Tom-Jan. Meeus en ‘Links’

Tom-Jan. Meeus en ‘Links’

stanvanhoucke.blogspot.com · by stan · March 24, 2018

In de NRC van vandaag, zaterdag 24 maart 2018, beweert opiniemaker Tom-Jan Meeus:

Nieuw rechts moet oppassen niet de weg van links in de jaren zestig en zeventig te gaan. Dit verkwanselde zijn agenderende kansen destijds vaak met onderlinge verdeeldheid, waarna het door middenpartijen uit elkaar werd gespeeld. Intussen weigerde het in te zien dat de meeste Nederlanders redelijkheid boven radicaliteit verkiezen. En handelen boven haarkloverijen.

Ook dit laatste is woensdag opnieuw gebleken.
Is deze voorstelling van zaken juist? Alleen wanneer de lezer gelooft dat wij in een democratie leven, waarin een progressieve meerderheid daadwerkelijk de macht bezit om fundamentele veranderingen in het economische en financiële bestel door te voeren. In werkelijkheid begon in de jaren zeventig de economische en financiële elite in de kapitalistische ‘democratieën’ terug te vechten tegen de gematigd progressieve initiatieven van de hervormingsgezinden. Het vuile en zware werk werd in toenemende mate naar lage lonen landen verplaatst, waar bovendien de milieuwetgeving nauwelijks of niet bestond. Daardoor konden de winsten van wat toen nog ‘het grootkapitaal’ werd genoemd nog meer stijgen dan voorheen. Bovendien kon deinvloed van westerse vakbonden drastisch worden ingeperkt door het dreigement dat als zij hun eisen niet naar beneden afstelden, het werk zou worden ge-outsourced. Ondertussen bedreigde ook de automatisering steeds meer de positie van de middengroepen in de dienstensector. Als er al sprake was van ‘radicaliteit’ dan was het de radicalisering van de ware macht in de toenmalige verzorgingsstaat, die door haar neoliberale ideologie van deregulering en privatisering niet meer de samenleving in haar geheel als uitgangspunt had, maar het maximaliseren van de eigen winsten. Gaandeweg werd het socialisme voor de kansarmen vervangen door het socialisme voor de rijken. De mainstream-media speelden in dit proces een doorslaggevende rol door dit ingrijpende neoliberale radicalisme te blijven rechtvaardigen. Met als gevolg dat geruime tijd ‘de meeste Nederlanders redelijkheid boven radicaliteit’ leken te ‘verkiezen.’ Maar daaraan is nu met de opkomst van ‘nieuw rechts’ en zijn ‘populisten’ een voorlopig einde gekomen. Dat beseffen Tom-Jan Meeus en zijn mainstream-collega’s evenwel nog niet. Opnieuw hollen ze achter de feiten aan. Zij beseffen nog steeds niet welke radicale verandering er voor hun ogen en onder hun neus zich heeft voltrokken. Wonderlijk nietwaar, hoe de mainstream-journalist ziende blind kan zijn.

stanvanhoucke.blogspot.com · by stan · March 24, 2018

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

%d bloggers liken dit: