De Marihuana-gotspe: nepwiet goedkeuren..!

WantToKnow.nl

De Marihuana-gotspe: nepwiet goedkeuren..!

wanttoknow.nl · by GuidoJ. · December 4, 2017

 

Filmposter van de propagandafilm die marihuana -via ‘nepnieuws’- als uiterst verdacht en gevaarlijk diende neer te zetten.. Het was vooral door de inspanningen van megalomane industrieel Randolph Hearst, dat hennep van het toneel diende te verdwijnen. (Klik voor artikel hierover op de illustratie)
Als de burgers van de VS denken dat ze ‘vrij’ zijn in het ‘meest vrije land in de wereld’, dan zitten ze er volkomen naast.. De mensen in dit land zijn inmiddels zódanig afgestompt door verkeerd voedsel, waardoor het land een bevolking heeft met de hoogste graad van obesitas in de wereld, tot aan de uitvloeiselen van de machtspolitiek van de superrijken, waardoor mensen al lang geen enkel vertrouwen meer hebben in de politieke democratie, dat er kennelijk van alles met ze kan worden uitgehaald. Als een aangeslagen bokser ligt het Amerikaanse volk op het canvas. Als een zwaar gedrogeerde zwerver in de maatschappelijke goot. We beseffen dat we het verhaal stevig neerzetten hier, maar vriend en vijand zijn het er over eens, dat dit wéér een voorbeeld is, van een Verenigde Staten, die volledig ondermijnd zijn, door de idiotie van de machten-achter-de-schermen.

We maken de stap naar wéér zo’n voorbeeld van totale manipulatieve onderdrukking van het Amerikaanse maatschappelijke systeem. In dit geval de krankzinnige politiek rondom hennep/cannabis. Een stof die al meer dan duizenden jaren door de mens wordt gecultiveerd, vooral om haar medicinale eigenschappen. Kijk naar de onderstaande illustratie, waarop je kunt zien, hoé oud hennepolies (bijvoorbeeld met CBD en THC) een van de ‘toverremedies’ waren tegen veel lichamelijke klachten.

Maar hennep is al eeuwen bekend om veel méér krachtige toepassingsgebieden, dan gezondheid alléén. Hennep wordt gebruikt voor het vervaardigen van kleding, voedsel en heeft vele tientallen industriële, zeer milieuvriendelijke toepassingen. Zonder flauw te doen: de bloem van de plant, die wij kennen als ‘wiet’ blijkt voor veel vrijdenkers een enorme stimulans om creatief bezig te zijn; het creatieve proces van vrijdenken stimulerend. Het draagt in die zin bij aan ‘heling’ van de mens in algehele zin. Wellicht is dit vooral het gegeven dat machthebbers niet willen laten gebeuren..

Ongelooflijk als je bedenkt dat deze plant nog GEEN ENKEL LEVEN heeft geëist, door de ‘mogelijke bijwerkingen’ bij het gebruik van de plant. Toch staat deze plant nog steeds geclassifeerd in de VS als ‘schedule 1-drug’ op federaal niveau. Dat betekent dat deze schitterende plant wordt gekwalificeerd onder dezelfde categorie ‘verdovende middelen’ als heroïne, LSD, Ecstasy en peyote, waarbij de karakteristiek is van deze stoffen, waarbij er ‘geen geaccepteerd medisch gebruik voor is en een hoge potentie van misbruik aanwezig is.’

Iedereen die ook maar een beetje benul heeft van hennepgebruik, weet dat dit ridicuul is. Er sterven bijvoorbeeld meer mensen door het drinken van simpele koffie, dan dat er aan marihuana sterven. Laat staan als we kijken naar stoffen die wél zijn goedgekeurd, maar verwoestende werking hebben op de mens, zoals tabak en alcohol..! En wat te denken van farmaceutische producten als Ritalin, dat wereldwijd door veel deskundigen wordt gekarakteriseerd als ‘kinder-cocaïne’…

Kankergenezende eigenschappen.
Maar er is, voor de mensen die kijken en zién, nóg een zeer kwalijk aspect aan het verbieden van cannabis. En dat is het FEIT dat hennepolie een uitermate gunstige werking heeft op het menselijke lichaam, bij de bestrijding van kanker. Wist je dat er meer dan 100 peer-reviewonderzoeken zijn, die bevestigen dat met name de cannabidiol (CBD-olie) verschillende vormen van kanker kan genezen..?

Dat natuurlijk hennep/wietolie/cannabis nog steeds niet federaal is goedgekeurd, is zéér waarschijnlijk te wijten aan de lobby-inspanningen van Big Pharma, zodat dit natuurlijke middel niet officieel als zodanig mag worden gebruikt.. En ja, eindelijk komt er in de VS een beetje verandering, waarbij in sommige staten de plant onder toezicht en zware vergunningen mag worden gekweekt voor medicinaal gebruik.

Maar het feit blijft dat er honderduizenden levens verloren zijn gegaan, door het verbod dat al decennialang stand houdt. Wist je dat op de website van het ‘US Cancer Institute’ cannabis officieel wordt geclassificeerd als ‘een middel dat kanker kan genezen’. (HIER). En een groot deel van de Amerikaanse oorlogsveteranen roemen cannabis als een plant die ‘hen helpt om het verschrikkelijke post-traumatisch-stress-symptoom krachtig te bestrijden’. Maar de plant blijft officieel geclassificeerd als ‘schedule 1-medicijn’ in de VS..! (HIER) De Amerikaanse overheid en overheden overal in de wereld, wéten hoe ongelooflijk krachtig cannabisolie is.

Kan het zijn dat de werkelijke reden om cannabis te blijven verbieden en heftig dwars te zitten, is gelegen in het feit, dat het geen ‘winst’ oplevert voor de megalomane industriële farmaceutische industrie..? Of liggen de wérkelijke redenen nog dieper? In een nóg duisterder gebied.. Dat bepaalde krachten niet willen, dat de mens geneest en floreert.. Dat de mens krachtig wordt en creatief/scheppend wordt. In zijn beperkte state-of-being blijft..?

En dan is er de gotspe.. Synthetische marihuana.
Veel mensen kennen de betekenis van het woord ‘gotspe’ niet (goed). Feitelijk kun je het vertalen met ‘brutaliteit’. Het oorspronkelijk Jiddische woord kun je het best met een voorbeeld illustreren. Een mooi voorbeeld van een ‘gotspe’ is een situatie waarbij ‘een zoon van een echtpaar, nádat hij hen vermoord heeft, de rechter om clementie en gratie vraagt, omdat ie wees is’..! Precies deze situatie is de marihuana-hennep-wiet-discussie nu in belandt in de VS. Want… de lang besproken synthetische cannabis is inmiddels als product ‘klaar’ en gekeurd door de FDA, de ‘Food & Drugs Administration’. En wat blijkt?

Het product is goedgekeurd en mag op de markt gebracht worden. Ongetwijfeld als ‘alternatief’ voor de natuurlijke plant, waar oh-oh-oh géén ‘wetenschappelijke proeven’ op zijn gedaan. Zo komt er nóg een reden dat cannabis illegaal is in de VS aan het licht. Namelijk dat het een miljardenbusiness is, waarmee wel op een ‘gerugeleerde’ manier mee gewerkt mag worden, zodat de winsten bij de ‘grote jongens’ blijven. In dié Amerikaanse staten waar de parlementen van die staten zélf nog geen cannabiswetgeving hebben, blijft natuurlijke cannabis dus illegaal en kan deze synthetische wiet dus wél verkocht worden. Binnen de grenzen van het medisch-wetenschappelijke establishment.

En terwijl de Amerikanen vorige week aan hun kalkoenen zaten, op ‘Thanksgiving’, werd de synthetische THC-olie dus goedgekeurd door de FDA. THC-olie is de voornaamste psycho-actieve stof in cannabis. En natuurlijk is deze synthetische cannabis gepatenteerd, waardoor ie niet ná te maken is.. Dus wee je gebeente als je cannabis gaat verkopen, want in feite doe je dan inbreuk op het patent.. Daarbij heeft de FDA altijd de mogelijkheid in te grijpen, als het volgens háár inschattingen gaat om een middel dat ‘als medicijn’ wordt gebruikt/verkocht..! Door enkel en alleen een ‘stickertje’ erop te plakken, met het woord ‘geneesmiddel/medicijn’.

Synthetische cannabis is DODELIJKE en ZEER GEVAARLIJK..
We zijn van de FDA wel wat gewend in het goedkeuren van smerige, gevaarlijke en mensondermijnende ‘medicijnen’. Maar dat een synthetische kopie van een goed natuurlijk product, DAT VERBODEN IS, wel synthetish op de markt mag verschijnen, is absoluut idioot te noemen. Wil je meer lezen over de gevaren en dodelijke eigenschappen van synthetische marihuana/wiet, dan kijk je HIER. Maar let op. Niks van gevaar te bespeuren in de verklaring van de medicijnkeuringsinstantie in de VS, de DEA.

In haar aankondiging werd synthetische cannabis, in het bijzonder de stof Dronabinol (voorheen bekend als ‘Syndros’), dat geproduceerd wordt door de farmaceut ‘Therapeutics’, voorzien van een ‘Schedule II classificatie’. Dat betekent dat de DEA, de DrugsEnforcementAuthority, het middel erkent als medisch potentieel hebbende en dat het zodanig voordeligis, dat het een federaal goedgekeurd medicijn mag worden..In een verklaring van de DEA is te lezen (HIER):

“[Het dient in beschouwing te worden genomen, als een voorlopige maatregel dat elke vorm van dronabinol, ánders dan welke door de FDA is goedgekeurd, een drug blijft als gecategoriseerd in ‘Schedule I gecontrolleerde substantie’. En zij die met deze materialen werken, blijven onderwerp van controle, hetzij administratief, hetzij maatschappelijk en mogelijke criminele sancties, zoals beschreven in de reguleringen van CSA en DEA.’

Binnen deze restricties is de fabrikant nu vrij om zijn prijs vast te stellen van dit ‘goedgekeurde medicijn’ gebaseerd op juridisch-goedgekeurde THC. Een product waarbij we dus mogen concluderen, dat op basis van deze strapatsen van VS-overheidsorganen, dat deze synthetische THC-variant béter is dan de natuurlijke..! De verwachting is dat het nieuwe ‘medicijn’ een prijs zal krijgen van tussen de US$ 1000 en $ 2000 per maand/gebruik.

En natuurlijk zijn er heftige kritieken te beluisteren in de VS rondom deze nieuwe wetgeving, waarbij kunstmatig béter en als échtwordt gekwalificeerd, terwijl het natuurlijke middel wordt verboden en het bezit/gebruikt wordt beboet. Een plant bovendien die veel en veel minder schade aan de gezondheid van mensen toebrengt..! Verschillende studies hebben laten zien, dat deze kunst-marihuana (ook wel als ‘K2’ en ‘Spice’ aangeduid) sterk in verband wordt gebracht met serieuze bijwerkingen, waaronder flauwvallen, psychose en zelfs dodelijk kan zijn.

In antwoord op deze kritiek schrijft de DEA:
‘De DEA heeft geconstateerd dat de door de FDA-goedgekeurde producten van orale oplossingen, waarin dronabinol aanwezig is, een goedgekeurde medische toepassing hebben, waarbij marihuana deze medische goedkeuring niét heeft en daardoor in ‘Schedule 1′ blijft’.
Velen hebben officieel commentaar gegeven op deze goedkeuring door de DEA. Daarbij is onmiskenbaar de duidelijke voorkeur gebleken die de DEA heeft om farmaceutische bedrijven te bevoordelen en hen een monopolie geeft over het welzijn van patiënten, puur en alleen vanuit winstmotieven. Daarbij is het van belang dat verschillende studies al hebben laten zien, dat synthetiachw marijuana ongelooflijk onveilig is.

Het is duidelijk: kunstwiet is een gevaarlijk goedje, wat de ‘overheids-autoriteiten’ ook mogen beweren en/of waar ze hun goedkeuringsstempeltje op zetten. Het moederbedrijf ‘Insys’ dat het patent op dit product heeft, staat bol van de corruptie-schandalen. Afgelopen oktober nog, moest de oprichter van het bedrijf, Dr. John N. Kapoor aftreden als CEO, nadat gebleken was, dat hij artsen had omgekocht, om een ‘fentanyl-product’ van dit bedrijf voor te schrijven. Dit product is ‘Transmucosal Immediate Release Fentanyl’, bekend onder de merknaam ‘Subsys’. Goedgekeurd voor kankerpatiënten, maar breeduit voorgeschreven voor andere mensen dan alleen deze groep.

De omschrijving van deze fraudezaak door de hoofd-officier van justitie in Arizona, Mark Brnovich in deze fraudezaak: “Insys is betrokken in een landelijk schema, waarin het verzekeringsbedrijven oplicht, en patiënten en artsen. Insys loog tegen de verzekeringsmaatschappijen, hield essentiële dat verborgen voor artsen en patiënten en betaalde artsen zogenaamde ‘sprekersvergoedingen’ in ruil voor het voorschrijven van haar medicijn(en).Dit alles met het doel om verkopen te stimuleren van het middel ‘Subsys’, daarbij volledig voorbij gaand, aan de gevaren voor de gezondheid en veiligheid van patiënten”

Agentschappen die door de overheid zijn aangesteld om het welzijn en de gezondheid van burgers te bewaken en garanderen, zijn niet meer te vertrouwen. Deze ridicule situatie, waarbij kunstmatige, synthetische producten wél worden goedgekeurd, terwijl HETZELFDE PRODUCT, van natuurlijke oorsprong wordt verboden en als ‘gevaar voor de volksgezondheid’ wordt weggezet, laat dit overduidelijk zien. Welke schaapjes blijven nog achter deze nepherder aanlopen? Marihuana/hennep/wiet is een natuurlijke stof, die als geneesmiddel uit de criminele hoek dient te verdwijnen. Zodat patiënten en met name kankerpatiënten, er op een normale manier van gebruik kunnen maken.

Kijk verder naar dit artikel, met 100 wetenschappelijke studies die hebben aangetoond, dat Cannabis mensen van kanker kan genezen. (HIER)

* * *

Is dit de manier waarop straks de cowboys van Big Pharma grip krijgen over de zegeningen van cannabis..?