Ian Buruma en ‘het betrekkelijk goedaardige imperialisme uit Washington’ 46

Ian Buruma en ‘het betrekkelijk goedaardige imperialisme uit Washington’ 46

24-02-18 01:58:00,


‘In Trilling’s view, the assumption all liberals share, is that people are perfectible.’ Zo schreef de Amerikaanse hoogleraar, Louis Menand in de inleiding van een heruitgave van The Liberal Imagination (2008). In dit boek zet de prominente Amerikaanse literair criticus Lionel Trilling uiteen dat een

liberal is someone who believes that the right economic system, the right political reforms, the right curriculum, the right psychotherapy, and the right moral posture will do away with unfairness, snobbery, resentment, prejudice, tragic conflict, and neurosis. A liberal is a person who thinks that there is a straight road to health and happiness. 

Daar tegenover stelt Trilling dat ‘literature teaches that life is not so simple,’   zoals een ieder beseft die zich heeft verdiept in de specifieke onderwerpen van alle literatuurte weten: ‘unfairness, snobbery, resentment, prejudice, tragic conflict, and neurosis.’ 

Het feit dat een ‘liberal’ de simplistische veronderstelling koestert dat ‘er een kaarsrechte weg bestaat naar gezondheid en geluk,’ doet het ergste vrezen wanneer opiniemaker Ian Buruma verklaart te geloven dat ‘[a] way to deal with our fearful fascination with power and cruelty and death is to act it out vicariously, in art.’ Kunst moet een plaatsvervanger zijn voor Buruma’s ‘fascinatie met macht en wreedheid en dood.’ Maar mede omdat hijzelf Europa oproept om ‘het smerige werk’ van de Amerikaanse strijdkrachten ‘te delen,’ inclusief de wreedheden en het moorden, laat de titel van zijn boek Theater of Cruelty: Art, Film, and the Shadows of War (2014) een wrange nasmaak achter. Kennelijk kent hij het Oudgriekse aforisme ‘gnothi seauton’ niet, oftewel ‘ken uzelf,’ als begin van inzicht en wijsheid. Wat Buruma niet in zichzelf kan ontdekken, zal hij nooit in de kunst kunnen vinden. Het feit dat ‘the art and drama that interest me most reveal something of what lies beneath the varnish of what we call civilized behavior,’ is tekenend voor zijn onwetendheid, want ‘wat’ bij hem ‘onder het vernis’ ligt van ‘beschaafd gedrag,’  moet de bijna bejaarde liberal toch langzamerhand wel weten.  » Lees verder

%d bloggers liken dit: