Vrienden van VS mogen mensenrechten schenden | Uitpers

Vrienden van VS mogen mensenrechten schenden | Uitpers

04-01-18 09:46:00,

Rex Tillerson bij zijn eerste toespraak als minister van buitenlandse zaken voor het personeel van zijn departement (US State Department)

In een interne nota aan kersvers minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson legde een adviseur het te volgen beleid uit op vlak van mensenrechten. Hij preciseert dat ze enkel inzetbaar zijn tegen vijandige staten, in geen geval tegen repressieve bondgenoten. De nota bevestigt het reële beleid van de VS over de voorbije decennia. Wat opvalt is de eerlijkheid waarmee die nota dat beleid uitlegt.

Op 17 mei schreef Brian Hook, hoofd van de Dienst Beleidsplanning op het ministerie van buitenlandse zaken (1), een nota, voor nieuw minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson. Tillerson is 65, burgerlijk ingenieur van opleiding en heeft tot aan zijn politieke aanstelling op 1 februari 2017 alleen in de privé-sector gewerkt. Zijn laatste functie was CEO van petroleumgigant Exxon Mobil sinds 2006.

Tillerson heeft weliswaar veel buitenlandse contacten gehad binnen de energiesector, maar van politiek in het algemeen en buitenlandse politiek in het bijzonder heeft hij geen kaas gegeten. Het is niet duidelijk of de memo in zijn opdracht werd geschreven, of dat het hier een eigen initiatief betrof van de betrokken adviseur. Journalisten hebben het ministerie gecontacteerd om te vragen of de minister de nota ook effectief heeft gelezen. Woordvoerder Heather Neuart van het ministerie weigert echter elke commentaar.

De memo is een samenvatting van het Amerikaanse buitenlandse beleid op vlak van mensenrechten. Opsteller Brian Hook legt erin uit dat de VS mensenrechten moeten gebruiken “als een knuppel tegen vijanden, zoals Iran, China en Noord-Korea, maar niet tegen repressieve regimes als de Filippijnen, Egypte of Saoedi-Arabië.”

Wat enigszins opvalt is dat de memo zonder enige reserve bevestigt dat heel wat bondgenoten van de VS zware schenders van de mensenrechten zijn, maar dat dat nooit tegen hen mag worden gebruikt, “omdat we anders eindigen met meer tegenstanders en minder bondgenoten”.

Echt spectaculair is de memo dus niet, het is een goede samenvatting van het Amerikaanse buitenlandse beleid op dit vlak zoals dat altijd geweest is. De memo zou daarenboven evengoed kunnen geschreven zijn voor Groot-Brittannië, Frankrijk of enig ander land, België inbegrepen.

Verontwaardigde commentaren

Tom Malinowski was vice-minister van Buitenlandse Zaken voor democratie,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: