lezing 30 maart 2018

De volgende lezing van onze reeks ‘Het levende woord van R. Steiner’,
valt dit keer precies op Goede Vrijdag.
Vandaar dat we van de gelegenheid gebruik maakten, om de misschien wel daarbij meest passende voordrachtenreeks van Rudolf Steiner voor deze avond te behandelen.

Deze voordrachtenreeks is Von Jesus zu Christus, Van Jezus naar Christus, een
cyclus van 10 voordrachten uit 1911, gehouden te Karlsruhe.

In deze voordrachtenreeks stelt Rudolf Steiner de confronterende vraag
wat er precies onder de verrijzenis, de verlossing uit de dood -de
inhoud van het zogenaamde Paasmysterie- dient verstaan te worden. Het is
spannend te zien hoe hij van voordracht naar voordracht in deze cyclus
deze vraag-aller-vragen in verband met het Christendom steeds minder uit
de weg gaat en tenslotte ook beantwoordt. Dit niet vanuit een gelovige
dogmatiek of in de context van de theologie of een exegese van het
Nieuwe Testament, maar vanuit een zelf en uit zichzelf ontwikkeld
levendig, innerlijk geschoold vrij denken dat nadien zijn bevestiging
vindt in de beelden van het Nieuwe Testament, die dan nog op hun beurt
door dit denken een nieuwe betekenis krijgen.

Spreker is Wilbert Lambrechts, gewezen steinerschool-leraar, publiceerde
o.a. Het Lichtbaken van 1917, lid van de initiatiefgroep Antroposofie
in Antwerpen, lid van het bestuur van de Antroposofische Vereniging in
België.

De lezing gaat door op vrijdag 30 maart om 20u
in Volkstraat 40 te Antwerpen.

Gelieve vooraf aan te melden via
initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

Met vriendelijke groet,
Hilde Maas
Initiatiefgroep Antwerpen

Screen Shot 2018-03-17 at 15.46.57

Screen Shot 2018-03-17 at 15.47.09

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]