“Geopolitiek is bepalende factor in zowel binnenlandse als buitenlandse politiek”

Screen Shot 2018-03-26 at 18.14.11.png

“Geopolitiek is bepalende factor in zowel binnenlandse als buitenlandse politiek”

novini.nl · by Jonathan van Tongeren · March 26, 2018

Een groep Vlaamse jongemannen heeft het initiatief genomen tot de oprichting van een geopolitieke denktank, het ‘Geopolitiek Instituut Vlaanderen Nederland’ (GIVN). Ze wekten daarmee vanzelfsprekend de belangstelling van Novini als onafhankelijk geopolitiek magazine. We spraken met de voorzitter van het GIVN, Sacha Vliegen.

Een geopolitiek instituut, dat klinkt academisch, wat moet ik me er bij voorstellen? Een stel studeerkamergeleerden dat over obscure vroeg-20-eeuwse theorieën gaat zitten delibereren?

Nee, het is zeker niet onze bedoeling om alleen maar abstract te gaan zitten praten. Geopolitiek is vandaag de dag de bepalende factor achter zowel de binnenlandse als de buitenlandse politiek. Wie tegenwoordig een debat wil voeren over bijvoorbeeld migratie, economie, staatkundige soevereiniteit of cultuur- en identiteitsbeleid móet wel met de geopolitieke achtergrond rekening houden.

Het GIVN ziet zichzelf als denktank en lobbygroep, dat zijn twee verschillende zaken. Wat willen jullie eigenlijk bereiken?

Eerst en vooral gaat het ons erom iets uit te dragen. We maken voor onszelf een kritische analyse over de aan geopolitiek gelieerde thema’s en schuiven alternatieven naar voren. Zo kunnen we via onze kanalen bijvoorbeeld wel eens een kritische vraag stellen over het sanctiebeleid tegen Rusland. Is dit wel in ons voordeel?

We maken een kritische analyse en schuiven alternatieven naar voren.

Hetzelfde met het beleid rond het steunen van obscure rebellengroepen in Syrië. Dit soort zaken stellen wij kritisch ter discussie, en we zullen dan ook proberen alternatieven denkbaar te maken. Over Syrië was er bijvoorbeeld aan het begin van de ‘Arabische lente’ nauwelijks een kritische opmerking te horen. Vandaag zien we toch dat er al heel wat reacties komen, zowel vanuit het onderbuikgevoel van mensen die de actualiteit volgen, als vanuit opiniemakers en mensen met toch enige standing (denk maar aan bisschop Bonny) die het beleid van onze regeringen hieromtrent durven te bekritiseren. Een dergelijk maatschappelijk debat aanwakkeren is onze doelstelling, en is ook broodnodig.

In jullie naam verwijzen jullie zowel naar Vlaanderen als naar Nederland. Maar de initiatiefnemers zijn toch allemaal Vlamingen, wat hebben jullie dan met Nederland?

We hebben reeds enkele contacten in Nederland, en we gaan hierin op termijn actief verder proberen door te groeien. We merken op dat de website van Novini en uitgeverij De Blauwe Tijger dezelfde thema’s naar voren brengen. Hier is nog geen officiële samenwerking mee, maar het zijn wel contacten waarmee we wat kunnen in de toekomst.

Op 5 mei houden jullie een eerste congres in Leuven. Waar gaat dat over en wie komen er spreken?

Ons eerste congres heeft het thema ‘wereld in conflict, wegen naar stabiliteit’. We zien de laatste tijd een opbouw in spanningen op diplomatiek vlak. Regelmatig zijn er stukjes politiek theater en zelfs militaire operaties die de gemoederen doen oplopen. Kijk maar naar het verhaal rond de vermoorde Russische spion in Groot-Brittannië, de Turkse inval in het Syrische Afrin…

Die constante verhitting zorgt voor meer conflict, met alle gevolgen die er bij komen. We kiezen er daarvan 3 uit: Syrië dat na 7 jaar in een laatste (hopelijk toch) fase zit van oorlog. Hoe zit het vandaag, én hoe zit het met de opbouw van de getroffen gebieden? Hoe zit het met bijvoorbeeld Aleppo, Homs of Deir Ezzor? Pater Maes (interview), die zelf tijdens het conflict in het Mar Yakub-klooster verbleef komt dit toelichten.

Naast Syrië hebben we spanningen met Rusland. De Koude Oorlog is terug van weg geweest in de actualiteit. Moeten we vrezen voor een openlijk conflict? Wat zijn nu eigenlijk de gevolgen van de sancties op economisch vlak? De spreker rond dit onderwerp is de Duitse journalist Manuel Ochsenreiter.

Als laatste hebben we de Balkan. In het verleden zijn hier al bloederige taferelen geweest en de spanningen lopen steeds weer op. Het samenleven in de Balkan is dan ook geen sinecure. De Knin, de geboortestad van het eigenlijke Kroatië, maar tevens gelegen op de grens met Bosnië en met daarbij een Servische minderheid in de
stad is daar een sprekend voorbeeld van. De burgemeester van de Knin, Marko Jelic komt deze situatie toelichten en zijn visie op de ontwikkelingen op de Balkan uiteenzetten.

Naast de drie te bespreken conflictzones, hebben we ook een spreker over geopolitiek in het algemeen. Tom Zwitser (interview), schrijver van Permafrosten Heerlijke platte wereld. Hij zal vooral de relaties tussen onze binnenlandse en buitenlandse politiek belichten. Bijvoorbeeld de relaties tussen ons veiligheids- en migratiebeleid en onze geopolitieke strategie.

Bereiden jullie ook al andere activiteiten voor?

We denken erover in het najaar een tweede congres houden. Concreet thema en sprekers liggen nog niet vast. Daarnaast organiseren we in het voorjaar van 2019 een reis naar Syrië. We zullen dan een aantal getroffen gebieden zoals Aleppo en Palmyra proberen aan te doen. Onze leden krijgen op die manier ook de kans om eens voorbij de filters van internationale mediakanalen als persbureau Reuters te gaan kijken wat de gevolgen zijn van dit conflict, alsook een kans om rechtstreeks in contact te komen met de lokale bevolking.

Het eerste congres van het Geopolitiek Instituut Vlaanderen Nederland vindt plaats op 5 mei aanstaande in Leuven, Pedagogisch Instituut, Andreas Vesaliusstraat 2, PI 00.38, van 13:30-18:30 uur. https://www.facebook.com/events/166584037400511/

novini.nl · by Jonathan van Tongeren · March 26, 2018

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

%d bloggers liken dit: