Door: Nils de Graaf

amsterdam-cs-incident


Dit is het eerste artikel dat is geplaatst door het ledenpanel van Coöperatie De Vrije Media. Het is een voorbeeld van hoe er wordt gezocht naar de waarheid rond een gebeurtenis, zonder te claimen dat ‘de waarheid’ wordt verkondigd. In Amsterdam reed bij het Centraal Station een auto in op voetgangers. De auteur onderzocht de officiële getuigenverklaringen – voor zover deze bekend zijn gemaakt – en concludeert dat er in deze verklaringen essentiële zaken niet kloppen.
Op tien juni 2017 veroorzaakte een Amsterdammer met een Marokkaanse achtergrond een verkeersongeluk op het Stationsplein in Amsterdam waarbij acht gewonden vielen. Het zou gaan om een ongeval want de bestuurder was onwel geworden als gevolg van diabetes. Hij was het Stationsplein opgereden en had daar van de politie een bekeuring gekregen. Vervolgens was hij weggereden en had hij ineens vol gas gegeven om dertig meter verderop weer te stoppen.

NRC kwam dit weekend met een artikel waarin de politie uit de doeken deed wat er gebeurd was. Het artikel lijkt nauwgezet verslag te doen, net als het interview met NS conductrice Fien Ekelschot bij TPO, maar er klopt echter weinig van. De tijdslijn is zo goed als onmogelijk en het gedrag van de agenten is ongebruikelijk.

De tijdslijn
Uit het artikel in de NRC blijkt dat de auto eerst op de trambaan achter een tram rijdt waarna er nog een tram achterop komt rijden, de auto zit dus ingesloten. Om 20:43 en 45 seconden precies rijdt de bestuurder nog achter de tram. Dan houden twee agenten hem staande en delen een boete uit. In de NRC wordt het allemaal uitgebreid uiteengezet:

De bestuurder werd:

 1. staande gehouden,
 2. aldus de politie in NRC: ”Hij leek loom, zat in zijn boekje te bladeren en ik heb zijn rijbewijs wel zes keer voorbij zien komen’, geeft zijn rijbewijs ‘langzaam’ af”,
 3. agent haalt rijbewijs ter plekke door de politiesystemen,
 4. concludeert dat de man niet gesignaleerd staat,
 5. deelt boete uit,
 6. daarna maakt agent een foto van rijbewijs en kenteken,
 7. bestuurder doet langzaam zijn rijbewijs terug in zijn portemonnee,
 8. hij rijdt – eveneens – langzaam weg op de trambaan met de bocht naar rechts,
 9. vervolgens geeft hij gas,
 10. rijdt mensen overhoop en
 11. de politie meldt het ongeval aan de meldkamer.

Nu mag u raden hoe laat de meldkamer de melding binnenkreeg? Navraag bij de politie leert dat de melding van het ongeluk binnenkomt om 20:47 uur. Volgens de politie heeft dit hele tafereel hierboven dus niet langer geduurd dan tussen de drie en vier minuten en veertien seconden. Dat is kort. Hoe lang duurt het niet eer je een prent ontvangt van oom agent (“Goedenavond meneer, wat zijn wij hier op de trambaan aan het doen met onze auto?”) gevolgd door een gesprek, gevolgd door administratieve handelingen?

Een bekeuring uitdelen duurt gewoonlijk zo’n tien minuten en Khalid (de bestuurder) en de agenten zouden de achteropkomende tram voor langere tijd hebben opgehouden. Het was dus logisch geweest dat de agenten Khalid naar een voor het verkeer minder hinderlijke plaats hadden gestuurd. De meest geschikte plaats zou bij de balustrade van de metro zijn geweest. Hier parkeerde Khalid zijn auto uiteindelijk ook. Het verhaal zoals door de NRC weergegeven, is ongeloofwaardig.

Inmiddels is er een indicatie van de snelheid. De politieagent en ook Fien, de conductrice, verklaren dat er mensen door de lucht vlogen. Vanaf een snelheid van circa vijftig kilometer per uur vliegen mensen bij een aanrijding door de lucht.  Daar is veel onderzoek naar gedaan. Het is bovendien zo goed als onmogelijk om zonder blikschade een voetganger frontaal aan te rijden bij deze snelheid. Kijk maar eens naar dit filmpje.

Met vijftig kilometer per uur tegen iemand aanrijden is equivalent aan vanaf tien meter hoogte op de motorkap springen. Dat overleeft een motorkap niet, zoals uit het begin van de crashtest video blijkt.  De wet van Newton, actie is min reactie, geldt ook hier, wat betekent dat de voetganger een net zo grote kracht op de motorkap uitoefent als andersom. Een motorkap is gemaakt van enkele millimeters dik staal. Zo’n groot oppervlak zal zeker vervormen als het een lichaam metershoog de lucht in moet sturen. De auto had geen blikschade dus de verhalen kloppen niet (zie de foto’s, hieronder).

Adam 1

Figuur 1 Geen deukje, geen krasje, behalve de voorruit (Bron: ejbron.wordpress.com)

Adam foto 2Figuur 2 Geen deukje (Bron: ANP)

Dat betekent dat Khalid veel langzamer moet hebben gereden, maximaal circa dertig kilometer per uur. Als we ons dan herinneren dat Fien en de agent de motor duidelijk hoorden grommen bij het optrekken, dan kondigde de auto zich dus ook aan voor de voetgangers. Gezien het feit dat de auto van stapvoets moest optrekken naar de hoogste snelheid van dertig kilometer per uur hadden de voetgangers ruime tijd om weg te komen. Een auto is maar twee meter breed, dat betekent dat mensen maximaal een meter hoeven af te leggen om weg te komen. Acht gewonden is daarom gewoon ongeloofwaardig.

Kortom het verhaal rammelt aan alle kanten. Het lijkt veel meer op een calamiteitenoefening, zoals die zich ook in New York afspeelde (zie hieronder).

Het doel van dit soort aanslagen is om de mening van de bevolking te beïnvloeden. Dit incident, tezamen met de bewust opgeklopte discussie of het al dan niet om een aanslag ging, beïnvloedt bewust of onbewust uw mening over Marokkanen en moslims in het algemeen. Dit is een oefening verdeel en heers.

Ps. 1 Eerder verscheen deze analyse van het incident.

Ps.2 In New York op Times Square vond een kleine maand eerder op 18 mei ook een ongeval met een onwel geworden persoon plaats. Ook hier veel gewonden. Hier werd in de media hetzelfde spelletje gespeeld van ‘linkse’ media die bij de officiële lijn bleven dat het om een ongeval ging, en de ‘rechtse’ media die zeiden dat het een aanslag was. De bewegende beelden van dit incident zijn uiterst verdacht en zijn vrijwel zeker alle computersimulaties. Let erop dat na de finale botsing de neus van de auto nauwelijks vervormd is. Dat is onmogelijk gezien het feit dat elke auto een kreukelzone heeft om dit soort aanrijdingen op te vangen. Uitermate curieus is ook dat er een professionele fotograaf aanwezig was, precies op het juiste moment op de juiste plaats op het plein om de finale crash van de auto te fotograferen, de zogenaamde money shot:

Fake Reality

Figuur 3 Fake Reality News, let op de emotiewaarde van de losse scenes

Net als in Amsterdam is ook dit incident vrijwel zeker in scene gezet. De staat lijkt zich tegen de burger te hebben gekeerd, triest maar waar.

Ps. 3 Op dit moment zijn mij geen andere getuigenverklaringen bekend dan van Fien Ekelschot en van de politieagenten in NRC. Ik neem aan dat niet-publieke getuigenverklaringen bij de politie vooralsnog niet toegankelijk zijn. Te zijner tijd zal ik een WOB-verzoek indienen om tenminste de verkeersongevallenanalyse boven water te krijgen. Tevens zal ik mijn best doen, onder andere via de gemeenteraad van Amsterdam, om de camerabeelden boven tafel te krijgen.

© Nils de Graaf