Homeopathie? Werkzaam en.. veel goedkoper!!

WantToKnow.nl

Door: GuidoJ.

Publicatie 

Wat is het probleem voor de visionaire bewindsvrouw, Edith Schippers, om een commissie samen te laten stellen, die internationaal onderzoek moet doen, naar de werking en acceptatie van homeopathie. Maar vooral naar… Het kostenaspect van homeopathie..! Homeopathie blijkt niet alleen effectief, maar uiterst efficient/goedkoop, in vergelijking met die chemische farmaceutische middelen.. En of het werkt? Miljoenen mensen over de hele wereld, hebben baat bij homeopathie. NEE, niet door het placebo-effect, maar doordat homeopathische geneesmiddelen BEWEZEN werken..! Al lang bewezen! Wat sommige ‘wetenschappers’ ook beweren. Zo werd in 1997 bewezen dat homeopathische geneesmiddelen significant beter werken dan een placebo. Ook vele andere onderzoeken gaven een positief resultaat.

Hoe kun je als minister vakmensen in de gezondheidszorg zo’n schop in het kruis geven? Is dit een tekst voor een minister van Volksgezondheid..? ‘Het valt me op dat nagenoeg élke apotheek in Nederland, zoveel homeopathische producten in de schappen heeft staan’….

Denk je dat de ruim 250 gediplomeerd geneeskundigen in Nederland die (aanvullend) met homeopathie werken, zoals huisartsen, psychiaters, kinderartsen etc., allemaal beunhazen zijn? Kan het zijn dat de ‘reguliere wetenschap’ iets TOTAAL ESSENTIEELS over het hoofd ziet..? Om vervolgens bij studies die bewijzen dat homeopathie werkt, de schouders op te halen onder het uitroepen van “Allemaal het gevolg van placebo!”..

Wellicht dat al die medisch-wetenschappelijken eens in hun eigen manier van denken en analyseren te raden moeten gaan. Afgezien dan van al die personen, die door de farmaceutische industrie zijn ingepalmd… Via geraffineerd lobby-werk, via betalingen en douceurtjes, via allerlei andere ‘inpak’-trucs.. Kan het zijn dat de medische-wetenschappelijk wereld over het hoofd ziet, dat er GEEN ATOMEN nodig zijn om een proces op gang te brengen. Kan het zijn dat juist in een tijd zijn aangeland, waarin we onze ogen op dit gebied dienen openen? De wereld van de energetische werkelijkheid; een realiteit waar we al dagelijks mee werken overigens..!!

Deze eeuwige mantra ‘Homeopathie kan niet werken, want er zit niets in..’ is gebaseerd op wetenschappelijk omarmde wet/het getal van Avogadro (HIER). Die gaat over de (minimale aanwezigheid van (werkzame)) atomen in een stof. En inderdaad, na X-aantal bewerkingsstappen zitten er in een homeopathische verdumming, geen atomen meer in het water. En ja, er zitten ook geen atomen in zonlicht; worden we daar niet bruin van? Groeien planten niet op zonlicht? Noch zitten ook atomen in röntgenstralen. Maar zijn artsen dan kwakzalvers als ze een röntgenfoto laten maken? Noch gaan er atomen tussen de smartphone en de zendmast.. Dient iedereen z’n mobieltje nu in de gracht te gooien? Einstein c.s. hielden zich bezig met de subatomaire wereld; waren dat fraudeurs..? Conclusie: de mantra heeft slogan-kenmerken: opvallende en vooral holle uitspraak. De uitspraak ‘Homeopathie kan niet werken omdat er niets in zit’ is zo’n slogan, niets meer.

Maar wat is nou de kracht van homeopathie?
Sommige zeggen dat de werking van homeopathische geneesmiddelen kletskoek is, het zou allemaal in het hoofd zitten en niet in de remedie. Dat het gebaseerd zou zijn op het placebo-effect, waarbij mensen zodanig geloven in een ‘vermeend middel’, dat er een fysieke werking optreedt. Maar de homeopathische werking is al jarenlang voorbij de werking van placebo’s. Veel gebruikers zijn enthousiast en kunnen niet zonder. Dit is niet zo heel gek, aangezien bewezen is dat deze eeuwenoude methode van genezen zeer effectief blijkt te zijn. Temeer omdat chemische geneesmiddelen generiek zijn, d.w.z. voor grote, gemiddelde groepen zijn gemaakt en homeopathie op individueel niveau werkt..!!

Minder chemische rommel in je lijf..!
Door homeopathische geneesmiddelen is het mogelijk, een geneesmiddel te gebruiken, dat heel natuurlijk en dus  ‘niet-chemisch’ is vervaardigd. Hierdoor is een homeopathisch geneesmiddel een volwaardig alternatief geneesmiddel. Dit is direct waarneembaar in de bijwerkingen.Homeopathische geneesmiddelen leveren nagenoeg geen bijwerkingen en kunnen veilig gebruikt worden. Reguliere geneesmiddelen daarentegen brengen veel bijwerkingen met zich mee. Voor een bijwerking dient dan weer vaak een ander chemisch geneesmiddel gebruikt te worden, met als gevolg dat sommige mensen een hele lijst aan medicatie hebben én alsnog last van bijwerkingen hebben.

Het krachtige en mooie aan homeopathische middelen, is dat het homeopathische (genees)middel niet alleen wordt uitgezocht op de specifieke ziekte of klacht, maar dat er ook wordt gekeken naar het totaalbeeld van de mens-die-de-klacht-heeft. Er wordt dus echt op persoonlijk niveau gekeken, waardoor homeopathische geneeskunst, een individuele vorm van genezen is. Want logischerwijze reageert niet ieder mens hetzélfde op een geneesmiddel; omdat ieder mens anders is. Kijk naar de reguliere medische wetenschap, waarbij tot voor een paar jaar geleden, mannen- en vrouwenlichamen als ‘hetzelfde’ werden beoordeel door de regulier medisch-wetenschappelijke onderzoekers..!!

Een officieel erkende behandelmethode..
Wereldwijd en ook in de landen om ons heen, is homeopathie een officieel erkende behandelmethode. Zo wordt in Zwitserland homeopathie zelfs volledig vergoed vanuit de basisverzekering, evenals natuurgeneeskunde, acupunctuur en antroposofie. Zwitserse evaluaties geven positieve resultaten. Maar vooral ook financieel gezien is homeopathie uiterst voordelig in vergelijking met de peperdure, gemonopoliseerde chemische middelen. Enkele jaren geleden is bij een Nederlandse studie aangetoond dat huisartsen die naast de reguliere geneeskunde ook de homeopathische geneeskunde toepassen ruim 12 procent goedkoper werken dan gemiddeld…!

Dus mevrouw Schippers, wat is nu eigenlijk de reden dat u homeopathie feitelijk wilt verbieden..? En met uiterst geraffineerde methoden probeert het deze mensen zo moeilijk te maken..?? Burgers hun keuzevrijheid in te dammen..? Is het de lobby van de geneesmiddelenfabrikanten? Of uw eigen kortzichtigheid..? Terwijl er wetenschappelijk onderzoek uit NEDERLAND ligt, dat u de weg wijst..!! Van de heren Kooreman en Baars (HIER en HIER)

Wel klagen over stijgende kosten van de gezondheidszorg, en aan de andere kant een GOED ALTERNATIEF niet onderzoeken..??? Niet ÉÉN gesprek heeft Schippers gevoerd met een reguliere arts, die -zoals het zojuist genoemde onderzoek liet zien- op een goedkopere EN effectievere wijze met homeopathie werkt..!! Wij vinden het op z’n zachtst gezegd: UITERST VERDACHT en ZEER VOORINGENOMEN NAÏEF..

Bron o.a.Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde

* * *

 

Een kort achtergrondverhaal lezen over homeopathie..?
Klik op onderstaande cover voor de gratis PDF met achtergrondinfo over homeopathie.