langleveeuropa.nl · by admin · March 16, 2018

Dagelijks zie je in het nieuws het manoeuvreren van de EU voor meer EU. Zoals onlangs al gerapporteerd speelt men o.a. nu het spel van geld, macht en zeggenschap grijpen met de belastingunie. En men wil starten met… Winstbelasting van het Grootbedrijf.

Het Europees Parlement stemt in met een rigoureuze herziening van het belastingsysteem voor multinationals. Een zogenoemde gezamenlijke grondslag voor de winstbelasting moet een einde maken aan belastingontwijking door grote ondernemingen.

Klinkt goed he? Grote bedrijven die zowaar een keer hun belasting moeten betalen?

Men spelt hier (als helaas altijd) weer een slinks spel

Echter, zoals eerder beschreven: de EU is normaliter volledig pro-grootbedrijf. Is het dan niet vreemd dat de EU hier het grootbedrijf benadeelt? Neen.

Dit is een actie van de EU: (1) waarvoor het de handen redelijk eenvoudig voor op elkaar krijgt – grote bedrijven daadwerkelijk eens belasting laten betalen. En (2) waarmee de EU gemakkelijk een centraal en door Brussel gedicteerd EU-belastingsysteem kan introduceren.

En voor het realiseren van (2), gebruikt men handig (1). En gelukt, het Europarlement is ingestemd. En PvdA is uiteraard weer trots over hun inzet voor het grootbedrijf: “Volgens EU-parlementariër Paul Tang (PvdA), die rapporteur is over het dossier, is het huidige belastingsysteem dringend aan modernisering toe.PvdAers die trots democratische macht overdragen naar het anti-democratische EU Grootbedrijf… Tja.

“Modernisering” is trouwens ook zo’n prettig klinkend frame, niet? Niemand is tegen modernisering, niemand wil iets ouds, zeker niet oude belastingsystemen. Behalve dan dat wij in Nederland daardoor dus geen zeggenschap meer hebben over bedrijven met een omzet hoger dan 750 miljoen euro. Die is dus nu toegeëigend door de Europese Commissie. En macht eenmaal weggegeven, komt uiteraard nooit meer terug.

Maar de bedrijven gaan nu wel belasting betalen!

Welnee. Men spreekt over 2 tot 6 procent belasting, terwijl het normale belastingtarief veel hoger ligt. De EU doet het grootbedrijf uiteraard dus een plezier met deze regeling.

Daarnaast zal de Brusselse EU nu dat ze het (uitsluitende) recht op het belastingheffen van het grootbedrijf eenmaal (en onomkeerbaar!) heeft toegeëigend dat getal verder gaan verlagen komende jaren. De Eurocommissarissen zijn immers de hoogst aangestelde lobbyisten van het grootbedrijf. Herinner dat de EU-voorzitter Juncker eigenhandig een aanzienlijk deel van al die belastingontwijking in Luxemburg heeft gerealiseerd.

Win-Win-Win voor EU en Grootbedrijf, Verlies-Verlies voor jou

De EU bereikt dus weer drie mooie doelen: (1) De EU krijgt immer meer macht, immer meer soevereinitet en immer meer zeggenschap. (2) De EU realiseert een manier om voor zichzelf geld te gaan innen, en wordt daardoor minder afhankelijkheid van de lidstaten en regeringen die nog enige democratische verantwoording moeten afleggen. (3) Ze plezieren het grootbedrijf met lagere belastingen.

Het nadeel? Jij staat erbij, kijkt ernaar en bent je zeggenschap nu dus kwijt. En jij gaat uiteindelijk door de EU ook meer belasting betalen, want de EU behartigt uitsluitend de belangen van het Grootbedrijf. Herinner dat de EU startte als lobbyorganisatie voor het groot kolen-, staal-, chemie- en patentbedrijf. Dat is nooit veranderd, maar wel heel extreem veel uitgebreid.

De EU had correcter geweest door belastingparadijsen als Nederland, Ierland en Luxemburg aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en plichten. Maar nee, de EU kiest uiteraard een route die voor hen voordeliger is: centrale EU regelgeving. De Brusselse EU bureaucratie regelt immers al alles in uw leven tot in de kleinste details.

Dus, bedankt Nederland voor uw onoplettendheid, die zeggenschap ben je mooi kwijt!
Succes ermee verder! En oh ja, zie de bijbehorende belastingverhoging alvast maar tegemoet.

Update: Rutte benadrukt Belastingparadijs Nederland vandaag ook weer: Minister Rutte blijft vasthouden aan de afschaffing van dividendbelasting, een standpunt die voor de verkiezingen door geen één van de regerende partijen werd gecommuniceerd. Je mag dus 1,4 miljard euro meer belasting gaan betalen. Een kado van Rutte en Kabinet Rutte 3 aan het Grootbedrijf, jij pakt verplicht die rekening op. Rutte helpt hiermee (Win-Win) de EU een handje in de promotie voor de EU Belastingunie.

langleveeuropa.nl · by admin · March 16, 2018

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]