Door: GuidoJ.

Publicatie: 17-10-2017

Regisseur Paul Verhoeven introduceerde ‘Robocop’, de half-mens-half-robot agent, Defensiespecialisten.spreken niet meer over ‘lawenforcement’, maar over vleesetende robot-machines op het oorlogsslagveld…

2017 © Marcel Messing | deze versie WantToKnow.nl/be

Marcel Messing

Het is de hoogste tijd voor een brede discussie over de grote gevaren van de transhumanistische ideologie, stelt Marcel Messing. Hij vertelt hierover het volgende: ‘Onze kostbare planeet wordt op velerlei wijze bedreigd: klimaatverandering, terrorisme, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, branden, overstromingen, vluchtelingen, religieuze conflicten, hongersnoden, mondialisering, epidemieën… De wereldmachten vechten een grote oorlog uit die wordt bepaald door geopolitieke, strategische en economische belangen.

Minder bekend is het sluipende gevaar van het transhumanisme, dat achter de schermen door talloze wetenschappers wordt ontwikkeld en oude wortels heeft. Van de zoöloog en auteur Julian Huxley (1887-1975) is bijvoorbeeld deze uitspraak afkomstig: „De menselijke soort kan zichzelf transcenderen als ze dit wenst – niet alleen sporadisch, een individu hier en een individu daar, maar als geheel, als mensheid. We hebben een naam voor dit nieuwe geloof nodig. Misschien is transhumanisme een goede naam: de mens blijft mens, maar transcendeert zichzelf door nieuwe mogelijkheden te realiseren vanuit en voor zijn menselijke natuur.”

Spirituele machine
Transhumanisme is een ideologie die ervan uitgaat dat de biologische evolutie van de mens versneld en getranscendeerd kan worden door moderne technologie. Bewustzijn en geheugen worden door de transhumanisten gezien als producten van het brein, die gedownload kunnen worden naar een machine (cyborg). Hierdoor ontstaat volgens hen een ”spirituele machine” en wordt onsterfelijkheid gerealiseerd. Zo kan de nieuwe, transhumane mens als een god heersen over zijn eigen lot.

Het moment waarop mens en machine samensmelten wordt singulariteit genoemd. Transhumanisten gaan ervan uit dat de menselijke geest vervangen kan worden door artificiële intelligentie (AI). Kunnen atoombommen onze hele planeet op gruwelijke wijze vernietigen, de ideologie en de toepassing van het transhumanisme bergen de reële mogelijkheid in zich om een einde te maken aan het verschijnsel mens. Worden er al duizenden dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd, nu is het de mens zelf die rechtstreeks in zijn existentie wordt aangetast.

Wetenschappers zoals de Amerikaan Ray Kurzweil, hoogleraar futurologie, technisch directeur van Google en topadviseur van Darpa (Defence Advanced Research Projects Agency), en de Rus Dimitry Itskov, bekend om zijn ”Avatarproject”, trachten via de meest geavanceerde technologie de mens om te vormen tot een cyborg.

In het transhumanisme staan nanotechnologie, biotechnologie, synthetische biologie, genetica, eugenetica, genetic engineering, informatietechnologie, cognitieve wetenschappen (neuro- en hersenwetenschap) en vooral robotica en artificiële intelligentie centraal. In zijn boek ”The Age of Spiritual Machines” stelt Kurzweil ons het nieuwe mens-zijn voor in een ontgoddelijkte nieuwe wereldorde, waarbij de mens in een onsterfelijke spirituele machine is veranderd.

Geen ethisch reveil
Voor de grote gevaren van AI waarschuwt James Barrat in zijn boek ”Our Final Invention. Artificial Intelligence and the End of the Human Era”. Nog niet zo lang geleden verklaarde Elon Musk (CEO van Tesla en Space X): “Artificiële intelligentie kan veel gevaarlijker zijn dan kernwapens. AI is onze grootste existentiële bedreiging. Met AI roepen we de demon op.”

Onze kinderen zijn de laatste echte generatie mensen op de planeet.
We zullen transhumane kinderen hebben – posthumaan, mens-machines, cyborgs,
die slechts voor een deel menselijk zijn,
ten gevolge van de synthetische biologie.”

Al eerder waarschuwde Martin Rees, hoogleraar astrofysica en topadviseur van de Britse regering, in zijn boek ”Our Final Hour” voor de enorme schaduwzijde van de technologie van de 21e eeuw. Onderzoeksjournalist Daniel Estulin schrijft in zijn boek ”TransEvolution. The Coming Age of Human Deconstruction”: “Onze kinderen zijn de laatste echte generatie mensen op de planeet. We zullen transhumane kinderen hebben – posthumaan, mens-machines, cyborgs, die slechts voor een deel menselijk zijn ten gevolge van de synthetische biologie.”

En volgens astrofysicus Stephen Hawking kan de ontwikkeling van volledige artificiële intelligentie weleens het einde van het menselijke ras betekenen. In een tijd waarin ‘smart’ belangrijker is dan ‘wijs’ wordt dit soort waarschuwingen helaas niet vertaald in een noodzakelijk ethisch reveil en actie van de burger.

Screenshot uit de film ‘I-robot’ (klik voor YouTube-link)

Miljarden
Transhumanist dr. Robert J. White is van mening dat binnenkort zowel het hoofd van een mens als de menselijke ziel getransplanteerd kan worden. Hoogleraar psychologie aan de universiteit van Harvard Steven Pinker, neurowetenschapper en futuroloog Ken Hayword, hersenwetenschapper George Church en biotechnoloog Craig Venter (miljardair) en vele andere wetenschappers kunnen ongestoord doorgaan met hun frankensteinprogramma’s, die onder de noemer van transhumanisme het menselijke ras willen verbeteren, zelf leven willen scheppen en ‘onsterfelijkheid’ trachten te realiseren.

’t Is nét een mens, vol compassie voor de plantjes en de beestjes..!

Het transhumanisme wordt intensief gesteund door bijvoorbeeld banken, bekende wetenschappers en filosofen, regeringsleiders en EU-leiders, gezondheidsinstanties en laboratoria (onder meer genetica en eugenetica), dubieuze stichtingen zoals die van Bill Gates, Rockefeller en Soros, maar ook door de CIA, NSA, Google, Facebook, internet, farmacie (onder meer IG Farben), Monsanto, robotica- en technologiebedrijven, universiteiten, denktanks, ngo’s en vooral het militair-industriële complex. Er zijn miljarden mee gemoeid.

Overmoed
Het is de hoogste tijd dat er overal en op brede basis een discussie ontstaat over de grote gevaren van de transhumanistische ideologie, een discussie ook over wat we onder mens-zijn, menselijke waardigheid, ziel, spiritualiteit enzovoorts verstaan. De ontwikkelingen gaan razendsnel. De resultaten van diverse congressen op wereldniveau worden niet aan het publiek bekendgemaakt. Ze zijn hooguit te lezen in wetenschappelijke tijdschriften of kritisch geschreven boeken.

De menselijke overmoed heeft een lange geschiedenis. Talloze mythen tonen ons echter ook de dramatische afloop hiervan. Daar waar de mens zichzelf als de maat van alle dingen beschouwt, sluipt een zeer giftig addertje onder het gras. Hoogste tijd om wakker te worden!

Voor degenen die het uitgebreide verhaal van Marcel Messing rondom de AI niet kennen, laten we hieronder diens presentatie van mei 2016 zien, op de TU-Delft. Een fascinerend verhaal, dat zijn uiterst indringende facetten heeft..!