Interview met donatie-expert Ger Lodewick..

wanttoknow.nl · by GuidoJ. · February 16, 2018

Inleiding: ‘een beademd stoffelijk overschot’…!!

Het was een bijzondere week: dinsdag de 13e februari stemden 38 senatoren van de Eerste Kamer vóór de nieuwe or­gaan­do­na­tie­wet, terwijl er 36 tégen stemden Er was 1 se­na­tor afwezig en die had -indien aanwezig geweest- tegen gestemd. Je vraagt je af of zo’n onderwerp dat werkelijk over leven of dood gaat, zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer met slechts 1 stem vóór mag worden aan­ge­no­men…? Nietwaar?

Het waardevolle, zéér uitgebreide boek dat Ger Lodewick schreef over orgaandonatie en -transplantatie. (klik voor shop van de uitgever)

Om die reden willen we nog 1 keer aandacht vragen voor het boek van auteur Ger Lodewick over orgaandonatie. De cover zie je hiernaast. Ger is in staat, door zijn menselijk-toegankelijke wijze van spreken enniet in de laatste plaats, zijn belezenheid over dit onderwerp, op zo’n duidelijke wijze het fenomeen or­gaan­do­na­tie te beschrijven en van alle kanten te belicht.

En helaas moeten we constateren, dat de overheidsvoorlichting slechts op één kant toe­ge­spitst, de kant van de ontvanger. Waarom gaat het in 99% van de gevallen, over die mensen die al jaren wachten op een orgaan, en zelden over het ‘waarom’ van zwijgen, van de grote meerderheid. Waarom die stilte wellicht zo veelzeggend kan zijn..!

We willen iedereen aanmoedigen om met zijn of haar omgeving hierover te praten; het is in onze ogen, geen kwestie van ‘vóór’ of ‘tégen’ orgaandonatie te zijn. Want het is natuurlijk een prachtig idee, als iemand bij volle verstand, (een stuk van) zijn lever of een nier afstaat om iemand anders te redden. Waar het hier in onze ogen werkelijk om gaat is de oneerlijke en on­juis­te voorlichting die de overheid geeft.

Dat geldt vooral ook voor de tekst in de nieuwe aanstaande wetgeving, waarbij expliciet wordt gesteld dat iemand zijn organen kan doneren NA zijn dood (art. 9, lid 1). In art. 14 wordt zelfs van een beademd stoffelijk overschot gesproken! Je zou voor de ‘aardigheid’ eens aan een be­gra­fe­nis­on­der­ne­mer moeten vragen of je een stoffelijk overschot überhaupt kan beademen…!

Maar afgezien van dit soort enorme missers in de huidige wetgeving, komt er in de aangepaste donorwet nog een mega-misser bij..! Er wordt gesteld als iemand geen keuze heeft gemaakt of hij of zij wel of niet orgaandonor wil zijn, er automatisch door de overheid ‘geen bezwaar’ wordt vermeld bij deze persoon, om orgaandonor te zijn.

Er wordt hier dus een toestemming gegeven die nooit is gegeven door de persoon die machteloos op de operatietafel ligt. Had ie niets geregeld van te voren, dan is het automatisch.. Zou je dit als ‘valsheid in geschrifte’ kunnen betitelen? Want of iemand geen bezwaar had tegen het geven van zijn organen is in zo’n geval slechts gissen..! En zeker door een overheid die ‘automatisch eigenaar’ is geworden, van jouw (nog niet dode) lichaam.

Het is ook niet voor niets dat de afgelopen week al meer dan 30.000 mensen (deels uit protest) een ‘nee’ hebben laten re­gis­tre­ren. Het is te gek voor woorden dat door een hand­je­vol politici – niet gehinderd door enige kennis – de overheid in staat wordt gesteld, te beslissen wat ze met een lichaam, terwijl iemand nog leeft, kunnen gaan doen. Kijk eens naar de afbeelding van een donorposter hiernaast.. Hoe suggestief moet je je schuldig gaan voelen..? Er staat feitelijk: als je géén donor wordt, laat je mensen sterven..!

Terwijl ze niet weten of die persoon daadwerkelijk ‘geen be­zwaar’ had. Kijk hieronder naar het interview met Ger Lodewick, de auteur van dit krachtige boek. (Het goedverzorgde boek kost € 20,- en dat is een schijntje voor zoveel essentiële achtergrondinformatie.)

Ger Lodewick over dit fundamentele boek: “Dit boek heb ik geschreven voor alle mensen die zich bezighouden met de vraag of orgaandonatie voor hen de juiste keuze is. Hierbij hoort zeker een bezinning op het natuurlijke stervensproces en het loslaten van de angst voor de dood. Ik draag het op aan iedereen die de moed heeft zich te verdiepen in wat daadwerkelijk met een orgaandonor gebeurt en dit publiekelijk wil doorgeven, ook al stuit dit aanvankelijk op heftige weerstand. De feiten over wat er werkelijk met een orgaandonor gebeurt, worden verzwegen. Het is te gek voor woorden hoe wij om de tuin worden geleid. Een ernstig ziek mens wordt dood verklaard om daarvan de organen te kunnen gebruiken. Hoe lang pikken we deze misleiding nog?”

* * *

Interview met donatie-expert Ger Lodewick..

2018 © Healingsoundmovement | deze versie WantToKnow.nl/be

Een interview van John Consemulder van HealingSoundMovement TV met Ger Lodewick. Hij is spreker, auteur van het bovengenoemde boek, maar vooral ambassadeur van de beweging in Nederland, die zich tégen orgaandonatie keert. O.a. via de actiegroep ‘Neen Tegen Orgaandonatie’.Een verhelderend en zeer actueel en relevant interview over zijn boek ‘Wat je over Orgaandonatie Zou Moeten Weten’ en over de zin en onzin van (en waanzin van verplichte?) orgaandonaties (en transplantaties), maar uiteindelijk ook een prachtig gesprek over de essentie van het leven, ons zelfbeschikkingsrecht, zelfliefde en echte naastenliefde!

In het interview wordt door Ger heel duidelijk gemaakt, dat wij zijn en worden misleid over orgaandonatie. Vooral het onderwerp ‘hersendood’, rondom de schokkende stand van zaken over ‘hersendode’ lichamen, die dus feitelijk nog als levend gezien moeten worden, is werkelijk verbijsterend..! Er zijn hier niet veel méér woorden nodig het interview aan te kondigen. Laten we alleen nog cardioloog David W. Evans aan het woord.

“Voor wie zich wil registreren, zich al heeft geregistreerd, twijfelt of zijn registratie wil veranderen. Niemand kan tegen het helpen van een ernstig ziek medemens zijn. Dat is de reden waarom in Nederland zo’n 3,5 miljoen mensen een ‘ja’ hebben laten registreren op de vraag:

“Ben je bereid om na je dood je organen af te staan voor een ziek iemand
die hiermee dan kan verder leven?”

Alleen.. deze vraag is niet volledig correct. Hij zou moeten luiden:

“Ben je bereid je organen af te staan, ook als je zeker weet dat je nog leeft,
maar wel hersendood bent verklaard,
omdat je lichaam (lees hersenen) niet meer reageert op bepaalde prikkels?
Ben je bereid om je dan zonder narcose open te laten snijden,
terwijl de kans groot is dat je alles voelt en
je vóór de operatie wellicht nog bij had kunnen komen?”

Als de laatste vraag op deze manier, de volledig juiste manier!) zou worden gesteld, dan zouden weinig mensen zich meer laten registreren en zouden er in het medische circuit bijzonder weinig organen terechtkomen…”

Er staan op deze site veel artikelen over orgaandonatie; kijk eens via onze zoekmachine. Met het boek van Ger Lodewick, zijn ook deze artikelen stuk voor stuk zéér waardevolle informatiebronnen, die je zullen helpen, je horizon op dit terrein meer dan voldoende te verbreden. Om straks en wellicht nu meteen al, een weloverwogen keuze te maken of je JA/NEE orgaandonor wilt worden.

En feitelijk heeft dat -hoe hard het wellicht ook klinkt- niets te maken met mensen die een donororgaan zouden gaan ontvangen. Het heeft te maken met JOUW lichamelijke integriteit EN de wijze waarop we ONVOLLEDIG en ONJUIST worden voorgelicht over het uiterst omstreden proces van het verwijderen van menselijke organen bij orgaandonatie..

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]