Glyfosaat uit Monsanto’s Roundup decimeert microben in de bodem en de menselijke darm – New Science | Global Research – Centre for Research on Globalization

globalresearch.ca

Global Research, February 16, 2018
NaturalNews.com 8 February 2018

Darmbacteriën krijgen steeds meer aandacht voor de rol die ze spelen in onze algehele gezondheid. Gezien de invloed hiervan op alles, van immuunfunctie tot spijsvertering tot hersenfunctie, toont onderzoek consequent de kracht en het belang van gezonde darmbacteriën – en de gevaren van verstoring daarvan.

Helaas is nu aangetoond dat een zeer veel voorkomende chemische stof zijn weg inmiddels heeft gevonden naar onze voedselvoorziening en de darmbacteriën decimeert :Glyfosaat

Deze chemische stof staat al centraal in z.g. class action-rechtszaken die zijn aangespannen door kankerpatiënten, en het nieuws wordt steeds erger. Als belangrijkste ingrediënt in ’s werelds meest gebruikte herbicide, Monsanto’s Roundup, zijn de gevolgen voor de gezondheid van de mens desastreus.

Sommige van de medische problemen die verband houden met een onbalans van darmbacteriën omvatten colorectale kanker, diabetes, leverziekte, cardiovasculaire ziekte, astma, inflammatoire darmziekte, autisme en obesitas.

 

De nieuwste studie werd uitgevoerd door een team onder leiding van professor Gilles-Eric Seralini van de Universiteit van Caen . De studie onderzocht fecale monsters van ratten en beoordeelde hun darmmicrobioom. Ze ontdekten dat vrouwelijke ratten significante veranderingen door de aanwezigheid van Roundup ondervonden, ongeacht de dosis waaraan ze werden blootgesteld. Het middel schaadt ook de microbiële activiteit van de bodem.

De onderzoekers suggereren dat het gebruik van glyfosaat oorzaak is van bij de recente piek in darmziektes die worden geconstateerd in geïndustrialiseerde landen en niet door genetische oorzaken kunnen worden verklaart.

Uiteraard is Roundup niet 100 procent glyfosaat, dus experts denken dat het de moeite waard kan zijn om de studie te herhalen met een grotere groep dieren om de effecten van blootstelling aan glyfosaat alleen te vergelijken, evenals Roundup. Het is mogelijk dat andere ingrediënten in Roundup zoals adjuvantia dit effect nog duidelijker kunnen maken.

In de regelgevende evaluaties van pesticiden is het alleen glyfosaat in zijn geïsoleerde vorm dat wordt getest op veiligheid op de lange termijn, hetgeen betekent dat berekeningen van veilige niveaus inherent onnauwkeurig zijn.

Professor Seralini zei:

“De aanvaardbare niveaus van glyfosaatresten in voedsel en dranken moeten onmiddellijk worden gedeeld door een factor van ten minste 1.000 vanwege deze verborgen vergiften.”

Ook gevaarlijke niveaus van zware metalen aangetroffen in deze pesticiden.

Daar komt nog bij dat glyfosaat-gebaseerde herbiciden zoals Roundup toxische niveaus van arseen en andere zware metalen bevatten. In het onderzoek bleken 22 pesticiden – waaronder 11 die op glyfosaat gebaseerd waren – niveaus van toxische zware metalen te hebben die hoger waren dan is toegestaan in drinkwater.

In Sri Lanka bijvoorbeeld, waar glyfosaatherbiciden nu zijn verboden in het kielzog van een uitbraak van chronische nierziekte onder de plattelandsbevolking, werden grote hoeveelheden arseen aangetroffen in de op glyfosaat gebaseerde herbiciden.

Enkele van de andere toxische zware metalen die in de studie worden aangetroffen, zijn lood, nikkel en chroom. Deze bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift
Toxicology Reports journal.

Some of the other toxic heavy metals found in the study include lead, nickel, and chromium. These findings were published in the Toxicology Reports journal.

Daarnaast is bekend dat glyfosaat chemische bindingen vormt die deze toxische metalen makkelijker in de bloedbaan van mensen kunnen transporteren, zodat ze door het lichaam kunnen circuleren, een probleem waar landbouwers bijzonder vatbaar voor zijn.

Het is daarom geen wonder dat deze gevaarlijke chemische stof in sommige landen is verboden. Documenten die onlangs publiekelijk werden gepubliceerd in het kader van rechtszaken tegen Monsanto, tonen aan dat het bedrijf al decennia lang wist dat zijn producten de gezondheid van mensen bedreigden, maar er desondanks toch voor heeft gekozen om het te verkopen.

Bovendien hebben ze in de loop der jaren hun best gedaan om onderzoekers en journalisten te beïnvloeden om hun producten te ondersteunen door bedreigingen zowel als financiële beloningen. Ze zijn ook begonnen met een campagne om degenen die zich tegen hun producten uitspreken, te bestoken en de commentatoren in de sociale media in diskrediet te brengen die hen durven te bekritiseren.

Daarom zal het niet verrassen als Monsanto ook deze studie in diskrediet probeert te brengen. Als onderzoeker die een aantal van de meest vernietigende bewijzen van glyfosaat-gevaren heeft blootgelegd, is Seralini in het verleden al vaker doelwit van Monsanto geweest. Deze onverschrokken Seralini roept op tot een volledig verbod op glyfosaat gebaseerde herbiciden.

Volg meer nieuws over verontreiniging met pesticiden / herbiciden op Pollution.news

Bronnen:
The original source of this article is NaturalNews.com
Copyright © Isabelle Z.NaturalNews.com, 2018

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]