Samenwerking EU en Cuba gaat in tegen beleid VS

Samenwerking EU en Cuba gaat in tegen beleid VS

09-01-18 05:09:00,

De Cubaanse regering start 2018 met stevige steun van de EU. Havana en Brussel beginnen aan een nieuw hoofdstuk in hun onderlinge relaties, het resultaat van het Akkoord voor Politieke Dialoog en Samenwerking (PDCA) van december 2016. Daarmee gaat de EU in tegen de beleidskeuzes van de Amerikaanse president Trump.

De uitvoering van het Akkoord voor Politieke Dialoog en Samenwerking (Political Dialogue and Cooperation Agreement – PDCA) ging officieel van start met het bezoek van Federica Mogherini, Europese hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, aan de Cubaanse hoofdstad Havana. Voor Cuba komt de nauwere samenwerking met de EU zeer gelegen nu de relaties met de VS weer sterk bekoeld zijn en het Amerikaanse handelsembargo werd verscherpt.

Mogherini noemde dat embargo achterhaald en illegaal en de oorzaak van een slechtere levenskwaliteit voor de Cubanen. “We betreuren dat de huidige Amerikaanse regering zijn houding ten aanzien van Cuba blijkbaar heeft veranderd”, zei Mogherini donderdag 4 januari 2018 op een persconferentie aan het slot van haar bezoek.

Dat de Amerikaanse president Donald Trump het Cubabeleid van voorganger Barack Obama terugschroefde, vergrootte “de marge voor onderhandelingen met de EU”, zegt Christian Ghymers, voorzitter van het Belgische Interuniversitair Instituut voor de Relaties tussen Europa, Latijns-Amerika en de Caraïben. “De EU kan een centrale rol spelen in de relaties met Cuba, zolang Trump aan de macht is”, zegt de Belgische onderzoeker.

“De EU biedt een toegevoegde waarde, omdat ze een solide bondgenoot is, sterk en betrouwbaar”, zei Mogherini tijdens haar persconferentie. “We zijn consistent in ons beleid. Er zijn geen onvoorziene elementen of plotse veranderingen in ons buitenlands beleid. De inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord zal de relaties tussen Cuba en de EU naar een hoger plan tillen. De EU is al de belangrijkste partner (van Cuba) op vlak van handel, investeringen en ontwikkelingssamenwerking”, ook al “kan de perceptie bestaan dat anderen bovenaan op deze lijst staan.”

Analisten zijn het erover eens dat de EU-steun de verzwakte Cubaanse economie zuurstof zal geven. Na een bescheiden groei van 1,6 procent in 2017 verwacht het land voor dit jaar een toename van het bruto binnenlandse product met 2 procent, wat onvoldoende is voor de ontwikkelingsbehoeften van het land. Cuba heeft jaarlijks 2 miljard euro investeringen nodig om zijn economie eindelijk weer aan de praat te krijgen.

 » Lees verder