Ian Buruma en ‘het betrekkelijk goedaardige imperialisme uit Washington’ 35

Ian Buruma en ‘het betrekkelijk goedaardige imperialisme uit Washington’ 35

21-12-17 06:00:00,

Onder de kop ‘Abusing Churchill’ deelde Ian Buruma de mensheid op 8 december 2016 het volgende mee:   

Churchill was neither petty nor provincial. His vision, at least as far as the Western world is concerned, may have been romantic, but it had a certain nobility. 
https://www.project-syndicate.org/commentary/american-presidents-churchill-fetish-by-ian-buruma-2016-12

Deze bewering was kennelijk dermate relevant dat zij — in een overigens niet geheel juiste vertaling — een dag later al in NRC Handelsblad verscheen: ‘Churchill was niet benepen en ook niet parochiaal. Zijn visie, althans van het Westen, was romantisch maar had ook een zekere nobelheid van geest.’ 
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/09/dat-trump-churchills-buste-wil-neerzetten-is-een-lachertje-5704452-a1535953

Weliswaar geeft Buruma toe dat Churchill’s ‘views’ getuigden van ‘a racist anachronism,’ en dat zijn ‘romantic ideas’ over de ‘moral superiority of the English-speaking peoples  nu een ‘arrogant absurdity’ zijn, maar, let op, zijn racisme en zijn kolonialistische opvattingen maakten van hem absoluut geen ‘benepen en provinciale’ politicus. Integendeel zelfs, zijn ‘visie’ van ‘het Westen,’was ‘romantisch’ maar bezat tegelijkertijd ‘een zekere nobelheid van geest.’ En, zo concludeert mijn oude vriend ‘The same cannot be said of the next occupant of the White House. The idea of Trump, advised by Farage, using Churchill’s bronze head as a totem would have filled the old man with horror.’ Het getuigt van een niet geringe spitsvondigheid van een mainstream-opiniemaker om meer dan een halve eeuw na de dood van een keiharde Machiavellist, de man op te voeren als een ‘romantisch’type met ‘een zekere nobelheid van geest.’ Maar belangrijker is de vraag of Buruma’s voorstelling van zaken klopt. Per slot van rekening kreeg hij van de Erasmusprijs-jury in 2008 het bedrag van 150.000 euro juist omdat hij met zijn werk ‘De Nieuwe Kosmopoliet’ zou vertegenwoordigen. Ook intellectuele Adeldom Verplicht. Welnu, in het laatste hoofdstuk van zijn boek Creating Freedom. Power, Control And The Fight For Our Future (2017) wijst de Britse intellectueel Raoul Martinez op het volgende:  

Though Western leaders are heavily criticized for the strategies they endorse, their motivation is rarely questioned.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: