De demonisering van Rusland in de politiek en de media van het Westen

www.NachDenkSeiten.de - die kritische Website

De demonisering van Rusland in de politiek en de media van het Westen – www.NachDenkSeiten.de

nachdenkseiten.de · by NachDenkSeiten | IQM e.V.

22. Dezember 2017 um 9:10 Uhr | Verantwortlich: Jens Berger
Nederlandse vertaling: Antonius Nicola

De demonisering van Rusland in de politiek en de media van het Westen

„IJstijd. Hoe Rusland gedemoniseerd wordt en waarom dat zo gevaarlijk is”. Dit is de titel van het nieuwe boek van Gabriele Krone-Schmalz. De gepromoveerde historica was onder andere Rusland correspondent voor de ARD en professor voor TV en journalistiek aan de Universiteit Iserlohn. Ze is een van de toonaangevende Russische experts in Duitsland. Haar nieuwe boek zou verplichte kost moeten zijn voor alle journalisten en politiek geïnteresseerden, zegt Udo Brandes, die het boek voor „NachDenkSeiten” (de nadenkwebsite) heeft gelezen. Het is ontstellend hoe weinig serieus en betrouwbaar de Duitse media over Rusland en haar buitenlands beleid rapporteren.

“Hij die doet alsof hij mensen aan het denken zet, wordt door hen geliefd. Wie hen echt laat denken, wordt echter door hen gehaat. “(Aldous Huxley)

Het schrijven van deze beoordeling was moeilijk. Omdat het nieuwe boek van Gabriele Krone-Schmalz (in het vervolg afgekort als GKS) zo goed is dat je het gehele boek wilt citeren. GKS maakt iets duidelijk dat elke politicus, die zich bezighoudt met de internationale betrekkingen zou moeten weten, maar vandaag in het Westen in de politiek en de media helemaal niet meer gewoon is: Zij verandert het perspectief en analyseert hoe een internationale situatie vanuit dat andere perspectief in deze zaak wordt bekeken:vanuit het oogpunt van Rusland.

Met andere woorden, GKS vertelt delen van een geschiedenis over de relatie tussen het Westen en Rusland, die meestal worden weggelaten in de westerse media. En dat roept vragen op die onze media gewoonlijk niet stellen, maar in plaats daarvan niet alleen als eenzijdig, maar als feitelijk propaganda tegen Rusland presenteren. Een voorbeeld hiervan is onlangs gelezen in de „Hinweisen des Tages” van onze NachDenkSeiten, waar het terecht door een lezer als volgt werd bekritiseerd:

“De ARD noemt het Russisch defensiebudget van 46 miljard dollar relatief hoog. Volgens BMVG (het Duitse ministerie van Defensie) is de Duitse begroting voor 2017 echter ongeveer 37 miljard euro (=42 miljard dollar) en wordt dit in 2021 verhoogd tot 42 miljard euro (= 49 miljard dollar) . Als u weet nog dat de Russische defensie-uitgaven, volgens SIPRI bedroeg tot en met 2016 ongeveer 69 miljard dollar bedroeg en dus aanzienlijk is teruggebracht (tot 46 miljard in 2017), dan kun je de beoordeling van de Russische defensiebegroting door de ARD als “relatief hoog” alleen maar als een vorm van propaganda / hersenspoeling beschouwen” (bewijs verwijst naar 15 december 2017, item 1b, Russische defensiebegroting).

Een belangrijke bron van GKS zijn Wikileaks-documenten van het zogenaamde Cablegate. Deze documenten werden destijds in het geheim gedownload van de in Irak gestationeerde Amerikaanse soldaat Bradley Manning van een intern communicatienetwerk van het Amerikaanse ministerie van Defensie en gelekt naar Wikileaks.

“De collectie bevat rapporten en andere documenten van Amerikaanse ambassades en agentschappen over de hele wereld tot februari 2010 en tot op het niveau van secret omdat ’top secret’ gemarkeerde documenten niet zichtbaar waren op dit netwerk. (….) Tot op heden is het publiceren van deze documenten zwaar bekritiseerd omdat ze deels echte namen bevatten en betrokken personen in ernstige moeilijkheden kunnen brengen en ook gebracht hebben, maar de authenticiteit ervan is nimmer bekritiseerd. Alle hier geciteerde documenten met verwijzing naar Wikileaks komen uit deze voorraad “(p.32).

Ik vermoed dat GKS honderden, zo niet duizenden, van deze documenten heeft verwerkt in haar boek, wat op zichzelf al een enorme prestatie is. Dit uitgebreide onderzoek stelde haar in staat om het buitenlands beleid van de VS authentiek vanuit een intern perspectief te presenteren. En dit betekent: de stellingen en perspectieven van GKS over het conflict van het Westen met Rusland zijn gedetailleerd, gefundeerd en nauwkeurig. Met andere woorden: GKS weet – in tegenstelling tot veel Duitse mainstream media – precies wat ze zegt. En ze debatteert met gegevens, feiten en bewijzen, die de reguliere Duitse media en daarbij vele politici die zich in verband met Rusland uitspreken, zelden kunnen beweren.

Problemen van het postimperiale rijk

GKS beschrijft zeer nauwkeurig de gebeurtenissen sinds de ineenstorting van de voormalige Sovjet-Unie. Het wordt duidelijk dat de westerse perceptie van Rusland buitengewoon complex is:

“Onze debatten beweren momenteel dat Rusland al enige tijd probeert zijn invloedssfeer agressief uit te breiden. Het trekt een directe lijn tussen de oorlog in Georgië in 2008 en het conflict in Oekraïne in 2014 “(p.40).

GKS illustreert dit met citaten uit een commentaar van Deutschlandfunk, een position paper van de CDU / CSU-fractie en van het huidige boek van de politicus van de groene partij, Ralf Fück. En becommentarieert ze als volgt:

“Eigenlijk zijn de dingen anders. Iedereen die betrokken raakt bij de echte gebeurtenissen krijgt een beeld van de Russische aanpak, die aanzienlijk verschilt van deze presentatie. Zuid-Ossetië en Abchazië, een autonome regio of republiek in de Unie Republiek Georgië gedurende het Sovjettijdperk, streven naar onafhankelijkheid, die door de Georgische zijde wordt bestreden “(blz. 41).

En dan beschrijft ze dat de Georgische oorlog werd geconditioneerd door het agressieve nationalisme van Georgische zijde, dat gericht was tegen Abchazië en Zuid-Ossetië. Dit wordt duidelijk aangegeven door de getuigenis van een Georgische militaire commandant in Abchazië (Kolonel Giorgi Karkarashvili), GKS. Deze officier zei in 1992 op het lokale televisiestation van Sochumi:

“We zijn klaar om 100.000 Georgiërs te offeren om 97.000 Abchazianen te doven” (p.48).

Deze en andere voorbeelden laten zien dat het ernstige gevolgen had toen de decennia oude Sovjetunie plotseling instortte en populaties die tot dan toe ‘Sovjetburgers’ waren zich vermengd voelden tussen etnische en nationale grenzen, hun identiteit plotseling opnieuw moesten uitvinden onder volledig andere omstandigheden. Het resultaat was constellaties en conflicten die niet bestonden tijdens het Sovjettijdperk. Al deze aspecten worden echter in zwart-wit behandeld door het Westen onder de noemer “agressief Russisch expansionistisch beleid”. Anderzijds bewijst GKS dat de Russische overheid zich rationeel en zeker niet agressief in deze conflicten heeft gedragen. Natuurlijk handelde ze in eigenbelang. Maar is er een regering in de wereld die dat niet zou hebben gedaan? De meerderheid van de media en politici zijn echter niet in de positie of bereid om de situatie op een meer gedifferentieerde manier waar te nemen en te erkennen dat dit problemen zijn van een “post-imperialistisch rijk”. GKS vat het samen:

“Het geval van Georgië is een voorbeeld van het feit dat de periferie van Rusland een post-imperiaal gebied is met alle problemen die het met zich meebrengt. In de Westerse media worden conflicten vaak geïnterpreteerd volgens een heel eenvoudig schema waarin opmerkelijk genoeg nooit wordt vermeld dat Moskou de ontbinding van de Sovjetunie met vreedzame middelen toestond. Bestaat er een vergelijkbare casus in de wereldgeschiedenis? “(P.65).

NATO uitbreiding

Een zeer belangrijk aspect voor de verklaring van de Russische politiek is de uitbreiding van de NAVO naar het oosten. Wat betreft deze vraag, is mijn conclusie na het lezen van “Ice Age”: de Russische zijde heeft herhaaldelijk meegewerkt, herhaaldelijk aanbiedingen gedaan, iets geaccepteerd of gegeven, terwijl de westerse kant hardnekkig en meedogenloos hun agressieve inperkingsbeleid nastreefde. Naar mijn mening is de westerse kant, hetzij ideologisch koppig, niet in staat of niet bereid om te beseffen dat vanuit het Russische perspectief deze oostelijke uitbreiding als bedreigend kan worden gezien.

Aan de westkant wordt de oostwaartse uitbreiding van de NAVO vaak gerechtvaardigd door de angsten van de Oostzee-landen en Polen. GKS merkt op:

“Een verstandig veiligheidsbeleid zou de begrijpelijke angsten van de Oostzee-landen en Polen in evenwicht moeten brengen met de even begrijpelijke vrees van de Russen. Maar dat is nergens op een agenda te vinden. In plaats daarvan zijn het Westen en de NAVO duidelijk aan de kant. Hier is opnieuw te zien hoe fataal de oostelijke uitbreiding van de NAVO was. Vanwege de geostrategische gevolgen heeft het niet alleen de betrekkingen tussen de NAVO en Rusland belast. Het heeft ook zijn conflicten met Rusland in het verband gebracht door de Oost-Europese landen op te nemen. En zo werd de relatie met Moskou geleidelijk aan vergiftigd “(p.223).

Verandering door aanpak

In het hoofdstuk “Change through Approach” bespreekt GKS het ontspanningsbeleid van Egon Bahr en Willy Brandt en citaten uit de beroemde lezing van Bahr op de Evangelical Academy in Tutzing. In deze toespraak bracht Bahr het ontspanningsbeleid van de regering Brandt in de formule “verandering door toenadering”. Hij verwees toen naar de ‘strategie van de vrede’, die John F. Kennedy had geschetst in een toespraak een half jaar voor zijn dood. Egon Bahr zei toen:

“De verandering in de Oost-West-relatie die de VS wil ontwikkelen, is om de status-quo te overwinnen door in eerste instantie de status-quo niet te veranderen. Dit klinkt paradoxaal, maar het opent perspectieven, omdat het vorige beleid van druk en tegendruk alleen maar heeft geleid tot een stagnatie van de status-quo “(p.224).

GKS schrijft:

„Egon Bahr begreep iets van groot belang om te onthouden: dat samenlevingen en regimes zich verharden en afsluiten onder druk van buitenaf. Verandering en opening kan niet worden bereikt door confrontatie, maar door samenwerking. En nog een ding dat Egon Bahr had gerealiseerd: je moet de angst van je tegenstander kunnen voelen en je moet je eigen angst niet laten overweldigen. We zijn niet zo zwak dat we een hysterisch angstbeleid moeten voeren. We zijn sterk genoeg voor een redeneerbeleid. We moeten wederom leren om de uitgangspunten van Egon Bahr te vertrouwen dat de westerse waarden in de loop van de tijd zullen zegevieren “(p.243).

Aan de ene kant beschrijft dit citaat de situatie correct en treffend. Maar ook hier komt een opvatting van GKS naar voren, die ik als kritisch beschouw. Ten eerste gebruikt ze het het woord “tegenstander” voor Rusland. In ieder geval herken ik in Rusland geen tegenstander. Bovendien lijkt ze te denken dat Rusland moet worden veranderd. Dit wordt duidelijk in een andere passage van het boek, wanneer ze terecht het “democratiseringsbeleid” van het Westen bekritiseert. In dit verband kwam ze echter niet op het idee om te vragen of het westerse ‘democratiseringsbeleid’ er één is, of dat men het imperialisme niet aan de westerse kant moet plaatsen. In zekere zin is ze ook in tegenspraak met haar positie in het boek, zoals ze het goed zegt:

“Het Westen is niet langer in een positie om echte compromissen te sluiten, omdat het zijn eigen wereldbeeld als enigst alternatief beschouwt. Het heeft iets van zendingsijver dat altijd het beste recept is geweest voor het veroorzaken van grote catastrofes “(p.223). (… ..) Allen die hopen op een verwesterlijking van Rusland en daarom bang zijn voor de val van Poetin, moeten kritisch onderzoeken of het westerse beleid in de afgelopen jaren dit doel heeft bevorderd of geschaad. En ze moeten zichzelf de vraag stellen, waarom ze er eigenlijk van uitgaan dat de condities beter zouden zijn zonder Poetin en niet erger. Omdat hij met alle legitieme kritiek een rationeel berekenende, uiteindelijk berekenbare politicus is. Als hij weg was, zou het maatschappelijk middenveld niet aan de macht komen, maar als de chaos niet opnieuw uitbreekt, misschien zelfs iemand die nationalistischer handelt en echt onvoorspelbaar is. Een horrorconcept voor de internationale politiek. Een dergelijk resultaat zou echter passen bij de vorige balans van ‘regimewijziging’ “(p.254).

Het laatste hoofdstuk van haar boek heeft GKS handig als “think self” beschreven. Daarin brengt ze de mediasituatie in Duitsland bondig ter sprake en klaagt dat denken in contexten in Duitsland snel wordt afgedaan als een complottheorie. Ze ontvangt een citaat van de journaliste Frank Nägele, die ze enorm op prijs stelt:

“Eens hebben wij (journalisten, GKS) geleerd dat het belangrijk was om alles op het eerste gezicht in twijfel te trekken. Een gezond verstandsprincipe was: niet geloven, maar denken dat alles mogelijk is. Het was belangrijk om de dingen diepgaand te begrijpen voordat je ze beoordeelde. Maar dat kost veel tijd. En blijkbaar heeft niemand dat meer “(p.259).

Ik zou eraan willen toevoegen dat het mij niet alleen een probleem van de tijd lijkt, maar vooral een probleem van gebrek aan wil en ideologie.

Mijn samenvatting: het nieuwe boek van Gabriele Krone-Schmalz is een must voor elke journalist, politicus of politiek geïnteresseerde. Het biedt een schat aan gegevens, feiten en bewijzen die het mogelijk maken om een ​​objectief beeld te krijgen dat verder gaat dan het eenzijdige en propagandistische beeld dat westerse media en politici van Rusland maken. Jammer dat bekwame en gerenommeerde journalisten zoals GKS zelden in het Duitse medialandschap te vinden zijn. Daar zouden we meer van kunnen gebruiken.

Bij de beoordeling van een boek moet altijd een selectie van belangrijke inhoud worden gemaakt, anders zou de tekst oneindig lang zijn. Zo’n selectie is onvermijdelijk altijd iets subjectiefs. Omdat ik dit boek als buitengewoon belangrijk beschouw en wens dat het op grote schaal wordt verspreid, heb ik een gedetailleerde inhoudsopgave gemaakt als een service voor de lezer, die ook de kopjes van de subhoofdstukken bevat die niet in het boek zelf staan ​​vermeld in de inhoudsopgave (waarschijnlijk vanwege ruimtegebrek). Elke lezer kan dus een gedetailleerd beeld van de inhoud maken.

Gedetailleerde inhoudsopgave met kopjes van de subhoofdstukken

 • Voorwoord
 • Rusland komt terug
  • Speels zelfvertrouwen
  • De instorting onder Jeltsin
  • De nieuwe man Gemeenschappelijke strijd tegen terreur
  • The Revolution GmbH
  • Het NAVO-perspectief voor Georgië en Oekraïne
  • De strijd voor Zuid-Ossetië en Abchazië
  • Hoe is de Georgia War in 2008 begonnen?
  • “Vandaag zijn we allemaal Georgiërs”
  • De erfenis van het rijk
  • De prachtige nieuwe wereldorde
 • De krachtmeting
  • Voorbij zwart en wit
  • De vrije wil van een volk
  • De rode lijn van Moskou
  • De strijd om Oekraïne
  • Putsch in Kiev
  • Een regering van NAVO-voorstanders
  • Waarden en interesses
  • De opstand in Syrië Syrië en het westen
  • Olie in het vuur
  • Wat willen ‘de’ Syrische mensen?
 • Goed en kwaad
  • „Njet“
  • Wie blokkeert Minsk II?
  • Als alleen Rusland „dopt”, waarom winnen dan de anderen?
  • Antirussismus
  • De historische verantwoordelijkheid van Duitsland
  • De melding van het vermoedelijke / verdachtmakingen
  • “Grizzly steppe”
 • Wie bedreigt wie?
  • Wereldwijde militaire uitgaven in vergelijking
  • Troepen en militaire bases
  • Agressief of defensief?
  • De Amerikaanse raketafweer en het nucleaire evenwicht
  • “We hadden gehoopt op een partnerschap, maar dat is niet gebeurd”
  • Eenwording pogingen
  • Een nieuw begin onder Obama???
  • De nucleaire overeenkomst met Iran
  • Een klassieke bewapeningsspiraal
 • Verandering door aanpak
  • Dans op de rand
  • De tijdigheid van het Harmel-rapport
  • Wie is er bang voor wie?
  • Voor een nieuw ontspanningsbeleid
  • De “Strategie van de vrede”
  • Westerse illusies
  • “De wereld is gestopt met het afvegen van zijn kont aan Rusland”
 • Denk voor jezelf
 • Dank
 • Opmerkingen
 • Kaarten

Gabriele Krone-Schmalz: Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist, C.H. Beck-Verlag, München 2017, 16, 95 Euro

 

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

Close

Apokalyps Nu!
History

Preview

Update
PUBLISHED 4 DAYS AGO
by Frank

2269 WORDS
Post Settings 
Status
Published
Last Sunday at 6:00 PM
Categories & TagsEuro(pa) als onderdeel geopolitiek
9/11
Algemeen
Alternativen
Belangrijk artikel!
Cultuur – Landbouw – Voeding
ECB – FED – BIS – Goldman Sachs – financiële corruptie
Euro(pa) als onderdeel geopolitiek
Euro(pa)’s verval

Geopolitiek

Basisinkomen – Inkomenspolitiek – Armoede – Migratiepolitiek
Inlichtingendiensten
Midden-Oosten

IGE (Internationale Globalisten Elite)

Klimaatverandering – Brainwashing (w.o. onderwijs) – Cenzuur – Massamanipulatie – Afschaffing Cash
NGO’s
Transhumanisme / Technologie&techniek
Wetteloosheid / Politieke gewetenloosheid / Massa-bewaking / Migratiepolitiek
Zionisme
Media
NAVO’s- en USA’s oorlogen
Onderzoeksjournalistiek
Ontmenselijking
Propaganda
Featured Image
Sharing
Post FormatStandard
More Options
This ad is supporting your extension Sexyundo close tabMore info | Privacy Policy | Hide on this page

www.NachDenkSeiten.de - die kritische Website

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens – www.NachDenkSeiten.de

nachdenkseiten.de · by NachDenkSeiten | IQM e.V.

22. Dezember 2017 um 9:10 Uhr | Verantwortlich: Jens Berger

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens

„Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist“. Das ist der Titel des neuen Buches von Gabriele Krone-Schmalz. Die promovierte Historikerin war unter anderem Russland-Korrespondentin der ARD und Professorin für TV und Journalistik an der Hochschule Iserlohn. Sie ist eine der führenden Russland-Experten Deutschlands. Ihr neues Buch sollte Pflichtlektüre sein für alle Journalisten und politisch interessierten Menschen sein, meint Udo Brandes, der das Buch für die NachDenkSeiten gelesen hat. Denn es belegt grandios, wie wenig seriös und verlässlich die deutschen Medien über Russland und seine Außenpolitik berichten.

„Wer so tut, als bringe er die Menschen zum Nachdenken, den lieben sie. Wer sie wirklich zum Nachdenken bringt, den hassen sie.“ (Aldous Huxley)

Diese Rezension zu schreiben war schwierig. Denn das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz (im Folgenden GKS abgekürzt) ist so gut, dass man am liebsten das halbe Buch zitieren würde. GKS macht etwas, was für jeden Politiker, der sich mit internationalen Beziehungen befasst, selbstverständlich sein sollte, aber heute im Westen in Politik und Medien keineswegs mehr selbstverständlich ist: Sie wechselt die Perspektive und analysiert, wie sich eine internationale Lage aus der Sicht des anderen beteiligten Akteurs darstellt, in diesem Fall: aus der Sicht Russlands.

Anders ausgedrückt: GKS erzählt die Teile der Geschichte des Verhältnisses zwischen dem Westen und Russland, die in den westlichen Medien im Regelfall weggelassen werden. Und sie stellt die Fragen, die unsere Medien im Regelfall nicht stellen, sondern stattdessen nicht nur einseitig berichten, sondern regelrecht Propaganda gegen Russland betreiben. Ein Beispiel dafür war erst kürzlich auch in den „Hinweisen des Tages“ der NachDenkSeiten zu lesen und wurde dort zurecht von einem Leser wie folgt kritisiert:

„Die ARD bezeichnet einen Rüstungsetat von Russland von 46 Milliarden $ als vergleichsweise hoch. Laut BMVG (= Bundesministerium der Verteidigung; UB) beträgt der deutsche Etat für 2017 ca. 37 Milliarden € (42,8 Mill. $) und soll bis 2021 auf 42 Milliarden € (49,7 Mill. $) erhöht werden. Wenn man dann noch weiß, dass die russischen Verteidigungsausgaben laut SIPRI 2016 etwa 69 Milliarden $ betrugen und demnach deutlich zurückgefahren werden, dann kann man doch die Bewertung des russischen Rüstungsetats durch die ARD als „vergleichsweise hoch“ nur noch als Volksverdummung ansehen“ (Hinweise des Tages vom 15. Dezember 2017, Punkt 1b, Russischer Verteidigungsetat).

Eine wichtige Quelle von GKS sind Wikileaks-Dokumente aus dem sogenannten Cablegate. Diese Dokumente wurden seinerzeit heimlich von dem im Irak stationierten US-Soldaten Bradley Manning aus einem internen Kommunikationsnetz des US-Verteidigungsministerium heruntergeladen und Wikileaks zugespielt.

„Die Sammlung enthält Berichte und andere Dokumente aus amerikanischen Botschaften und Vertretungen auf der ganzen Welt bis zum Februar 2010 und bis zur Geheimhaltungsstufe ‚secret’. Als ‚top secret’ markierte Dokumente waren über dieses Netz nicht einsehbar. (….) Bis heute ist zwar die Veröffentlichung der Dokumente kritisiert worden, da sie zum Teil Klarnamen enthalten und beteiligte Personen in ernste Schwierigkeiten bringen können und auch gebracht haben, ihre Authentizität ist jedoch bislang nicht angezweifelt worden. Alle hier unter Verweis auf Wikileaks zitierten Dokumente kommen aus diesem Bestand“ (S. 32).

Ich vermute, GKS hat für ihr Buch hunderte, wenn nicht sogar tausende dieser Dokumente durchgearbeitet, was allein schon eine riesige Leistung ist. Diese aufwendige Recherchearbeit ermöglichte es ihr, die US-Außenpolitik authentisch aus der Innenperspektive darzustellen. Und dies bedeutet: Die Thesen und Sichtweisen von GKS auf den Konflikt des Westens mit Russland sind detailliert, faktenfundiert und präzise. Mit anderen Worten: GKS weiß – im Gegensatz zu vielen deutschen Mainstreammedien – genau, wovon sie spricht. Und sie argumentiert mit Daten, Fakten und Belegen, was man von den deutschen Mainstreammedien und vielen Politikern, die sich in Bezug auf Russland zu Wort melden, nur eher selten behaupten kann.

Probleme eines postimperialen Raums

GKS schildert sehr genau die Ereignisse seit dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion. Dabei wird deutlich, dass die westliche Wahrnehmung Russlands extrem unterkomplex ist:

„In unseren Debatten wird derzeit gerne behauptet, Russland versuche seit geraumer Zeit, seinen Einflussbereich aggressiv auszudehnen. Dabei wird eine direkte Linie zwischen dem Georgienkrieg 2008 und dem Ukrainekonflikt 2014 gezogen“ (S. 40).

GKS belegt dies beispielhaft mit Zitaten aus einem Kommentar des Deutschlandfunks, einem Positionspapier der CDU/CSU- Bundestagsfraktion und aus dem aktuellen Buch des Grünen-Politiker Ralf Fücks. Und kommentiert diese wie folgt:

„Tatsächlich sieht die Sache jedoch anders aus. Wer sich auf die wirklichen Geschehnisse einlässt, wird ein Bild des russischen Vorgehens gewinnen, dass sich von dieser Darstellung erheblich unterscheidet. Südossetien und Abchasien, zu Sowjetzeiten eine autonome Region bzw. Republik innerhalb der Unionsrepublik Georgien, streben nach Unabhängigkeit, was von georgischer Seite bekämpft wird“ (S. 41).

Und dann legt sie detailliert dar, dass der Georgienkrieg bedingt war durch den aggressiven Nationalismus der georgischen Seite, der sich gegen Abchasien und Südossetien richtete. Dies wird sehr gut deutlich durch die Aussage eines georgischen Militärkommandeurs in Abchasien (Oberst Giorgi Karkaraschwili), den GKS zitiert. Dieser Offizier sagte 1992 im lokalen Fernsehsender von Sochumi:

„Wir sind bereit, 100 000 Georgier zu opfern, um 97.000 Abchasen auszulöschen“ (S. 48).

