Ian Buruma en ‘het betrekkelijk goedaardige imperialisme uit Washington’ 43

Ian Buruma en ‘het betrekkelijk goedaardige imperialisme uit Washington’ 43

05-02-18 09:31:00,Op de website Project Syndicate beweerde columnist Ian Buruma op 7 maart 2012 onder de kop ‘Our Kind of Truth’ het volgende:

It is disturbing, to say the least, that the most cogent refutations (weerlegging. svh) of bald-faced lies no longer make any impression. After all, a democracy cannot function without a public that is properly informed. Informing the public used to be the role of serious newspapers and television networks. Of course, not everything in the mainstream media is always true. Mistakes are made. News organizations have political biases, sometimes reflecting the views and interests of their owners.

But high-quality journalism has always relied on its reputation for probity. Editors, as well as reporters, at least tried to get the facts right. That is why people read Le Monde, The New York Times, or, indeed, the Washington Post. Filtering nonsense was one of their duties — and their main selling point.

That has changed. Populist demagogues in politics and the mass media are doing everything they can to discredit the quality press as propaganda organs for left-wing elites who sneer at the views of ordinary Americans.

Buruma’s voorstelling van zaken is volgens mij onjuist, allereerst omdat hij stelt dat er sprake is van een ‘democratie,’ een bestuursvorm waarbij de bevolking de politieke koers van een land bepaalt, terwijl de leider van de zogeheten ‘vrije wereld’ een ‘oligarchy’ is, die volgens oud-president Carter met ‘unlimited political bribery’ in de VS de dienst uitmaakt. Zoals ook Buruma weet is in een ‘oligarchie’ de ‘macht in handen van een kleine groep mensen die behoren tot een bevoorrechte klasse of stand.’ Kortom, Buruma voert hier een verzinsel op in een poging ondermeer de mythe in stand te houden dat ‘high-quality journalism has always relied on its reputation for probity (eerlijkheid. svh).’ Maar wanneer een insider als een Amerikaanse voormalige president verklaart dat de ‘democratie’ in de VS niet meer bestaat, welke geloofwaardigheid bezit dan nog een Nederlandse mainstream-opiniemaker, die volhoudt dat er wel degelijk een Amerikaanse ‘democratie’ bestaat?  » Lees verder

%d bloggers liken dit: