Mag Geens 2 jonge Russen aan Tsjetsjenië en Daghestan uitleveren?

Mag Geens 2 jonge Russen aan Tsjetsjenië en Daghestan uitleveren?

05-02-18 08:14:00,

Geconfronteerd met de vraag of er aanleiding is Soedanezen terug te sturen naar Khartoum in een land waarvan de president door het Internationaal Strafhof vervolgd wordt, stelt de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie zich duidelijk niet te veel vragen. Erger nog, hij ging zelfs zover dat hij met Soedanese autoriteiten wilde samenwerken. Vandaag moet zijn collega Minister van Justitie beslissen of hij twee jonge Russen aan de republieken Tsjetsjenië en Daghestan moet uitleveren.

Zij worden door Rusland opgeëist. Rusland vraagt hun uitlevering uit hoofde van deelname aan zogenaamde terroristische activiteiten. Zij zijn sedert jaren in België gevestigd. Beiden dienden een asielaanvraag in, waarover nog geen enkele beslissing tussenkwam. Zij werden nooit door de Belgische strafwet verontrust. 

Alvorens naar België te komen, reisde de eerste via Turkije, waar hij gedurende enige tijd regelmatig werkte. De Russische autoriteiten doen gelden dat hij, op dat ogenblik, zou hebben deelgenomen aan terroristische activiteiten in Syrië. Er werd geen enkel concreet bewijs ter ondersteuning van het aanhoudingsmandaat – hieromtrent tegen hem uitgevaardigd – bezorgd.

De tweede stuurde sinds zijn aankomst in België wat geld naar zijn familie en, in het bijzonder, naar een neef. Deze neef wordt ervan verdacht dit geld gebruikt te hebben om zich vervolgens naar Syrië te begeven om te vechten.

Deze feiten rechtvaardigen deze twee uitleveringsaanvragen.

De situatie in de Republieken van de Noord-Kaukasus, in het bijzonder in Tsjetsjenië en Daghestan, is en blijft uiterst precair. De fundamentele rechten worden er dag na dag met de voeten getreden.

Talrijke verslagen, waaronder deze van Amnesty International, bevestigen het sinds meerdere jaren. Eén van de organen van de Raad van Europa, het CPT (Europees Comité voor de voorkoming van foltering en mensonwaardige of vernederende straffen of behandelingen), dat de macht heeft op alle plaatsen van vrijheidsberoving onderzoek te voeren en dat het enige orgaan is dat over zo’n macht beschikt, heeft talrijke missies uitgevoerd en zoveel verslagen opgesteld. Haar laatste verslag, het enige waarvan de Russische autoriteiten de publicatie toelieten, is vernietigend, in het bijzonder betreffende de toestand van het strafrecht inzake de strijd tegen het terrorisme1 (ernstige en zware gevarieerde psychologische en fysische mishandelingen, waaronder zeer talrijke gevallen van foltering met elektriciteit op alle gevoelige delen van het lichaam – degelijk vastgesteld vanuit forensisch standpunt,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: