Screen Shot 2018-03-17 at 13.09.07.png

Generaal Wesley Clark: oorlogen waren gepland – zeven landen in vijf jaar

Published on Sep 11, 2011

Vertaald door: Frank Gerritsen (originele tekst / video: zie onderaan…)

 

Oorspronkelijk gepubliceerd in maart 2007 Generaal Wesley Clark:

Vlak na 9/11 had ik het Pentagon meegemaakt…
Ongeveer tien dagen na 9/11 ging ik door het Pentagon en zag ik secretaris Rumsfeld en plaatsvervangend secretaris Wolfowitz.
Ik ging naar beneden om alleen maar gedag te zeggen tegen een paar mensen van de ‘Joint Staff’ die voor mij werkten toen een van de generaals me opbelde.
Hij zei: “Meneer, u moet binnenkomen en een ogenblik met mij praten.”
Ik zei: “Wel, je hebt het te druk.”
Hij zei: “Nee, nee.”
Hij zegt: “We hebben de beslissing genomen dat we oorlog zullen voeren met Irak.”
Dit was op of rond 20 september.
Ik zei: “We gaan oorlog voeren met Irak? Waarom?”
Hij zei: “Ik weet het niet.”
Hij zei: “Ik vermoed dat ze niet weten wat ze anders moeten doen.”
Dus ik zei: “Wel, vonden ze informatie die Saddam met Al-Qaeda verbond?”
Hij zei: “Nee, nee.”
Hij zegt: “Er is niets nieuws op dat vlak. Ze hebben net de beslissing genomen om met Irak in oorlog te gaan.
“Hij zei:” Ik denk dat het is alsof we niet weten wat we met terroristen moeten doen, maar we hebben een goed leger en we kunnen regeringen ten vla brengen.
“En hij zei: “Ik denk dat als het enige hulpmiddel dat je hebt een hamer is, elk probleem eruit moet zien als een spijker.”
Dus ik kwam terug om hem een ​​paar weken later te zien, en tegen die tijd waren we aan het bombarderen in Afghanistan.
“Gaan we nog steeds oorlog voeren met Irak?”
En hij zei: “O, het is erger dan dat.”
Hij strekte zijn hand uit op zijn bureau. Hij pakte een stuk papier. En hij zei: “Ik heb dit net van boven ontvangen” – wat het kantoor van de minister van Defensie betekent – “vandaag”. En hij zei: “Dit is een memo die beschrijft hoe we in vijf jaar zeven landen zullen aanvallen, te beginnen met Irak, en vervolgens Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en, eindigend met Iran.”
Ik zei: “Is het geclassificeerd?”
Hij zei: “Ja, mijnheer.”
Ik zei: “Wel, laat het me niet zien.”
En ik zag hem ongeveer een jaar geleden en ik zei: “Herinner je je dat nog?”
Hij zei: “Meneer, ik heb u die memo niet laten zien! Ik heb het u niet laten zien!”

Opmerking (red.):
Frappant is hier toch dat nog altijd veruit het grootste deel van onze samenleving in het Westen, ondanks deze al zo lang bestaande openbare “You Tube”-informatie, wekelijk meent dat bijv. de oorlog in Syrië iets te maken heeft met Assad of de oorlog in Libië iets te maken heeft gehad met Gadaffi.
Zie hier de kracht van oorlogspropaganda.
Propaganda wordt in persoonlijke situaties al snel ontkend als iets wat ook maar de geringste invloed op het eigen denken zou kunnen hebben, “je bent immers niet dom?”. Maar het geloven in propaganda heeft niet met domheid van doen echter, wel met goed gelovigheid i.c.m. gemakzucht.
Van het derde rijk weten “we” nu wel op welke wijze propaganda daar tot verwoestingen van werelden heeft geleid. Maar aan zelf-reflectie t.a.v. de eigen verantwoordelijk m.b.t. onze eigen tijd van leven ontbreekt het vaak in hoge mate. Eigen verantwoordelijkheid voor je eigen leven en dat van anderen is natuurlijk nogal ongemakkelijk, maar ontontbeerlijk om in de tijdenloop niet steeds opnieuw ten offer te vallen aan propaganda.
En propaganda is nog nooit zo sterk ontwikkelt geweest als juist nu, in onze tijd. De gevaren ervan en de strijd welke er achter schuil gaat is dan ook ongeevenaard. En daarmee (helaas?) ook onze eigen verantwoordelijkheid.

 

Originele tekst:

Originally published in March 2007 General Wesley Clark: Because I had been through the Pentagon right after 9/11. About ten days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, “Sir, you’ve got to come in and talk to me a second.” I said, “Well, you’re too busy.” He said, “No, no.” He says, “We’ve made the decision we’re going to war with Iraq.” This was on or about the 20th of September. I said, “We’re going to war with Iraq? Why?” He said, “I don’t know.” He said, “I guess they don’t know what else to do.” So I said, “Well, did they find some information connecting Saddam to al-Qaeda?” He said, “No, no.” He says, “There’s nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq.” He said, “I guess it’s like we don’t know what to do about terrorists, but we’ve got a good military and we can take down governments.” And he said, “I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail.” So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, “Are we still going to war with Iraq?” And he said, “Oh, it’s worse than that.” He reached over on his desk. He picked up a piece of paper. And he said, “I just got this down from upstairs” — meaning the Secretary of Defense’s office — “today.” And he said, “This is a memo that describes how we’re going to take out seven countries in five years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran.” I said, “Is it classified?” He said, “Yes, sir.” I said, “Well, don’t show it to me.” And I saw him a year or so ago, and I said, “You remember that?” He said, “Sir, I didn’t show you that memo! I didn’t show it to you!”

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]