Beste Sam van Rooy, misschien kan u iets leren uit de ontvoogdingsstrijd van Vlaamse moslimmeisjes en vrouwen.

Beste Sam van Rooy, misschien kan u iets leren uit de ontvoogdingsstrijd van Vlaamse moslimmeisjes en vrouwen.

16-03-18 11:02:00,

Dinsdag 13 maart schreef Sam Van Rooy op vrt.nws een opinie waarin hij de hoofddoek dragende vrouw die op een affiche van de UA prijkte, bekritiseerde en aanviel. Jamila Hadri dient Van Rooy van antwoord.

Beste Sam van Rooy

Met verontwaardiging las ik dat u de getuigenis van studente Hanane Llouh over de beleving van haar gelaagde identiteit in onze samenleving gemakshalve wegsteekt als een anekdote. Dit om een discours te rechtvaardigen vanuit een geconstrueerde paradigma van ‘de onderdrukte moslimvrouw’. Dit hardnekkig (post)koloniaal denkmodel dat de gesluierde moslimvrouw reduceert tot een wezen dat niet in staat is rationeel te denken en voor zichzelf haar leven uit te stippelen doet me denken aan de oud-Griekse filosoof Socrates. Ondanks zijn zijn alomgeprezen wijsheid twijfelde Socrates in zijn tijd of de vrouw anders dan de man wel over een ziel beschikt. Jammer genoeg worden ook vandaag in de 21e eeuw vrouwen in het hart van Europa nog ontmenselijkt door hen voor te stellen als irrationele wezens die passief, blindelings en lijdzaam patriarchale culturele en religieuze gedragscodes volgen. Vooral vrouwen uit minderheidsgroepen worden met dit discours in hun ziel getrapt.

Wat Hanane bedoelt met de zenuwachtigheid van uw partijgenoot Filip de Winter bij het zien van haar foto op een folder van de universiteit is dat haar profiel als hoofddoekdragende, hoogopgeleide en geëmancipeerde moslima niet matcht met het stereotype beeld van de moslima dat binnen uw partij leeft. U voelt zich hierdoor geroepen om dit beeld zo snel mogelijk te herstellen zodat u en uw partij opnieuw gemoedrust kunnen vinden. Mocht het niet lukken dan is er nog steeds dat ander paradigma dat u uit uw hoed tovert van ‘de hoofddoek als ideologisch instrument voor de radicale islam’.

Om uw eerste paradigma te onderbouwen schuift u voorbeelden naar voor van moslimvrouwen die vanuit een seculier denken de hoofddoek interpreteren als een symbool van de onderwerping van de vrouw. U ziet (of wil niet zien) dat deze groep vrouwen vrijzinnige moslims zijn die zoals bij Vlaamse vrijzinnigen een anti-religieuze houding hebben ontwikkeld. Zoals vrijzinnigen een anti-klerikale strijd voeren tegen katholieken voeren deze vrijzinnige moslims een strijd tegen het islamitische geloof en traditie. Dat de stem van deze vrouwen wordt gehoord kan ik alleen maar toejuichen omdat dit getuigt van een diversiteit en pluraliteit binnen de moslimgemeenschappen.

 » Lees verder