Stop de oorlog van het Turkse regime tegen Afrin

Stop de oorlog van het Turkse regime tegen Afrin

28-01-18 08:15:00,

Het Turkse AKP-regime is samen met zijn milities op 20 januari een oorlog gestart tegen Afrin, een enclave in Noord-Syrië met een democratisch, multicultureel en gendergelijk zelfbestuur. Afrin heeft de Turkse staat nooit bedreigd. Als gevolg van deze agressie zijn er al tientallen burgerdoden en -gewonden gevallen. Afrin behoorde tot een van de rustigste gebieden in Noord-Syrië en was een veilige plek voor honderdduizenden vluchtelingen uit andere delen van de Syrische staat.

De bevolking van Afrin en de vele aanwezige vluchtelingen zijn het slachtoffer van een pervers geopolitiek spel van de Turkse staat en de internationale en regionale machten. Nochtans hebben eenheden van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) en de Koerdische Zelfbeschermingseenheden (YPG/YPJ) met internationale steun de zogenaamde Islamitische Staat uit Noord-Syrië verdreven.
Nu worden ze aan hun lot overgelaten.

We vragen aan België, de EU en de internationale gemeenschap om:

– de oorlog van het Turkse regime te veroordelen

– de wapenhandel met Turkije stop te zetten
– dringend maatregelen te nemen die een einde maken aan de vijandelijkheden en leiden tot de terugtrekking van de Turkse troepen
– diplomatieke initiatieven op te starten die resulteren in een duurzaam bestand en politieke onderhandelingen
– de vrijheid van meningsuiting en vereniging in de Turkse staat te helpen garanderen 

Eerste ondertekenaars Platformtekst Solidariteitscomité met Afrin: 

 1. Vrede vzw
 2. Koerdisch Instituut vzw
 3. Vredesactie
 4. Info-Turk
 5. FOS – Socialistische Solidariteit
 6. Masereelfonds
 7. Victoria DeLuxe
 8. Rojava Solidarity – Kobane is niet alleen
 9. Solidarity For All
 10. Soroptimisten
 11. ‘t Uilekot vzw
 12. Ateliers du Soleil
 13. vzw Werkgroep Vluchtelingen Gent
 14. LABO vzw
 15. EODP (European Observatory for Democracy and Peace)
 16. Armenian National Committee of Belgium, CDCA Belgique
 17. Association des Arméniens Démocrates de Belgique
 18. Centre communautaire laïc juif David Susskind (CCLJ)
 19. Institut Assyrien de Belgique
 20. Institut kurde asbl
 21. Nav-Bel
 22. HDP
 23. HDK-België (Democratic Congress of the Peoples)
 24. Volkshuis/Halk Evi/Mala Gel
 25. SKB (Socialistische Vrouwen Unie)
 26. Linkse Socialistische Partij (LSP)
 27. Actief Linkse Studenten (ALS)
 28. SAP –

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: