Over de discussie-, de achtergronden van het vluchtelingen-verschijnsel, etc. kunnen vele inzichten bestaan maar over de hier centraal staande ‘cijfers’ veel minder…(red.)

De pijnlijke cijfers achter asielmigratie; Ruben Munsterman met Jan van de Beek

cafeweltschmerz.nl · by Redactie

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Hoe immigratie de Nederlandse verzorgingsstaat onhoudbaar maakt.

Cultureel antropoloog en wiskundige Jan van de Beek deed na een rondreis van een jaar door Afrika een breed onderzoek naar de kosten en baten van de ingestroomde migranten in Nederland. Hij verbaasde zich, dat er over zo’n voor de hand liggend onderwerp niet eerder onderzoek gedaan was. Wat is het opleidingsniveau, wat zijn de integratiekansen en op welke wijze kunnen de verschillende etnische groepen uit diverse landen in de nabije toekomst een succesvolle bijdrage leveren aan de productiviteit in Nederland? En wat zijn de kosten als de kansen van bepaalde nieuwkomers in onze samenleving beperkt blijken of zelfs aansluiting missen? Er was tot op heden niets over bekend.

In dit open gesprek met Ruben Munsterman legt Van de Beek zijn berekeningen grondig uit. Zijn conclusie; asielmigranten zijn zeer kostbaar en zal ten koste gaan van de huidige verzorgingsstaat.