Solche und andere Beispiele zeigen, dass es schwerwiegende Folgen hatte, als die Jahrzehnte alte Sowjetunion plötzlich zusammenbrach und Bevölkerungen, die sich bis dato als „Sowjetbürger“ verstanden und über ethnische und nationale Grenzen hinweg vermischt hatten, plötzlich ihre Identität unter völlig anderen Rahmenbedingungen neu erfinden mussten. Daraus entstanden Konstellationen und Konflikte, die es zu Sowjetzeiten nicht gegeben hatte. Alle diese Aspekte werden aber von westlicher Seite in Schwarz/Weiß-Manier unter der Überschrift „aggressiver, russischer Expansionspolitik“ abgehandelt. GKS belegt demgegenüber nachvollziehbar, dass die russische Regierung sich bei diesen Konflikten durchaus rational, vernünftig und keineswegs aggressiv verhalten hat. Natürlich hat sie dabei auch im Eigeninteresse gehandelt. Aber gibt es auf der Welt eine Regierung, die dies nicht getan hätte? Medien und Politik sind aber offensichtlich mehrheitlich nicht dazu in der Lage oder willens, die Lage differenzierter wahrzunehmen und zu erkennen, dass es sich um Probleme eines „postimperialen Raums“ handelt. GKS resümiert:

„Der Fall Georgien zeigt exemplarisch, dass es sich bei Russlands Peripherie um einen postimperialen Raum handelt mit allen Problemen, die das mit sich bringt. In den westlichen Medien werden die Konflikte oftmals nach einem sehr einfachen Schema interpretiert, bei dem bemerkenswerterweise immer unerwähnt bleibt, dass Moskau die Auflösung der Sowjetunion auf friedlichem Wege zuließ. Gibt es einen vergleichbaren Fall in der Weltgeschichte?“ (S.65).

NATO-Osterweiterung

Ein ganz wichtiger Aspekt für die Erklärung der russischen Politik ist die NATO-Osterweiterung. In Bezug auf diese Frage ist mein Resümee nach der Lektüre von „Eiszeit“: Die russische Seite hat immer wieder kooperiert, mehrfach Angebote gemacht, etwas hingenommen oder nachgegeben, während die westliche Seite stur und rücksichtslos ihre aggressive Eindämmungspolitik verfolgte. Nach meinem Eindruck ist die westliche Seite entweder aus ideologischer Verbohrtheit nicht dazu in der Lage oder schlicht nicht willens zu erkennen, dass diese Ostweiterung aus russischer Sicht gar nicht anders als bedrohlich wahrgenommen werden kann.

Von westlicher Seite wird die Osterweiterung der NATO gerne mit den Ängsten der Balten und Polen begründet. GKS bemerkt dazu:

„Eine kluge Sicherheitspolitik müsste also die verständlichen Ängste der Balten und Polen mit den ebenso verständlichen Ängsten der Russen austarieren. Das ist aber nicht einmal im Ansatz auf irgendeiner Agenda zu finden. Stattdessen stellen sich der Westen und die NATO klar auf eine Seite. Hier zeigt sich zum wiederholten Male, wie fatal die Osterweiterung der NATO war. Denn sie hat aufgrund ihrer geostrategischen Folgen nicht nur die Beziehungen zwischen der NATO und Russland belastet. Sie hat durch die Aufnahme der osteuropäischen Länder auch deren Konflikte mit Russland ins Bündnis geholt. Und so wurde das Verhältnis zu Moskau nach und nach vergiftet“ (S. 237).

Wandel durch Annäherung

Im Kapitel „Wandel durch Annäherung“ geht GKS auf die Entspannungspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt näher ein und zitiert aus Bahrs berühmten Vortrag an der Evangelischen Akademie in Tutzing. In dieser Rede brachte Bahr die Entspannungspolitik der Regierung Brandt auf die Formel „Wandel durch Annäherung“. Er bezog sich damals auf die „Strategie des Friedens“, die John F. Kennedy ein halbes Jahr vor seiner Ermordung in einer Rede skizziert hatte. Egon Bahr sagte damals:

„Die Änderung des Ost/West-Verhältnisses, die die USA versuchen wollen, dient der Überwindung des Status quo, indem der Status quo zunächst nicht verändert werden soll. Das klingt paradox, aber es eröffnet Aussichten, nachdem die bisherige Politik des Drucks und Gegendrucks nur zu einer Erstarrung des Status quo geführt hat“ (S. 242).

GKS schreibt dazu:

„Egon Bahr hatte etwas verstanden, an das zu erinnern von großer Bedeutung ist: nämlich dass Gesellschaften und Regime sich unter Druck von außen verhärten und abschließen. Veränderung und Öffnung erreicht man nicht durch Konfrontation, sondern durch Kooperation. Und noch etwas hatte Egon Bahr erkannt: Man muss in der Lage sein, die Angst des Gegners wahrzunehmen, und man darf sich nicht von seiner eigenen Angst nicht überwältigen lassen. Wir sind nicht so schwach, dass wir eine hysterische Politik der Angst verfolgen müssten. Wir sind stark genug für eine Politik der Vernunft. Wir müssen wieder lernen, wie Egon Bahr darauf zu vertrauen, dass die westlichen Werte sich im Laufe der Zeit von alleine durchsetzen“ (S. 243).

Dieses Zitat beschreibt einerseits richtig und treffend die Situation. Aber hier schimmert auch eine Haltung von GKS durch, die ich für kritikwürdig halte. Erstens gebraucht sie für Russland das Wort „Gegner“. Ich sehe in Russland jedenfalls keinen Gegner. Außerdem ist auch sie offenbar der Meinung, man müsse Russland verändern. Das wird auch an einer anderen Stelle im Buch deutlich, als sie die „Demokratisierungspolitik“ des Westens vollkommen zurecht kritisiert. Sie kam in diesem Zusammenhang aber nicht auf die Idee zu fragen, ob die westliche „Demokratisierungspolitik“ überhaupt eine ist, oder ob man nicht der westlichen Seite Imperialismus unterstellen muss. In gewisser Weise widerspricht sie damit auch ihrer ansonsten im Buch vertretenen Position, wie sie das folgende Zitat gut auf den Punkt bringt:

„Der Westen ist zu echten Kompromissen nicht mehr in der Lage, weil er die eigene Weltsicht für alternativlos hält. Das hat etwas von missionarischem Eifer, der schon immer das beste Rezept war, um große Katastrophen herbeizuführen“ (S. 233). (…..) Alle diejenigen, die auf eine Verwestlichung Russlands hoffen und deswegen dem Sturz Putins entgegenfiebern, sollten kritisch prüfen, ob die westliche Politik der letzten Jahre dieses Ziel befördert oder ihm geschadet hat. Und sie sollten sich fragen, warum sie eigentlich davon ausgehen, dass die Verhältnisse ohne Putin besser würden und nicht schlechter. Denn bei aller berechtigten Kritik ist er ein rational kalkulierender, letztlich berechenbarer Politiker. Wäre er weg, käme nicht ‚die Zivilgesellschaft’ an die Macht, sondern, falls nicht erneut Chaos ausbricht, eventuell sogar jemand, der nationalistischer agiert und wirklich unberechenbar ist. Eine Horrorvorstellung für die internationale Politik. Zur bisherigen Bilanz von ‚Regimechange’ würde ein solches Ergebnis jedoch passen“ (S. 254).

Das Schlusskapitel ihres Buches hat GKS treffend „Selber denken“ überschrieben. Darin bringt sie die mediale Situation in Deutschland prägnant auf den Punkt und beklagt, dass das Denken in Zusammenhängen in Deutschland ganz schnell als Verschwörungstheorie denunziert wird. Dem setzt sie ein Zitat des von ihr sehr geschätzten Journalisten Frank Nägele entgegen:

„Einst haben wir (Journalisten; GKS) gelernt, dass es wichtig sei, alles beim ersten Augenschein infrage zu stellen. Ein Grundsatz des gesunden Menschenverstandes lautete: Glaube nichts, aber halte alles für möglich. Dazu war es wichtig, Dinge in ihrer Tiefe zu verstehen, bevor man über sie urteilte. Aber das kostet viel Zeit. Und die hat offenbar niemand mehr“ (S. 259).

Ich möchte dem hinzufügen: Es scheint mir nicht nur ein Zeitproblem zu sein, sondern vor allem ein Problem des mangelnden Willens und der Ideologie.

Mein Resümee: Das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz ist ein Muss für jeden Journalisten und Politiker oder politisch Interessierten. Es bietet eine Fülle von Daten, Fakten und Belegen, die es ermöglichen, sich jenseits des einseitigen und propagandistischen Bildes, das westliche Medien und Politiker von Russland zeichnen, ein objektives Bild zu machen. Schade, dass kompetente und seriöse JournalistInnen wie GKS in der deutschen Medienlandschaft nur noch selten zu finden sind. Wir könnten mehr davon gebrauchen.

In der Rezension eines Buches muss immer eine Auswahl wichtiger Inhalte getroffen werden, da der Text ansonsten unendlich lang würde. So eine Auswahl ist zwangsläufig immer auch etwas subjektiv. Da ich dieses Buch für ausgesprochen wichtig halte und ihm eine große Verbreitung wünsche, habe ich als Service für den Leser ein ausführliches Inhaltsverzeichnis erstellt, das auch die Überschriften der Unterkapitel enthält, die im Buch selbst im Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführt werden (vermutlich aus Platzgründen). So kann jeder Leser sich selbst ein detailliertes Bild vom Inhalt machen.

Ausführliches Inhaltsverzeichnis mit Überschriften der Unterkapitel

 • Vorwort
 • Russland Rückkehr
  • Verspieltes Vertrauen
  • Der Zusammenbruch unter Jelzin
  • Der neue Mann
  • Gemeinsamer Kampf gegen den Terror
  • Die Revolutions GmbH
  • Die NATO-Perspektive für Georgien und die Ukraine
  • Der Kampf um Südossetien und Abchasien
  • Wer hat 2008 den Georgienkrieg begonnen?
  • „Heute sind wir alle Georgier“
  • Das Erbe des Imperiums
  • Die schöne neue Weltordnung
 • Der Showdown
  • Jenseits von Schwarz und Weiß
  • Der freie Wille eines Volkes
  • Moskaus rote Linie
  • Das Ringen um die Ukraine
  • Putsch in Kiew
  • Eine Regierung aus NATO-Befürwortern
  • Werte und Interessen
  • Der Aufstand in Syrien
  • Syrien und der Westen
  • Öl ins Feuer
  • Was will „das“ syrische Volk?
 • Gut und Böse
  • „Njet“
  • Wer blockiert Minsk II?
  • Wenn nur Russland dopt, warum gewinnen dann die anderen?
  • Antirussismus
  • Die historische Verantwortung Deutschlands
  • Verdachtsberichterstattung
  • „Grizzly Steppe“
 • Wer bedroht wen?
  • Die weltweiten Militärausgaben im Vergleich
  • Truppenstärken und Militärstützpunkte
  • Aggressiv oder defensiv?
  • Die US-Raketenabwehr und das nukleare Gleichgewicht
  • „Wir hatten auf eine Partnerschaft gehofft, aber dazu kam es nicht“
  • Einigungsversuche
  • Ein Neuanfang unter Obama?
  • Das Atomabkommen mit dem Iran
  • Eine klassische Rüstungsspirale
 • Wandel durch Annäherung
  • Tanz am Abgrund
  • Die Aktualität des Harmel-Berichts
  • Wer hat Angst vor wem?
  • Für eine neue Entspannungspolitik
  • Die „Strategie des Friedens“
  • Westliche Illusionen
  • „Die Welt hat aufgehört, sich an Russland den Hintern abzuwischen“
 • Selber denken
 • Dank
 • Anmerkungen
 • Karten

Gabriele Krone-Schmalz: Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist, C.H. Beck-Verlag, München 2017, 16, 95 Euro

 

Duitstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512075/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

www.NachDenkSeiten.de - die kritische Website

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens – www.NachDenkSeiten.de

nachdenkseiten.de · by NachDenkSeiten | IQM e.V.

22. Dezember 2017 um 9:10 Uhr | Verantwortlich: Jens Berger

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens

„Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist“. Das ist der Titel des neuen Buches von Gabriele Krone-Schmalz. Die promovierte Historikerin war unter anderem Russland-Korrespondentin der ARD und Professorin für TV und Journalistik an der Hochschule Iserlohn. Sie ist eine der führenden Russland-Experten Deutschlands. Ihr neues Buch sollte Pflichtlektüre sein für alle Journalisten und politisch interessierten Menschen sein, meint Udo Brandes, der das Buch für die NachDenkSeiten gelesen hat. Denn es belegt grandios, wie wenig seriös und verlässlich die deutschen Medien über Russland und seine Außenpolitik berichten.

„Wer so tut, als bringe er die Menschen zum Nachdenken, den lieben sie. Wer sie wirklich zum Nachdenken bringt, den hassen sie.“ (Aldous Huxley)

Diese Rezension zu schreiben war schwierig. Denn das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz (im Folgenden GKS abgekürzt) ist so gut, dass man am liebsten das halbe Buch zitieren würde. GKS macht etwas, was für jeden Politiker, der sich mit internationalen Beziehungen befasst, selbstverständlich sein sollte, aber heute im Westen in Politik und Medien keineswegs mehr selbstverständlich ist: Sie wechselt die Perspektive und analysiert, wie sich eine internationale Lage aus der Sicht des anderen beteiligten Akteurs darstellt, in diesem Fall: aus der Sicht Russlands.

Anders ausgedrückt: GKS erzählt die Teile der Geschichte des Verhältnisses zwischen dem Westen und Russland, die in den westlichen Medien im Regelfall weggelassen werden. Und sie stellt die Fragen, die unsere Medien im Regelfall nicht stellen, sondern stattdessen nicht nur einseitig berichten, sondern regelrecht Propaganda gegen Russland betreiben. Ein Beispiel dafür war erst kürzlich auch in den „Hinweisen des Tages“ der NachDenkSeiten zu lesen und wurde dort zurecht von einem Leser wie folgt kritisiert:

„Die ARD bezeichnet einen Rüstungsetat von Russland von 46 Milliarden $ als vergleichsweise hoch. Laut BMVG (= Bundesministerium der Verteidigung; UB) beträgt der deutsche Etat für 2017 ca. 37 Milliarden € (42,8 Mill. $) und soll bis 2021 auf 42 Milliarden € (49,7 Mill. $) erhöht werden. Wenn man dann noch weiß, dass die russischen Verteidigungsausgaben laut SIPRI 2016 etwa 69 Milliarden $ betrugen und demnach deutlich zurückgefahren werden, dann kann man doch die Bewertung des russischen Rüstungsetats durch die ARD als „vergleichsweise hoch“ nur noch als Volksverdummung ansehen“ (Hinweise des Tages vom 15. Dezember 2017, Punkt 1b, Russischer Verteidigungsetat).

Eine wichtige Quelle von GKS sind Wikileaks-Dokumente aus dem sogenannten Cablegate. Diese Dokumente wurden seinerzeit heimlich von dem im Irak stationierten US-Soldaten Bradley Manning aus einem internen Kommunikationsnetz des US-Verteidigungsministerium heruntergeladen und Wikileaks zugespielt.

„Die Sammlung enthält Berichte und andere Dokumente aus amerikanischen Botschaften und Vertretungen auf der ganzen Welt bis zum Februar 2010 und bis zur Geheimhaltungsstufe ‚secret’. Als ‚top secret’ markierte Dokumente waren über dieses Netz nicht einsehbar. (….) Bis heute ist zwar die Veröffentlichung der Dokumente kritisiert worden, da sie zum Teil Klarnamen enthalten und beteiligte Personen in ernste Schwierigkeiten bringen können und auch gebracht haben, ihre Authentizität ist jedoch bislang nicht angezweifelt worden. Alle hier unter Verweis auf Wikileaks zitierten Dokumente kommen aus diesem Bestand“ (S. 32).

Ich vermute, GKS hat für ihr Buch hunderte, wenn nicht sogar tausende dieser Dokumente durchgearbeitet, was allein schon eine riesige Leistung ist. Diese aufwendige Recherchearbeit ermöglichte es ihr, die US-Außenpolitik authentisch aus der Innenperspektive darzustellen. Und dies bedeutet: Die Thesen und Sichtweisen von GKS auf den Konflikt des Westens mit Russland sind detailliert, faktenfundiert und präzise. Mit anderen Worten: GKS weiß – im Gegensatz zu vielen deutschen Mainstreammedien – genau, wovon sie spricht. Und sie argumentiert mit Daten, Fakten und Belegen, was man von den deutschen Mainstreammedien und vielen Politikern, die sich in Bezug auf Russland zu Wort melden, nur eher selten behaupten kann.

Probleme eines postimperialen Raums

GKS schildert sehr genau die Ereignisse seit dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion. Dabei wird deutlich, dass die westliche Wahrnehmung Russlands extrem unterkomplex ist:

„In unseren Debatten wird derzeit gerne behauptet, Russland versuche seit geraumer Zeit, seinen Einflussbereich aggressiv auszudehnen. Dabei wird eine direkte Linie zwischen dem Georgienkrieg 2008 und dem Ukrainekonflikt 2014 gezogen“ (S. 40).

GKS belegt dies beispielhaft mit Zitaten aus einem Kommentar des Deutschlandfunks, einem Positionspapier der CDU/CSU- Bundestagsfraktion und aus dem aktuellen Buch des Grünen-Politiker Ralf Fücks. Und kommentiert diese wie folgt:

„Tatsächlich sieht die Sache jedoch anders aus. Wer sich auf die wirklichen Geschehnisse einlässt, wird ein Bild des russischen Vorgehens gewinnen, dass sich von dieser Darstellung erheblich unterscheidet. Südossetien und Abchasien, zu Sowjetzeiten eine autonome Region bzw. Republik innerhalb der Unionsrepublik Georgien, streben nach Unabhängigkeit, was von georgischer Seite bekämpft wird“ (S. 41).

Und dann legt sie detailliert dar, dass der Georgienkrieg bedingt war durch den aggressiven Nationalismus der georgischen Seite, der sich gegen Abchasien und Südossetien richtete. Dies wird sehr gut deutlich durch die Aussage eines georgischen Militärkommandeurs in Abchasien (Oberst Giorgi Karkaraschwili), den GKS zitiert. Dieser Offizier sagte 1992 im lokalen Fernsehsender von Sochumi:

„Wir sind bereit, 100 000 Georgier zu opfern, um 97.000 Abchasen auszulöschen“ (S. 48).

Solche und andere Beispiele zeigen, dass es schwerwiegende Folgen hatte, als die Jahrzehnte alte Sowjetunion plötzlich zusammenbrach und Bevölkerungen, die sich bis dato als „Sowjetbürger“ verstanden und über ethnische und nationale Grenzen hinweg vermischt hatten, plötzlich ihre Identität unter völlig anderen Rahmenbedingungen neu erfinden mussten. Daraus entstanden Konstellationen und Konflikte, die es zu Sowjetzeiten nicht gegeben hatte. Alle diese Aspekte werden aber von westlicher Seite in Schwarz/Weiß-Manier unter der Überschrift „aggressiver, russischer Expansionspolitik“ abgehandelt. GKS belegt demgegenüber nachvollziehbar, dass die russische Regierung sich bei diesen Konflikten durchaus rational, vernünftig und keineswegs aggressiv verhalten hat. Natürlich hat sie dabei auch im Eigeninteresse gehandelt. Aber gibt es auf der Welt eine Regierung, die dies nicht getan hätte? Medien und Politik sind aber offensichtlich mehrheitlich nicht dazu in der Lage oder willens, die Lage differenzierter wahrzunehmen und zu erkennen, dass es sich um Probleme eines „postimperialen Raums“ handelt. GKS resümiert:

„Der Fall Georgien zeigt exemplarisch, dass es sich bei Russlands Peripherie um einen postimperialen Raum handelt mit allen Problemen, die das mit sich bringt. In den westlichen Medien werden die Konflikte oftmals nach einem sehr einfachen Schema interpretiert, bei dem bemerkenswerterweise immer unerwähnt bleibt, dass Moskau die Auflösung der Sowjetunion auf friedlichem Wege zuließ. Gibt es einen vergleichbaren Fall in der Weltgeschichte?“ (S.65).

NATO-Osterweiterung

Ein ganz wichtiger Aspekt für die Erklärung der russischen Politik ist die NATO-Osterweiterung. In Bezug auf diese Frage ist mein Resümee nach der Lektüre von „Eiszeit“: Die russische Seite hat immer wieder kooperiert, mehrfach Angebote gemacht, etwas hingenommen oder nachgegeben, während die westliche Seite stur und rücksichtslos ihre aggressive Eindämmungspolitik verfolgte. Nach meinem Eindruck ist die westliche Seite entweder aus ideologischer Verbohrtheit nicht dazu in der Lage oder schlicht nicht willens zu erkennen, dass diese Ostweiterung aus russischer Sicht gar nicht anders als bedrohlich wahrgenommen werden kann.

Von westlicher Seite wird die Osterweiterung der NATO gerne mit den Ängsten der Balten und Polen begründet. GKS bemerkt dazu:

„Eine kluge Sicherheitspolitik müsste also die verständlichen Ängste der Balten und Polen mit den ebenso verständlichen Ängsten der Russen austarieren. Das ist aber nicht einmal im Ansatz auf irgendeiner Agenda zu finden. Stattdessen stellen sich der Westen und die NATO klar auf eine Seite. Hier zeigt sich zum wiederholten Male, wie fatal die Osterweiterung der NATO war. Denn sie hat aufgrund ihrer geostrategischen Folgen nicht nur die Beziehungen zwischen der NATO und Russland belastet. Sie hat durch die Aufnahme der osteuropäischen Länder auch deren Konflikte mit Russland ins Bündnis geholt. Und so wurde das Verhältnis zu Moskau nach und nach vergiftet“ (S. 237).

Wandel durch Annäherung

Im Kapitel „Wandel durch Annäherung“ geht GKS auf die Entspannungspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt näher ein und zitiert aus Bahrs berühmten Vortrag an der Evangelischen Akademie in Tutzing. In dieser Rede brachte Bahr die Entspannungspolitik der Regierung Brandt auf die Formel „Wandel durch Annäherung“. Er bezog sich damals auf die „Strategie des Friedens“, die John F. Kennedy ein halbes Jahr vor seiner Ermordung in einer Rede skizziert hatte. Egon Bahr sagte damals:

„Die Änderung des Ost/West-Verhältnisses, die die USA versuchen wollen, dient der Überwindung des Status quo, indem der Status quo zunächst nicht verändert werden soll. Das klingt paradox, aber es eröffnet Aussichten, nachdem die bisherige Politik des Drucks und Gegendrucks nur zu einer Erstarrung des Status quo geführt hat“ (S. 242).

GKS schreibt dazu:

„Egon Bahr hatte etwas verstanden, an das zu erinnern von großer Bedeutung ist: nämlich dass Gesellschaften und Regime sich unter Druck von außen verhärten und abschließen. Veränderung und Öffnung erreicht man nicht durch Konfrontation, sondern durch Kooperation. Und noch etwas hatte Egon Bahr erkannt: Man muss in der Lage sein, die Angst des Gegners wahrzunehmen, und man darf sich nicht von seiner eigenen Angst nicht überwältigen lassen. Wir sind nicht so schwach, dass wir eine hysterische Politik der Angst verfolgen müssten. Wir sind stark genug für eine Politik der Vernunft. Wir müssen wieder lernen, wie Egon Bahr darauf zu vertrauen, dass die westlichen Werte sich im Laufe der Zeit von alleine durchsetzen“ (S. 243).

Dieses Zitat beschreibt einerseits richtig und treffend die Situation. Aber hier schimmert auch eine Haltung von GKS durch, die ich für kritikwürdig halte. Erstens gebraucht sie für Russland das Wort „Gegner“. Ich sehe in Russland jedenfalls keinen Gegner. Außerdem ist auch sie offenbar der Meinung, man müsse Russland verändern. Das wird auch an einer anderen Stelle im Buch deutlich, als sie die „Demokratisierungspolitik“ des Westens vollkommen zurecht kritisiert. Sie kam in diesem Zusammenhang aber nicht auf die Idee zu fragen, ob die westliche „Demokratisierungspolitik“ überhaupt eine ist, oder ob man nicht der westlichen Seite Imperialismus unterstellen muss. In gewisser Weise widerspricht sie damit auch ihrer ansonsten im Buch vertretenen Position, wie sie das folgende Zitat gut auf den Punkt bringt:

„Der Westen ist zu echten Kompromissen nicht mehr in der Lage, weil er die eigene Weltsicht für alternativlos hält. Das hat etwas von missionarischem Eifer, der schon immer das beste Rezept war, um große Katastrophen herbeizuführen“ (S. 233). (…..) Alle diejenigen, die auf eine Verwestlichung Russlands hoffen und deswegen dem Sturz Putins entgegenfiebern, sollten kritisch prüfen, ob die westliche Politik der letzten Jahre dieses Ziel befördert oder ihm geschadet hat. Und sie sollten sich fragen, warum sie eigentlich davon ausgehen, dass die Verhältnisse ohne Putin besser würden und nicht schlechter. Denn bei aller berechtigten Kritik ist er ein rational kalkulierender, letztlich berechenbarer Politiker. Wäre er weg, käme nicht ‚die Zivilgesellschaft’ an die Macht, sondern, falls nicht erneut Chaos ausbricht, eventuell sogar jemand, der nationalistischer agiert und wirklich unberechenbar ist. Eine Horrorvorstellung für die internationale Politik. Zur bisherigen Bilanz von ‚Regimechange’ würde ein solches Ergebnis jedoch passen“ (S. 254).

Das Schlusskapitel ihres Buches hat GKS treffend „Selber denken“ überschrieben. Darin bringt sie die mediale Situation in Deutschland prägnant auf den Punkt und beklagt, dass das Denken in Zusammenhängen in Deutschland ganz schnell als Verschwörungstheorie denunziert wird. Dem setzt sie ein Zitat des von ihr sehr geschätzten Journalisten Frank Nägele entgegen:

„Einst haben wir (Journalisten; GKS) gelernt, dass es wichtig sei, alles beim ersten Augenschein infrage zu stellen. Ein Grundsatz des gesunden Menschenverstandes lautete: Glaube nichts, aber halte alles für möglich. Dazu war es wichtig, Dinge in ihrer Tiefe zu verstehen, bevor man über sie urteilte. Aber das kostet viel Zeit. Und die hat offenbar niemand mehr“ (S. 259).

Ich möchte dem hinzufügen: Es scheint mir nicht nur ein Zeitproblem zu sein, sondern vor allem ein Problem des mangelnden Willens und der Ideologie.

Mein Resümee: Das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz ist ein Muss für jeden Journalisten und Politiker oder politisch Interessierten. Es bietet eine Fülle von Daten, Fakten und Belegen, die es ermöglichen, sich jenseits des einseitigen und propagandistischen Bildes, das westliche Medien und Politiker von Russland zeichnen, ein objektives Bild zu machen. Schade, dass kompetente und seriöse JournalistInnen wie GKS in der deutschen Medienlandschaft nur noch selten zu finden sind. Wir könnten mehr davon gebrauchen.

In der Rezension eines Buches muss immer eine Auswahl wichtiger Inhalte getroffen werden, da der Text ansonsten unendlich lang würde. So eine Auswahl ist zwangsläufig immer auch etwas subjektiv. Da ich dieses Buch für ausgesprochen wichtig halte und ihm eine große Verbreitung wünsche, habe ich als Service für den Leser ein ausführliches Inhaltsverzeichnis erstellt, das auch die Überschriften der Unterkapitel enthält, die im Buch selbst im Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführt werden (vermutlich aus Platzgründen). So kann jeder Leser sich selbst ein detailliertes Bild vom Inhalt machen.

Ausführliches Inhaltsverzeichnis mit Überschriften der Unterkapitel

 • Vorwort
 • Russland Rückkehr
  • Verspieltes Vertrauen
  • Der Zusammenbruch unter Jelzin
  • Der neue Mann
  • Gemeinsamer Kampf gegen den Terror
  • Die Revolutions GmbH
  • Die NATO-Perspektive für Georgien und die Ukraine
  • Der Kampf um Südossetien und Abchasien
  • Wer hat 2008 den Georgienkrieg begonnen?
  • „Heute sind wir alle Georgier“
  • Das Erbe des Imperiums
  • Die schöne neue Weltordnung
 • Der Showdown
  • Jenseits von Schwarz und Weiß
  • Der freie Wille eines Volkes
  • Moskaus rote Linie
  • Das Ringen um die Ukraine
  • Putsch in Kiew
  • Eine Regierung aus NATO-Befürwortern
  • Werte und Interessen
  • Der Aufstand in Syrien
  • Syrien und der Westen
  • Öl ins Feuer
  • Was will „das“ syrische Volk?
 • Gut und Böse
  • „Njet“
  • Wer blockiert Minsk II?
  • Wenn nur Russland dopt, warum gewinnen dann die anderen?
  • Antirussismus
  • Die historische Verantwortung Deutschlands
  • Verdachtsberichterstattung
  • „Grizzly Steppe“
 • Wer bedroht wen?
  • Die weltweiten Militärausgaben im Vergleich
  • Truppenstärken und Militärstützpunkte
  • Aggressiv oder defensiv?
  • Die US-Raketenabwehr und das nukleare Gleichgewicht
  • „Wir hatten auf eine Partnerschaft gehofft, aber dazu kam es nicht“
  • Einigungsversuche
  • Ein Neuanfang unter Obama?
  • Das Atomabkommen mit dem Iran
  • Eine klassische Rüstungsspirale
 • Wandel durch Annäherung
  • Tanz am Abgrund
  • Die Aktualität des Harmel-Berichts
  • Wer hat Angst vor wem?
  • Für eine neue Entspannungspolitik
  • Die „Strategie des Friedens“
  • Westliche Illusionen
  • „Die Welt hat aufgehört, sich an Russland den Hintern abzuwischen“
 • Selber denken
 • Dank
 • Anmerkungen
 • Karten

Gabriele Krone-Schmalz: Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist, C.H. Beck-Verlag, München 2017, 16, 95 Euro

 

Duitstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512075/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

www.NachDenkSeiten.de - die kritische Website

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens – www.NachDenkSeiten.de

nachdenkseiten.de · by NachDenkSeiten | IQM e.V.

22. Dezember 2017 um 9:10 Uhr | Verantwortlich: Jens Berger

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens

„Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist“. Das ist der Titel des neuen Buches von Gabriele Krone-Schmalz. Die promovierte Historikerin war unter anderem Russland-Korrespondentin der ARD und Professorin für TV und Journalistik an der Hochschule Iserlohn. Sie ist eine der führenden Russland-Experten Deutschlands. Ihr neues Buch sollte Pflichtlektüre sein für alle Journalisten und politisch interessierten Menschen sein, meint Udo Brandes, der das Buch für die NachDenkSeiten gelesen hat. Denn es belegt grandios, wie wenig seriös und verlässlich die deutschen Medien über Russland und seine Außenpolitik berichten.

„Wer so tut, als bringe er die Menschen zum Nachdenken, den lieben sie. Wer sie wirklich zum Nachdenken bringt, den hassen sie.“ (Aldous Huxley)

Diese Rezension zu schreiben war schwierig. Denn das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz (im Folgenden GKS abgekürzt) ist so gut, dass man am liebsten das halbe Buch zitieren würde. GKS macht etwas, was für jeden Politiker, der sich mit internationalen Beziehungen befasst, selbstverständlich sein sollte, aber heute im Westen in Politik und Medien keineswegs mehr selbstverständlich ist: Sie wechselt die Perspektive und analysiert, wie sich eine internationale Lage aus der Sicht des anderen beteiligten Akteurs darstellt, in diesem Fall: aus der Sicht Russlands.

Anders ausgedrückt: GKS erzählt die Teile der Geschichte des Verhältnisses zwischen dem Westen und Russland, die in den westlichen Medien im Regelfall weggelassen werden. Und sie stellt die Fragen, die unsere Medien im Regelfall nicht stellen, sondern stattdessen nicht nur einseitig berichten, sondern regelrecht Propaganda gegen Russland betreiben. Ein Beispiel dafür war erst kürzlich auch in den „Hinweisen des Tages“ der NachDenkSeiten zu lesen und wurde dort zurecht von einem Leser wie folgt kritisiert:

„Die ARD bezeichnet einen Rüstungsetat von Russland von 46 Milliarden $ als vergleichsweise hoch. Laut BMVG (= Bundesministerium der Verteidigung; UB) beträgt der deutsche Etat für 2017 ca. 37 Milliarden € (42,8 Mill. $) und soll bis 2021 auf 42 Milliarden € (49,7 Mill. $) erhöht werden. Wenn man dann noch weiß, dass die russischen Verteidigungsausgaben laut SIPRI 2016 etwa 69 Milliarden $ betrugen und demnach deutlich zurückgefahren werden, dann kann man doch die Bewertung des russischen Rüstungsetats durch die ARD als „vergleichsweise hoch“ nur noch als Volksverdummung ansehen“ (Hinweise des Tages vom 15. Dezember 2017, Punkt 1b, Russischer Verteidigungsetat).

Eine wichtige Quelle von GKS sind Wikileaks-Dokumente aus dem sogenannten Cablegate. Diese Dokumente wurden seinerzeit heimlich von dem im Irak stationierten US-Soldaten Bradley Manning aus einem internen Kommunikationsnetz des US-Verteidigungsministerium heruntergeladen und Wikileaks zugespielt.

„Die Sammlung enthält Berichte und andere Dokumente aus amerikanischen Botschaften und Vertretungen auf der ganzen Welt bis zum Februar 2010 und bis zur Geheimhaltungsstufe ‚secret’. Als ‚top secret’ markierte Dokumente waren über dieses Netz nicht einsehbar. (….) Bis heute ist zwar die Veröffentlichung der Dokumente kritisiert worden, da sie zum Teil Klarnamen enthalten und beteiligte Personen in ernste Schwierigkeiten bringen können und auch gebracht haben, ihre Authentizität ist jedoch bislang nicht angezweifelt worden. Alle hier unter Verweis auf Wikileaks zitierten Dokumente kommen aus diesem Bestand“ (S. 32).

Ich vermute, GKS hat für ihr Buch hunderte, wenn nicht sogar tausende dieser Dokumente durchgearbeitet, was allein schon eine riesige Leistung ist. Diese aufwendige Recherchearbeit ermöglichte es ihr, die US-Außenpolitik authentisch aus der Innenperspektive darzustellen. Und dies bedeutet: Die Thesen und Sichtweisen von GKS auf den Konflikt des Westens mit Russland sind detailliert, faktenfundiert und präzise. Mit anderen Worten: GKS weiß – im Gegensatz zu vielen deutschen Mainstreammedien – genau, wovon sie spricht. Und sie argumentiert mit Daten, Fakten und Belegen, was man von den deutschen Mainstreammedien und vielen Politikern, die sich in Bezug auf Russland zu Wort melden, nur eher selten behaupten kann.

Probleme eines postimperialen Raums

GKS schildert sehr genau die Ereignisse seit dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion. Dabei wird deutlich, dass die westliche Wahrnehmung Russlands extrem unterkomplex ist:

„In unseren Debatten wird derzeit gerne behauptet, Russland versuche seit geraumer Zeit, seinen Einflussbereich aggressiv auszudehnen. Dabei wird eine direkte Linie zwischen dem Georgienkrieg 2008 und dem Ukrainekonflikt 2014 gezogen“ (S. 40).

GKS belegt dies beispielhaft mit Zitaten aus einem Kommentar des Deutschlandfunks, einem Positionspapier der CDU/CSU- Bundestagsfraktion und aus dem aktuellen Buch des Grünen-Politiker Ralf Fücks. Und kommentiert diese wie folgt:

„Tatsächlich sieht die Sache jedoch anders aus. Wer sich auf die wirklichen Geschehnisse einlässt, wird ein Bild des russischen Vorgehens gewinnen, dass sich von dieser Darstellung erheblich unterscheidet. Südossetien und Abchasien, zu Sowjetzeiten eine autonome Region bzw. Republik innerhalb der Unionsrepublik Georgien, streben nach Unabhängigkeit, was von georgischer Seite bekämpft wird“ (S. 41).

Und dann legt sie detailliert dar, dass der Georgienkrieg bedingt war durch den aggressiven Nationalismus der georgischen Seite, der sich gegen Abchasien und Südossetien richtete. Dies wird sehr gut deutlich durch die Aussage eines georgischen Militärkommandeurs in Abchasien (Oberst Giorgi Karkaraschwili), den GKS zitiert. Dieser Offizier sagte 1992 im lokalen Fernsehsender von Sochumi:

„Wir sind bereit, 100 000 Georgier zu opfern, um 97.000 Abchasen auszulöschen“ (S. 48).

Solche und andere Beispiele zeigen, dass es schwerwiegende Folgen hatte, als die Jahrzehnte alte Sowjetunion plötzlich zusammenbrach und Bevölkerungen, die sich bis dato als „Sowjetbürger“ verstanden und über ethnische und nationale Grenzen hinweg vermischt hatten, plötzlich ihre Identität unter völlig anderen Rahmenbedingungen neu erfinden mussten. Daraus entstanden Konstellationen und Konflikte, die es zu Sowjetzeiten nicht gegeben hatte. Alle diese Aspekte werden aber von westlicher Seite in Schwarz/Weiß-Manier unter der Überschrift „aggressiver, russischer Expansionspolitik“ abgehandelt. GKS belegt demgegenüber nachvollziehbar, dass die russische Regierung sich bei diesen Konflikten durchaus rational, vernünftig und keineswegs aggressiv verhalten hat. Natürlich hat sie dabei auch im Eigeninteresse gehandelt. Aber gibt es auf der Welt eine Regierung, die dies nicht getan hätte? Medien und Politik sind aber offensichtlich mehrheitlich nicht dazu in der Lage oder willens, die Lage differenzierter wahrzunehmen und zu erkennen, dass es sich um Probleme eines „postimperialen Raums“ handelt. GKS resümiert:

„Der Fall Georgien zeigt exemplarisch, dass es sich bei Russlands Peripherie um einen postimperialen Raum handelt mit allen Problemen, die das mit sich bringt. In den westlichen Medien werden die Konflikte oftmals nach einem sehr einfachen Schema interpretiert, bei dem bemerkenswerterweise immer unerwähnt bleibt, dass Moskau die Auflösung der Sowjetunion auf friedlichem Wege zuließ. Gibt es einen vergleichbaren Fall in der Weltgeschichte?“ (S.65).

NATO-Osterweiterung

Ein ganz wichtiger Aspekt für die Erklärung der russischen Politik ist die NATO-Osterweiterung. In Bezug auf diese Frage ist mein Resümee nach der Lektüre von „Eiszeit“: Die russische Seite hat immer wieder kooperiert, mehrfach Angebote gemacht, etwas hingenommen oder nachgegeben, während die westliche Seite stur und rücksichtslos ihre aggressive Eindämmungspolitik verfolgte. Nach meinem Eindruck ist die westliche Seite entweder aus ideologischer Verbohrtheit nicht dazu in der Lage oder schlicht nicht willens zu erkennen, dass diese Ostweiterung aus russischer Sicht gar nicht anders als bedrohlich wahrgenommen werden kann.

Von westlicher Seite wird die Osterweiterung der NATO gerne mit den Ängsten der Balten und Polen begründet. GKS bemerkt dazu:

„Eine kluge Sicherheitspolitik müsste also die verständlichen Ängste der Balten und Polen mit den ebenso verständlichen Ängsten der Russen austarieren. Das ist aber nicht einmal im Ansatz auf irgendeiner Agenda zu finden. Stattdessen stellen sich der Westen und die NATO klar auf eine Seite. Hier zeigt sich zum wiederholten Male, wie fatal die Osterweiterung der NATO war. Denn sie hat aufgrund ihrer geostrategischen Folgen nicht nur die Beziehungen zwischen der NATO und Russland belastet. Sie hat durch die Aufnahme der osteuropäischen Länder auch deren Konflikte mit Russland ins Bündnis geholt. Und so wurde das Verhältnis zu Moskau nach und nach vergiftet“ (S. 237).

Wandel durch Annäherung

Im Kapitel „Wandel durch Annäherung“ geht GKS auf die Entspannungspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt näher ein und zitiert aus Bahrs berühmten Vortrag an der Evangelischen Akademie in Tutzing. In dieser Rede brachte Bahr die Entspannungspolitik der Regierung Brandt auf die Formel „Wandel durch Annäherung“. Er bezog sich damals auf die „Strategie des Friedens“, die John F. Kennedy ein halbes Jahr vor seiner Ermordung in einer Rede skizziert hatte. Egon Bahr sagte damals:

„Die Änderung des Ost/West-Verhältnisses, die die USA versuchen wollen, dient der Überwindung des Status quo, indem der Status quo zunächst nicht verändert werden soll. Das klingt paradox, aber es eröffnet Aussichten, nachdem die bisherige Politik des Drucks und Gegendrucks nur zu einer Erstarrung des Status quo geführt hat“ (S. 242).

GKS schreibt dazu:

„Egon Bahr hatte etwas verstanden, an das zu erinnern von großer Bedeutung ist: nämlich dass Gesellschaften und Regime sich unter Druck von außen verhärten und abschließen. Veränderung und Öffnung erreicht man nicht durch Konfrontation, sondern durch Kooperation. Und noch etwas hatte Egon Bahr erkannt: Man muss in der Lage sein, die Angst des Gegners wahrzunehmen, und man darf sich nicht von seiner eigenen Angst nicht überwältigen lassen. Wir sind nicht so schwach, dass wir eine hysterische Politik der Angst verfolgen müssten. Wir sind stark genug für eine Politik der Vernunft. Wir müssen wieder lernen, wie Egon Bahr darauf zu vertrauen, dass die westlichen Werte sich im Laufe der Zeit von alleine durchsetzen“ (S. 243).

Dieses Zitat beschreibt einerseits richtig und treffend die Situation. Aber hier schimmert auch eine Haltung von GKS durch, die ich für kritikwürdig halte. Erstens gebraucht sie für Russland das Wort „Gegner“. Ich sehe in Russland jedenfalls keinen Gegner. Außerdem ist auch sie offenbar der Meinung, man müsse Russland verändern. Das wird auch an einer anderen Stelle im Buch deutlich, als sie die „Demokratisierungspolitik“ des Westens vollkommen zurecht kritisiert. Sie kam in diesem Zusammenhang aber nicht auf die Idee zu fragen, ob die westliche „Demokratisierungspolitik“ überhaupt eine ist, oder ob man nicht der westlichen Seite Imperialismus unterstellen muss. In gewisser Weise widerspricht sie damit auch ihrer ansonsten im Buch vertretenen Position, wie sie das folgende Zitat gut auf den Punkt bringt:

„Der Westen ist zu echten Kompromissen nicht mehr in der Lage, weil er die eigene Weltsicht für alternativlos hält. Das hat etwas von missionarischem Eifer, der schon immer das beste Rezept war, um große Katastrophen herbeizuführen“ (S. 233). (…..) Alle diejenigen, die auf eine Verwestlichung Russlands hoffen und deswegen dem Sturz Putins entgegenfiebern, sollten kritisch prüfen, ob die westliche Politik der letzten Jahre dieses Ziel befördert oder ihm geschadet hat. Und sie sollten sich fragen, warum sie eigentlich davon ausgehen, dass die Verhältnisse ohne Putin besser würden und nicht schlechter. Denn bei aller berechtigten Kritik ist er ein rational kalkulierender, letztlich berechenbarer Politiker. Wäre er weg, käme nicht ‚die Zivilgesellschaft’ an die Macht, sondern, falls nicht erneut Chaos ausbricht, eventuell sogar jemand, der nationalistischer agiert und wirklich unberechenbar ist. Eine Horrorvorstellung für die internationale Politik. Zur bisherigen Bilanz von ‚Regimechange’ würde ein solches Ergebnis jedoch passen“ (S. 254).

Das Schlusskapitel ihres Buches hat GKS treffend „Selber denken“ überschrieben. Darin bringt sie die mediale Situation in Deutschland prägnant auf den Punkt und beklagt, dass das Denken in Zusammenhängen in Deutschland ganz schnell als Verschwörungstheorie denunziert wird. Dem setzt sie ein Zitat des von ihr sehr geschätzten Journalisten Frank Nägele entgegen:

„Einst haben wir (Journalisten; GKS) gelernt, dass es wichtig sei, alles beim ersten Augenschein infrage zu stellen. Ein Grundsatz des gesunden Menschenverstandes lautete: Glaube nichts, aber halte alles für möglich. Dazu war es wichtig, Dinge in ihrer Tiefe zu verstehen, bevor man über sie urteilte. Aber das kostet viel Zeit. Und die hat offenbar niemand mehr“ (S. 259).

Ich möchte dem hinzufügen: Es scheint mir nicht nur ein Zeitproblem zu sein, sondern vor allem ein Problem des mangelnden Willens und der Ideologie.

Mein Resümee: Das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz ist ein Muss für jeden Journalisten und Politiker oder politisch Interessierten. Es bietet eine Fülle von Daten, Fakten und Belegen, die es ermöglichen, sich jenseits des einseitigen und propagandistischen Bildes, das westliche Medien und Politiker von Russland zeichnen, ein objektives Bild zu machen. Schade, dass kompetente und seriöse JournalistInnen wie GKS in der deutschen Medienlandschaft nur noch selten zu finden sind. Wir könnten mehr davon gebrauchen.

In der Rezension eines Buches muss immer eine Auswahl wichtiger Inhalte getroffen werden, da der Text ansonsten unendlich lang würde. So eine Auswahl ist zwangsläufig immer auch etwas subjektiv. Da ich dieses Buch für ausgesprochen wichtig halte und ihm eine große Verbreitung wünsche, habe ich als Service für den Leser ein ausführliches Inhaltsverzeichnis erstellt, das auch die Überschriften der Unterkapitel enthält, die im Buch selbst im Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführt werden (vermutlich aus Platzgründen). So kann jeder Leser sich selbst ein detailliertes Bild vom Inhalt machen.

Ausführliches Inhaltsverzeichnis mit Überschriften der Unterkapitel

 • Vorwort
 • Russland Rückkehr
  • Verspieltes Vertrauen
  • Der Zusammenbruch unter Jelzin
  • Der neue Mann
  • Gemeinsamer Kampf gegen den Terror
  • Die Revolutions GmbH
  • Die NATO-Perspektive für Georgien und die Ukraine
  • Der Kampf um Südossetien und Abchasien
  • Wer hat 2008 den Georgienkrieg begonnen?
  • „Heute sind wir alle Georgier“
  • Das Erbe des Imperiums
  • Die schöne neue Weltordnung
 • Der Showdown
  • Jenseits von Schwarz und Weiß
  • Der freie Wille eines Volkes
  • Moskaus rote Linie
  • Das Ringen um die Ukraine
  • Putsch in Kiew
  • Eine Regierung aus NATO-Befürwortern
  • Werte und Interessen
  • Der Aufstand in Syrien
  • Syrien und der Westen
  • Öl ins Feuer
  • Was will „das“ syrische Volk?
 • Gut und Böse
  • „Njet“
  • Wer blockiert Minsk II?
  • Wenn nur Russland dopt, warum gewinnen dann die anderen?
  • Antirussismus
  • Die historische Verantwortung Deutschlands
  • Verdachtsberichterstattung
  • „Grizzly Steppe“
 • Wer bedroht wen?
  • Die weltweiten Militärausgaben im Vergleich
  • Truppenstärken und Militärstützpunkte
  • Aggressiv oder defensiv?
  • Die US-Raketenabwehr und das nukleare Gleichgewicht
  • „Wir hatten auf eine Partnerschaft gehofft, aber dazu kam es nicht“
  • Einigungsversuche
  • Ein Neuanfang unter Obama?
  • Das Atomabkommen mit dem Iran
  • Eine klassische Rüstungsspirale
 • Wandel durch Annäherung
  • Tanz am Abgrund
  • Die Aktualität des Harmel-Berichts
  • Wer hat Angst vor wem?
  • Für eine neue Entspannungspolitik
  • Die „Strategie des Friedens“
  • Westliche Illusionen
  • „Die Welt hat aufgehört, sich an Russland den Hintern abzuwischen“
 • Selber denken
 • Dank
 • Anmerkungen
 • Karten

Gabriele Krone-Schmalz: Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist, C.H. Beck-Verlag, München 2017, 16, 95 Euro

 

Duitstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512075/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

www.NachDenkSeiten.de - die kritische Website

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens – www.NachDenkSeiten.de

nachdenkseiten.de · by NachDenkSeiten | IQM e.V.

22. Dezember 2017 um 9:10 Uhr | Verantwortlich: Jens Berger

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens

„Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist“. Das ist der Titel des neuen Buches von Gabriele Krone-Schmalz. Die promovierte Historikerin war unter anderem Russland-Korrespondentin der ARD und Professorin für TV und Journalistik an der Hochschule Iserlohn. Sie ist eine der führenden Russland-Experten Deutschlands. Ihr neues Buch sollte Pflichtlektüre sein für alle Journalisten und politisch interessierten Menschen sein, meint Udo Brandes, der das Buch für die NachDenkSeiten gelesen hat. Denn es belegt grandios, wie wenig seriös und verlässlich die deutschen Medien über Russland und seine Außenpolitik berichten.

„Wer so tut, als bringe er die Menschen zum Nachdenken, den lieben sie. Wer sie wirklich zum Nachdenken bringt, den hassen sie.“ (Aldous Huxley)

Diese Rezension zu schreiben war schwierig. Denn das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz (im Folgenden GKS abgekürzt) ist so gut, dass man am liebsten das halbe Buch zitieren würde. GKS macht etwas, was für jeden Politiker, der sich mit internationalen Beziehungen befasst, selbstverständlich sein sollte, aber heute im Westen in Politik und Medien keineswegs mehr selbstverständlich ist: Sie wechselt die Perspektive und analysiert, wie sich eine internationale Lage aus der Sicht des anderen beteiligten Akteurs darstellt, in diesem Fall: aus der Sicht Russlands.

