In dit artikel wordt een poging gewaagd om de lezer aan te zetten een maatschapij vanuit minder vanzelfsprekende veronderstellingen waar te nemen. Veronderstellingen welke de eigen verantwoordelijkheid in deze maatschappij onderdrukken door deze neer te leggen bij ‘anderen’.
In de taal van de tekst, er hèbt gezag, of je zoekt dat buìten jezelf… (red.)

Door: Rob Vellekoop

Gepubliceerd door: De Lange Mars (16-7-2017)

Larken Rose rekent in zijn explosieve boek ‘Het meest gevaarlijke bijgeloof’ af met gezag inclusief elk geloof in ‘regering’. Hij vindt dat het geloof in ‘gezag’ de aartsvijand van het mensdom is en legt dit met eenvoudige voorbeelden uit. Zijn conclusies zijn zo schokkend van eenvoud dat de lezer zich afvraagt hoe het kan dit niet eerder te hebben ingezien.

Eerst legt hij het concept ‘gezag’ uit. Daarna dat ‘regering’ een puur religieus geloof is gebaseerd op de acceptatie van een bovennatuurlijke entiteit, die nooit bestaan heeft. Vervolgens vertelt Rose waarom het geloof in ‘gezag’ zo verschrikkelijk gevaarlijk en destructief is. Tenslotte krijgt de lezer een glimp te zien van het leven zonder geloof in ‘gezag’. In tegenstelling tot de gebruikelijke verwachting dat afwezigheid van ‘regering’ tot chaos en verwoesting leidt, zien we dat wanneer de mythe van ‘gezag’ is opgeheven, veel zal veranderen, maar veel ook hetzelfde zal blijven. Hij probeert te laten zien waarom echte beschaving pas kan bestaan wanneer de mythe van ‘gezag’ uitgeroeid is.

“De boodschap hier is niet dat we moeten proberen om een wereld te creëren zonder ‘gezag’, maar de boodschap is dat het de mens zou betamen te accepteren dat een wereld zonder ‘gezag’ alles is wat ooit heeft bestaan en mensen zich op een veel meer rationele, morele en beschaafde manier zouden gedragen, als dat op grote schaal werd begrepen.”

Volgens Larken Rose is elke ‘regering’ een onrechtmatige bende boeven, dieven en moordenaars, die zich voordoet als een rechtmatig heersend lichaam. Het meeste onrecht en de verwoesting die in de wereld is voorgevallen kwam niet door de mensen ‘die de wet overtraden’, maar door mensen die wetten van ‘regeringen’ gehoorzaamden.

Het goede nieuws is, dat mensen één enkel bijgeloof – gezag – herkennen en dan één rationele leugen die bijna iedereen heeft leren geloven loslaten. De meeste wereldproblemen zouden als sneeuw voor de zon oplossen als iedereen iets deed dat vergelijkbaar is met het opgeven van het geloof in Sinterklaas.

Enkele schokkende conclusies uit het boek

“Elke ‘regering’ die de toestemming van de burgers had zou geen ‘wetshandhavers’ nodig hebben. Handhaving gebeurt alleen als iemand ergens niet mee instemt. Iedereen die zijn ogen open heeft kan zien dat ‘de regering’, continu, een heleboel mensen tegen hun wil dingen aandoet. Wie zich bewust is van de talloze belastinginners, oproerpolitie, inspecteurs en toezichthouders, grenswachten, narcotica agenten, officieren van justitie, rechters, soldaten, en alle andere huurlingen van de staat, en nog steeds beweert dat ‘de regering’ doet wat het doet met instemming van de ‘onderdanen’, maakt zich volkomen belachelijk.”

“De enige manier om in deze tijd een grote bevolking te regeren is …. hij kan alleen heerschappij verwerven als hij eerst de mythe van ‘gezag’ in de hoofden van zijn beoogde slachtoffers kan inprenten, en daarmee zijn slachtoffers ervan weet te overtuigen dat hij een legitieme en goede ‘regering’ is.”

“…..om te zeggen dat mensheid niet ‘klaar’ is voor een staatloze samenleving, of niet ‘vertrouwd kan worden’ te bestaan zonder een ‘gezag’ waarvoor zij buigen, wil zeggen dat een vreedzame beschaving alleen kan bestaan als er een grote, krachtige machine is die een enorme hoeveelheid immoreel geweld introduceert in de samenleving”

“Alle moderne staatisme is volledig gebaseerd op de veronderstelling dat mensen rechten die ze niet hebben kunnen delegeren.”

“Als de politici niet meer rechten hebben dan jij, kunnen al hun eisen en bevelen, al hun politieke rituelen, ‘wet’ boeken, rechtbanken, enzovoort, niet meer waarde hebben dan de symptomen van een ernstige psychotische waanvoorstelling.”

“Elke daad van ‘wetgeving’ impliceert krankzinnigheid: het idee dat op de ene dag een daad volkomen geoorloofd is, en de volgende dag ‘verboden’.”

Het boek kan worden gelezen als pdf via deze link of in boekvorm gekocht bij Academy of Happiness, supporter van DLM.