De piramide van onze levensbehoeftes staat wankel

De piramide van onze levensbehoeftes staat wankel

27-02-18 05:15:00,

Wat zijn de vereisten voor een gelukkig leven? De meeste mensen beantwoorden die vraag met: financiële zekerheid, een goede gezondheid, diepe relaties met vrienden, familie en geliefden. Allemaal goede antwoorden, het is een luxe dat we in deze Westerse samenleving die antwoorden kunnen geven.

We hoeven niet meer stil te staan bij de essentie van ons bestaan, overleven, en maar goed ook. Over onze primaire behoeften: eten, drinken, zuurstof, een dak boven ons hoofd, verwarming en een veilige samenleving hoeven de meesten zich weinig zorgen te maken, want de basis van de Maslov-pyramide is zo goed als stabiel, of niet? 

Water

Er zijn twee mainstream manieren om aan water te geraken, leidingwater of het 150 tot 500 keer zo dure flessenwater, dat tevens 30 tot 1.300 maal minder goed is voor het milieu. (Voedingscentrum, 2018) We mogen dankbaar zijn dat we het leidingwater in vrijwel alle Europese landen kunnen drinken zonder ziek te worden, maar klopt dit wel op lange termijn?

Leidingwater is in Vlaanderen afkomstig van grondwater en/of oppervlaktewater. Bij meer dan de helft van de metingen van het oppervlaktewater werden er 20 pesticiden teruggevonden, die worden niet verwijderd door rioolzuiveringsinstallaties. Een beperkt aantal van die pesticiden overschrijden de MKN (milieukwaliteitsnormen), PNEC (Predicted No Effect Calculation) en MAC (Maximum Acceptable Concentration). (Vlaamse Milieumaatschappij, 2016)

Naast pesticiden werd er ook veel residu van menselijke medicatie gevonden, dierlijke medicatie werd niet gemeten. Op alle 76 meetplaatsen zijn sporen van medicijnen teruggevonden, op sommige plaatsen zelfs 26 van de 26 gemeten stoffen. In meer dan de helft van de metingen werd de Predicted no effect calculation overschreden. (Vlaamse Milieumaatschappij, 2016)

Het door pesticiden en medicatie vervuilde oppervlaktewater wordt behandeld in zuiveringsinstallaties. Er wordt chloor aan toegevoegd om het water bacterievrij te houden. Na de zuivering wordt het water via een immens netwerk buizen, vervaardigd in allerlei materialen, waaronder lood, dat toxisch is, gedistribueerd naar huizen en bedrijven. Arseen, bromaat, fluoride, nitraat en nitriet overschrijden 50% van de normwaarde in een beperkt aantal leveringsgebieden.

Watermaatschappijen hebben geconcludeerd dat de kwaliteit (geciteerd) ‘in zeer grote mate voldoet aan de opgelegde kwaliteitseisen’. Toch zijn er heel wat normoverschrijdingen wat pesticiden betreft. (Vlaamse Milieumaatschappij, 2016) 

Een normbepaling is een democratische beslissing van wetenschappers die met de beperkte kennis die ze op dat moment hebben de norm vastleggen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: