Volkerenbevrijding door mensen-bevrijding

Volkerenbevrijding door mensen-bevrijding

De Memoranda van Rudolf Steiner en hun actualiteit

Op zaterdag 28 oktober 2017 sprak Wilbert Lambrechts in Basel op uitnodiging van de Zwitserse Antroposofische Vereniging over het thema nationalisme, individualiteit en volksziel op basis van de gedachten die Rudolf Steiner in 1917 neerlegde in zijn befaamde Memoranda. Dat zijn twee teksten waarmee hij via goedgeplaatste leerlingen invloed poogde uit te oefenen op de regeringspolitiek en de regeringspersonen van Berlijn en Wenen in de hoop daardoor aan het verloop van de Wereldoorlog een wending te geven in de richting van een aanvaardbare, redelijke, sociaal gezonde vrede. In deze Memoranda werden de ideeën van wat twee jaar later (1918-1919) de idee van de sociale driegeledingzou worden, in hun kiem uiteengezet.

In dit boekje zijn deze Memoranda het uitgangspunt om verder na te denken over het nationaliteitenvraagstuk dat zich in 1914, bij het begin van de oorlog, op een dramatische manier stelde maar dat zich ook vandaag nog stelt.

Heeft een volk een staat nodig? Waarom heeft een individu een staat nodig? Hoe komt een volksziel werkelijk tot zijn of haar recht?

ISBN: 978 90 77611 28 9

Prijs: 10,00 euro (+ verzendingskosten)

Uitgegeven in februari 2018

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]