Loonsverhoging of minder werken? in Oostenrijk kan je kiezen

Loonsverhoging of minder werken? in Oostenrijk kan je kiezen

28-02-18 07:05:00,

Na de Zweedse experimenten met de 30 urenweek, is de aandacht in het arbeidsduurdebat verschoven naar Duitsland waar IG Metall het recht bekomen heeft om gedurende twee jaar 28 uur te werken. Maar Zweden en Duitsland zijn niet de enige landen waar druk geëxperimenteerd wordt met arbeidstijd. Ook in Oostenrijk zijn er sinds 2013 innovatieve pogingen om mensen meer tijd te geven met een ‘vrijetijdsoptie’ ofte Freizeitoption.

Het idee van de Freizeitoption is simpel: we laten werknemers kiezen tussen meer loon of meer tijd. Net zoals in België onderhandelen vakbonden daar op sectorniveau over het loon. In 2013 verkreeg de elektrotechnische industrie zo een loonsverhoging van 3 procent, maar als werknemers liever 3 procent vrije tijd verkozen, dan kon dat.

Sindsdien is dit model in verschillende andere sectoren ingevoerd, is het verschillende keren verlengd en is er nu ook een akkoord voor langere termijn (10 jaar) gesloten. Aangezien dit systeem al enkele jaren loopt kennen we ook al wat van de resultaten en kunnen we het duidelijker evalueren.

Opname

Een eerste voor de hand liggende vraag is natuurlijk hoeveel mensen de keuze maken voor tijd in plaats van geld. Helaas is die vraag moeilijk te beantwoorden. Om de keuze te kunnen maken zijn er namelijk enkele stappen om te nemen. Eerst en vooral moet het bedrijf kiezen om in te stappen in het systeem (via de ondernemingsraad) en dan moet de werknemer een akkoord krijgen van zijn directe supervisor. Er is dan ook geen globaal overzicht van wie kan instappen of van wie ingestapt is. Een survey in enkele bedrijven die instapten in het systeem gaf wel een beeld van wie typisch kiest voor vrije tijd: dat zijn vooral hogergeschoolden en oudere werknemers, en ook de aanwezigheid van kinderen in het gezin speelt een grote rol. Bij werknemers die niet kozen voor tijd maar voor geld speelt vooral financiële onzekerheid: werknemers zijn bezorgd over de impact op hun pensioen en hun loon in de toekomst.

De extra vrije tijd kan verschillende vormen aannemen. Werknemers kunnen kiezen om iets minder te werken per week, extra vakantiedagen op te nemen of de uren zelfs sparen om eerder met pensioen te gaan. Nu blijkt dat bijna iedereen kiest voor extra vakantiedagen (vooral vrouwen) of het opsparen van de extra tijd om het pensioen te vervroegen (vooral mannen).

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: