Via Libra Nieuwsbrief

Via Libra Nieuwsbrief

nr. 158 – 25 maart 2018
Beste lezer,
Dank aan allen die aan onze oproep tot ondersteuning gevolg hebben gegeven met een kleiner of groter bedrag op onze rekening – het is een klein gebaar, maar voor ons is dat niet alleen een financiële ondersteuning maar ook een blijk van waardering.
Ik heb besloten om onze agenda ineens tot en met augustus te laten lopen. Dat heeft als risico dat er veel activiteiten zijn die er niet in staan, doordat ze nog niet aan ons bekend werden gemaakt, maar het heeft als voordeel dat onze lezers op langere termijn hun agenda kunnen plannen.
Veel leesgenot!
W. Govaerts
***

Voordracht op Goede Vrijdag: van Jezus naar Christus

De volgende voordrachten-cyclus-voorstelling van onze reeks – telkens op de laatste vrijdagavond van de maand – valt dit keer precies op Goede Vrijdag, op 30 maart. Vandaar dat we de gelegenheid hebben te baat genomen om voor deze dag en avond de voordrachtenreeks van Rudolf Steiner te behandelen die het best bij deze dag past. Deze voordrachtenreeks is Van Jezus naar Christus, een cyclus van 10 voordrachten uit 1911, gehouden te Karlsruhe.

In deze voordrachtenreeks stelt Rudolf Steiner de confronterende vraag wat er precies onder de verrijzenis, de verlossing uit de dood – de inhoud van het zogenaamde Paasmysterie – kan verstaan worden. Het is spannend te zien hoe hij van voordracht naar voordracht in deze cyclus deze vraag-aller-vragen in verband met het christendom steeds minder uit de weg gaat en tenslotte ook beantwoordt. Dit niet vanuit een gelovige dogmatiek of in de context van de theologie of een exegese van het Nieuwe Testament, maar vanuit een zelf en uit zichzelf ontwikkeld levendig, innerlijk geschoold vrij denken dat nadien zijn bevestiging vindt in de beelden van het Nieuwe Testament, die dan nog op hun beurt door dit denken een nieuwe betekenis krijgen.

• datum: vrijdag 30 maart, om 20u
• plaats: Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
• spreker: Wilbert Lambrechts
***

De overwinning van het leven op de dood – Christian Morgenstern

Christian Morgenstern (°6 mei 1871 – +31 maart 1914) is de schepper van een uniek levenschenkend literair werk: honderden gedichten en aforismen, kritische schriften, vertalingen van o.a. Ibsen en Strindberg, brieven, dat alles van een wonderlijke schoonheid.
Op een paasviering van het jaar 1915 zei Rudolf Steiner over hem: “Christian Morgenstern is voor ons de overwinning van het leven op de dood, hij is voor ons de representant van dat wezenlijke dat in het bijzonder in deze feesttijd voor ons zou moeten staan: dat al het dode verrijst en in leven blijft.”
In het licht van deze woorden willen onderstaande initiatiefnemers en medewerkers middels euritmie, muziek, gesproken woord en inhoudelijke verdieping een keuze uit Morgensterns werk weer tot leven brengen: Erna Kint, Mia Lemaître, Patricia Verbanck, Johan Versteyhe, Elze Rens, Gwendolyn De Smet, Sofie Schiettecatte, Soetkin Simoens, Ulrich Garriau, Paul Garriau, Wilfried De Schepper, Guido De Meester, Paul Pals, Marc Vandecasteele, John Van Thieghem  Gerold Van Thieghem, Thérèse De Roo, Alex Maryns en Wouter Laga.
• plaats: de Theaterkathedraal, Sint-Coletastraat 1, 9000 Gent
• datum: Witte Donderdag 29 maart, om 20u
• bijdrage: 10 euro – leden AViB en studenten betalen 8 euro
• organisatie: Antroposofische Vereniging in België, groep Gent
***

Zomeruniversiteit Antroposofie – editie 2018

In de bijzondere en aangename omgeving van het kasteel van Frandeux vindt deze zomer opnieuw een editie plaats van de succesvolle Zomeruniversiteit Antroposofie.
De twee hoofdthema’s zijn:
• Aspecten van het Christuswezen
• De moderne inwijdingsweg
In de namiddag zijn er werkgroepen:
• Gesprek en bewustzijn
• Kunstzinnig werk
• Tooneuritmie
Tijdens de week is er ook een ontspanningsdag met wandeling en vuursculptuur.
De Zomeruniversiteit Antroposofie vindt plaats van vrijdag 20 juli tot vrijdag 27 juli. Meer informatie vindt u op de website. De organisatie is in handen van de jongerengroep van de Antroposofische Vereniging.
***

Bovenzinnelijke waarneming en haar basisstappen

Op vrijdag 6 april spreekt Frank Burdich over de bovenzinnelijke waarneming. Burdich was 14 jaar leraar wetenschappen aan een Duitse steinerschool. Hij heeft de mogelijkheid ontwikkeld om etherische en astrale krachten en wezens waar te nemen door gebruik te maken van imaginatieve en inspiratieve kennis, en is nu aan het werk als spiritueel onderzoeker. Sinds juli 2012 is hij voorzitter van de ‘Vereniging voor toegepast spiritueel onderzoek’.
Op zijn eigen weg ontdekte hij dat het belangrijk is zijn spirituele onderzoek te valideren en hij is er nu van overtuigd dat eenieder deze weg kan gaan. Zijn motivatie voor deze workshop is anderen te helpen hun mogelijkheden te ontwikkelen.

• vrijdag 6 april, om 20u

• plaats: Steinerschool De Zonnewijzer, Privaatweg 7, 3010 Wijgmaal
• bijdrage: 10 euro
• de lezing wordt in het Duits gegeven, met vertaling naar het Nederlands
Op zaterdag 7 april geeft Frank Burdich een workshop ‘Verdere verdieping en oefenen’
• plaats afhankelijk van het aantal inschrijvingen (wordt later meegedeeld)
• de workshop kan enkel gevolgd worden met de avondvoordracht erbij (samen € 120)
• maximum 24 deelnemers
• ’s middags zijn er broodjes en soep
• informatie en inschrijvingen: imeldeboeck@telenet.be
***

Water: waarnemen – beleven – vormgeven

weekendworkshop voor jongeren
Water is de basis van het leven. Water kan op veel manieren behandeld worden. Door de contexten waarin water in onze maatschappij bewaard wordt en stromen mag, kan het aan kwaliteit inboeten, kan het levenloos en vlak worden.
Met deze weekend-workshop willen we ervaring bieden met en inzicht in de volgende thema’s: wat is de waarde van water, en wat zijn manieren om water een omgeving te bieden waarin het gezondmakend kan zijn?

Tijdens het weekend zullen we werken met Paul van Dijk. Hij werkt met beeldende kunst, vormtaal, bewegingsexpressie en muziek, waarbij hij steeds weer ervaart hoe vormen vanuit de beweging ontstaan. Op zaterdag zullen we met Xavier De Keyser een kijk nemen in de vraag hoe onze innerlijke activiteit de toestand van water kan beïnvloeden.

Dit weekend wordt georganiseerd door Jasper Lauwerysen, Roxanne Deceuninck, Mattias Goderis en Hannes Bonte. Zij leerden elkaar kennen in de contexgt van de Zomeruniversiteit Antroposofie.
De voordrachten (zie agenda) ’s avonds zijn toegankelijk voor het brede publiek – het weekend zelf is voor jongeren.
• data: van 4 tot 6 mei 2018
• plaats: feestzaal Den Bayerd van Widar (Wortel, bij Hoogstraten)
• informatie & aanmelden: lauwerysen.jasper@gmail.com
***

Word leraar vanuit de steinerpedagogie !

In september 2018 zal er een gloednieuwe Vlaamse lerarenopleiding steinerpedagogie starten. Daartoe werd vzw EduArta opgericht. Het wordt een vormingsatelier waar je de kunst van de steinerpedagogie kunt leren.
Het is een opleiding voor huidige, nieuwe en toekomstige leraren aan steinerscholen, maar ook voor ouders en geïnteresseerden uit andere onderwijsrichtingen.
De opleiding zal bestaan uit drie opeenvolgende modules die elk één schooljaar duren. Elke module kan afzonderlijk worden gevolgd. In het eerste jaar worden het fundament gelegd.
EduArta wil enthousiasme en interesse wekken voor de essentie van de steinerpedagogie, en bij uitbreiding voor de antroposofische, onderzoekende, ondernemende en creatieve bewustzijnsweg. Wat de pedagogie betreft, gaat dit in het bijzonder over:
– de wisselwerking tussen wetmatigheden van de algemeen menskundige metamorfose en individuele biografische ontwikkelingswegen;
– de leeftijdsgerichtheid van de keuze van de leerstof en werkvormen;
– de kunstzinnige aanpak van het onderwijs;
– de fenomenologische benadering van de werkelijkheid;
– de aandacht voor de spirituele dimensie van de mens.
Momenteel is er al een team van enthousiaste docenten én een programma voor de eerste module. Een aantal praktische zaken zijn nog in de onderzoeksfase. Meer informatie vindt men op de website.
***

Fonds PiAntro: 50% meer aanvragen …

Onlangs werd de website van het Fonds PiAntro (bij de Koning Boudewijnstichting) helemaal vernieuwd. Dat moest wel, want ook de werking van het Fonds is grondig vernieuwd.
Zo werd in 2017 een eerste keer een oproep gedaan naar kleine projecten met ontwikkelingskansen voor de toekomst. Op de website vind je welke vier projecten toen elk een ondersteuning van 1000 euro kregen vanuit de opbrengsten van het Fonds.
Ook in 2018 kon men, uiterlijk op 15 maart jl., een aanvraag indienen voor zo’n duwtje in de rug. En wat bleek: maar liefst zes organisaties doen een beroep op ondersteuning door het Fonds PiAntro. Enerzijds stemt ons dit tevreden, want hieruit blijkt dat er in de antroposofische werkgebieden veel initiatiefkracht is, en dat er nieuwe projecten op poten worden gezet. Anderzijds is dat een stijging van het aantal aanvragen met 50% en overstijgt die vraag de mogelijkheden van het Fonds …
Daarom deze oproep: als u de antroposofie in België wenst te ondersteunen en de slagkracht van het Fonds PiAntro wenst te vergroten met een gift met fiscale vrijstelling, stort dan uw bijdrage op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, met als vermelding de structurele mededeling ***182/0460/00084***.
***

De beproeving van de ziel

Op zondag 15 april voert het amateurtoneelgezelschap het mysteriedrama De beproeving van de ziel van Rudolf Steiner op.
Deze opvoering start om 11u met een inleiding door Peter Visser (tot 12u). Het stuk zelf begint om 12u30 en eindigt om 20u15.
Plaats van het gebeuren: Theater Zuidplein te Rotterdam.
Meer informatie vindt u op de website van het Drempeltheater.
Twee acteurs van het gezelschap hebben recent een boek over Felix Balde, een van de personages uit de mysteriedrama’s, uitgegeven. Het is een unieke uitgave en het is nu het tweede boek van het Drempeltheater. Het gaat over de kruidenzoeker én leraar van Rudolf Steiner: Felix Koguzki en zijn op het geïnspireerde figuur Felix Balde. De titel van het boek is: De ontdekkingstocht in deMysteriedrama’s van Rudolf Steiner; de weg van Felix en Felicia Balde. Het boek zal te koop zijn voor en na de voorstelling in Rotterdam.
***

ENSWAP: Digitale realiteit in een steinerschool

ENSWAP is het European Network of Steiner Waldorf Parents.
Dit netwerk organiseert dit jaar een internationale conferentie over digitale technologie in Bologna van 13 tot 15 april 2018. Sprekers op de conferentie zijn:
• Christopher Clouder: technologie, verandering en kinderen
• Griet Van Raemdonck: good practices i.v.m. computers op school
• Bence Tijssen: artificial intelligence en de impact ervan op de maatschappij
• Julia Kernbach: gezond opgroeien in het digitale tijdperk
De voertaal is Engels. De website ook – alle informatie vind je daar.
***

Antroposofische bibliotheek Den Haag: interessante website

De bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Nederland is weer open. Het heeft wat langer geduurd dan eerst gepland, maar nu is het zo ver: in het Vreedehuis in Den Haag kun je weer terecht voor boeken, online boeken en dvd’s.
De website is nog in ontwikkeling, maar toch biedt ze reeds veel informatie. Vanuit België is waarschijnlijk het ontlenen van boeken in Den Haag niet meteen een optie (daar zijn de bibliotheken van Gent en Antwerpen voor), maar wie informatie of gegevens zoekt van antroposofische organisaties, bedrijven, opleidingen, ziekenhuizen, scholen enz. in binnen) en buitenland kan terecht op het handige overzicht van talloze links.
De antroposofische bibliotheek is te vinden in:
• Riouwstraat 1, 2585 Den Haag (+31 70 354 01 18)
***

Lichaam, ziel en geest: hoe werk ik daarmee?

‘Steiner in Essentie’ is een merkwaardig initiatief. Luc Ambagts uit Breda beoogt ermee de moeilijk toegankelijke werken van Steiner samen te vatten en hun essentie in bevattelijke taal weer te geven.
Daarnaast biedt hij ook cursussen aan. De eerstvolgende cursus gaat over het boek Theosofie. Op vijf dinsdagavonden neem je op die manier het hele boek door, met op de laatste, zesde avond, ruimte voor een overzicht over het geheel.
Luc Ambagts is beleidsmedewerker bij de Vereniging voor Biologisch-Dyanmische Landbouw en Voeding en workshopleider en coach voor mensen in antroposofische werkgebieden.
Meer informatie vind je op zijn website.
***

Kalender: overzicht van activiteiten

Hieronder vindt u de antroposofische activiteiten van de komende maanden. Sommige zijn eenmalig, andere data geven de eerste dag van een reeks aan.
We kiezen ervoor om deze activiteiten in een kort overzicht weer te geven. Voor heel wat activiteiten moet men zich aanmelden – als u niet weet bij wie of waar, mag u dat altijd aan ons vragen …
 • 29 maart – Gentbrugge – Paasviering in het teken van Christian Morgenstern, St-Eligiuskerk, St-Eligiusstraat, 9050 Gentbrugge
 • 30 maart – Antwerpen – Van Jezus tot Christus, 20u, door Wilbert Lambrechts, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen (aanmelden: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be)
 • 31 maart – Aalst – Euritmie – Pasen, 10-17u, met Griet Missinne, Steinerschool Michaeli, Affligemdreef 71, 9300 Aalst (info en inschrijving: grietmissinne12@gmail.com)
 • 6 april – Wijgmaal Leuven – Bovenzinnelijke waarneming en haar basisstappen, 20u, door Frank Burdich, op zaterdag 7 april gevolgd door een workshop (9u30 tot 18u), Leuvense Steinerschool De Zonnewijzer, Privaatweg 7, 3018 Wijgmaal (info en inschrijving: imeldeboeck@telenet.be)
 • 11, 12 en 13 april – Lier – Paasconferentie steinerpedagogie, Steinerschool Lier, Mallekotstraat 43, 2500 Lier, programma op www.paasconferentie.be
 • 14 april – Lille – Schilderen met natuurlijke grondstoffen, van 10u tot 16u30, deel II op 5 mei, met May Oostvogels, artObe, Rollekens 10, 2275 Lille, info op www.artobe.org
 • 15 april – Rotterdam – De beproeving van de ziel, tweede mysteriedrama van R. Steiner, inl. om 11u, opvoering om 12u30 tot 20u15, info: www.drempeltheater.nl
 • 17 april – Lille – Transitie via kunst, 7 dinsdagvoormiddagen van 9u tot 12u30, met May Oostvogels, info: www.artObe.be
 • 27 april – Gent – Wanneer is het kleine kind klaar voor de kleuterschool?, 20u, door Annelies Sysmans, Kinderdagonthaal ‘De Zonnekinderen’, Myosotisstraat 31, 9000 Gent, info: www.salutogenese.be
 • 27 april – Antwerpen – Kunst- en cultuurvernieuwing, 20u, door Christine Gruwez, Volkstraat 20, 2000 Antwerpen (aanmelden: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be)
 • 28 april – Berchem – Opendeurdag De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem
 • 4 mei – Wortel bij Hoogstraten – Water: waarnemen, beleven, vormgeven, 19u, door Paul van Dijk, feestzaal Den Bayerd (Widar), Kolonie 32, 2323 Wortel
 • 5 mei – Gent – Opendeurdag steinerschool, Kasteellaan 54, 9000 Gent
 • 5 mei – Wortel bij Hoogstraten – Water: waarnemen, beleven, vormgeven, 19u, door Xavier De Keyser, feestzaal Den Bayerd (Widar), Kolonie 32, 2323 Wortel
 • 6 mei – Aalst – Opendeurmoment De Kleine Johannes (kunstzinnige therapie), The Steamfactory, Erembodegemstraat 4, 9300 Aalst
 • 19 mei – Antwerpen – Feest Emile Gevers, 15u, Volkstraat 20, 2000 Antwerpen (aanmelden: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be)
 • 25 mei – Antwerpen – R. Steiner: voordrachten voor jonge artsen, 20u, door Luc Vandecasteele, Volkstraat 20, 2000 Antwerpen (aanmelden: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be)
 • 29 mei – Gent – De levenskrachten in de voeding en hoe zelf ook levenskrachten leren opbouwen vanuit het bewustzijn, 20u, met Peter Van der Meersch, Vrije R. Steinerschool, Kasteellaan 54, 9000 Gent
 • 2 juni – Brugge – Mildheid: het toekomstige laten oplichten, 10-17u, seminar met Christine Gruwez, Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge (info en inschrijving: marie-anne.paepe@skynet.be)
 • 16 juni – Wilrijk – Opendeurdag steinerschool Lohrangrin, Boomsesteenweg 94, 2610 Wilrijk
 • 1 – 5 juli – Brussel – Sluiercursus – De mens aan de drempel – het violet, met Bea H.W. van der Steen, telkens van 9u30 tot 12u30 en van 15u tot 17u (info en inschrijving: ch.ross@skynet.be)
 • 2 – 6 juli – Lille – Zomerweek: de alchemie van het scheppen, met Jaak Hillen en May Oostvogels, artObe, Rolleken 10, 2275 Lille, info op www.artobe.org
 • 20 tot 27 juli – Frandeux – Zomeruniversiteit Antroposofie, met Wilbert Lambrechts, Jaap van de Weg, Luc Vandecasteele, Jos Verhulst e.a. (info en inschrijving: zomeruniversiteitantroposofie.wordpress.com/
 • 20 tot 24 augustus – Lille – Workshop portretschilderen, met May Oostvogels, artObe, Rolleken 10, 2275 Lille, info op www.artobe.org

 

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

%d bloggers liken dit: