Verplicht vaccineren – een update over de situatie in Frankrijk – Stichting Vaccin Vrij

Verplicht vaccineren – een update over de situatie in Frankrijk – Stichting Vaccin Vrij

30-01-18 10:40:00,

EifeltorenDe dalende vaccinatiegraad is ongetwijfeld de reden dat er maatregelen zijn genomen om het vaccinatiebeleid ‘aan te scherpen’ – en afgelopen zomer in Frankrijk en Italië zelfs wettelijk verplicht te stellen. Op www.stichtingvaccinvrij.nl wordt onder item 3 ‘Keuzevrijheid, of Verplichting’ uitgelegd hoe naar ons idee de situatie zo ver heeft kunnen komen. In dit blog geven wij een update over de situatie in Frankrijk, waar de bevolking sinds het begin van dit jaar te maken heeft met de nieuwe wet. Inmiddels blijkt aan alle kanten dat er een raar spel gespeeld wordt. Dat politiek en integriteit moeite met elkaar hebben. En dat de bewuste bevolking het moeilijk heeft onder het juk van de machthebbers.

Frankrijk

 Per 1 januari 2018 zijn er 11 vaccins verplicht in Frankrijk (dktp-hib-hepb-pneu-menC-bmr) voor alle nieuwgeborenen.

 

Meer achtergrondinformatie bij deze wetswijziging

* Het doel van deze maatregel van de minister van gezondheid, Agnès Buzyn, is volgens haar niet om het strafbaar te maken, maar ‘om het vertrouwen in vaccins te herstellen’.

* Volgens Buzyn zullen met deze verplichte maatregel ook de 30% niet tegen MenC gevaccineerde kinderen en de 20% weigeraars van het herhalingsvaccin BMR worden bereikt.

* Kinderen geboren vanaf 1 januari 2018 zullen volgens het schema gevaccineerd moeten worden.

* Extra clausule: ‘Een kind dat gehandicapt raakt door een ziekte waar tegen gevaccineerd kan worden, heeft nu het recht klacht in te dienen tegen zijn ouders, die dan 2 jaar gevangenisstraf en 30.000 euro boete riskeren.’

* Wanneer een arts een ‘vals’ certificaat ondertekent (vaccinatieboekje in orde, maar kind ongevaccineerd), riskeert hij 3 jaar gevangenisstraf, 45.000 euro boete en uitsluiting bij de Orde van Geneesheren.

* Een certificaat met een contra-indicatie zal door de arts beargumenteerd moeten worden per afzonderlijk vaccin en niet gelden voor het geheel van de verplichte vaccins.

* De minister gaat uit van een lange-termijn effect, want alle kinderen geboren na 1 januari 2018, zullen voortaan sociaal buitengesloten worden indien zij niet zijn gevaccineerd. Ouders krijgen de tijd tot juni 2018 om ‘in orde’ te zijn met het vaccinatieboekje van hun kind. Daarna hebben ongevaccineerde kinderen géén toegang meer tot kinderopvang, onderwijs, naschoolse- en sportactiviteiten.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: