Proces tegen Ahed al-Tamimi definitief achter gesloten deuren – The Rights Forum

Proces tegen Ahed al-Tamimi definitief achter gesloten deuren – The Rights Forum

20-03-18 01:57:00,

Nieuws

Beroep

Basim al-Tamimi Nur al-Tamimi Nariman al-Tamimi Ahed al-Tamimi

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Beroep / Proces tegen Ahed al-Tamimi definitief achter gesloten deuren

Het proces tegen de 17-jarige Ahed al-Tamimi wordt woensdag 21 maart in beslotenheid hervat. Haar verzoek de zaak in de openbaarheid te houden is afgewezen. Openheid is niet in haar belang, meent het hof.

Ahed al-Tamimi, symbool van Palestijns verzet tegen Israëlische overheersing. Tekening van de Libanese cartoonist/illustrator George Khoury.Twitter 

De voorzitter van het militaire Hof van Beroep, luitenant-generaal Nathaniel Benisho, had twee merkwaardige mededelingen voor Ahed. Allereerst dat zijn hof niet bevoegd is het eerdere besluit te herzien. En ten tweede dat hij Aheds claim dat zij gediend is bij openbaarheid niet deelt. De ervaring heeft geleerd dat beslotenheid voor minderjarige verdachten ‘een fundamentele component is van een eerlijk en rechtvaardig proces’, stelde hij:

The accumulated experience […] has taught us that giving the minor and his family a real chance to make their arguments in an intimate framework of proceedings that aren’t open to the general public is a basic component of conducting fair and just proceedings.

Het besluit Aheds proces achter gesloten deuren te houden werd vijf weken geleden genomen. Tijdens de eerste zittingsdag, 13 februari, gebood de rechter de aanwezigen − op naaste familie na − de rechtszaal te verlaten. De rechter stelde dat hij Ahed, die juist aandrong op een open proces, vanwege haar jeugdige leeftijd wilde ‘beschermen’ tegen de grote belangstelling.

Recht in dienst van wraak en onderdrukking

In een reactie liet Aheds advocate Gaby Laski niets heel van het besluit van het Hof van Beroep. Een gerecht dat eerst oordeelt dat Ahed gedurende haar proces in voorarrest moet blijven, daarbij voorbijgaand aan haar wensen en rechten,

 » Lees verder