Uit het onthullende Interview met klokkenluider William Binney op RT

 Door: Magchiel C. Matthijsen

Publicatie: ApokalypsNu, 8-11-2017

Donald Trump wist van Binney’s onderzoek naar de ‘hacks’ van de computer van de Democratic National Committee (DNC). Hij had eerder mogelijk twee interviews gezien die op Fox van hem te zien waren. Die gaven Trump mogelijk nieuwe informatie over het thema dat Amerika al maanden in de ban houdt: Russiagate. De Russen zouden namelijk de computer van het DNC gehackt hebben en de informatie daarop, de Hillary Clinton emails, aan Wikileaks hebben doorgegeven. Toen Wikileaks die emails openbaar maakte kwam daardoor negatieve informatie over Clinton naar buiten.

Hierdoor werden de kansen van Trump automatisch vergroot. Dat was de reden dat men meende dat er iemand achter de hack gezeten moest hebben die belang bij een Republikeinse overwinning zou hebben en daarop kwam men met Poetin aandragen. Was dat mogelijk omdat Trump al tijdens de verkiezingsstrijd gezegd had de betrekkingen met Rusland te willen verbeteren?

In ieder geval was daarmee de beer los. Tot vandaag de dag wordt in officiële kringen (de veiligheidsdiensten NSA, CIA en FBI) Rusland als de hacker gezien zonder dat daarvoor feiten werden gepresenteerd. Binney spreekt dit tegen nadat een onderzoeksgroep onder zijn leiding heeft moeten constateren dat dit niet klopt en dat de emails niet gehackt zijn, maar gelekt en wel door een medewerker van de DNC. Daarvoor worden bewijzen geleverd.

Omdat Trump de interview(s) met Binney op Fox heeft gezien en omdat de veiligheidsdiensten in al die maanden niet met enig bewijs zijn gekomen, droeg hij het hoofd van de CIA, ex-generaal Pompeo, op een gesprek met Binney te hebben. Over dit gesprek dat ca een uur duurde, wordt hier door Binney in een interview met de RT verslaggever bericht.

Uit het interview:

[…]

[Interviewer vraagt waarom zijn groep niet helemaal zeker was] “… Well, they were buying into [= geloof schenken aan] the emotionally generated, agenda driven dribble [= gezever] that was being passed around by the main street media here in the U.S (1). There was no substantial evidence anywhere. If they could produce some factual evidence that we could look at and analyze, fine, but so far they produced absolutely nothing [no evidence]. I mean they [de Intelligence Community] are treating the American people as Pavlov dogs through repetition they believe anything and therefore – that’s the way they’re treating us (2). I think they are underestimating the American population here – We all understand and can see right through this facade.

[De interviewer vraagt hierna naar de reactie van Pompeo]. I didn’t believe the Intelligence Agencies were telling him the truth. That was pretty clear to me because they were saying ‘high confidence this and high confidence that’. But when it comes down to …, they produce absolutely nothing to prove their assertion. (3)

Their point is … [Binney geeft dan voorbeelden van echte bewijzen die tot een oplossing van een conflict leiden, zoals Kennedy die de foto’s kreeg van de door de Sovjets op Cuba gestationeerde raketten en Reagan die foto’s van de Japanners kreeg van een door de Russen neergeschoten Zuid-Koreaans vliegtuig]. So, they [de voorbeelden] are clear evidence of people who are releasing evidence when there is a serious situation.

And as people are calling this kind of situation an act of war they need to put up or to shut up and not simply throw up the allegation and expect us to lay over as Pavlov’s dog and believe what they’re saying. (4) [Binney geeft voorbeelden van valse vlaggen en het gebruik van leugens bijv. het incident rond de Golf of Ton Kin (Vietnamoorlog), het verhaal van de massavernietigingswapens (Irak)] … and what they testified about spying about U.S. citizens in Congress (Clapper)]. You can’t believe them unless they produce some kind of … [evidence]. (5)

[Interviewer: You have to be very skeptical with …(6)] Yes, especially when it comes from the high ups in the agency, because they change the story to meet their agenda.(7) I experienced a lot of that internally in the NSA [National Security Agency] when I was working there – even internally lying to one another – not counting lying from agency to agency or even to the government themself, Congress or anybody else. (8)

They have zero evidence, the only thing they say is the intelligence agency (…) say that this is true. (9)

Voor het hele interview zie:

Opmerkingen:

 1. De mainstreetmedia worden gekenmerkt door het feit dat het hun om het oproepen van emoties te doen is en dat zij kennelijk een duidelijke agenda hebben. Wat zij met hun berichtgeving willen is het sturen van emoties in een bepaalde richting. Hun berichtgeving heeft weinig met objectiviteit te maken.
  Het begrip dribble impliceert een totale minachting voor deze gang van zaken bij de officiële media die hun zelfstandigheid als voorlichtingsorganen verloren hebben (zie beneden).
 2. De Intelligence Community [IC] heeft geen bijster hoge dunk van de Amerikaanse bevolking. Het gaat er om dat je de ‘feiten’ zoveel mogelijk herhaalt dan zullen die op den duur ook geloofd worden. Zoals de Pavlov-honden kun je ook de mens door herhaling manipuleren en hem alles laten geloven. De vergelijking met de honden roept het beeld op van de ‘gedreseerde mens’. [zie de nazi propagandatheorie: door herhaling van leugens ontstaat de perceptie van waarheid].
 3. De I.C. is tot nu toe met geen enkel bewijs gekomen. Alles werd verpakt in het is ‘zeer waarschijnlijk’ en ‘wij zijn ervan overtuigd’. Zij hebben Trump in ieder geval niet de waarheid verteld. Omdat zij niet wilden, of omdat zij de waarheid zelf niet kenden? Dat laatste is niet waarschijnlijk omdat al vrij vroeg klokkenluider Edward Snowden had meegedeeld dat de NSA van alle emails opgeslagen en in hun bezit had. M.a.w. de beweringen van de Intelligence Agencies zijn daarom totaal ongefundeerd.
 4. Het lijkt wel of het voor de inlichtendiensten voldoende is om met beweringen te komen dat iets zo is. Dat zij op hun woord geloofd worden. Zij plaatsen zich hiermee aan de top van het systeem.
 5. D.w.z. Door het organiseren van valse vlaggen en het gebruik van leugens hebben zij zich totaal ongeloofwaardig gemaakt.
 6. De interviewer begrijpt de situatie: door deze fundamentele en bewezen onbetrouwbaarheid is scepsis de enige juiste houding tegenover de overheidsorganen geworden. Je kunt zelfs de eigen regering, na de leugens die zij gebruikten om de Irakoorlog mogelijk te maken (massavernietigingswapens) niet meer geloven. (De filmregisseur en publicist Michael Moore heeft deze scepsis ook tot grondhouding gemaakt).
 7. De kernzin: ‘They change the story to meet their agenda’ is een directe herhaling van andere varianten die met name rond de Irakoorlog bekend zijn geworden: ‘The facts were fixed around the policy’. ‘Politiek’, d.w.z. en (verborgen) ‘agenda’s’ zijn er het eerst en daar worden dan indien noodzakelijk (valse) feiten bij gezocht.
 8. De leugen als middel dat in elke sociale relatie inzetbaar is, wanneer het hogere doel daarom vraagt. Sociale relaties worden daardoor tot machtsverhoudingen. De leugen wordt het noodzakelijke middel geworden om machtstructuren te onderbouwen. Dat is tegelijk de ‘rechtvaardiging’ van de leugen. Tegelijk vindt hierdoor de ontwrichting van de sociale cohesie plaats.
 9. Voor waarheid is er geen bewijs meer nodig. Onze positie staat garant voor waarheid. Wij hebben zelfs lak aan bewijzen, omdat we die niet eens nodig hebben. Wij maken d.m.v. onze relatie met de gewillige media (in de vorm van herhaling) onze mening tot waarheid. Waarheid is dat wat op dat moment voor een hoger doel het geëigende politieke middel is om dat te bereiken. Waarheid als propaganda.