Anders ausgedrückt: GKS erzählt die Teile der Geschichte des Verhältnisses zwischen dem Westen und Russland, die in den westlichen Medien im Regelfall weggelassen werden. Und sie stellt die Fragen, die unsere Medien im Regelfall nicht stellen, sondern stattdessen nicht nur einseitig berichten, sondern regelrecht Propaganda gegen Russland betreiben. Ein Beispiel dafür war erst kürzlich auch in den „Hinweisen des Tages“ der NachDenkSeiten zu lesen und wurde dort zurecht von einem Leser wie folgt kritisiert:

„Die ARD bezeichnet einen Rüstungsetat von Russland von 46 Milliarden $ als vergleichsweise hoch. Laut BMVG (= Bundesministerium der Verteidigung; UB) beträgt der deutsche Etat für 2017 ca. 37 Milliarden € (42,8 Mill. $) und soll bis 2021 auf 42 Milliarden € (49,7 Mill. $) erhöht werden. Wenn man dann noch weiß, dass die russischen Verteidigungsausgaben laut SIPRI 2016 etwa 69 Milliarden $ betrugen und demnach deutlich zurückgefahren werden, dann kann man doch die Bewertung des russischen Rüstungsetats durch die ARD als „vergleichsweise hoch“ nur noch als Volksverdummung ansehen“ (Hinweise des Tages vom 15. Dezember 2017, Punkt 1b, Russischer Verteidigungsetat).

Eine wichtige Quelle von GKS sind Wikileaks-Dokumente aus dem sogenannten Cablegate. Diese Dokumente wurden seinerzeit heimlich von dem im Irak stationierten US-Soldaten Bradley Manning aus einem internen Kommunikationsnetz des US-Verteidigungsministerium heruntergeladen und Wikileaks zugespielt.

„Die Sammlung enthält Berichte und andere Dokumente aus amerikanischen Botschaften und Vertretungen auf der ganzen Welt bis zum Februar 2010 und bis zur Geheimhaltungsstufe ‚secret’. Als ‚top secret’ markierte Dokumente waren über dieses Netz nicht einsehbar. (….) Bis heute ist zwar die Veröffentlichung der Dokumente kritisiert worden, da sie zum Teil Klarnamen enthalten und beteiligte Personen in ernste Schwierigkeiten bringen können und auch gebracht haben, ihre Authentizität ist jedoch bislang nicht angezweifelt worden. Alle hier unter Verweis auf Wikileaks zitierten Dokumente kommen aus diesem Bestand“ (S. 32).

Ich vermute, GKS hat für ihr Buch hunderte, wenn nicht sogar tausende dieser Dokumente durchgearbeitet, was allein schon eine riesige Leistung ist. Diese aufwendige Recherchearbeit ermöglichte es ihr, die US-Außenpolitik authentisch aus der Innenperspektive darzustellen. Und dies bedeutet: Die Thesen und Sichtweisen von GKS auf den Konflikt des Westens mit Russland sind detailliert, faktenfundiert und präzise. Mit anderen Worten: GKS weiß – im Gegensatz zu vielen deutschen Mainstreammedien – genau, wovon sie spricht. Und sie argumentiert mit Daten, Fakten und Belegen, was man von den deutschen Mainstreammedien und vielen Politikern, die sich in Bezug auf Russland zu Wort melden, nur eher selten behaupten kann.

Probleme eines postimperialen Raums

GKS schildert sehr genau die Ereignisse seit dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion. Dabei wird deutlich, dass die westliche Wahrnehmung Russlands extrem unterkomplex ist:

„In unseren Debatten wird derzeit gerne behauptet, Russland versuche seit geraumer Zeit, seinen Einflussbereich aggressiv auszudehnen. Dabei wird eine direkte Linie zwischen dem Georgienkrieg 2008 und dem Ukrainekonflikt 2014 gezogen“ (S. 40).

GKS belegt dies beispielhaft mit Zitaten aus einem Kommentar des Deutschlandfunks, einem Positionspapier der CDU/CSU- Bundestagsfraktion und aus dem aktuellen Buch des Grünen-Politiker Ralf Fücks. Und kommentiert diese wie folgt:

„Tatsächlich sieht die Sache jedoch anders aus. Wer sich auf die wirklichen Geschehnisse einlässt, wird ein Bild des russischen Vorgehens gewinnen, dass sich von dieser Darstellung erheblich unterscheidet. Südossetien und Abchasien, zu Sowjetzeiten eine autonome Region bzw. Republik innerhalb der Unionsrepublik Georgien, streben nach Unabhängigkeit, was von georgischer Seite bekämpft wird“ (S. 41).

Und dann legt sie detailliert dar, dass der Georgienkrieg bedingt war durch den aggressiven Nationalismus der georgischen Seite, der sich gegen Abchasien und Südossetien richtete. Dies wird sehr gut deutlich durch die Aussage eines georgischen Militärkommandeurs in Abchasien (Oberst Giorgi Karkaraschwili), den GKS zitiert. Dieser Offizier sagte 1992 im lokalen Fernsehsender von Sochumi:

„Wir sind bereit, 100 000 Georgier zu opfern, um 97.000 Abchasen auszulöschen“ (S. 48).

Solche und andere Beispiele zeigen, dass es schwerwiegende Folgen hatte, als die Jahrzehnte alte Sowjetunion plötzlich zusammenbrach und Bevölkerungen, die sich bis dato als „Sowjetbürger“ verstanden und über ethnische und nationale Grenzen hinweg vermischt hatten, plötzlich ihre Identität unter völlig anderen Rahmenbedingungen neu erfinden mussten. Daraus entstanden Konstellationen und Konflikte, die es zu Sowjetzeiten nicht gegeben hatte. Alle diese Aspekte werden aber von westlicher Seite in Schwarz/Weiß-Manier unter der Überschrift „aggressiver, russischer Expansionspolitik“ abgehandelt. GKS belegt demgegenüber nachvollziehbar, dass die russische Regierung sich bei diesen Konflikten durchaus rational, vernünftig und keineswegs aggressiv verhalten hat. Natürlich hat sie dabei auch im Eigeninteresse gehandelt. Aber gibt es auf der Welt eine Regierung, die dies nicht getan hätte? Medien und Politik sind aber offensichtlich mehrheitlich nicht dazu in der Lage oder willens, die Lage differenzierter wahrzunehmen und zu erkennen, dass es sich um Probleme eines „postimperialen Raums“ handelt. GKS resümiert:

„Der Fall Georgien zeigt exemplarisch, dass es sich bei Russlands Peripherie um einen postimperialen Raum handelt mit allen Problemen, die das mit sich bringt. In den westlichen Medien werden die Konflikte oftmals nach einem sehr einfachen Schema interpretiert, bei dem bemerkenswerterweise immer unerwähnt bleibt, dass Moskau die Auflösung der Sowjetunion auf friedlichem Wege zuließ. Gibt es einen vergleichbaren Fall in der Weltgeschichte?“ (S.65).

NATO-Osterweiterung

Ein ganz wichtiger Aspekt für die Erklärung der russischen Politik ist die NATO-Osterweiterung. In Bezug auf diese Frage ist mein Resümee nach der Lektüre von „Eiszeit“: Die russische Seite hat immer wieder kooperiert, mehrfach Angebote gemacht, etwas hingenommen oder nachgegeben, während die westliche Seite stur und rücksichtslos ihre aggressive Eindämmungspolitik verfolgte. Nach meinem Eindruck ist die westliche Seite entweder aus ideologischer Verbohrtheit nicht dazu in der Lage oder schlicht nicht willens zu erkennen, dass diese Ostweiterung aus russischer Sicht gar nicht anders als bedrohlich wahrgenommen werden kann.

Von westlicher Seite wird die Osterweiterung der NATO gerne mit den Ängsten der Balten und Polen begründet. GKS bemerkt dazu:

„Eine kluge Sicherheitspolitik müsste also die verständlichen Ängste der Balten und Polen mit den ebenso verständlichen Ängsten der Russen austarieren. Das ist aber nicht einmal im Ansatz auf irgendeiner Agenda zu finden. Stattdessen stellen sich der Westen und die NATO klar auf eine Seite. Hier zeigt sich zum wiederholten Male, wie fatal die Osterweiterung der NATO war. Denn sie hat aufgrund ihrer geostrategischen Folgen nicht nur die Beziehungen zwischen der NATO und Russland belastet. Sie hat durch die Aufnahme der osteuropäischen Länder auch deren Konflikte mit Russland ins Bündnis geholt. Und so wurde das Verhältnis zu Moskau nach und nach vergiftet“ (S. 237).

Wandel durch Annäherung

Im Kapitel „Wandel durch Annäherung“ geht GKS auf die Entspannungspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt näher ein und zitiert aus Bahrs berühmten Vortrag an der Evangelischen Akademie in Tutzing. In dieser Rede brachte Bahr die Entspannungspolitik der Regierung Brandt auf die Formel „Wandel durch Annäherung“. Er bezog sich damals auf die „Strategie des Friedens“, die John F. Kennedy ein halbes Jahr vor seiner Ermordung in einer Rede skizziert hatte. Egon Bahr sagte damals:

„Die Änderung des Ost/West-Verhältnisses, die die USA versuchen wollen, dient der Überwindung des Status quo, indem der Status quo zunächst nicht verändert werden soll. Das klingt paradox, aber es eröffnet Aussichten, nachdem die bisherige Politik des Drucks und Gegendrucks nur zu einer Erstarrung des Status quo geführt hat“ (S. 242).

GKS schreibt dazu:

„Egon Bahr hatte etwas verstanden, an das zu erinnern von großer Bedeutung ist: nämlich dass Gesellschaften und Regime sich unter Druck von außen verhärten und abschließen. Veränderung und Öffnung erreicht man nicht durch Konfrontation, sondern durch Kooperation. Und noch etwas hatte Egon Bahr erkannt: Man muss in der Lage sein, die Angst des Gegners wahrzunehmen, und man darf sich nicht von seiner eigenen Angst nicht überwältigen lassen. Wir sind nicht so schwach, dass wir eine hysterische Politik der Angst verfolgen müssten. Wir sind stark genug für eine Politik der Vernunft. Wir müssen wieder lernen, wie Egon Bahr darauf zu vertrauen, dass die westlichen Werte sich im Laufe der Zeit von alleine durchsetzen“ (S. 243).

Dieses Zitat beschreibt einerseits richtig und treffend die Situation. Aber hier schimmert auch eine Haltung von GKS durch, die ich für kritikwürdig halte. Erstens gebraucht sie für Russland das Wort „Gegner“. Ich sehe in Russland jedenfalls keinen Gegner. Außerdem ist auch sie offenbar der Meinung, man müsse Russland verändern. Das wird auch an einer anderen Stelle im Buch deutlich, als sie die „Demokratisierungspolitik“ des Westens vollkommen zurecht kritisiert. Sie kam in diesem Zusammenhang aber nicht auf die Idee zu fragen, ob die westliche „Demokratisierungspolitik“ überhaupt eine ist, oder ob man nicht der westlichen Seite Imperialismus unterstellen muss. In gewisser Weise widerspricht sie damit auch ihrer ansonsten im Buch vertretenen Position, wie sie das folgende Zitat gut auf den Punkt bringt:

„Der Westen ist zu echten Kompromissen nicht mehr in der Lage, weil er die eigene Weltsicht für alternativlos hält. Das hat etwas von missionarischem Eifer, der schon immer das beste Rezept war, um große Katastrophen herbeizuführen“ (S. 233). (…..) Alle diejenigen, die auf eine Verwestlichung Russlands hoffen und deswegen dem Sturz Putins entgegenfiebern, sollten kritisch prüfen, ob die westliche Politik der letzten Jahre dieses Ziel befördert oder ihm geschadet hat. Und sie sollten sich fragen, warum sie eigentlich davon ausgehen, dass die Verhältnisse ohne Putin besser würden und nicht schlechter. Denn bei aller berechtigten Kritik ist er ein rational kalkulierender, letztlich berechenbarer Politiker. Wäre er weg, käme nicht ‚die Zivilgesellschaft’ an die Macht, sondern, falls nicht erneut Chaos ausbricht, eventuell sogar jemand, der nationalistischer agiert und wirklich unberechenbar ist. Eine Horrorvorstellung für die internationale Politik. Zur bisherigen Bilanz von ‚Regimechange’ würde ein solches Ergebnis jedoch passen“ (S. 254).

Das Schlusskapitel ihres Buches hat GKS treffend „Selber denken“ überschrieben. Darin bringt sie die mediale Situation in Deutschland prägnant auf den Punkt und beklagt, dass das Denken in Zusammenhängen in Deutschland ganz schnell als Verschwörungstheorie denunziert wird. Dem setzt sie ein Zitat des von ihr sehr geschätzten Journalisten Frank Nägele entgegen:

„Einst haben wir (Journalisten; GKS) gelernt, dass es wichtig sei, alles beim ersten Augenschein infrage zu stellen. Ein Grundsatz des gesunden Menschenverstandes lautete: Glaube nichts, aber halte alles für möglich. Dazu war es wichtig, Dinge in ihrer Tiefe zu verstehen, bevor man über sie urteilte. Aber das kostet viel Zeit. Und die hat offenbar niemand mehr“ (S. 259).

Ich möchte dem hinzufügen: Es scheint mir nicht nur ein Zeitproblem zu sein, sondern vor allem ein Problem des mangelnden Willens und der Ideologie.

Mein Resümee: Das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz ist ein Muss für jeden Journalisten und Politiker oder politisch Interessierten. Es bietet eine Fülle von Daten, Fakten und Belegen, die es ermöglichen, sich jenseits des einseitigen und propagandistischen Bildes, das westliche Medien und Politiker von Russland zeichnen, ein objektives Bild zu machen. Schade, dass kompetente und seriöse JournalistInnen wie GKS in der deutschen Medienlandschaft nur noch selten zu finden sind. Wir könnten mehr davon gebrauchen.

In der Rezension eines Buches muss immer eine Auswahl wichtiger Inhalte getroffen werden, da der Text ansonsten unendlich lang würde. So eine Auswahl ist zwangsläufig immer auch etwas subjektiv. Da ich dieses Buch für ausgesprochen wichtig halte und ihm eine große Verbreitung wünsche, habe ich als Service für den Leser ein ausführliches Inhaltsverzeichnis erstellt, das auch die Überschriften der Unterkapitel enthält, die im Buch selbst im Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführt werden (vermutlich aus Platzgründen). So kann jeder Leser sich selbst ein detailliertes Bild vom Inhalt machen.

Ausführliches Inhaltsverzeichnis mit Überschriften der Unterkapitel

 • Vorwort
 • Russland Rückkehr
  • Verspieltes Vertrauen
  • Der Zusammenbruch unter Jelzin
  • Der neue Mann
  • Gemeinsamer Kampf gegen den Terror
  • Die Revolutions GmbH
  • Die NATO-Perspektive für Georgien und die Ukraine
  • Der Kampf um Südossetien und Abchasien
  • Wer hat 2008 den Georgienkrieg begonnen?
  • „Heute sind wir alle Georgier“
  • Das Erbe des Imperiums
  • Die schöne neue Weltordnung
 • Der Showdown
  • Jenseits von Schwarz und Weiß
  • Der freie Wille eines Volkes
  • Moskaus rote Linie
  • Das Ringen um die Ukraine
  • Putsch in Kiew
  • Eine Regierung aus NATO-Befürwortern
  • Werte und Interessen
  • Der Aufstand in Syrien
  • Syrien und der Westen
  • Öl ins Feuer
  • Was will „das“ syrische Volk?
 • Gut und Böse
  • „Njet“
  • Wer blockiert Minsk II?
  • Wenn nur Russland dopt, warum gewinnen dann die anderen?
  • Antirussismus
  • Die historische Verantwortung Deutschlands
  • Verdachtsberichterstattung
  • „Grizzly Steppe“
 • Wer bedroht wen?
  • Die weltweiten Militärausgaben im Vergleich
  • Truppenstärken und Militärstützpunkte
  • Aggressiv oder defensiv?
  • Die US-Raketenabwehr und das nukleare Gleichgewicht
  • „Wir hatten auf eine Partnerschaft gehofft, aber dazu kam es nicht“
  • Einigungsversuche
  • Ein Neuanfang unter Obama?
  • Das Atomabkommen mit dem Iran
  • Eine klassische Rüstungsspirale
 • Wandel durch Annäherung
  • Tanz am Abgrund
  • Die Aktualität des Harmel-Berichts
  • Wer hat Angst vor wem?
  • Für eine neue Entspannungspolitik
  • Die „Strategie des Friedens“
  • Westliche Illusionen
  • „Die Welt hat aufgehört, sich an Russland den Hintern abzuwischen“
 • Selber denken
 • Dank
 • Anmerkungen
 • Karten

Gabriele Krone-Schmalz: Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist, C.H. Beck-Verlag, München 2017, 16, 95 Euro

 

Duitstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512075/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens – www.NachDenkSeiten.de

nachdenkseiten.de · by NachDenkSeiten | IQM e.V.

22. Dezember 2017 um 9:10 Uhr | Verantwortlich: Jens Berger

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens

„Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist“. Das ist der Titel des neuen Buches von Gabriele Krone-Schmalz. Die promovierte Historikerin war unter anderem Russland-Korrespondentin der ARD und Professorin für TV und Journalistik an der Hochschule Iserlohn. Sie ist eine der führenden Russland-Experten Deutschlands. Ihr neues Buch sollte Pflichtlektüre sein für alle Journalisten und politisch interessierten Menschen sein, meint Udo Brandes, der das Buch für die NachDenkSeiten gelesen hat. Denn es belegt grandios, wie wenig seriös und verlässlich die deutschen Medien über Russland und seine Außenpolitik berichten.

„Wer so tut, als bringe er die Menschen zum Nachdenken, den lieben sie. Wer sie wirklich zum Nachdenken bringt, den hassen sie.“ (Aldous Huxley)

Diese Rezension zu schreiben war schwierig. Denn das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz (im Folgenden GKS abgekürzt) ist so gut, dass man am liebsten das halbe Buch zitieren würde. GKS macht etwas, was für jeden Politiker, der sich mit internationalen Beziehungen befasst, selbstverständlich sein sollte, aber heute im Westen in Politik und Medien keineswegs mehr selbstverständlich ist: Sie wechselt die Perspektive und analysiert, wie sich eine internationale Lage aus der Sicht des anderen beteiligten Akteurs darstellt, in diesem Fall: aus der Sicht Russlands.

Anders ausgedrückt: GKS erzählt die Teile der Geschichte des Verhältnisses zwischen dem Westen und Russland, die in den westlichen Medien im Regelfall weggelassen werden. Und sie stellt die Fragen, die unsere Medien im Regelfall nicht stellen, sondern stattdessen nicht nur einseitig berichten, sondern regelrecht Propaganda gegen Russland betreiben. Ein Beispiel dafür war erst kürzlich auch in den „Hinweisen des Tages“ der NachDenkSeiten zu lesen und wurde dort zurecht von einem Leser wie folgt kritisiert:

„Die ARD bezeichnet einen Rüstungsetat von Russland von 46 Milliarden $ als vergleichsweise hoch. Laut BMVG (= Bundesministerium der Verteidigung; UB) beträgt der deutsche Etat für 2017 ca. 37 Milliarden € (42,8 Mill. $) und soll bis 2021 auf 42 Milliarden € (49,7 Mill. $) erhöht werden. Wenn man dann noch weiß, dass die russischen Verteidigungsausgaben laut SIPRI 2016 etwa 69 Milliarden $ betrugen und demnach deutlich zurückgefahren werden, dann kann man doch die Bewertung des russischen Rüstungsetats durch die ARD als „vergleichsweise hoch“ nur noch als Volksverdummung ansehen“ (Hinweise des Tages vom 15. Dezember 2017, Punkt 1b, Russischer Verteidigungsetat).

Eine wichtige Quelle von GKS sind Wikileaks-Dokumente aus dem sogenannten Cablegate. Diese Dokumente wurden seinerzeit heimlich von dem im Irak stationierten US-Soldaten Bradley Manning aus einem internen Kommunikationsnetz des US-Verteidigungsministerium heruntergeladen und Wikileaks zugespielt.

„Die Sammlung enthält Berichte und andere Dokumente aus amerikanischen Botschaften und Vertretungen auf der ganzen Welt bis zum Februar 2010 und bis zur Geheimhaltungsstufe ‚secret’. Als ‚top secret’ markierte Dokumente waren über dieses Netz nicht einsehbar. (….) Bis heute ist zwar die Veröffentlichung der Dokumente kritisiert worden, da sie zum Teil Klarnamen enthalten und beteiligte Personen in ernste Schwierigkeiten bringen können und auch gebracht haben, ihre Authentizität ist jedoch bislang nicht angezweifelt worden. Alle hier unter Verweis auf Wikileaks zitierten Dokumente kommen aus diesem Bestand“ (S. 32).

Ich vermute, GKS hat für ihr Buch hunderte, wenn nicht sogar tausende dieser Dokumente durchgearbeitet, was allein schon eine riesige Leistung ist. Diese aufwendige Recherchearbeit ermöglichte es ihr, die US-Außenpolitik authentisch aus der Innenperspektive darzustellen. Und dies bedeutet: Die Thesen und Sichtweisen von GKS auf den Konflikt des Westens mit Russland sind detailliert, faktenfundiert und präzise. Mit anderen Worten: GKS weiß – im Gegensatz zu vielen deutschen Mainstreammedien – genau, wovon sie spricht. Und sie argumentiert mit Daten, Fakten und Belegen, was man von den deutschen Mainstreammedien und vielen Politikern, die sich in Bezug auf Russland zu Wort melden, nur eher selten behaupten kann.

Probleme eines postimperialen Raums

GKS schildert sehr genau die Ereignisse seit dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion. Dabei wird deutlich, dass die westliche Wahrnehmung Russlands extrem unterkomplex ist:

„In unseren Debatten wird derzeit gerne behauptet, Russland versuche seit geraumer Zeit, seinen Einflussbereich aggressiv auszudehnen. Dabei wird eine direkte Linie zwischen dem Georgienkrieg 2008 und dem Ukrainekonflikt 2014 gezogen“ (S. 40).

GKS belegt dies beispielhaft mit Zitaten aus einem Kommentar des Deutschlandfunks, einem Positionspapier der CDU/CSU- Bundestagsfraktion und aus dem aktuellen Buch des Grünen-Politiker Ralf Fücks. Und kommentiert diese wie folgt:

„Tatsächlich sieht die Sache jedoch anders aus. Wer sich auf die wirklichen Geschehnisse einlässt, wird ein Bild des russischen Vorgehens gewinnen, dass sich von dieser Darstellung erheblich unterscheidet. Südossetien und Abchasien, zu Sowjetzeiten eine autonome Region bzw. Republik innerhalb der Unionsrepublik Georgien, streben nach Unabhängigkeit, was von georgischer Seite bekämpft wird“ (S. 41).

Und dann legt sie detailliert dar, dass der Georgienkrieg bedingt war durch den aggressiven Nationalismus der georgischen Seite, der sich gegen Abchasien und Südossetien richtete. Dies wird sehr gut deutlich durch die Aussage eines georgischen Militärkommandeurs in Abchasien (Oberst Giorgi Karkaraschwili), den GKS zitiert. Dieser Offizier sagte 1992 im lokalen Fernsehsender von Sochumi:

„Wir sind bereit, 100 000 Georgier zu opfern, um 97.000 Abchasen auszulöschen“ (S. 48).

Solche und andere Beispiele zeigen, dass es schwerwiegende Folgen hatte, als die Jahrzehnte alte Sowjetunion plötzlich zusammenbrach und Bevölkerungen, die sich bis dato als „Sowjetbürger“ verstanden und über ethnische und nationale Grenzen hinweg vermischt hatten, plötzlich ihre Identität unter völlig anderen Rahmenbedingungen neu erfinden mussten. Daraus entstanden Konstellationen und Konflikte, die es zu Sowjetzeiten nicht gegeben hatte. Alle diese Aspekte werden aber von westlicher Seite in Schwarz/Weiß-Manier unter der Überschrift „aggressiver, russischer Expansionspolitik“ abgehandelt. GKS belegt demgegenüber nachvollziehbar, dass die russische Regierung sich bei diesen Konflikten durchaus rational, vernünftig und keineswegs aggressiv verhalten hat. Natürlich hat sie dabei auch im Eigeninteresse gehandelt. Aber gibt es auf der Welt eine Regierung, die dies nicht getan hätte? Medien und Politik sind aber offensichtlich mehrheitlich nicht dazu in der Lage oder willens, die Lage differenzierter wahrzunehmen und zu erkennen, dass es sich um Probleme eines „postimperialen Raums“ handelt. GKS resümiert:

„Der Fall Georgien zeigt exemplarisch, dass es sich bei Russlands Peripherie um einen postimperialen Raum handelt mit allen Problemen, die das mit sich bringt. In den westlichen Medien werden die Konflikte oftmals nach einem sehr einfachen Schema interpretiert, bei dem bemerkenswerterweise immer unerwähnt bleibt, dass Moskau die Auflösung der Sowjetunion auf friedlichem Wege zuließ. Gibt es einen vergleichbaren Fall in der Weltgeschichte?“ (S.65).

NATO-Osterweiterung

Ein ganz wichtiger Aspekt für die Erklärung der russischen Politik ist die NATO-Osterweiterung. In Bezug auf diese Frage ist mein Resümee nach der Lektüre von „Eiszeit“: Die russische Seite hat immer wieder kooperiert, mehrfach Angebote gemacht, etwas hingenommen oder nachgegeben, während die westliche Seite stur und rücksichtslos ihre aggressive Eindämmungspolitik verfolgte. Nach meinem Eindruck ist die westliche Seite entweder aus ideologischer Verbohrtheit nicht dazu in der Lage oder schlicht nicht willens zu erkennen, dass diese Ostweiterung aus russischer Sicht gar nicht anders als bedrohlich wahrgenommen werden kann.

Von westlicher Seite wird die Osterweiterung der NATO gerne mit den Ängsten der Balten und Polen begründet. GKS bemerkt dazu:

„Eine kluge Sicherheitspolitik müsste also die verständlichen Ängste der Balten und Polen mit den ebenso verständlichen Ängsten der Russen austarieren. Das ist aber nicht einmal im Ansatz auf irgendeiner Agenda zu finden. Stattdessen stellen sich der Westen und die NATO klar auf eine Seite. Hier zeigt sich zum wiederholten Male, wie fatal die Osterweiterung der NATO war. Denn sie hat aufgrund ihrer geostrategischen Folgen nicht nur die Beziehungen zwischen der NATO und Russland belastet. Sie hat durch die Aufnahme der osteuropäischen Länder auch deren Konflikte mit Russland ins Bündnis geholt. Und so wurde das Verhältnis zu Moskau nach und nach vergiftet“ (S. 237).

Wandel durch Annäherung

Im Kapitel „Wandel durch Annäherung“ geht GKS auf die Entspannungspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt näher ein und zitiert aus Bahrs berühmten Vortrag an der Evangelischen Akademie in Tutzing. In dieser Rede brachte Bahr die Entspannungspolitik der Regierung Brandt auf die Formel „Wandel durch Annäherung“. Er bezog sich damals auf die „Strategie des Friedens“, die John F. Kennedy ein halbes Jahr vor seiner Ermordung in einer Rede skizziert hatte. Egon Bahr sagte damals:

„Die Änderung des Ost/West-Verhältnisses, die die USA versuchen wollen, dient der Überwindung des Status quo, indem der Status quo zunächst nicht verändert werden soll. Das klingt paradox, aber es eröffnet Aussichten, nachdem die bisherige Politik des Drucks und Gegendrucks nur zu einer Erstarrung des Status quo geführt hat“ (S. 242).

GKS schreibt dazu:

„Egon Bahr hatte etwas verstanden, an das zu erinnern von großer Bedeutung ist: nämlich dass Gesellschaften und Regime sich unter Druck von außen verhärten und abschließen. Veränderung und Öffnung erreicht man nicht durch Konfrontation, sondern durch Kooperation. Und noch etwas hatte Egon Bahr erkannt: Man muss in der Lage sein, die Angst des Gegners wahrzunehmen, und man darf sich nicht von seiner eigenen Angst nicht überwältigen lassen. Wir sind nicht so schwach, dass wir eine hysterische Politik der Angst verfolgen müssten. Wir sind stark genug für eine Politik der Vernunft. Wir müssen wieder lernen, wie Egon Bahr darauf zu vertrauen, dass die westlichen Werte sich im Laufe der Zeit von alleine durchsetzen“ (S. 243).

Dieses Zitat beschreibt einerseits richtig und treffend die Situation. Aber hier schimmert auch eine Haltung von GKS durch, die ich für kritikwürdig halte. Erstens gebraucht sie für Russland das Wort „Gegner“. Ich sehe in Russland jedenfalls keinen Gegner. Außerdem ist auch sie offenbar der Meinung, man müsse Russland verändern. Das wird auch an einer anderen Stelle im Buch deutlich, als sie die „Demokratisierungspolitik“ des Westens vollkommen zurecht kritisiert. Sie kam in diesem Zusammenhang aber nicht auf die Idee zu fragen, ob die westliche „Demokratisierungspolitik“ überhaupt eine ist, oder ob man nicht der westlichen Seite Imperialismus unterstellen muss. In gewisser Weise widerspricht sie damit auch ihrer ansonsten im Buch vertretenen Position, wie sie das folgende Zitat gut auf den Punkt bringt:

„Der Westen ist zu echten Kompromissen nicht mehr in der Lage, weil er die eigene Weltsicht für alternativlos hält. Das hat etwas von missionarischem Eifer, der schon immer das beste Rezept war, um große Katastrophen herbeizuführen“ (S. 233). (…..) Alle diejenigen, die auf eine Verwestlichung Russlands hoffen und deswegen dem Sturz Putins entgegenfiebern, sollten kritisch prüfen, ob die westliche Politik der letzten Jahre dieses Ziel befördert oder ihm geschadet hat. Und sie sollten sich fragen, warum sie eigentlich davon ausgehen, dass die Verhältnisse ohne Putin besser würden und nicht schlechter. Denn bei aller berechtigten Kritik ist er ein rational kalkulierender, letztlich berechenbarer Politiker. Wäre er weg, käme nicht ‚die Zivilgesellschaft’ an die Macht, sondern, falls nicht erneut Chaos ausbricht, eventuell sogar jemand, der nationalistischer agiert und wirklich unberechenbar ist. Eine Horrorvorstellung für die internationale Politik. Zur bisherigen Bilanz von ‚Regimechange’ würde ein solches Ergebnis jedoch passen“ (S. 254).

Das Schlusskapitel ihres Buches hat GKS treffend „Selber denken“ überschrieben. Darin bringt sie die mediale Situation in Deutschland prägnant auf den Punkt und beklagt, dass das Denken in Zusammenhängen in Deutschland ganz schnell als Verschwörungstheorie denunziert wird. Dem setzt sie ein Zitat des von ihr sehr geschätzten Journalisten Frank Nägele entgegen:

„Einst haben wir (Journalisten; GKS) gelernt, dass es wichtig sei, alles beim ersten Augenschein infrage zu stellen. Ein Grundsatz des gesunden Menschenverstandes lautete: Glaube nichts, aber halte alles für möglich. Dazu war es wichtig, Dinge in ihrer Tiefe zu verstehen, bevor man über sie urteilte. Aber das kostet viel Zeit. Und die hat offenbar niemand mehr“ (S. 259).

Ich möchte dem hinzufügen: Es scheint mir nicht nur ein Zeitproblem zu sein, sondern vor allem ein Problem des mangelnden Willens und der Ideologie.

Mein Resümee: Das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz ist ein Muss für jeden Journalisten und Politiker oder politisch Interessierten. Es bietet eine Fülle von Daten, Fakten und Belegen, die es ermöglichen, sich jenseits des einseitigen und propagandistischen Bildes, das westliche Medien und Politiker von Russland zeichnen, ein objektives Bild zu machen. Schade, dass kompetente und seriöse JournalistInnen wie GKS in der deutschen Medienlandschaft nur noch selten zu finden sind. Wir könnten mehr davon gebrauchen.

In der Rezension eines Buches muss immer eine Auswahl wichtiger Inhalte getroffen werden, da der Text ansonsten unendlich lang würde. So eine Auswahl ist zwangsläufig immer auch etwas subjektiv. Da ich dieses Buch für ausgesprochen wichtig halte und ihm eine große Verbreitung wünsche, habe ich als Service für den Leser ein ausführliches Inhaltsverzeichnis erstellt, das auch die Überschriften der Unterkapitel enthält, die im Buch selbst im Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführt werden (vermutlich aus Platzgründen). So kann jeder Leser sich selbst ein detailliertes Bild vom Inhalt machen.

Ausführliches Inhaltsverzeichnis mit Überschriften der Unterkapitel

 • Vorwort
 • Russland Rückkehr
  • Verspieltes Vertrauen
  • Der Zusammenbruch unter Jelzin
  • Der neue Mann
  • Gemeinsamer Kampf gegen den Terror
  • Die Revolutions GmbH
  • Die NATO-Perspektive für Georgien und die Ukraine
  • Der Kampf um Südossetien und Abchasien
  • Wer hat 2008 den Georgienkrieg begonnen?
  • „Heute sind wir alle Georgier“
  • Das Erbe des Imperiums
  • Die schöne neue Weltordnung
 • Der Showdown
  • Jenseits von Schwarz und Weiß
  • Der freie Wille eines Volkes
  • Moskaus rote Linie
  • Das Ringen um die Ukraine
  • Putsch in Kiew
  • Eine Regierung aus NATO-Befürwortern
  • Werte und Interessen
  • Der Aufstand in Syrien
  • Syrien und der Westen
  • Öl ins Feuer
  • Was will „das“ syrische Volk?
 • Gut und Böse
  • „Njet“
  • Wer blockiert Minsk II?
  • Wenn nur Russland dopt, warum gewinnen dann die anderen?
  • Antirussismus
  • Die historische Verantwortung Deutschlands
  • Verdachtsberichterstattung
  • „Grizzly Steppe“
 • Wer bedroht wen?
  • Die weltweiten Militärausgaben im Vergleich
  • Truppenstärken und Militärstützpunkte
  • Aggressiv oder defensiv?
  • Die US-Raketenabwehr und das nukleare Gleichgewicht
  • „Wir hatten auf eine Partnerschaft gehofft, aber dazu kam es nicht“
  • Einigungsversuche
  • Ein Neuanfang unter Obama?
  • Das Atomabkommen mit dem Iran
  • Eine klassische Rüstungsspirale
 • Wandel durch Annäherung
  • Tanz am Abgrund
  • Die Aktualität des Harmel-Berichts
  • Wer hat Angst vor wem?
  • Für eine neue Entspannungspolitik
  • Die „Strategie des Friedens“
  • Westliche Illusionen
  • „Die Welt hat aufgehört, sich an Russland den Hintern abzuwischen“
 • Selber denken
 • Dank
 • Anmerkungen
 • Karten

Gabriele Krone-Schmalz: Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist, C.H. Beck-Verlag, München 2017, 16, 95 Euro

 

Duitstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512075/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens – www.NachDenkSeiten.de

nachdenkseiten.de · by NachDenkSeiten | IQM e.V.

22. Dezember 2017 um 9:10 Uhr | Verantwortlich: Jens Berger

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens

„Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist“. Das ist der Titel des neuen Buches von Gabriele Krone-Schmalz. Die promovierte Historikerin war unter anderem Russland-Korrespondentin der ARD und Professorin für TV und Journalistik an der Hochschule Iserlohn. Sie ist eine der führenden Russland-Experten Deutschlands. Ihr neues Buch sollte Pflichtlektüre sein für alle Journalisten und politisch interessierten Menschen sein, meint Udo Brandes, der das Buch für die NachDenkSeiten gelesen hat. Denn es belegt grandios, wie wenig seriös und verlässlich die deutschen Medien über Russland und seine Außenpolitik berichten.

„Wer so tut, als bringe er die Menschen zum Nachdenken, den lieben sie. Wer sie wirklich zum Nachdenken bringt, den hassen sie.“ (Aldous Huxley)

Diese Rezension zu schreiben war schwierig. Denn das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz (im Folgenden GKS abgekürzt) ist so gut, dass man am liebsten das halbe Buch zitieren würde. GKS macht etwas, was für jeden Politiker, der sich mit internationalen Beziehungen befasst, selbstverständlich sein sollte, aber heute im Westen in Politik und Medien keineswegs mehr selbstverständlich ist: Sie wechselt die Perspektive und analysiert, wie sich eine internationale Lage aus der Sicht des anderen beteiligten Akteurs darstellt, in diesem Fall: aus der Sicht Russlands.

Anders ausgedrückt: GKS erzählt die Teile der Geschichte des Verhältnisses zwischen dem Westen und Russland, die in den westlichen Medien im Regelfall weggelassen werden. Und sie stellt die Fragen, die unsere Medien im Regelfall nicht stellen, sondern stattdessen nicht nur einseitig berichten, sondern regelrecht Propaganda gegen Russland betreiben. Ein Beispiel dafür war erst kürzlich auch in den „Hinweisen des Tages“ der NachDenkSeiten zu lesen und wurde dort zurecht von einem Leser wie folgt kritisiert:

„Die ARD bezeichnet einen Rüstungsetat von Russland von 46 Milliarden $ als vergleichsweise hoch. Laut BMVG (= Bundesministerium der Verteidigung; UB) beträgt der deutsche Etat für 2017 ca. 37 Milliarden € (42,8 Mill. $) und soll bis 2021 auf 42 Milliarden € (49,7 Mill. $) erhöht werden. Wenn man dann noch weiß, dass die russischen Verteidigungsausgaben laut SIPRI 2016 etwa 69 Milliarden $ betrugen und demnach deutlich zurückgefahren werden, dann kann man doch die Bewertung des russischen Rüstungsetats durch die ARD als „vergleichsweise hoch“ nur noch als Volksverdummung ansehen“ (Hinweise des Tages vom 15. Dezember 2017, Punkt 1b, Russischer Verteidigungsetat).

Eine wichtige Quelle von GKS sind Wikileaks-Dokumente aus dem sogenannten Cablegate. Diese Dokumente wurden seinerzeit heimlich von dem im Irak stationierten US-Soldaten Bradley Manning aus einem internen Kommunikationsnetz des US-Verteidigungsministerium heruntergeladen und Wikileaks zugespielt.

„Die Sammlung enthält Berichte und andere Dokumente aus amerikanischen Botschaften und Vertretungen auf der ganzen Welt bis zum Februar 2010 und bis zur Geheimhaltungsstufe ‚secret’. Als ‚top secret’ markierte Dokumente waren über dieses Netz nicht einsehbar. (….) Bis heute ist zwar die Veröffentlichung der Dokumente kritisiert worden, da sie zum Teil Klarnamen enthalten und beteiligte Personen in ernste Schwierigkeiten bringen können und auch gebracht haben, ihre Authentizität ist jedoch bislang nicht angezweifelt worden. Alle hier unter Verweis auf Wikileaks zitierten Dokumente kommen aus diesem Bestand“ (S. 32).

Ich vermute, GKS hat für ihr Buch hunderte, wenn nicht sogar tausende dieser Dokumente durchgearbeitet, was allein schon eine riesige Leistung ist. Diese aufwendige Recherchearbeit ermöglichte es ihr, die US-Außenpolitik authentisch aus der Innenperspektive darzustellen. Und dies bedeutet: Die Thesen und Sichtweisen von GKS auf den Konflikt des Westens mit Russland sind detailliert, faktenfundiert und präzise. Mit anderen Worten: GKS weiß – im Gegensatz zu vielen deutschen Mainstreammedien – genau, wovon sie spricht. Und sie argumentiert mit Daten, Fakten und Belegen, was man von den deutschen Mainstreammedien und vielen Politikern, die sich in Bezug auf Russland zu Wort melden, nur eher selten behaupten kann.

Probleme eines postimperialen Raums

GKS schildert sehr genau die Ereignisse seit dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion. Dabei wird deutlich, dass die westliche Wahrnehmung Russlands extrem unterkomplex ist:

„In unseren Debatten wird derzeit gerne behauptet, Russland versuche seit geraumer Zeit, seinen Einflussbereich aggressiv auszudehnen. Dabei wird eine direkte Linie zwischen dem Georgienkrieg 2008 und dem Ukrainekonflikt 2014 gezogen“ (S. 40).

GKS belegt dies beispielhaft mit Zitaten aus einem Kommentar des Deutschlandfunks, einem Positionspapier der CDU/CSU- Bundestagsfraktion und aus dem aktuellen Buch des Grünen-Politiker Ralf Fücks. Und kommentiert diese wie folgt:

„Tatsächlich sieht die Sache jedoch anders aus. Wer sich auf die wirklichen Geschehnisse einlässt, wird ein Bild des russischen Vorgehens gewinnen, dass sich von dieser Darstellung erheblich unterscheidet. Südossetien und Abchasien, zu Sowjetzeiten eine autonome Region bzw. Republik innerhalb der Unionsrepublik Georgien, streben nach Unabhängigkeit, was von georgischer Seite bekämpft wird“ (S. 41).

Und dann legt sie detailliert dar, dass der Georgienkrieg bedingt war durch den aggressiven Nationalismus der georgischen Seite, der sich gegen Abchasien und Südossetien richtete. Dies wird sehr gut deutlich durch die Aussage eines georgischen Militärkommandeurs in Abchasien (Oberst Giorgi Karkaraschwili), den GKS zitiert. Dieser Offizier sagte 1992 im lokalen Fernsehsender von Sochumi:

„Wir sind bereit, 100 000 Georgier zu opfern, um 97.000 Abchasen auszulöschen“ (S. 48).

Solche und andere Beispiele zeigen, dass es schwerwiegende Folgen hatte, als die Jahrzehnte alte Sowjetunion plötzlich zusammenbrach und Bevölkerungen, die sich bis dato als „Sowjetbürger“ verstanden und über ethnische und nationale Grenzen hinweg vermischt hatten, plötzlich ihre Identität unter völlig anderen Rahmenbedingungen neu erfinden mussten. Daraus entstanden Konstellationen und Konflikte, die es zu Sowjetzeiten nicht gegeben hatte. Alle diese Aspekte werden aber von westlicher Seite in Schwarz/Weiß-Manier unter der Überschrift „aggressiver, russischer Expansionspolitik“ abgehandelt. GKS belegt demgegenüber nachvollziehbar, dass die russische Regierung sich bei diesen Konflikten durchaus rational, vernünftig und keineswegs aggressiv verhalten hat. Natürlich hat sie dabei auch im Eigeninteresse gehandelt. Aber gibt es auf der Welt eine Regierung, die dies nicht getan hätte? Medien und Politik sind aber offensichtlich mehrheitlich nicht dazu in der Lage oder willens, die Lage differenzierter wahrzunehmen und zu erkennen, dass es sich um Probleme eines „postimperialen Raums“ handelt. GKS resümiert:

„Der Fall Georgien zeigt exemplarisch, dass es sich bei Russlands Peripherie um einen postimperialen Raum handelt mit allen Problemen, die das mit sich bringt. In den westlichen Medien werden die Konflikte oftmals nach einem sehr einfachen Schema interpretiert, bei dem bemerkenswerterweise immer unerwähnt bleibt, dass Moskau die Auflösung der Sowjetunion auf friedlichem Wege zuließ. Gibt es einen vergleichbaren Fall in der Weltgeschichte?“ (S.65).

NATO-Osterweiterung

Ein ganz wichtiger Aspekt für die Erklärung der russischen Politik ist die NATO-Osterweiterung. In Bezug auf diese Frage ist mein Resümee nach der Lektüre von „Eiszeit“: Die russische Seite hat immer wieder kooperiert, mehrfach Angebote gemacht, etwas hingenommen oder nachgegeben, während die westliche Seite stur und rücksichtslos ihre aggressive Eindämmungspolitik verfolgte. Nach meinem Eindruck ist die westliche Seite entweder aus ideologischer Verbohrtheit nicht dazu in der Lage oder schlicht nicht willens zu erkennen, dass diese Ostweiterung aus russischer Sicht gar nicht anders als bedrohlich wahrgenommen werden kann.

Von westlicher Seite wird die Osterweiterung der NATO gerne mit den Ängsten der Balten und Polen begründet. GKS bemerkt dazu:

„Eine kluge Sicherheitspolitik müsste also die verständlichen Ängste der Balten und Polen mit den ebenso verständlichen Ängsten der Russen austarieren. Das ist aber nicht einmal im Ansatz auf irgendeiner Agenda zu finden. Stattdessen stellen sich der Westen und die NATO klar auf eine Seite. Hier zeigt sich zum wiederholten Male, wie fatal die Osterweiterung der NATO war. Denn sie hat aufgrund ihrer geostrategischen Folgen nicht nur die Beziehungen zwischen der NATO und Russland belastet. Sie hat durch die Aufnahme der osteuropäischen Länder auch deren Konflikte mit Russland ins Bündnis geholt. Und so wurde das Verhältnis zu Moskau nach und nach vergiftet“ (S. 237).

Wandel durch Annäherung

Im Kapitel „Wandel durch Annäherung“ geht GKS auf die Entspannungspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt näher ein und zitiert aus Bahrs berühmten Vortrag an der Evangelischen Akademie in Tutzing. In dieser Rede brachte Bahr die Entspannungspolitik der Regierung Brandt auf die Formel „Wandel durch Annäherung“. Er bezog sich damals auf die „Strategie des Friedens“, die John F. Kennedy ein halbes Jahr vor seiner Ermordung in einer Rede skizziert hatte. Egon Bahr sagte damals:

„Die Änderung des Ost/West-Verhältnisses, die die USA versuchen wollen, dient der Überwindung des Status quo, indem der Status quo zunächst nicht verändert werden soll. Das klingt paradox, aber es eröffnet Aussichten, nachdem die bisherige Politik des Drucks und Gegendrucks nur zu einer Erstarrung des Status quo geführt hat“ (S. 242).

GKS schreibt dazu:

„Egon Bahr hatte etwas verstanden, an das zu erinnern von großer Bedeutung ist: nämlich dass Gesellschaften und Regime sich unter Druck von außen verhärten und abschließen. Veränderung und Öffnung erreicht man nicht durch Konfrontation, sondern durch Kooperation. Und noch etwas hatte Egon Bahr erkannt: Man muss in der Lage sein, die Angst des Gegners wahrzunehmen, und man darf sich nicht von seiner eigenen Angst nicht überwältigen lassen. Wir sind nicht so schwach, dass wir eine hysterische Politik der Angst verfolgen müssten. Wir sind stark genug für eine Politik der Vernunft. Wir müssen wieder lernen, wie Egon Bahr darauf zu vertrauen, dass die westlichen Werte sich im Laufe der Zeit von alleine durchsetzen“ (S. 243).

Dieses Zitat beschreibt einerseits richtig und treffend die Situation. Aber hier schimmert auch eine Haltung von GKS durch, die ich für kritikwürdig halte. Erstens gebraucht sie für Russland das Wort „Gegner“. Ich sehe in Russland jedenfalls keinen Gegner. Außerdem ist auch sie offenbar der Meinung, man müsse Russland verändern. Das wird auch an einer anderen Stelle im Buch deutlich, als sie die „Demokratisierungspolitik“ des Westens vollkommen zurecht kritisiert. Sie kam in diesem Zusammenhang aber nicht auf die Idee zu fragen, ob die westliche „Demokratisierungspolitik“ überhaupt eine ist, oder ob man nicht der westlichen Seite Imperialismus unterstellen muss. In gewisser Weise widerspricht sie damit auch ihrer ansonsten im Buch vertretenen Position, wie sie das folgende Zitat gut auf den Punkt bringt:

„Der Westen ist zu echten Kompromissen nicht mehr in der Lage, weil er die eigene Weltsicht für alternativlos hält. Das hat etwas von missionarischem Eifer, der schon immer das beste Rezept war, um große Katastrophen herbeizuführen“ (S. 233). (…..) Alle diejenigen, die auf eine Verwestlichung Russlands hoffen und deswegen dem Sturz Putins entgegenfiebern, sollten kritisch prüfen, ob die westliche Politik der letzten Jahre dieses Ziel befördert oder ihm geschadet hat. Und sie sollten sich fragen, warum sie eigentlich davon ausgehen, dass die Verhältnisse ohne Putin besser würden und nicht schlechter. Denn bei aller berechtigten Kritik ist er ein rational kalkulierender, letztlich berechenbarer Politiker. Wäre er weg, käme nicht ‚die Zivilgesellschaft’ an die Macht, sondern, falls nicht erneut Chaos ausbricht, eventuell sogar jemand, der nationalistischer agiert und wirklich unberechenbar ist. Eine Horrorvorstellung für die internationale Politik. Zur bisherigen Bilanz von ‚Regimechange’ würde ein solches Ergebnis jedoch passen“ (S. 254).

Das Schlusskapitel ihres Buches hat GKS treffend „Selber denken“ überschrieben. Darin bringt sie die mediale Situation in Deutschland prägnant auf den Punkt und beklagt, dass das Denken in Zusammenhängen in Deutschland ganz schnell als Verschwörungstheorie denunziert wird. Dem setzt sie ein Zitat des von ihr sehr geschätzten Journalisten Frank Nägele entgegen:

„Einst haben wir (Journalisten; GKS) gelernt, dass es wichtig sei, alles beim ersten Augenschein infrage zu stellen. Ein Grundsatz des gesunden Menschenverstandes lautete: Glaube nichts, aber halte alles für möglich. Dazu war es wichtig, Dinge in ihrer Tiefe zu verstehen, bevor man über sie urteilte. Aber das kostet viel Zeit. Und die hat offenbar niemand mehr“ (S. 259).

Ich möchte dem hinzufügen: Es scheint mir nicht nur ein Zeitproblem zu sein, sondern vor allem ein Problem des mangelnden Willens und der Ideologie.

Mein Resümee: Das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz ist ein Muss für jeden Journalisten und Politiker oder politisch Interessierten. Es bietet eine Fülle von Daten, Fakten und Belegen, die es ermöglichen, sich jenseits des einseitigen und propagandistischen Bildes, das westliche Medien und Politiker von Russland zeichnen, ein objektives Bild zu machen. Schade, dass kompetente und seriöse JournalistInnen wie GKS in der deutschen Medienlandschaft nur noch selten zu finden sind. Wir könnten mehr davon gebrauchen.

In der Rezension eines Buches muss immer eine Auswahl wichtiger Inhalte getroffen werden, da der Text ansonsten unendlich lang würde. So eine Auswahl ist zwangsläufig immer auch etwas subjektiv. Da ich dieses Buch für ausgesprochen wichtig halte und ihm eine große Verbreitung wünsche, habe ich als Service für den Leser ein ausführliches Inhaltsverzeichnis erstellt, das auch die Überschriften der Unterkapitel enthält, die im Buch selbst im Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführt werden (vermutlich aus Platzgründen). So kann jeder Leser sich selbst ein detailliertes Bild vom Inhalt machen.

Ausführliches Inhaltsverzeichnis mit Überschriften der Unterkapitel

 • Vorwort
 • Russland Rückkehr
  • Verspieltes Vertrauen
  • Der Zusammenbruch unter Jelzin
  • Der neue Mann
  • Gemeinsamer Kampf gegen den Terror
  • Die Revolutions GmbH
  • Die NATO-Perspektive für Georgien und die Ukraine
  • Der Kampf um Südossetien und Abchasien
  • Wer hat 2008 den Georgienkrieg begonnen?
  • „Heute sind wir alle Georgier“
  • Das Erbe des Imperiums
  • Die schöne neue Weltordnung
 • Der Showdown
  • Jenseits von Schwarz und Weiß
  • Der freie Wille eines Volkes
  • Moskaus rote Linie
  • Das Ringen um die Ukraine
  • Putsch in Kiew
  • Eine Regierung aus NATO-Befürwortern
  • Werte und Interessen
  • Der Aufstand in Syrien
  • Syrien und der Westen
  • Öl ins Feuer
  • Was will „das“ syrische Volk?
 • Gut und Böse
  • „Njet“
  • Wer blockiert Minsk II?
  • Wenn nur Russland dopt, warum gewinnen dann die anderen?
  • Antirussismus
  • Die historische Verantwortung Deutschlands
  • Verdachtsberichterstattung
  • „Grizzly Steppe“
 • Wer bedroht wen?
  • Die weltweiten Militärausgaben im Vergleich
  • Truppenstärken und Militärstützpunkte
  • Aggressiv oder defensiv?
  • Die US-Raketenabwehr und das nukleare Gleichgewicht
  • „Wir hatten auf eine Partnerschaft gehofft, aber dazu kam es nicht“
  • Einigungsversuche
  • Ein Neuanfang unter Obama?
  • Das Atomabkommen mit dem Iran
  • Eine klassische Rüstungsspirale
 • Wandel durch Annäherung
  • Tanz am Abgrund
  • Die Aktualität des Harmel-Berichts
  • Wer hat Angst vor wem?
  • Für eine neue Entspannungspolitik
  • Die „Strategie des Friedens“
  • Westliche Illusionen
  • „Die Welt hat aufgehört, sich an Russland den Hintern abzuwischen“
 • Selber denken
 • Dank
 • Anmerkungen
 • Karten

Gabriele Krone-Schmalz: Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist, C.H. Beck-Verlag, München 2017, 16, 95 Euro

 

Duitstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512075/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens – www.NachDenkSeiten.de

nachdenkseiten.de · by NachDenkSeiten | IQM e.V.

22. Dezember 2017 um 9:10 Uhr | Verantwortlich: Jens Berger

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens

„Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist“. Das ist der Titel des neuen Buches von Gabriele Krone-Schmalz. Die promovierte Historikerin war unter anderem Russland-Korrespondentin der ARD und Professorin für TV und Journalistik an der Hochschule Iserlohn. Sie ist eine der führenden Russland-Experten Deutschlands. Ihr neues Buch sollte Pflichtlektüre sein für alle Journalisten und politisch interessierten Menschen sein, meint Udo Brandes, der das Buch für die NachDenkSeiten gelesen hat. Denn es belegt grandios, wie wenig seriös und verlässlich die deutschen Medien über Russland und seine Außenpolitik berichten.

„Wer so tut, als bringe er die Menschen zum Nachdenken, den lieben sie. Wer sie wirklich zum Nachdenken bringt, den hassen sie.“ (Aldous Huxley)

Diese Rezension zu schreiben war schwierig. Denn das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz (im Folgenden GKS abgekürzt) ist so gut, dass man am liebsten das halbe Buch zitieren würde. GKS macht etwas, was für jeden Politiker, der sich mit internationalen Beziehungen befasst, selbstverständlich sein sollte, aber heute im Westen in Politik und Medien keineswegs mehr selbstverständlich ist: Sie wechselt die Perspektive und analysiert, wie sich eine internationale Lage aus der Sicht des anderen beteiligten Akteurs darstellt, in diesem Fall: aus der Sicht Russlands.

Anders ausgedrückt: GKS erzählt die Teile der Geschichte des Verhältnisses zwischen dem Westen und Russland, die in den westlichen Medien im Regelfall weggelassen werden. Und sie stellt die Fragen, die unsere Medien im Regelfall nicht stellen, sondern stattdessen nicht nur einseitig berichten, sondern regelrecht Propaganda gegen Russland betreiben. Ein Beispiel dafür war erst kürzlich auch in den „Hinweisen des Tages“ der NachDenkSeiten zu lesen und wurde dort zurecht von einem Leser wie folgt kritisiert:

„Die ARD bezeichnet einen Rüstungsetat von Russland von 46 Milliarden $ als vergleichsweise hoch. Laut BMVG (= Bundesministerium der Verteidigung; UB) beträgt der deutsche Etat für 2017 ca. 37 Milliarden € (42,8 Mill. $) und soll bis 2021 auf 42 Milliarden € (49,7 Mill. $) erhöht werden. Wenn man dann noch weiß, dass die russischen Verteidigungsausgaben laut SIPRI 2016 etwa 69 Milliarden $ betrugen und demnach deutlich zurückgefahren werden, dann kann man doch die Bewertung des russischen Rüstungsetats durch die ARD als „vergleichsweise hoch“ nur noch als Volksverdummung ansehen“ (Hinweise des Tages vom 15. Dezember 2017, Punkt 1b, Russischer Verteidigungsetat).

Eine wichtige Quelle von GKS sind Wikileaks-Dokumente aus dem sogenannten Cablegate. Diese Dokumente wurden seinerzeit heimlich von dem im Irak stationierten US-Soldaten Bradley Manning aus einem internen Kommunikationsnetz des US-Verteidigungsministerium heruntergeladen und Wikileaks zugespielt.

„Die Sammlung enthält Berichte und andere Dokumente aus amerikanischen Botschaften und Vertretungen auf der ganzen Welt bis zum Februar 2010 und bis zur Geheimhaltungsstufe ‚secret’. Als ‚top secret’ markierte Dokumente waren über dieses Netz nicht einsehbar. (….) Bis heute ist zwar die Veröffentlichung der Dokumente kritisiert worden, da sie zum Teil Klarnamen enthalten und beteiligte Personen in ernste Schwierigkeiten bringen können und auch gebracht haben, ihre Authentizität ist jedoch bislang nicht angezweifelt worden. Alle hier unter Verweis auf Wikileaks zitierten Dokumente kommen aus diesem Bestand“ (S. 32).

Ich vermute, GKS hat für ihr Buch hunderte, wenn nicht sogar tausende dieser Dokumente durchgearbeitet, was allein schon eine riesige Leistung ist. Diese aufwendige Recherchearbeit ermöglichte es ihr, die US-Außenpolitik authentisch aus der Innenperspektive darzustellen. Und dies bedeutet: Die Thesen und Sichtweisen von GKS auf den Konflikt des Westens mit Russland sind detailliert, faktenfundiert und präzise. Mit anderen Worten: GKS weiß – im Gegensatz zu vielen deutschen Mainstreammedien – genau, wovon sie spricht. Und sie argumentiert mit Daten, Fakten und Belegen, was man von den deutschen Mainstreammedien und vielen Politikern, die sich in Bezug auf Russland zu Wort melden, nur eher selten behaupten kann.

Probleme eines postimperialen Raums

GKS schildert sehr genau die Ereignisse seit dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion. Dabei wird deutlich, dass die westliche Wahrnehmung Russlands extrem unterkomplex ist:

„In unseren Debatten wird derzeit gerne behauptet, Russland versuche seit geraumer Zeit, seinen Einflussbereich aggressiv auszudehnen. Dabei wird eine direkte Linie zwischen dem Georgienkrieg 2008 und dem Ukrainekonflikt 2014 gezogen“ (S. 40).

GKS belegt dies beispielhaft mit Zitaten aus einem Kommentar des Deutschlandfunks, einem Positionspapier der CDU/CSU- Bundestagsfraktion und aus dem aktuellen Buch des Grünen-Politiker Ralf Fücks. Und kommentiert diese wie folgt:

„Tatsächlich sieht die Sache jedoch anders aus. Wer sich auf die wirklichen Geschehnisse einlässt, wird ein Bild des russischen Vorgehens gewinnen, dass sich von dieser Darstellung erheblich unterscheidet. Südossetien und Abchasien, zu Sowjetzeiten eine autonome Region bzw. Republik innerhalb der Unionsrepublik Georgien, streben nach Unabhängigkeit, was von georgischer Seite bekämpft wird“ (S. 41).

Und dann legt sie detailliert dar, dass der Georgienkrieg bedingt war durch den aggressiven Nationalismus der georgischen Seite, der sich gegen Abchasien und Südossetien richtete. Dies wird sehr gut deutlich durch die Aussage eines georgischen Militärkommandeurs in Abchasien (Oberst Giorgi Karkaraschwili), den GKS zitiert. Dieser Offizier sagte 1992 im lokalen Fernsehsender von Sochumi:

„Wir sind bereit, 100 000 Georgier zu opfern, um 97.000 Abchasen auszulöschen“ (S. 48).

Solche und andere Beispiele zeigen, dass es schwerwiegende Folgen hatte, als die Jahrzehnte alte Sowjetunion plötzlich zusammenbrach und Bevölkerungen, die sich bis dato als „Sowjetbürger“ verstanden und über ethnische und nationale Grenzen hinweg vermischt hatten, plötzlich ihre Identität unter völlig anderen Rahmenbedingungen neu erfinden mussten. Daraus entstanden Konstellationen und Konflikte, die es zu Sowjetzeiten nicht gegeben hatte. Alle diese Aspekte werden aber von westlicher Seite in Schwarz/Weiß-Manier unter der Überschrift „aggressiver, russischer Expansionspolitik“ abgehandelt. GKS belegt demgegenüber nachvollziehbar, dass die russische Regierung sich bei diesen Konflikten durchaus rational, vernünftig und keineswegs aggressiv verhalten hat. Natürlich hat sie dabei auch im Eigeninteresse gehandelt. Aber gibt es auf der Welt eine Regierung, die dies nicht getan hätte? Medien und Politik sind aber offensichtlich mehrheitlich nicht dazu in der Lage oder willens, die Lage differenzierter wahrzunehmen und zu erkennen, dass es sich um Probleme eines „postimperialen Raums“ handelt. GKS resümiert:

„Der Fall Georgien zeigt exemplarisch, dass es sich bei Russlands Peripherie um einen postimperialen Raum handelt mit allen Problemen, die das mit sich bringt. In den westlichen Medien werden die Konflikte oftmals nach einem sehr einfachen Schema interpretiert, bei dem bemerkenswerterweise immer unerwähnt bleibt, dass Moskau die Auflösung der Sowjetunion auf friedlichem Wege zuließ. Gibt es einen vergleichbaren Fall in der Weltgeschichte?“ (S.65).

NATO-Osterweiterung

Ein ganz wichtiger Aspekt für die Erklärung der russischen Politik ist die NATO-Osterweiterung. In Bezug auf diese Frage ist mein Resümee nach der Lektüre von „Eiszeit“: Die russische Seite hat immer wieder kooperiert, mehrfach Angebote gemacht, etwas hingenommen oder nachgegeben, während die westliche Seite stur und rücksichtslos ihre aggressive Eindämmungspolitik verfolgte. Nach meinem Eindruck ist die westliche Seite entweder aus ideologischer Verbohrtheit nicht dazu in der Lage oder schlicht nicht willens zu erkennen, dass diese Ostweiterung aus russischer Sicht gar nicht anders als bedrohlich wahrgenommen werden kann.

Von westlicher Seite wird die Osterweiterung der NATO gerne mit den Ängsten der Balten und Polen begründet. GKS bemerkt dazu:

„Eine kluge Sicherheitspolitik müsste also die verständlichen Ängste der Balten und Polen mit den ebenso verständlichen Ängsten der Russen austarieren. Das ist aber nicht einmal im Ansatz auf irgendeiner Agenda zu finden. Stattdessen stellen sich der Westen und die NATO klar auf eine Seite. Hier zeigt sich zum wiederholten Male, wie fatal die Osterweiterung der NATO war. Denn sie hat aufgrund ihrer geostrategischen Folgen nicht nur die Beziehungen zwischen der NATO und Russland belastet. Sie hat durch die Aufnahme der osteuropäischen Länder auch deren Konflikte mit Russland ins Bündnis geholt. Und so wurde das Verhältnis zu Moskau nach und nach vergiftet“ (S. 237).

Wandel durch Annäherung

Im Kapitel „Wandel durch Annäherung“ geht GKS auf die Entspannungspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt näher ein und zitiert aus Bahrs berühmten Vortrag an der Evangelischen Akademie in Tutzing. In dieser Rede brachte Bahr die Entspannungspolitik der Regierung Brandt auf die Formel „Wandel durch Annäherung“. Er bezog sich damals auf die „Strategie des Friedens“, die John F. Kennedy ein halbes Jahr vor seiner Ermordung in einer Rede skizziert hatte. Egon Bahr sagte damals:

„Die Änderung des Ost/West-Verhältnisses, die die USA versuchen wollen, dient der Überwindung des Status quo, indem der Status quo zunächst nicht verändert werden soll. Das klingt paradox, aber es eröffnet Aussichten, nachdem die bisherige Politik des Drucks und Gegendrucks nur zu einer Erstarrung des Status quo geführt hat“ (S. 242).

GKS schreibt dazu:

„Egon Bahr hatte etwas verstanden, an das zu erinnern von großer Bedeutung ist: nämlich dass Gesellschaften und Regime sich unter Druck von außen verhärten und abschließen. Veränderung und Öffnung erreicht man nicht durch Konfrontation, sondern durch Kooperation. Und noch etwas hatte Egon Bahr erkannt: Man muss in der Lage sein, die Angst des Gegners wahrzunehmen, und man darf sich nicht von seiner eigenen Angst nicht überwältigen lassen. Wir sind nicht so schwach, dass wir eine hysterische Politik der Angst verfolgen müssten. Wir sind stark genug für eine Politik der Vernunft. Wir müssen wieder lernen, wie Egon Bahr darauf zu vertrauen, dass die westlichen Werte sich im Laufe der Zeit von alleine durchsetzen“ (S. 243).

Dieses Zitat beschreibt einerseits richtig und treffend die Situation. Aber hier schimmert auch eine Haltung von GKS durch, die ich für kritikwürdig halte. Erstens gebraucht sie für Russland das Wort „Gegner“. Ich sehe in Russland jedenfalls keinen Gegner. Außerdem ist auch sie offenbar der Meinung, man müsse Russland verändern. Das wird auch an einer anderen Stelle im Buch deutlich, als sie die „Demokratisierungspolitik“ des Westens vollkommen zurecht kritisiert. Sie kam in diesem Zusammenhang aber nicht auf die Idee zu fragen, ob die westliche „Demokratisierungspolitik“ überhaupt eine ist, oder ob man nicht der westlichen Seite Imperialismus unterstellen muss. In gewisser Weise widerspricht sie damit auch ihrer ansonsten im Buch vertretenen Position, wie sie das folgende Zitat gut auf den Punkt bringt:

„Der Westen ist zu echten Kompromissen nicht mehr in der Lage, weil er die eigene Weltsicht für alternativlos hält. Das hat etwas von missionarischem Eifer, der schon immer das beste Rezept war, um große Katastrophen herbeizuführen“ (S. 233). (…..) Alle diejenigen, die auf eine Verwestlichung Russlands hoffen und deswegen dem Sturz Putins entgegenfiebern, sollten kritisch prüfen, ob die westliche Politik der letzten Jahre dieses Ziel befördert oder ihm geschadet hat. Und sie sollten sich fragen, warum sie eigentlich davon ausgehen, dass die Verhältnisse ohne Putin besser würden und nicht schlechter. Denn bei aller berechtigten Kritik ist er ein rational kalkulierender, letztlich berechenbarer Politiker. Wäre er weg, käme nicht ‚die Zivilgesellschaft’ an die Macht, sondern, falls nicht erneut Chaos ausbricht, eventuell sogar jemand, der nationalistischer agiert und wirklich unberechenbar ist. Eine Horrorvorstellung für die internationale Politik. Zur bisherigen Bilanz von ‚Regimechange’ würde ein solches Ergebnis jedoch passen“ (S. 254).

Das Schlusskapitel ihres Buches hat GKS treffend „Selber denken“ überschrieben. Darin bringt sie die mediale Situation in Deutschland prägnant auf den Punkt und beklagt, dass das Denken in Zusammenhängen in Deutschland ganz schnell als Verschwörungstheorie denunziert wird. Dem setzt sie ein Zitat des von ihr sehr geschätzten Journalisten Frank Nägele entgegen:

„Einst haben wir (Journalisten; GKS) gelernt, dass es wichtig sei, alles beim ersten Augenschein infrage zu stellen. Ein Grundsatz des gesunden Menschenverstandes lautete: Glaube nichts, aber halte alles für möglich. Dazu war es wichtig, Dinge in ihrer Tiefe zu verstehen, bevor man über sie urteilte. Aber das kostet viel Zeit. Und die hat offenbar niemand mehr“ (S. 259).

Ich möchte dem hinzufügen: Es scheint mir nicht nur ein Zeitproblem zu sein, sondern vor allem ein Problem des mangelnden Willens und der Ideologie.

Mein Resümee: Das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz ist ein Muss für jeden Journalisten und Politiker oder politisch Interessierten. Es bietet eine Fülle von Daten, Fakten und Belegen, die es ermöglichen, sich jenseits des einseitigen und propagandistischen Bildes, das westliche Medien und Politiker von Russland zeichnen, ein objektives Bild zu machen. Schade, dass kompetente und seriöse JournalistInnen wie GKS in der deutschen Medienlandschaft nur noch selten zu finden sind. Wir könnten mehr davon gebrauchen.

In der Rezension eines Buches muss immer eine Auswahl wichtiger Inhalte getroffen werden, da der Text ansonsten unendlich lang würde. So eine Auswahl ist zwangsläufig immer auch etwas subjektiv. Da ich dieses Buch für ausgesprochen wichtig halte und ihm eine große Verbreitung wünsche, habe ich als Service für den Leser ein ausführliches Inhaltsverzeichnis erstellt, das auch die Überschriften der Unterkapitel enthält, die im Buch selbst im Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführt werden (vermutlich aus Platzgründen). So kann jeder Leser sich selbst ein detailliertes Bild vom Inhalt machen.

Ausführliches Inhaltsverzeichnis mit Überschriften der Unterkapitel

 • Vorwort
 • Russland Rückkehr
  • Verspieltes Vertrauen
  • Der Zusammenbruch unter Jelzin
  • Der neue Mann
  • Gemeinsamer Kampf gegen den Terror
  • Die Revolutions GmbH
  • Die NATO-Perspektive für Georgien und die Ukraine
  • Der Kampf um Südossetien und Abchasien
  • Wer hat 2008 den Georgienkrieg begonnen?
  • „Heute sind wir alle Georgier“
  • Das Erbe des Imperiums
  • Die schöne neue Weltordnung
 • Der Showdown
  • Jenseits von Schwarz und Weiß
  • Der freie Wille eines Volkes
  • Moskaus rote Linie
  • Das Ringen um die Ukraine
  • Putsch in Kiew
  • Eine Regierung aus NATO-Befürwortern
  • Werte und Interessen
  • Der Aufstand in Syrien
  • Syrien und der Westen
  • Öl ins Feuer
  • Was will „das“ syrische Volk?
 • Gut und Böse
  • „Njet“
  • Wer blockiert Minsk II?
  • Wenn nur Russland dopt, warum gewinnen dann die anderen?
  • Antirussismus
  • Die historische Verantwortung Deutschlands
  • Verdachtsberichterstattung
  • „Grizzly Steppe“
 • Wer bedroht wen?
  • Die weltweiten Militärausgaben im Vergleich
  • Truppenstärken und Militärstützpunkte
  • Aggressiv oder defensiv?
  • Die US-Raketenabwehr und das nukleare Gleichgewicht
  • „Wir hatten auf eine Partnerschaft gehofft, aber dazu kam es nicht“
  • Einigungsversuche
  • Ein Neuanfang unter Obama?
  • Das Atomabkommen mit dem Iran
  • Eine klassische Rüstungsspirale
 • Wandel durch Annäherung
  • Tanz am Abgrund
  • Die Aktualität des Harmel-Berichts
  • Wer hat Angst vor wem?
  • Für eine neue Entspannungspolitik
  • Die „Strategie des Friedens“
  • Westliche Illusionen
  • „Die Welt hat aufgehört, sich an Russland den Hintern abzuwischen“
 • Selber denken
 • Dank
 • Anmerkungen
 • Karten

Gabriele Krone-Schmalz: Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist, C.H. Beck-Verlag, München 2017, 16, 95 Euro

 

Duitstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512075/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens – www.NachDenkSeiten.de

nachdenkseiten.de · by NachDenkSeiten | IQM e.V.

22. Dezember 2017 um 9:10 Uhr | Verantwortlich: Jens Berger

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens

„Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist“. Das ist der Titel des neuen Buches von Gabriele Krone-Schmalz. Die promovierte Historikerin war unter anderem Russland-Korrespondentin der ARD und Professorin für TV und Journalistik an der Hochschule Iserlohn. Sie ist eine der führenden Russland-Experten Deutschlands. Ihr neues Buch sollte Pflichtlektüre sein für alle Journalisten und politisch interessierten Menschen sein, meint Udo Brandes, der das Buch für die NachDenkSeiten gelesen hat. Denn es belegt grandios, wie wenig seriös und verlässlich die deutschen Medien über Russland und seine Außenpolitik berichten.

„Wer so tut, als bringe er die Menschen zum Nachdenken, den lieben sie. Wer sie wirklich zum Nachdenken bringt, den hassen sie.“ (Aldous Huxley)

Diese Rezension zu schreiben war schwierig. Denn das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz (im Folgenden GKS abgekürzt) ist so gut, dass man am liebsten das halbe Buch zitieren würde. GKS macht etwas, was für jeden Politiker, der sich mit internationalen Beziehungen befasst, selbstverständlich sein sollte, aber heute im Westen in Politik und Medien keineswegs mehr selbstverständlich ist: Sie wechselt die Perspektive und analysiert, wie sich eine internationale Lage aus der Sicht des anderen beteiligten Akteurs darstellt, in diesem Fall: aus der Sicht Russlands.

Anders ausgedrückt: GKS erzählt die Teile der Geschichte des Verhältnisses zwischen dem Westen und Russland, die in den westlichen Medien im Regelfall weggelassen werden. Und sie stellt die Fragen, die unsere Medien im Regelfall nicht stellen, sondern stattdessen nicht nur einseitig berichten, sondern regelrecht Propaganda gegen Russland betreiben. Ein Beispiel dafür war erst kürzlich auch in den „Hinweisen des Tages“ der NachDenkSeiten zu lesen und wurde dort zurecht von einem Leser wie folgt kritisiert:

„Die ARD bezeichnet einen Rüstungsetat von Russland von 46 Milliarden $ als vergleichsweise hoch. Laut BMVG (= Bundesministerium der Verteidigung; UB) beträgt der deutsche Etat für 2017 ca. 37 Milliarden € (42,8 Mill. $) und soll bis 2021 auf 42 Milliarden € (49,7 Mill. $) erhöht werden. Wenn man dann noch weiß, dass die russischen Verteidigungsausgaben laut SIPRI 2016 etwa 69 Milliarden $ betrugen und demnach deutlich zurückgefahren werden, dann kann man doch die Bewertung des russischen Rüstungsetats durch die ARD als „vergleichsweise hoch“ nur noch als Volksverdummung ansehen“ (Hinweise des Tages vom 15. Dezember 2017, Punkt 1b, Russischer Verteidigungsetat).

Eine wichtige Quelle von GKS sind Wikileaks-Dokumente aus dem sogenannten Cablegate. Diese Dokumente wurden seinerzeit heimlich von dem im Irak stationierten US-Soldaten Bradley Manning aus einem internen Kommunikationsnetz des US-Verteidigungsministerium heruntergeladen und Wikileaks zugespielt.

„Die Sammlung enthält Berichte und andere Dokumente aus amerikanischen Botschaften und Vertretungen auf der ganzen Welt bis zum Februar 2010 und bis zur Geheimhaltungsstufe ‚secret’. Als ‚top secret’ markierte Dokumente waren über dieses Netz nicht einsehbar. (….) Bis heute ist zwar die Veröffentlichung der Dokumente kritisiert worden, da sie zum Teil Klarnamen enthalten und beteiligte Personen in ernste Schwierigkeiten bringen können und auch gebracht haben, ihre Authentizität ist jedoch bislang nicht angezweifelt worden. Alle hier unter Verweis auf Wikileaks zitierten Dokumente kommen aus diesem Bestand“ (S. 32).

Ich vermute, GKS hat für ihr Buch hunderte, wenn nicht sogar tausende dieser Dokumente durchgearbeitet, was allein schon eine riesige Leistung ist. Diese aufwendige Recherchearbeit ermöglichte es ihr, die US-Außenpolitik authentisch aus der Innenperspektive darzustellen. Und dies bedeutet: Die Thesen und Sichtweisen von GKS auf den Konflikt des Westens mit Russland sind detailliert, faktenfundiert und präzise. Mit anderen Worten: GKS weiß – im Gegensatz zu vielen deutschen Mainstreammedien – genau, wovon sie spricht. Und sie argumentiert mit Daten, Fakten und Belegen, was man von den deutschen Mainstreammedien und vielen Politikern, die sich in Bezug auf Russland zu Wort melden, nur eher selten behaupten kann.

Probleme eines postimperialen Raums

GKS schildert sehr genau die Ereignisse seit dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion. Dabei wird deutlich, dass die westliche Wahrnehmung Russlands extrem unterkomplex ist:

„In unseren Debatten wird derzeit gerne behauptet, Russland versuche seit geraumer Zeit, seinen Einflussbereich aggressiv auszudehnen. Dabei wird eine direkte Linie zwischen dem Georgienkrieg 2008 und dem Ukrainekonflikt 2014 gezogen“ (S. 40).

GKS belegt dies beispielhaft mit Zitaten aus einem Kommentar des Deutschlandfunks, einem Positionspapier der CDU/CSU- Bundestagsfraktion und aus dem aktuellen Buch des Grünen-Politiker Ralf Fücks. Und kommentiert diese wie folgt:

„Tatsächlich sieht die Sache jedoch anders aus. Wer sich auf die wirklichen Geschehnisse einlässt, wird ein Bild des russischen Vorgehens gewinnen, dass sich von dieser Darstellung erheblich unterscheidet. Südossetien und Abchasien, zu Sowjetzeiten eine autonome Region bzw. Republik innerhalb der Unionsrepublik Georgien, streben nach Unabhängigkeit, was von georgischer Seite bekämpft wird“ (S. 41).

Und dann legt sie detailliert dar, dass der Georgienkrieg bedingt war durch den aggressiven Nationalismus der georgischen Seite, der sich gegen Abchasien und Südossetien richtete. Dies wird sehr gut deutlich durch die Aussage eines georgischen Militärkommandeurs in Abchasien (Oberst Giorgi Karkaraschwili), den GKS zitiert. Dieser Offizier sagte 1992 im lokalen Fernsehsender von Sochumi:

„Wir sind bereit, 100 000 Georgier zu opfern, um 97.000 Abchasen auszulöschen“ (S. 48).

Solche und andere Beispiele zeigen, dass es schwerwiegende Folgen hatte, als die Jahrzehnte alte Sowjetunion plötzlich zusammenbrach und Bevölkerungen, die sich bis dato als „Sowjetbürger“ verstanden und über ethnische und nationale Grenzen hinweg vermischt hatten, plötzlich ihre Identität unter völlig anderen Rahmenbedingungen neu erfinden mussten. Daraus entstanden Konstellationen und Konflikte, die es zu Sowjetzeiten nicht gegeben hatte. Alle diese Aspekte werden aber von westlicher Seite in Schwarz/Weiß-Manier unter der Überschrift „aggressiver, russischer Expansionspolitik“ abgehandelt. GKS belegt demgegenüber nachvollziehbar, dass die russische Regierung sich bei diesen Konflikten durchaus rational, vernünftig und keineswegs aggressiv verhalten hat. Natürlich hat sie dabei auch im Eigeninteresse gehandelt. Aber gibt es auf der Welt eine Regierung, die dies nicht getan hätte? Medien und Politik sind aber offensichtlich mehrheitlich nicht dazu in der Lage oder willens, die Lage differenzierter wahrzunehmen und zu erkennen, dass es sich um Probleme eines „postimperialen Raums“ handelt. GKS resümiert:

„Der Fall Georgien zeigt exemplarisch, dass es sich bei Russlands Peripherie um einen postimperialen Raum handelt mit allen Problemen, die das mit sich bringt. In den westlichen Medien werden die Konflikte oftmals nach einem sehr einfachen Schema interpretiert, bei dem bemerkenswerterweise immer unerwähnt bleibt, dass Moskau die Auflösung der Sowjetunion auf friedlichem Wege zuließ. Gibt es einen vergleichbaren Fall in der Weltgeschichte?“ (S.65).

NATO-Osterweiterung

Ein ganz wichtiger Aspekt für die Erklärung der russischen Politik ist die NATO-Osterweiterung. In Bezug auf diese Frage ist mein Resümee nach der Lektüre von „Eiszeit“: Die russische Seite hat immer wieder kooperiert, mehrfach Angebote gemacht, etwas hingenommen oder nachgegeben, während die westliche Seite stur und rücksichtslos ihre aggressive Eindämmungspolitik verfolgte. Nach meinem Eindruck ist die westliche Seite entweder aus ideologischer Verbohrtheit nicht dazu in der Lage oder schlicht nicht willens zu erkennen, dass diese Ostweiterung aus russischer Sicht gar nicht anders als bedrohlich wahrgenommen werden kann.

Von westlicher Seite wird die Osterweiterung der NATO gerne mit den Ängsten der Balten und Polen begründet. GKS bemerkt dazu:

„Eine kluge Sicherheitspolitik müsste also die verständlichen Ängste der Balten und Polen mit den ebenso verständlichen Ängsten der Russen austarieren. Das ist aber nicht einmal im Ansatz auf irgendeiner Agenda zu finden. Stattdessen stellen sich der Westen und die NATO klar auf eine Seite. Hier zeigt sich zum wiederholten Male, wie fatal die Osterweiterung der NATO war. Denn sie hat aufgrund ihrer geostrategischen Folgen nicht nur die Beziehungen zwischen der NATO und Russland belastet. Sie hat durch die Aufnahme der osteuropäischen Länder auch deren Konflikte mit Russland ins Bündnis geholt. Und so wurde das Verhältnis zu Moskau nach und nach vergiftet“ (S. 237).

Wandel durch Annäherung

Im Kapitel „Wandel durch Annäherung“ geht GKS auf die Entspannungspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt näher ein und zitiert aus Bahrs berühmten Vortrag an der Evangelischen Akademie in Tutzing. In dieser Rede brachte Bahr die Entspannungspolitik der Regierung Brandt auf die Formel „Wandel durch Annäherung“. Er bezog sich damals auf die „Strategie des Friedens“, die John F. Kennedy ein halbes Jahr vor seiner Ermordung in einer Rede skizziert hatte. Egon Bahr sagte damals:

„Die Änderung des Ost/West-Verhältnisses, die die USA versuchen wollen, dient der Überwindung des Status quo, indem der Status quo zunächst nicht verändert werden soll. Das klingt paradox, aber es eröffnet Aussichten, nachdem die bisherige Politik des Drucks und Gegendrucks nur zu einer Erstarrung des Status quo geführt hat“ (S. 242).

GKS schreibt dazu:

„Egon Bahr hatte etwas verstanden, an das zu erinnern von großer Bedeutung ist: nämlich dass Gesellschaften und Regime sich unter Druck von außen verhärten und abschließen. Veränderung und Öffnung erreicht man nicht durch Konfrontation, sondern durch Kooperation. Und noch etwas hatte Egon Bahr erkannt: Man muss in der Lage sein, die Angst des Gegners wahrzunehmen, und man darf sich nicht von seiner eigenen Angst nicht überwältigen lassen. Wir sind nicht so schwach, dass wir eine hysterische Politik der Angst verfolgen müssten. Wir sind stark genug für eine Politik der Vernunft. Wir müssen wieder lernen, wie Egon Bahr darauf zu vertrauen, dass die westlichen Werte sich im Laufe der Zeit von alleine durchsetzen“ (S. 243).

Dieses Zitat beschreibt einerseits richtig und treffend die Situation. Aber hier schimmert auch eine Haltung von GKS durch, die ich für kritikwürdig halte. Erstens gebraucht sie für Russland das Wort „Gegner“. Ich sehe in Russland jedenfalls keinen Gegner. Außerdem ist auch sie offenbar der Meinung, man müsse Russland verändern. Das wird auch an einer anderen Stelle im Buch deutlich, als sie die „Demokratisierungspolitik“ des Westens vollkommen zurecht kritisiert. Sie kam in diesem Zusammenhang aber nicht auf die Idee zu fragen, ob die westliche „Demokratisierungspolitik“ überhaupt eine ist, oder ob man nicht der westlichen Seite Imperialismus unterstellen muss. In gewisser Weise widerspricht sie damit auch ihrer ansonsten im Buch vertretenen Position, wie sie das folgende Zitat gut auf den Punkt bringt:

„Der Westen ist zu echten Kompromissen nicht mehr in der Lage, weil er die eigene Weltsicht für alternativlos hält. Das hat etwas von missionarischem Eifer, der schon immer das beste Rezept war, um große Katastrophen herbeizuführen“ (S. 233). (…..) Alle diejenigen, die auf eine Verwestlichung Russlands hoffen und deswegen dem Sturz Putins entgegenfiebern, sollten kritisch prüfen, ob die westliche Politik der letzten Jahre dieses Ziel befördert oder ihm geschadet hat. Und sie sollten sich fragen, warum sie eigentlich davon ausgehen, dass die Verhältnisse ohne Putin besser würden und nicht schlechter. Denn bei aller berechtigten Kritik ist er ein rational kalkulierender, letztlich berechenbarer Politiker. Wäre er weg, käme nicht ‚die Zivilgesellschaft’ an die Macht, sondern, falls nicht erneut Chaos ausbricht, eventuell sogar jemand, der nationalistischer agiert und wirklich unberechenbar ist. Eine Horrorvorstellung für die internationale Politik. Zur bisherigen Bilanz von ‚Regimechange’ würde ein solches Ergebnis jedoch passen“ (S. 254).

Das Schlusskapitel ihres Buches hat GKS treffend „Selber denken“ überschrieben. Darin bringt sie die mediale Situation in Deutschland prägnant auf den Punkt und beklagt, dass das Denken in Zusammenhängen in Deutschland ganz schnell als Verschwörungstheorie denunziert wird. Dem setzt sie ein Zitat des von ihr sehr geschätzten Journalisten Frank Nägele entgegen:

„Einst haben wir (Journalisten; GKS) gelernt, dass es wichtig sei, alles beim ersten Augenschein infrage zu stellen. Ein Grundsatz des gesunden Menschenverstandes lautete: Glaube nichts, aber halte alles für möglich. Dazu war es wichtig, Dinge in ihrer Tiefe zu verstehen, bevor man über sie urteilte. Aber das kostet viel Zeit. Und die hat offenbar niemand mehr“ (S. 259).

Ich möchte dem hinzufügen: Es scheint mir nicht nur ein Zeitproblem zu sein, sondern vor allem ein Problem des mangelnden Willens und der Ideologie.

Mein Resümee: Das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz ist ein Muss für jeden Journalisten und Politiker oder politisch Interessierten. Es bietet eine Fülle von Daten, Fakten und Belegen, die es ermöglichen, sich jenseits des einseitigen und propagandistischen Bildes, das westliche Medien und Politiker von Russland zeichnen, ein objektives Bild zu machen. Schade, dass kompetente und seriöse JournalistInnen wie GKS in der deutschen Medienlandschaft nur noch selten zu finden sind. Wir könnten mehr davon gebrauchen.

In der Rezension eines Buches muss immer eine Auswahl wichtiger Inhalte getroffen werden, da der Text ansonsten unendlich lang würde. So eine Auswahl ist zwangsläufig immer auch etwas subjektiv. Da ich dieses Buch für ausgesprochen wichtig halte und ihm eine große Verbreitung wünsche, habe ich als Service für den Leser ein ausführliches Inhaltsverzeichnis erstellt, das auch die Überschriften der Unterkapitel enthält, die im Buch selbst im Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführt werden (vermutlich aus Platzgründen). So kann jeder Leser sich selbst ein detailliertes Bild vom Inhalt machen.

Ausführliches Inhaltsverzeichnis mit Überschriften der Unterkapitel

 • Vorwort
 • Russland Rückkehr
  • Verspieltes Vertrauen
  • Der Zusammenbruch unter Jelzin
  • Der neue Mann
  • Gemeinsamer Kampf gegen den Terror
  • Die Revolutions GmbH
  • Die NATO-Perspektive für Georgien und die Ukraine
  • Der Kampf um Südossetien und Abchasien
  • Wer hat 2008 den Georgienkrieg begonnen?
  • „Heute sind wir alle Georgier“
  • Das Erbe des Imperiums
  • Die schöne neue Weltordnung
 • Der Showdown
  • Jenseits von Schwarz und Weiß
  • Der freie Wille eines Volkes
  • Moskaus rote Linie
  • Das Ringen um die Ukraine
  • Putsch in Kiew
  • Eine Regierung aus NATO-Befürwortern
  • Werte und Interessen
  • Der Aufstand in Syrien
  • Syrien und der Westen
  • Öl ins Feuer
  • Was will „das“ syrische Volk?
 • Gut und Böse
  • „Njet“
  • Wer blockiert Minsk II?
  • Wenn nur Russland dopt, warum gewinnen dann die anderen?
  • Antirussismus
  • Die historische Verantwortung Deutschlands
  • Verdachtsberichterstattung
  • „Grizzly Steppe“
 • Wer bedroht wen?
  • Die weltweiten Militärausgaben im Vergleich
  • Truppenstärken und Militärstützpunkte
  • Aggressiv oder defensiv?
  • Die US-Raketenabwehr und das nukleare Gleichgewicht
  • „Wir hatten auf eine Partnerschaft gehofft, aber dazu kam es nicht“
  • Einigungsversuche
  • Ein Neuanfang unter Obama?
  • Das Atomabkommen mit dem Iran
  • Eine klassische Rüstungsspirale
 • Wandel durch Annäherung
  • Tanz am Abgrund
  • Die Aktualität des Harmel-Berichts
  • Wer hat Angst vor wem?
  • Für eine neue Entspannungspolitik
  • Die „Strategie des Friedens“
  • Westliche Illusionen
  • „Die Welt hat aufgehört, sich an Russland den Hintern abzuwischen“
 • Selber denken
 • Dank
 • Anmerkungen
 • Karten

Gabriele Krone-Schmalz: Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist, C.H. Beck-Verlag, München 2017, 16, 95 Euro

 

Duitstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512075/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens – www.NachDenkSeiten.de

nachdenkseiten.de · by NachDenkSeiten | IQM e.V.

22. Dezember 2017 um 9:10 Uhr | Verantwortlich: Jens Berger

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens

„Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist“. Das ist der Titel des neuen Buches von Gabriele Krone-Schmalz. Die promovierte Historikerin war unter anderem Russland-Korrespondentin der ARD und Professorin für TV und Journalistik an der Hochschule Iserlohn. Sie ist eine der führenden Russland-Experten Deutschlands. Ihr neues Buch sollte Pflichtlektüre sein für alle Journalisten und politisch interessierten Menschen sein, meint Udo Brandes, der das Buch für die NachDenkSeiten gelesen hat. Denn es belegt grandios, wie wenig seriös und verlässlich die deutschen Medien über Russland und seine Außenpolitik berichten.

„Wer so tut, als bringe er die Menschen zum Nachdenken, den lieben sie. Wer sie wirklich zum Nachdenken bringt, den hassen sie.“ (Aldous Huxley)

Diese Rezension zu schreiben war schwierig. Denn das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz (im Folgenden GKS abgekürzt) ist so gut, dass man am liebsten das halbe Buch zitieren würde. GKS macht etwas, was für jeden Politiker, der sich mit internationalen Beziehungen befasst, selbstverständlich sein sollte, aber heute im Westen in Politik und Medien keineswegs mehr selbstverständlich ist: Sie wechselt die Perspektive und analysiert, wie sich eine internationale Lage aus der Sicht des anderen beteiligten Akteurs darstellt, in diesem Fall: aus der Sicht Russlands.

Anders ausgedrückt: GKS erzählt die Teile der Geschichte des Verhältnisses zwischen dem Westen und Russland, die in den westlichen Medien im Regelfall weggelassen werden. Und sie stellt die Fragen, die unsere Medien im Regelfall nicht stellen, sondern stattdessen nicht nur einseitig berichten, sondern regelrecht Propaganda gegen Russland betreiben. Ein Beispiel dafür war erst kürzlich auch in den „Hinweisen des Tages“ der NachDenkSeiten zu lesen und wurde dort zurecht von einem Leser wie folgt kritisiert:

„Die ARD bezeichnet einen Rüstungsetat von Russland von 46 Milliarden $ als vergleichsweise hoch. Laut BMVG (= Bundesministerium der Verteidigung; UB) beträgt der deutsche Etat für 2017 ca. 37 Milliarden € (42,8 Mill. $) und soll bis 2021 auf 42 Milliarden € (49,7 Mill. $) erhöht werden. Wenn man dann noch weiß, dass die russischen Verteidigungsausgaben laut SIPRI 2016 etwa 69 Milliarden $ betrugen und demnach deutlich zurückgefahren werden, dann kann man doch die Bewertung des russischen Rüstungsetats durch die ARD als „vergleichsweise hoch“ nur noch als Volksverdummung ansehen“ (Hinweise des Tages vom 15. Dezember 2017, Punkt 1b, Russischer Verteidigungsetat).

Eine wichtige Quelle von GKS sind Wikileaks-Dokumente aus dem sogenannten Cablegate. Diese Dokumente wurden seinerzeit heimlich von dem im Irak stationierten US-Soldaten Bradley Manning aus einem internen Kommunikationsnetz des US-Verteidigungsministerium heruntergeladen und Wikileaks zugespielt.

„Die Sammlung enthält Berichte und andere Dokumente aus amerikanischen Botschaften und Vertretungen auf der ganzen Welt bis zum Februar 2010 und bis zur Geheimhaltungsstufe ‚secret’. Als ‚top secret’ markierte Dokumente waren über dieses Netz nicht einsehbar. (….) Bis heute ist zwar die Veröffentlichung der Dokumente kritisiert worden, da sie zum Teil Klarnamen enthalten und beteiligte Personen in ernste Schwierigkeiten bringen können und auch gebracht haben, ihre Authentizität ist jedoch bislang nicht angezweifelt worden. Alle hier unter Verweis auf Wikileaks zitierten Dokumente kommen aus diesem Bestand“ (S. 32).

Ich vermute, GKS hat für ihr Buch hunderte, wenn nicht sogar tausende dieser Dokumente durchgearbeitet, was allein schon eine riesige Leistung ist. Diese aufwendige Recherchearbeit ermöglichte es ihr, die US-Außenpolitik authentisch aus der Innenperspektive darzustellen. Und dies bedeutet: Die Thesen und Sichtweisen von GKS auf den Konflikt des Westens mit Russland sind detailliert, faktenfundiert und präzise. Mit anderen Worten: GKS weiß – im Gegensatz zu vielen deutschen Mainstreammedien – genau, wovon sie spricht. Und sie argumentiert mit Daten, Fakten und Belegen, was man von den deutschen Mainstreammedien und vielen Politikern, die sich in Bezug auf Russland zu Wort melden, nur eher selten behaupten kann.

Probleme eines postimperialen Raums

GKS schildert sehr genau die Ereignisse seit dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion. Dabei wird deutlich, dass die westliche Wahrnehmung Russlands extrem unterkomplex ist:

„In unseren Debatten wird derzeit gerne behauptet, Russland versuche seit geraumer Zeit, seinen Einflussbereich aggressiv auszudehnen. Dabei wird eine direkte Linie zwischen dem Georgienkrieg 2008 und dem Ukrainekonflikt 2014 gezogen“ (S. 40).

GKS belegt dies beispielhaft mit Zitaten aus einem Kommentar des Deutschlandfunks, einem Positionspapier der CDU/CSU- Bundestagsfraktion und aus dem aktuellen Buch des Grünen-Politiker Ralf Fücks. Und kommentiert diese wie folgt:

„Tatsächlich sieht die Sache jedoch anders aus. Wer sich auf die wirklichen Geschehnisse einlässt, wird ein Bild des russischen Vorgehens gewinnen, dass sich von dieser Darstellung erheblich unterscheidet. Südossetien und Abchasien, zu Sowjetzeiten eine autonome Region bzw. Republik innerhalb der Unionsrepublik Georgien, streben nach Unabhängigkeit, was von georgischer Seite bekämpft wird“ (S. 41).

Und dann legt sie detailliert dar, dass der Georgienkrieg bedingt war durch den aggressiven Nationalismus der georgischen Seite, der sich gegen Abchasien und Südossetien richtete. Dies wird sehr gut deutlich durch die Aussage eines georgischen Militärkommandeurs in Abchasien (Oberst Giorgi Karkaraschwili), den GKS zitiert. Dieser Offizier sagte 1992 im lokalen Fernsehsender von Sochumi:

„Wir sind bereit, 100 000 Georgier zu opfern, um 97.000 Abchasen auszulöschen“ (S. 48).

Solche und andere Beispiele zeigen, dass es schwerwiegende Folgen hatte, als die Jahrzehnte alte Sowjetunion plötzlich zusammenbrach und Bevölkerungen, die sich bis dato als „Sowjetbürger“ verstanden und über ethnische und nationale Grenzen hinweg vermischt hatten, plötzlich ihre Identität unter völlig anderen Rahmenbedingungen neu erfinden mussten. Daraus entstanden Konstellationen und Konflikte, die es zu Sowjetzeiten nicht gegeben hatte. Alle diese Aspekte werden aber von westlicher Seite in Schwarz/Weiß-Manier unter der Überschrift „aggressiver, russischer Expansionspolitik“ abgehandelt. GKS belegt demgegenüber nachvollziehbar, dass die russische Regierung sich bei diesen Konflikten durchaus rational, vernünftig und keineswegs aggressiv verhalten hat. Natürlich hat sie dabei auch im Eigeninteresse gehandelt. Aber gibt es auf der Welt eine Regierung, die dies nicht getan hätte? Medien und Politik sind aber offensichtlich mehrheitlich nicht dazu in der Lage oder willens, die Lage differenzierter wahrzunehmen und zu erkennen, dass es sich um Probleme eines „postimperialen Raums“ handelt. GKS resümiert:

„Der Fall Georgien zeigt exemplarisch, dass es sich bei Russlands Peripherie um einen postimperialen Raum handelt mit allen Problemen, die das mit sich bringt. In den westlichen Medien werden die Konflikte oftmals nach einem sehr einfachen Schema interpretiert, bei dem bemerkenswerterweise immer unerwähnt bleibt, dass Moskau die Auflösung der Sowjetunion auf friedlichem Wege zuließ. Gibt es einen vergleichbaren Fall in der Weltgeschichte?“ (S.65).

NATO-Osterweiterung

Ein ganz wichtiger Aspekt für die Erklärung der russischen Politik ist die NATO-Osterweiterung. In Bezug auf diese Frage ist mein Resümee nach der Lektüre von „Eiszeit“: Die russische Seite hat immer wieder kooperiert, mehrfach Angebote gemacht, etwas hingenommen oder nachgegeben, während die westliche Seite stur und rücksichtslos ihre aggressive Eindämmungspolitik verfolgte. Nach meinem Eindruck ist die westliche Seite entweder aus ideologischer Verbohrtheit nicht dazu in der Lage oder schlicht nicht willens zu erkennen, dass diese Ostweiterung aus russischer Sicht gar nicht anders als bedrohlich wahrgenommen werden kann.

Von westlicher Seite wird die Osterweiterung der NATO gerne mit den Ängsten der Balten und Polen begründet. GKS bemerkt dazu:

„Eine kluge Sicherheitspolitik müsste also die verständlichen Ängste der Balten und Polen mit den ebenso verständlichen Ängsten der Russen austarieren. Das ist aber nicht einmal im Ansatz auf irgendeiner Agenda zu finden. Stattdessen stellen sich der Westen und die NATO klar auf eine Seite. Hier zeigt sich zum wiederholten Male, wie fatal die Osterweiterung der NATO war. Denn sie hat aufgrund ihrer geostrategischen Folgen nicht nur die Beziehungen zwischen der NATO und Russland belastet. Sie hat durch die Aufnahme der osteuropäischen Länder auch deren Konflikte mit Russland ins Bündnis geholt. Und so wurde das Verhältnis zu Moskau nach und nach vergiftet“ (S. 237).

Wandel durch Annäherung

Im Kapitel „Wandel durch Annäherung“ geht GKS auf die Entspannungspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt näher ein und zitiert aus Bahrs berühmten Vortrag an der Evangelischen Akademie in Tutzing. In dieser Rede brachte Bahr die Entspannungspolitik der Regierung Brandt auf die Formel „Wandel durch Annäherung“. Er bezog sich damals auf die „Strategie des Friedens“, die John F. Kennedy ein halbes Jahr vor seiner Ermordung in einer Rede skizziert hatte. Egon Bahr sagte damals:

„Die Änderung des Ost/West-Verhältnisses, die die USA versuchen wollen, dient der Überwindung des Status quo, indem der Status quo zunächst nicht verändert werden soll. Das klingt paradox, aber es eröffnet Aussichten, nachdem die bisherige Politik des Drucks und Gegendrucks nur zu einer Erstarrung des Status quo geführt hat“ (S. 242).

GKS schreibt dazu:

„Egon Bahr hatte etwas verstanden, an das zu erinnern von großer Bedeutung ist: nämlich dass Gesellschaften und Regime sich unter Druck von außen verhärten und abschließen. Veränderung und Öffnung erreicht man nicht durch Konfrontation, sondern durch Kooperation. Und noch etwas hatte Egon Bahr erkannt: Man muss in der Lage sein, die Angst des Gegners wahrzunehmen, und man darf sich nicht von seiner eigenen Angst nicht überwältigen lassen. Wir sind nicht so schwach, dass wir eine hysterische Politik der Angst verfolgen müssten. Wir sind stark genug für eine Politik der Vernunft. Wir müssen wieder lernen, wie Egon Bahr darauf zu vertrauen, dass die westlichen Werte sich im Laufe der Zeit von alleine durchsetzen“ (S. 243).

Dieses Zitat beschreibt einerseits richtig und treffend die Situation. Aber hier schimmert auch eine Haltung von GKS durch, die ich für kritikwürdig halte. Erstens gebraucht sie für Russland das Wort „Gegner“. Ich sehe in Russland jedenfalls keinen Gegner. Außerdem ist auch sie offenbar der Meinung, man müsse Russland verändern. Das wird auch an einer anderen Stelle im Buch deutlich, als sie die „Demokratisierungspolitik“ des Westens vollkommen zurecht kritisiert. Sie kam in diesem Zusammenhang aber nicht auf die Idee zu fragen, ob die westliche „Demokratisierungspolitik“ überhaupt eine ist, oder ob man nicht der westlichen Seite Imperialismus unterstellen muss. In gewisser Weise widerspricht sie damit auch ihrer ansonsten im Buch vertretenen Position, wie sie das folgende Zitat gut auf den Punkt bringt:

„Der Westen ist zu echten Kompromissen nicht mehr in der Lage, weil er die eigene Weltsicht für alternativlos hält. Das hat etwas von missionarischem Eifer, der schon immer das beste Rezept war, um große Katastrophen herbeizuführen“ (S. 233). (…..) Alle diejenigen, die auf eine Verwestlichung Russlands hoffen und deswegen dem Sturz Putins entgegenfiebern, sollten kritisch prüfen, ob die westliche Politik der letzten Jahre dieses Ziel befördert oder ihm geschadet hat. Und sie sollten sich fragen, warum sie eigentlich davon ausgehen, dass die Verhältnisse ohne Putin besser würden und nicht schlechter. Denn bei aller berechtigten Kritik ist er ein rational kalkulierender, letztlich berechenbarer Politiker. Wäre er weg, käme nicht ‚die Zivilgesellschaft’ an die Macht, sondern, falls nicht erneut Chaos ausbricht, eventuell sogar jemand, der nationalistischer agiert und wirklich unberechenbar ist. Eine Horrorvorstellung für die internationale Politik. Zur bisherigen Bilanz von ‚Regimechange’ würde ein solches Ergebnis jedoch passen“ (S. 254).

Das Schlusskapitel ihres Buches hat GKS treffend „Selber denken“ überschrieben. Darin bringt sie die mediale Situation in Deutschland prägnant auf den Punkt und beklagt, dass das Denken in Zusammenhängen in Deutschland ganz schnell als Verschwörungstheorie denunziert wird. Dem setzt sie ein Zitat des von ihr sehr geschätzten Journalisten Frank Nägele entgegen:

„Einst haben wir (Journalisten; GKS) gelernt, dass es wichtig sei, alles beim ersten Augenschein infrage zu stellen. Ein Grundsatz des gesunden Menschenverstandes lautete: Glaube nichts, aber halte alles für möglich. Dazu war es wichtig, Dinge in ihrer Tiefe zu verstehen, bevor man über sie urteilte. Aber das kostet viel Zeit. Und die hat offenbar niemand mehr“ (S. 259).

Ich möchte dem hinzufügen: Es scheint mir nicht nur ein Zeitproblem zu sein, sondern vor allem ein Problem des mangelnden Willens und der Ideologie.

Mein Resümee: Das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz ist ein Muss für jeden Journalisten und Politiker oder politisch Interessierten. Es bietet eine Fülle von Daten, Fakten und Belegen, die es ermöglichen, sich jenseits des einseitigen und propagandistischen Bildes, das westliche Medien und Politiker von Russland zeichnen, ein objektives Bild zu machen. Schade, dass kompetente und seriöse JournalistInnen wie GKS in der deutschen Medienlandschaft nur noch selten zu finden sind. Wir könnten mehr davon gebrauchen.

In der Rezension eines Buches muss immer eine Auswahl wichtiger Inhalte getroffen werden, da der Text ansonsten unendlich lang würde. So eine Auswahl ist zwangsläufig immer auch etwas subjektiv. Da ich dieses Buch für ausgesprochen wichtig halte und ihm eine große Verbreitung wünsche, habe ich als Service für den Leser ein ausführliches Inhaltsverzeichnis erstellt, das auch die Überschriften der Unterkapitel enthält, die im Buch selbst im Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführt werden (vermutlich aus Platzgründen). So kann jeder Leser sich selbst ein detailliertes Bild vom Inhalt machen.

Ausführliches Inhaltsverzeichnis mit Überschriften der Unterkapitel

 • Vorwort
 • Russland Rückkehr
  • Verspieltes Vertrauen
  • Der Zusammenbruch unter Jelzin
  • Der neue Mann
  • Gemeinsamer Kampf gegen den Terror
  • Die Revolutions GmbH
  • Die NATO-Perspektive für Georgien und die Ukraine
  • Der Kampf um Südossetien und Abchasien
  • Wer hat 2008 den Georgienkrieg begonnen?
  • „Heute sind wir alle Georgier“
  • Das Erbe des Imperiums
  • Die schöne neue Weltordnung
 • Der Showdown
  • Jenseits von Schwarz und Weiß
  • Der freie Wille eines Volkes
  • Moskaus rote Linie
  • Das Ringen um die Ukraine
  • Putsch in Kiew
  • Eine Regierung aus NATO-Befürwortern
  • Werte und Interessen
  • Der Aufstand in Syrien
  • Syrien und der Westen
  • Öl ins Feuer
  • Was will „das“ syrische Volk?
 • Gut und Böse
  • „Njet“
  • Wer blockiert Minsk II?
  • Wenn nur Russland dopt, warum gewinnen dann die anderen?
  • Antirussismus
  • Die historische Verantwortung Deutschlands
  • Verdachtsberichterstattung
  • „Grizzly Steppe“
 • Wer bedroht wen?
  • Die weltweiten Militärausgaben im Vergleich
  • Truppenstärken und Militärstützpunkte
  • Aggressiv oder defensiv?
  • Die US-Raketenabwehr und das nukleare Gleichgewicht
  • „Wir hatten auf eine Partnerschaft gehofft, aber dazu kam es nicht“
  • Einigungsversuche
  • Ein Neuanfang unter Obama?
  • Das Atomabkommen mit dem Iran
  • Eine klassische Rüstungsspirale
 • Wandel durch Annäherung
  • Tanz am Abgrund
  • Die Aktualität des Harmel-Berichts
  • Wer hat Angst vor wem?
  • Für eine neue Entspannungspolitik
  • Die „Strategie des Friedens“
  • Westliche Illusionen
  • „Die Welt hat aufgehört, sich an Russland den Hintern abzuwischen“
 • Selber denken
 • Dank
 • Anmerkungen
 • Karten

Gabriele Krone-Schmalz: Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist, C.H. Beck-Verlag, München 2017, 16, 95 Euro

 

Duitstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512075/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens – www.NachDenkSeiten.de

nachdenkseiten.de · by NachDenkSeiten | IQM e.V.

22. Dezember 2017 um 9:10 Uhr | Verantwortlich: Jens Berger

Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens

„Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist“. Das ist der Titel des neuen Buches von Gabriele Krone-Schmalz. Die promovierte Historikerin war unter anderem Russland-Korrespondentin der ARD und Professorin für TV und Journalistik an der Hochschule Iserlohn. Sie ist eine der führenden Russland-Experten Deutschlands. Ihr neues Buch sollte Pflichtlektüre sein für alle Journalisten und politisch interessierten Menschen sein, meint Udo Brandes, der das Buch für die NachDenkSeiten gelesen hat. Denn es belegt grandios, wie wenig seriös und verlässlich die deutschen Medien über Russland und seine Außenpolitik berichten.

„Wer so tut, als bringe er die Menschen zum Nachdenken, den lieben sie. Wer sie wirklich zum Nachdenken bringt, den hassen sie.“ (Aldous Huxley)

Diese Rezension zu schreiben war schwierig. Denn das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz (im Folgenden GKS abgekürzt) ist so gut, dass man am liebsten das halbe Buch zitieren würde. GKS macht etwas, was für jeden Politiker, der sich mit internationalen Beziehungen befasst, selbstverständlich sein sollte, aber heute im Westen in Politik und Medien keineswegs mehr selbstverständlich ist: Sie wechselt die Perspektive und analysiert, wie sich eine internationale Lage aus der Sicht des anderen beteiligten Akteurs darstellt, in diesem Fall: aus der Sicht Russlands.

Anders ausgedrückt: GKS erzählt die Teile der Geschichte des Verhältnisses zwischen dem Westen und Russland, die in den westlichen Medien im Regelfall weggelassen werden. Und sie stellt die Fragen, die unsere Medien im Regelfall nicht stellen, sondern stattdessen nicht nur einseitig berichten, sondern regelrecht Propaganda gegen Russland betreiben. Ein Beispiel dafür war erst kürzlich auch in den „Hinweisen des Tages“ der NachDenkSeiten zu lesen und wurde dort zurecht von einem Leser wie folgt kritisiert:

„Die ARD bezeichnet einen Rüstungsetat von Russland von 46 Milliarden $ als vergleichsweise hoch. Laut BMVG (= Bundesministerium der Verteidigung; UB) beträgt der deutsche Etat für 2017 ca. 37 Milliarden € (42,8 Mill. $) und soll bis 2021 auf 42 Milliarden € (49,7 Mill. $) erhöht werden. Wenn man dann noch weiß, dass die russischen Verteidigungsausgaben laut SIPRI 2016 etwa 69 Milliarden $ betrugen und demnach deutlich zurückgefahren werden, dann kann man doch die Bewertung des russischen Rüstungsetats durch die ARD als „vergleichsweise hoch“ nur noch als Volksverdummung ansehen“ (Hinweise des Tages vom 15. Dezember 2017, Punkt 1b, Russischer Verteidigungsetat).

Eine wichtige Quelle von GKS sind Wikileaks-Dokumente aus dem sogenannten Cablegate. Diese Dokumente wurden seinerzeit heimlich von dem im Irak stationierten US-Soldaten Bradley Manning aus einem internen Kommunikationsnetz des US-Verteidigungsministerium heruntergeladen und Wikileaks zugespielt.

„Die Sammlung enthält Berichte und andere Dokumente aus amerikanischen Botschaften und Vertretungen auf der ganzen Welt bis zum Februar 2010 und bis zur Geheimhaltungsstufe ‚secret’. Als ‚top secret’ markierte Dokumente waren über dieses Netz nicht einsehbar. (….) Bis heute ist zwar die Veröffentlichung der Dokumente kritisiert worden, da sie zum Teil Klarnamen enthalten und beteiligte Personen in ernste Schwierigkeiten bringen können und auch gebracht haben, ihre Authentizität ist jedoch bislang nicht angezweifelt worden. Alle hier unter Verweis auf Wikileaks zitierten Dokumente kommen aus diesem Bestand“ (S. 32).

Ich vermute, GKS hat für ihr Buch hunderte, wenn nicht sogar tausende dieser Dokumente durchgearbeitet, was allein schon eine riesige Leistung ist. Diese aufwendige Recherchearbeit ermöglichte es ihr, die US-Außenpolitik authentisch aus der Innenperspektive darzustellen. Und dies bedeutet: Die Thesen und Sichtweisen von GKS auf den Konflikt des Westens mit Russland sind detailliert, faktenfundiert und präzise. Mit anderen Worten: GKS weiß – im Gegensatz zu vielen deutschen Mainstreammedien – genau, wovon sie spricht. Und sie argumentiert mit Daten, Fakten und Belegen, was man von den deutschen Mainstreammedien und vielen Politikern, die sich in Bezug auf Russland zu Wort melden, nur eher selten behaupten kann.

Probleme eines postimperialen Raums

GKS schildert sehr genau die Ereignisse seit dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion. Dabei wird deutlich, dass die westliche Wahrnehmung Russlands extrem unterkomplex ist:

„In unseren Debatten wird derzeit gerne behauptet, Russland versuche seit geraumer Zeit, seinen Einflussbereich aggressiv auszudehnen. Dabei wird eine direkte Linie zwischen dem Georgienkrieg 2008 und dem Ukrainekonflikt 2014 gezogen“ (S. 40).

GKS belegt dies beispielhaft mit Zitaten aus einem Kommentar des Deutschlandfunks, einem Positionspapier der CDU/CSU- Bundestagsfraktion und aus dem aktuellen Buch des Grünen-Politiker Ralf Fücks. Und kommentiert diese wie folgt:

„Tatsächlich sieht die Sache jedoch anders aus. Wer sich auf die wirklichen Geschehnisse einlässt, wird ein Bild des russischen Vorgehens gewinnen, dass sich von dieser Darstellung erheblich unterscheidet. Südossetien und Abchasien, zu Sowjetzeiten eine autonome Region bzw. Republik innerhalb der Unionsrepublik Georgien, streben nach Unabhängigkeit, was von georgischer Seite bekämpft wird“ (S. 41).

Und dann legt sie detailliert dar, dass der Georgienkrieg bedingt war durch den aggressiven Nationalismus der georgischen Seite, der sich gegen Abchasien und Südossetien richtete. Dies wird sehr gut deutlich durch die Aussage eines georgischen Militärkommandeurs in Abchasien (Oberst Giorgi Karkaraschwili), den GKS zitiert. Dieser Offizier sagte 1992 im lokalen Fernsehsender von Sochumi:

„Wir sind bereit, 100 000 Georgier zu opfern, um 97.000 Abchasen auszulöschen“ (S. 48).

Solche und andere Beispiele zeigen, dass es schwerwiegende Folgen hatte, als die Jahrzehnte alte Sowjetunion plötzlich zusammenbrach und Bevölkerungen, die sich bis dato als „Sowjetbürger“ verstanden und über ethnische und nationale Grenzen hinweg vermischt hatten, plötzlich ihre Identität unter völlig anderen Rahmenbedingungen neu erfinden mussten. Daraus entstanden Konstellationen und Konflikte, die es zu Sowjetzeiten nicht gegeben hatte. Alle diese Aspekte werden aber von westlicher Seite in Schwarz/Weiß-Manier unter der Überschrift „aggressiver, russischer Expansionspolitik“ abgehandelt. GKS belegt demgegenüber nachvollziehbar, dass die russische Regierung sich bei diesen Konflikten durchaus rational, vernünftig und keineswegs aggressiv verhalten hat. Natürlich hat sie dabei auch im Eigeninteresse gehandelt. Aber gibt es auf der Welt eine Regierung, die dies nicht getan hätte? Medien und Politik sind aber offensichtlich mehrheitlich nicht dazu in der Lage oder willens, die Lage differenzierter wahrzunehmen und zu erkennen, dass es sich um Probleme eines „postimperialen Raums“ handelt. GKS resümiert:

„Der Fall Georgien zeigt exemplarisch, dass es sich bei Russlands Peripherie um einen postimperialen Raum handelt mit allen Problemen, die das mit sich bringt. In den westlichen Medien werden die Konflikte oftmals nach einem sehr einfachen Schema interpretiert, bei dem bemerkenswerterweise immer unerwähnt bleibt, dass Moskau die Auflösung der Sowjetunion auf friedlichem Wege zuließ. Gibt es einen vergleichbaren Fall in der Weltgeschichte?“ (S.65).

NATO-Osterweiterung

Ein ganz wichtiger Aspekt für die Erklärung der russischen Politik ist die NATO-Osterweiterung. In Bezug auf diese Frage ist mein Resümee nach der Lektüre von „Eiszeit“: Die russische Seite hat immer wieder kooperiert, mehrfach Angebote gemacht, etwas hingenommen oder nachgegeben, während die westliche Seite stur und rücksichtslos ihre aggressive Eindämmungspolitik verfolgte. Nach meinem Eindruck ist die westliche Seite entweder aus ideologischer Verbohrtheit nicht dazu in der Lage oder schlicht nicht willens zu erkennen, dass diese Ostweiterung aus russischer Sicht gar nicht anders als bedrohlich wahrgenommen werden kann.

Von westlicher Seite wird die Osterweiterung der NATO gerne mit den Ängsten der Balten und Polen begründet. GKS bemerkt dazu:

„Eine kluge Sicherheitspolitik müsste also die verständlichen Ängste der Balten und Polen mit den ebenso verständlichen Ängsten der Russen austarieren. Das ist aber nicht einmal im Ansatz auf irgendeiner Agenda zu finden. Stattdessen stellen sich der Westen und die NATO klar auf eine Seite. Hier zeigt sich zum wiederholten Male, wie fatal die Osterweiterung der NATO war. Denn sie hat aufgrund ihrer geostrategischen Folgen nicht nur die Beziehungen zwischen der NATO und Russland belastet. Sie hat durch die Aufnahme der osteuropäischen Länder auch deren Konflikte mit Russland ins Bündnis geholt. Und so wurde das Verhältnis zu Moskau nach und nach vergiftet“ (S. 237).

Wandel durch Annäherung

Im Kapitel „Wandel durch Annäherung“ geht GKS auf die Entspannungspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt näher ein und zitiert aus Bahrs berühmten Vortrag an der Evangelischen Akademie in Tutzing. In dieser Rede brachte Bahr die Entspannungspolitik der Regierung Brandt auf die Formel „Wandel durch Annäherung“. Er bezog sich damals auf die „Strategie des Friedens“, die John F. Kennedy ein halbes Jahr vor seiner Ermordung in einer Rede skizziert hatte. Egon Bahr sagte damals:

„Die Änderung des Ost/West-Verhältnisses, die die USA versuchen wollen, dient der Überwindung des Status quo, indem der Status quo zunächst nicht verändert werden soll. Das klingt paradox, aber es eröffnet Aussichten, nachdem die bisherige Politik des Drucks und Gegendrucks nur zu einer Erstarrung des Status quo geführt hat“ (S. 242).

GKS schreibt dazu:

„Egon Bahr hatte etwas verstanden, an das zu erinnern von großer Bedeutung ist: nämlich dass Gesellschaften und Regime sich unter Druck von außen verhärten und abschließen. Veränderung und Öffnung erreicht man nicht durch Konfrontation, sondern durch Kooperation. Und noch etwas hatte Egon Bahr erkannt: Man muss in der Lage sein, die Angst des Gegners wahrzunehmen, und man darf sich nicht von seiner eigenen Angst nicht überwältigen lassen. Wir sind nicht so schwach, dass wir eine hysterische Politik der Angst verfolgen müssten. Wir sind stark genug für eine Politik der Vernunft. Wir müssen wieder lernen, wie Egon Bahr darauf zu vertrauen, dass die westlichen Werte sich im Laufe der Zeit von alleine durchsetzen“ (S. 243).

Dieses Zitat beschreibt einerseits richtig und treffend die Situation. Aber hier schimmert auch eine Haltung von GKS durch, die ich für kritikwürdig halte. Erstens gebraucht sie für Russland das Wort „Gegner“. Ich sehe in Russland jedenfalls keinen Gegner. Außerdem ist auch sie offenbar der Meinung, man müsse Russland verändern. Das wird auch an einer anderen Stelle im Buch deutlich, als sie die „Demokratisierungspolitik“ des Westens vollkommen zurecht kritisiert. Sie kam in diesem Zusammenhang aber nicht auf die Idee zu fragen, ob die westliche „Demokratisierungspolitik“ überhaupt eine ist, oder ob man nicht der westlichen Seite Imperialismus unterstellen muss. In gewisser Weise widerspricht sie damit auch ihrer ansonsten im Buch vertretenen Position, wie sie das folgende Zitat gut auf den Punkt bringt:

„Der Westen ist zu echten Kompromissen nicht mehr in der Lage, weil er die eigene Weltsicht für alternativlos hält. Das hat etwas von missionarischem Eifer, der schon immer das beste Rezept war, um große Katastrophen herbeizuführen“ (S. 233). (…..) Alle diejenigen, die auf eine Verwestlichung Russlands hoffen und deswegen dem Sturz Putins entgegenfiebern, sollten kritisch prüfen, ob die westliche Politik der letzten Jahre dieses Ziel befördert oder ihm geschadet hat. Und sie sollten sich fragen, warum sie eigentlich davon ausgehen, dass die Verhältnisse ohne Putin besser würden und nicht schlechter. Denn bei aller berechtigten Kritik ist er ein rational kalkulierender, letztlich berechenbarer Politiker. Wäre er weg, käme nicht ‚die Zivilgesellschaft’ an die Macht, sondern, falls nicht erneut Chaos ausbricht, eventuell sogar jemand, der nationalistischer agiert und wirklich unberechenbar ist. Eine Horrorvorstellung für die internationale Politik. Zur bisherigen Bilanz von ‚Regimechange’ würde ein solches Ergebnis jedoch passen“ (S. 254).

Das Schlusskapitel ihres Buches hat GKS treffend „Selber denken“ überschrieben. Darin bringt sie die mediale Situation in Deutschland prägnant auf den Punkt und beklagt, dass das Denken in Zusammenhängen in Deutschland ganz schnell als Verschwörungstheorie denunziert wird. Dem setzt sie ein Zitat des von ihr sehr geschätzten Journalisten Frank Nägele entgegen:

„Einst haben wir (Journalisten; GKS) gelernt, dass es wichtig sei, alles beim ersten Augenschein infrage zu stellen. Ein Grundsatz des gesunden Menschenverstandes lautete: Glaube nichts, aber halte alles für möglich. Dazu war es wichtig, Dinge in ihrer Tiefe zu verstehen, bevor man über sie urteilte. Aber das kostet viel Zeit. Und die hat offenbar niemand mehr“ (S. 259).

Ich möchte dem hinzufügen: Es scheint mir nicht nur ein Zeitproblem zu sein, sondern vor allem ein Problem des mangelnden Willens und der Ideologie.

Mein Resümee: Das neue Buch von Gabriele Krone-Schmalz ist ein Muss für jeden Journalisten und Politiker oder politisch Interessierten. Es bietet eine Fülle von Daten, Fakten und Belegen, die es ermöglichen, sich jenseits des einseitigen und propagandistischen Bildes, das westliche Medien und Politiker von Russland zeichnen, ein objektives Bild zu machen. Schade, dass kompetente und seriöse JournalistInnen wie GKS in der deutschen Medienlandschaft nur noch selten zu finden sind. Wir könnten mehr davon gebrauchen.

In der Rezension eines Buches muss immer eine Auswahl wichtiger Inhalte getroffen werden, da der Text ansonsten unendlich lang würde. So eine Auswahl ist zwangsläufig immer auch etwas subjektiv. Da ich dieses Buch für ausgesprochen wichtig halte und ihm eine große Verbreitung wünsche, habe ich als Service für den Leser ein ausführliches Inhaltsverzeichnis erstellt, das auch die Überschriften der Unterkapitel enthält, die im Buch selbst im Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführt werden (vermutlich aus Platzgründen). So kann jeder Leser sich selbst ein detailliertes Bild vom Inhalt machen.

Ausführliches Inhaltsverzeichnis mit Überschriften der Unterkapitel

 • Vorwort
 • Russland Rückkehr
  • Verspieltes Vertrauen
  • Der Zusammenbruch unter Jelzin
  • Der neue Mann
  • Gemeinsamer Kampf gegen den Terror
  • Die Revolutions GmbH
  • Die NATO-Perspektive für Georgien und die Ukraine
  • Der Kampf um Südossetien und Abchasien
  • Wer hat 2008 den Georgienkrieg begonnen?
  • „Heute sind wir alle Georgier“
  • Das Erbe des Imperiums
  • Die schöne neue Weltordnung
 • Der Showdown
  • Jenseits von Schwarz und Weiß
  • Der freie Wille eines Volkes
  • Moskaus rote Linie
  • Das Ringen um die Ukraine
  • Putsch in Kiew
  • Eine Regierung aus NATO-Befürwortern
  • Werte und Interessen
  • Der Aufstand in Syrien
  • Syrien und der Westen
  • Öl ins Feuer
  • Was will „das“ syrische Volk?
 • Gut und Böse
  • „Njet“
  • Wer blockiert Minsk II?
  • Wenn nur Russland dopt, warum gewinnen dann die anderen?
  • Antirussismus
  • Die historische Verantwortung Deutschlands
  • Verdachtsberichterstattung
  • „Grizzly Steppe“
 • Wer bedroht wen?
  • Die weltweiten Militärausgaben im Vergleich
  • Truppenstärken und Militärstützpunkte
  • Aggressiv oder defensiv?
  • Die US-Raketenabwehr und das nukleare Gleichgewicht
  • „Wir hatten auf eine Partnerschaft gehofft, aber dazu kam es nicht“
  • Einigungsversuche
  • Ein Neuanfang unter Obama?
  • Das Atomabkommen mit dem Iran
  • Eine klassische Rüstungsspirale
 • Wandel durch Annäherung
  • Tanz am Abgrund
  • Die Aktualität des Harmel-Berichts
  • Wer hat Angst vor wem?
  • Für eine neue Entspannungspolitik
  • Die „Strategie des Friedens“
  • Westliche Illusionen
  • „Die Welt hat aufgehört, sich an Russland den Hintern abzuwischen“
 • Selber denken
 • Dank
 • Anmerkungen
 • Karten

Gabriele Krone-Schmalz: Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist, C.H. Beck-Verlag, München 2017, 16, 95 Euro

 

Duitstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512075/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]