Gepubliceerd door: Alertgroepen Nederland 

13 juni 2017; 20:0021:30

Lezing door Ton Jansen.

Honderd jaar sociale driegeleding. Rudolf Steiners ‘Memoranda’ uit 1917

Deze zomer zal het honderd jaar geleden zijn dat Rudolf Steiner zijn twee befaamde Memoranda schreef, waarin hij voor het eerst de idee van de driegeleding van het sociale organisme schetste. Met deze Memoranda, die bedoeld waren voor machthebbers in Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, wilde hij een tegenwicht scheppen tegen het abstracte, pseudo-idealistische ‘vredesprogramma’ van de amerikaanse president Woodrow Wilson (1856-1924) enerzijds en de verstikkende werkelijkheid van het in Rusland opkomende bolsjewisme anderzijds. Een moedige poging om temidden van het gebulder der kanonnen de heilbrengende stem van de geest te laten klinken.

  • Waarom, zo kunnen we vragen, moeten we hier in de huidige tijd, nog uitgebreid bij stilstaan? Is dit geen zaak van het verleden en vragen allerlei andere, veel belangrijkere gebeurtenissen niet dringend onze aandacht, zoals bijvoorbeeld de eurokrisis, het vluchtelingenvraagstuk en het opkomende populisme?
  • Niets is minder waar. Rudolf Steiners Memoranda zijn nog altijd uiterst actueel en geven antwoord op de brandendste vragen van onze tijd. Juist nu is de verwerkelijking ervan dringender noodzakelijk dan ooit. Wil Europa een vruchtbare weg naar de toekomst vinden, dan kan het simpelweg niet om de inhoud van deze Memoranda heen. – Door middel van inleiding en gesprek willen we ons op deze avond in deze twee Memoranda en de (historische) achtergronden daarvan verdiepen en hun betekenis voor de huidige tijd proberen te achterhalen.

Toegang: vrij (vrijwillige bijdrage achteraf). Reserveren is niet noodzakelijk.

Ton Jansen (1953) is van origine sociaal psycholoog. Hij was onder meer werkzaam als docent maatschappijleer in het vrijeschoolonderwijs. Sinds 2000 houdt hij zich als uitgever en vertaler intensief met het werk van de russische antroposoof Sergej Prokofieff (1954-2014) bezig.
Daarnaast is hij auteur van diverse boeken, o.a. De Balkan is geen oorlog waard! (over het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de rol van de befaamde russische ‘starets’ Grigori Raspoetin daarbij) en De kredietkrisis en wat dies meer zij (beschouwing van tal van actuele kwesties vanuit de idee van de sociale driegeleding). Ook houdt hij regelmatig voordrachten over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van de antroposofie en de christologie.

Locatie

Zeist, Rafaelkerk Christengemeenschap
Van Tetslaan 4
Zeist, 3707 VD Nederland