Om inzicht te kunnen ontwikkelen in hetgeen zich maatschappelijk aan uitdagingen voordoet komt het aan op het eigen oordeel. En voor een eigen oordeel is voldoende- en goede informatie een voorwaarde. Goede informatie is objectieve informatie en daarmee belangenloos, feitenrijk, vrij van emoties, politiek neutraal, etc.
Thierry Baudet is tegenwoordig politicus en daarmee niet bij voorbaad politiek neutraal. Toch kan deze video desalniettemin interessant zijn omdat hij tenminste een poging waagt zich vanuit feiten te oriënteren, zonder hier direct (politieke) emoties mee te verbinden. Ook zijn navolgbare argumenten inzichtelijk en daardoor bespreekbaar. Zo kan een visie tot een (echte) maatschappelijke discussie worden en dat is iets waaraan het doorgaans ten ene male ontbreekt… (red.)
Gepubliceerd op 12 mei 2017

Thierry Baudet bespreekt zijn visie op immigratie en zijn ervaringen op Sicilië, waar hij deelnam aan de documentaire Leve Europa. “Je redt niemand door mensen die nu aankomen allemaal maar toe te laten, want je houdt alleen maar een industrie in stand.”