7 april: Europese actiedag tegen de commercialisering van gezondheid

05-04-18 12:17:00,

Elk jaar organiseren verschillende netwerken van vakbonden, burgerorganisaties, NGO’s en sociale bewegingen een reeks acties in verschillende Europese steden voor de Wereldgezondheidsdag op zaterdag 7 april 2018. In Madrid, Barcelona, Parijs, Rijsel, Nice, Brussel, Milaan, Napels, Bologna en andere steden in heel Europa klinkt een oproep tot actie .

In de week van 7 april lanceert het “Europees netwerk tegen de commercialisering en de privatisering van de gezondheid en de sociale bescherming” een Europese campagne van één jaar voor niet-commerciële gezondheid voor iedereen, met het oog op de Europese verkiezingen in mei 2019.

Europees bezuinigingsbeleid

Europa legt zijn lidstaten een bezuinigingsbeleid op dat leidt tot het onderfinancieren van de gezondheidszorg en de sociale bescherming. Zodoende wordt de weg vrijgemaakt voor steeds meer commercialisering in de gezondheidssector met een toenemende ongelijkheid in de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorgen als gevolg.

Het Europese netwerk roept daarom  Europa en haar lidstaten op om opnieuw te investeren in een kwaliteitsvolle zorgverlening, toegankelijk voor de hele bevolking en vrij van commerciële operatoren.

Investeer in zorgverlening

We willen een krachtig signaal uitsturen naar de Europese instellingen en haar lidstaten door de aandacht te vestigen op:

1.    de negatieve gevolgen van langdurige bezuinigingen voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg;

2.    het handels-, binnenlands en fiscaal beleid dat de groei van private verzekeringen en commerciële diensten in de gezondheidssector bevordert en de ongelijkheden van gezondheid verder versterkt.

3.    het beleid van patenten en geheime overeenkomsten tussen lidstaten en de farmaceutische industrie die de prijzen van geneesmiddelen de hoogte in duwen.

Vanwege de zeer negatieve gevolgen voor de gezondheid van de bevolking eisen we dat dit beleid onmiddellijk stopt.

“In heel Europa hebben miljoenen mensen te maken met een verminderde toegang tot de gezondheidszorg en kwaliteit van de zorg, de sluiting en privatisering van gezondheidsdiensten, de achteruitgang van arbeidsomstandigheden van gezondheidswerkers, een stijging van de prijs van geneesmiddelen… terwijl commerciële spelers in de gezondheidssector hun winstmarges voortdurend vergroten. Dit beleid heeft vandaag en in de toekomst rampzalige gevolgen voor de gezondheid van de mensen” waarschuwt Sarah Melsens, coördinator van het Europese netwerk tegen de commercialisering van de gezondheid.

Acties tegen commercialisering zorg

Verscheidene betogingen vonden plaats in de maand maart tegen de commercialisering van de gezondheid:

·   Op 8 maart staakten in Spanje meer dan 5,3 miljoen vrouwen voor gelijke sociale en economische rechten,

 » Lees verder