenhove-Kalergi

De Oostenrijkse Vrijmetselaar Coudenhove-Kalergi was de grondlegger van de PanEuropese beweging. In 1923 publiceerde hij: “Paneuropa – ein Vorschlag”. In dit boek beschrijft Coudenhove-Kalergi zijn visioen van een verenigd Europa als antwoord op een in afzonderlijke landen versnipperd Europa. De politieke, economische en culturele vereniging van alle Europese landen – met uitzondering van Groot-Brittannië en Turkije (…) zou ‘Paneuropese Unie’ moeten gaan heten. Tot de leden van de beweging behoorden de latere Duitse Bondskanselier Adenauer, de eveneens latere Oostenrijkse Bondskanselier Kreisky, Franse Minister van Buitenlandse Zaken Aristide Briand, schrijver Thomas Mann en de natuurwetenschapper Albert Einstein.

De PanEuropese beweging was voor de Tweede Wereldoorlog zeer actief in Duitsland en Oostenrijk. Vanaf de opkomst van het Hitler regime werd het werk van de PanEuropese beweging echter steeds moeilijker gemaakt en na de aansluiting van Oostenrijk aan Duitsland in 1938 vluchtte Coudenhove-Kalargi met zijn joodse vrouw Ida Roland naar Zwitserland, waar hij vanuit Bern de PanEuropese beweging voortzette. In 1940 emigreerde de familie naar de Verenigde Staten, waar hij werkte aan het nieuwe Europa zoals dat volgens zijn ideeën na de Tweede Wereldoorlog gestalte zou moeten krijgen.

winston

In 1946 keerde Coudenhove-Kalergi terug naar Europa. In dat jaar schreef hij de beroemde rede die Winston Churchill hield over een Verenigd Europa, gebaseerd op een stevig Frans-Duits bondgenootschap. Zo diepgaand was de invloed van Coudenhove-Kalergi dat een van de meest prominente staatslieden uit de geschiedenis zijn tekst uitsprak.

In 1952 werd de PanEuropese Unie nieuw leven ingeblazen, waaraan politieke kopstukken uit die tijd zoals Goppel, Strauss, Pompidou en Barre deelnamen.

Deze feiten opsomming onderstreept dat de Vrijmetselaar Coudenhove-Kalergi een grote invloed heeft gehad en ook vanuit de hoogste politieke regionen steun kreeg voor zijn ideeën. Daarom kan zijn boek ‘Praktischer Idealismus’ (Coudenhove-Kalergi-Practical-Idealism-English ), dat al in 1925 werd gepubliceerd niet als een vage boodschap van een vaag figuur worden afgedaan. Dit boek is niet echt prettig qua inhoud. Coudenhove-Kalergi zag als ideaal voor Europa het ontstaan van een gemengd ras, dat leek op de oude Egyptenaren. Dus het verdwijnen van Nederlanders, Duitsers, Italianen, Fransen enz, om te worden vervangen door een mengras ZONDER individuele kenmerken.

“Als je aan mensen op straat vraagt wat typisch Nederlands is, dan krijg je veel verschillende opmerkingen. Toen Máxima zei: ik heb dé Nederlander niet gevonden, vond ik dat een compliment. Ze zei: kijk eens wat een prachtige, veelzijdige samenleving. Sommigen zagen dat als een belediging. Ik niet”, aldus Pechtold.

Dit ras moet volgens Coudenhove-Kalergi worden geleid door adellijke bloedlijnen EN door joden. Om die leiding te kunnen geven moesten zowel de adellijke bloedlijnen als het joodse ‘ras’ worden uitgezuiverd, want beiden waren tot op zekere hoogte gedegenereerd door inteelt, machtsmisbruik en kapitalisme. De joden moesten hun kracht herwinnen, om onder leiding van hun God de leidende rol op het wereldtoneel te kunnen innemen. De adellijke bloedlijnen moesten van op militair gezag gebaseerde macht toegroeien naar een op spiritualiteit gebaseerd gezag, dus een koninklijk priesterschap.

Net na de Kristalnacht verklaarde  Ben Goerion, later premier van Israël: ‘Als men mij voor de keuze plaatst en zegt dat ik alle (Joodse) kinderen in Duitsland kan redden door ze naar Engeland te laten vertrekken, of dat ik maar de helft kan redden door ze naar Eretz Israël te laten komen, dan kies ik voor de tweede mogelijkheid.’ De toenmalige leider van de Zionistische Wereldorganisatie, Haim Weizman, later president van Israël formuleerde het nog cynischer dan Ben Goerion: ‘Zionisme is het eeuwig leven, en in vergelijking daarmee is het redden van enkele duizenden joden slechts een uitstel van executie die niets oplost.’

dewereldmorgen.be

egyptenaren

Coudenhove-Kalergi had niets minder voor ogen dan een niet geïndividualiseerde massamens, lijkend op de oude Egyptenaren en geleid op theocratische basis door de nieuwe adel en het uitgezuiverde joodse ras. Als je luistert naar Schauble, als je de massa-immigratie naar Europa ziet, dan is duidelijk dat de voorwaarden voor het ontstaan van dat mengras worden gecreëerd. Als je verder kijkt naar de huwelijken binnen de koningshuizen van bijvoorbeeld Nederland, Engeland, Spanje, Noorwegen en Zweden, dan is duidelijk dat er ‘vers bloed’ aan de oude bloedlijnen wordt toegevoegd. Als je kijkt naar de grote wereldwijde invloed die joodse mensen zoals George Soros – die op zijn beurt lippendienst bewijst aan onder andere de Rothschilds en de Warburgs – uitoefenen

BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 10: Billionaire investor George Soros speaks on

en als je let op de verhoudingsgewijs machtige positie van een klein land als Israël en de lange arm van de Israelische geheime dienst de Mossad, dan vindt je daarin een aanwijzing van hoezeer het gedachtegoed van Coudenhove-Kalergi heeft postgevat in Europa en daarbuiten. Niet voor niets is er een Europese ‘Coudenhove-Kalergi prijs’, die inmiddels is uitgereikt aan Bondskanselier Merkel en aan ex EU president Herman van Rompuy.

German Chancellor Angela Merkel attends a joint news conference with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, not seen. during their meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, Thursday, Jan. 19, 2012. (AP Photo/Michael Sohn)

De basis van dit alles is idealisme. Coudenhove-Kalergi droomde van een vreedzame wereld. Nooit meer oorlog, geen tegenstellingen meer tussen landen en tussen individuen. Een op theocratische leest geschoeide samenleving, geleid door zuivere en krachtige mensen. De praktijk is echter een enorme chaos, lijden en angst. De Amerikaanse econoom Martin Armstrong schrijft hierover: ‘Er zijn altijd mensen geweest die zichzelf plaatsen in de rol van God. Het is echter ondoenlijk om die rol te spelen als je de kwaliteit van alwetendheid mist.’ Joost Niemoller besluit zijn artikel met: ‘we kunnen niet zeggen ‘ich habe es nicht gewusst’, deze toevoeging past daarbij: ‘je kunt niet meer zeggen dat je niet wist uit welk gedachtegoed (een aantal invloedrijke)  Europese leiders handelen.’